Prawda

Sobota, 21 kwietnia 2018 - 23:15

« Poprzedni Następny »


Więcej antyszczepionkowej pseudonauki


Steven Novella 2017-05-30


Antyszczepionkowy nonsens jest zabójczy i szerzy się w mediach społecznościowych jak wirus odry w ekskluzywnej prywatnej szkole w Kalifornii. Dlatego potrzebujemy częstych sceptycznych dawek przypominających.  


Zazwyczaj decyduję się zabrać za jakiś temat, jeśli widzę, że szerzy się lub że koledzy sceptycy nie są pewni, gdzie jest oszustwo. Widać sygnały ostrzegawcze, ale potrzeba oka specjalisty.


W poniższym tytule właściwie każde słowo jest błędne lub oszukańcze: Harvard Study Proves Unvaccinated Children Pose No Risk. [Badanie Harvardu dowodzi, że niezaszczepione dzieci nie stanowią zagrożenia]


Po pierwsze, nie ma żadnego badania. To nie jest jakieś nowe badanie lub studia, ale po prostu artykuł antyszczepionkowej maniaczki, Tetyany Obukhanych. Ponadto, jej związek z Harvardem wydaje się naciągany i nie wiadomo jaki jest jej obecny status akademicki. A co najważniejsze, używa wyselekcjonowanej, nieistotnej i niepoprawnej informacji, by udowodnić swoją tezę.


Wydaje się jednak, że stała się nową ulubienicą ruchu antyszepionkowców, przyjrzyjmy się więc jej staranniej.

 

Fałszywy argument autorytetu


Jest całkowicie uprawnione odwoływanie się do aktualnego konsensusu lub panującej opinii ekspertów, która jest odpowiednio oparta o dowody, jako powód do przychylania się do jakiejś opinii. Będę słuchał, co większość fizyków, którzy pracują z mechaniką kwantową, ma do powiedzenia o kwantowej długości fali i jakie są rzeczywiste implikacje eksperymentu doświadczenia Younga. Jeśli chcesz nie zgodzić się z ekspertami, musisz pokazać własną, poważną pracę.


Autorytet naukowy jednak nigdy nie spoczywa w jednej osobie, ponieważ jednostki mogą mieć ekscentryczne opinie.


Ponadto, często wyolbrzymia się kwalifikacje i pozycję domniemanego eksperta, jeśli chce się go użyć jako autorytetu do promowania opinii ideologicznej. To są elementarne podstawy propagandy.


Obukhanych promowana jest jako wykształcona na Harvardzie immunolog ze stopniem doktorskim. Brzmi to, jakby była autorytetem w kwestii szczepień. Staranne przyjrzenie się jej historii akademickiej mówi jednak coś innego. Skeptical Raptor starannie zbadał sprawę  i odkrył, że właściwie po prostu jest osobą z doktoratem. Jest wyliczona w 10 publikacjach naukowych, tylko w jednej jako pierwszy autor, w żadnej jako wiodący autor i żadna nie dotyczy szczepionek. Nie wygląda, jakby obecnie była związana z jakimkolwiek uniwersytetem.  


Muszę także podkreślić, że naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi niekoniecznie mają dobrą wiedzę roboczą o nauce i praktyce klinicznej. To jest częste źródło „oszołomstwa” – albo klinicyści, którzy nie rozumieją badań podstawowych, albo naukowcy, którzy nie rozumieją nauki i praktyki medycznej.


Nic z tego nie znaczy, że jej opinie są błędne. Trzeba je rozpatrywać pod kątem ich wartości wewnętrznej. Znaczy jednak, że promowanie jej jako autorytetu wprowadza w błąd.


Mamy również inny sposób oceny jej kwalifikacji immunologicznych. Napisała książkę, Vaccine Illusion: How Vaccination Compromises Our Natural Immunity and What We Can Do To Regain Our Health. Sama opublikowała tę książkę na Kindle, co prawdopodobnie znaczy, że nie mogła znaleźć wydawcy, który by się tym zainteresował.


Harriet Hall już dokonała wszechstronnej dekonstrukcji tej książki, która ujawnia szereg rzeczy. Obukhanych nie ma dobrego pojęcia o immunologii i/lub straszliwie źle przekazuje wiedzę. Jak pokazuje Harriet, oto jej definicja immunologii:  


“…nauka, która bada sztuczny proces immunizacji – tj. reakcje układu odpornościowego na zainfekowanie obcym materiałem. Immunologia nie próbuje badać, a więc nie może dostarczyć zrozumienia naturalnych chorób i odporności, która następuje po nich”.


To jest czysty nonsens. Immunologia bada wszystkie aspekty układu odpornościowego i jego reakcje na wyzwania – od infekcji obcymi ciałami do transplantacji tkankowej. Jej definicja wydaje się być umyślnie wypaczona, by stworzyć fałszywą przesłankę, że immunolodzy badają szczepionki, ale nie badają naturalnej odporności wynikającej z choroby.


Moim zdaniem to świadczy o tym, że Obukhanych jest maniaczką, skoro jest skłonna do tego stopnia wypaczyć naukę, by promować ideologię. Przeczytajcie recenzję Harriet, żeby zobaczyć, ile ostatecznego nonsensu i pseudonauki jest w jej samodzielnie opublikowanym  elaboracie.


Wybiórczość i błędy logiczne


Obukhanych próbuje uzasadnić stanowisko, że szczepionki nie są użyteczne, odmowa szczepienia jest rozsądna, a osoby nieszczepione nie stanowią zagrożenia zdrowia publicznego. Powiedzenie, że jej argumenty nie są przekonująco, byłoby bardzo oględne.


W tym niedawnym artykule twierdzi:

Ludzie, którzy nie otrzymali szczepionek wymienionych poniżej, nie stanowią większego zagrożenia dla ogólnego zdrowia publicznego niż ci, którzy je otrzymali, co implikuje, że dyskryminacja niezaszczepionych dzieci w szkołach publicznych może nie być uzasadniona.


Jest to zarówno niesłuszne, jak wprowadzające w błąd. Mówi ona o szczepionce na polio, tężec i żółtaczkę B. Weźmy najpierw tężec, bo przynajmniej w tym wypadku podstawowe twierdzenie, że tężec nie jest zaraźliwy, jest poprawne. Celem szczepienia jest zapobieżenie poważnej chorobie przy zakażeniu rany tężcem. Szczepionka nie ma na celu zapobieżenia szerzeniu się choroby w społeczności, więc mówienie, że tego nie robi, jest jałowe.


Co najważniejsze, nie mówi to absolutnie niczego o szczepionkach, których celem jest zapobieżenie szerzeniu się choroby w społeczności. To jest jak powiedzenie, że wiecie przecież, że pasy samochodowe nie zapobiegają wypadkom. Nie rozumiem, dlaczego przepisy wymagają pasów samochodowych, skoro nie obniżają one ryzyka wypadku ani nie chronią innych ludzi na drogach.


Jej twierdzenie o IPV [szczepienie inaktywowanym wirusem polio] jest po prostu błędne. Używając tylko tej szczepionki można wyeliminować polio w populacji. Używanie tej i innych szczepionek przeciwko polio doprowadziło do niemal całkowitej likwidacji polio na świecie. Już byśmy to zrobili, gdyby nie antyszczepionkowe sianie paniki.


Nie rozumie także celu szczepionki przeciwko żółtaczce B. Jest to choroba przenoszona przez krew, nie można więc zarazić się przy zwykłych kontaktach z innymi. Można ją szerzyć przez małe ranki, kontakty seksualne, od matki do dziecka i przez używanie wspólnych igieł. Odporność na nią ogranicza więc jej szerzenie się. Powodem, dla którego podajemy ją niemowlętom, jest to, że są narażone, jeśli zarażą się nią, mają niemal gwarancje dożywotnich konsekwencji zdrowotnych, a szczepienia zredukowały zarażanie dzieci o 82%.


Następnie mówi o “paradoksie odry” i całkowicie błędnie interpretuje jego implikacje.


Naukowcy badający odrę od dawna byli świadomi „paradoksu odry”.
Cytuję z artykułu Poland & Jacobson (1994) “Failure to Reach the Goal of Measles Elimination: Apparent Paradox of Measles Infections in Immunized Persons.” Arch Intern Med 154:1815-1820: “Pozornym paradoksem jest, że kiedy poziom immunizacji na odrę jest wysoki, odra staje się chorobą ludzi szczepionych”. 


Jest to powszechna bzdura antyszczepionkowa. Chodzi o to, że w populacji o wysokim stopniu zaszczepienia, większość ludzi, którzy zapadają na odrę, byli szczepieni. Jest to wielki przykład nadużywania statystyki lub zwykła ignorancja. Odsetek niereagujących na szczepionkę przeciwko odrze wynosi około 5%. Jeśli więc niemal cała populacja jest zaszczepiona, będzie w niej większa liczba niereagujących na szczepionkę niż niezaszczepionych. Dlatego będzie więcej infekcji wśród zaszczepionych.


Jest to jednak całkowicie błędny sposób patrzenia na liczby. Co naprawdę chcemy wiedzieć, to stosunkowe ryzyko zarażenia się między zaszczepionymi i niezaszczepionymi, a tu dane są wyraźne, że niezaszczepieni ponoszą radykalnie zwiększone ryzyko zarażenia się odrą.


Ponadto jej analiza ignoruje “odporność stada”. Wybuch choroby będzie ograniczony i nie rozprzestrzeni się, jeśli większość populacji jest odporna. Niezaszczepieni redukują odsetek populacji, który jest odporny i poniżej pewnego punktu (około 90-95%) odporność stada nie wystarcza, by zapobiec wybuchowi epidemii.


Odporność stada powstrzymuje także infekcje choroby takiej jak odra od stania się endemicznymi, w tym sensie, że zawsze jest w populacji, przenosząc się od jednego wybuchu choroby do drugiego. W USA zlikwidowaliśmy endemiczną odrę dzięki szczepieniom, ale nie zlikwidowaliśmy jej na świecie, a więc nadal jest importowana. Jeśli wzrośnie liczba odmów zaszczepienia się, może jednak znowu stać się endemiczna.


Obukhanych nie dokonuje analizy epidemiologii szczepień, ale wybiera jak rodzynki z ciasta tylko te informacje, których może użyć do stworzenia fałszywego wrażenia, które służy jej antyszczepionkowej ideologii.


Próbuje następnie argumentować, że szczepionki są znacznie bardziej ryzykowne niż się twierdzi. Wyciąga jedno badanie z Ontario i błędnie je interpretuje:


Często mówi się, że szczepienia rzadko kiedy prowadzą do poważnych skutków negatywnych. Niestety, nauka nie popiera tego twierdzenia. Niedawne badanie z Ontario w Kanadzie ustaliło, że szczepienia doprowadziły do wizyt na pogotowiu 1 na 168 dzieci po zaszczepieniu ich w wieku 12 miesięcy i do 1 na 730 dzieci po zaszczepieniu ich w wieku 18 miesięcy (patrz aneks z badaniami naukowymi, punkt 5).


Tutaj jest rzeczywiste badanie.
 Był wzrost wizyt na pogotowiu, ale nie hospitalizacji. Wzrost wizyt na pogotowiu był głównie spowodowany wirusową wysypką, która nie jest poważnym skutkiem negatywnym. Był także wzrost drgawek gorączkowych, 20 na 100 tysięcy zaszczepionych dzieci. Drgawki gorączkowe są samo ograniczające się i nie były wystarczająco poważne, by zastosować hospitalizację.

 

W swojej argumentacji ignoruje ona także korzyści. Był wzrost wizyt na pogotowiu bezpośrednio po szczepieniu, ale interwencje medyczne ocenia się na podstawie analizy ryzyka kontra korzyści, więc trzeba także wziąć pod uwagę ilu wizytom na pogotowiu i hospitalizacji zapobiegły szczepionki, które zapobiegają chorobom zakaźnym.

 

Wniosek


Artykuł Obukhanych wydaje się być doskonałą burzą w antyszczepionkowej pseudonauce. Ma pozornie imponujące, ale w rzeczywistości marne kwalifikacje i podaje coś, co brzmi jak argumenty naukowe, ale każdy, kto ma rzeczywistą wiedzę o szczepionkach lub immunologii widzi, że są one wybrane jak rodzynki z ciasta, logicznie ułomne i wprowadzające w błąd.


Prawdopodobnie jednak zostanie na stałe elementem popisowym ruchu antyszczepionkowego, bo jest dokładnie tym, czego oni chcą – antyszczepionkową maniaczką, która daje pozór wiarygodności ich propagandzie.

 

More Anti-Vaccine Pseudoscience

9 maja 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella


Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe.  Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine.

Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 764 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02
Czy wierzysz w duchy?   Łopatniuk   2017-10-28
Dlaczego nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie   Salzman   2017-10-25
Jeremy, samotny, lewoskrętny ślimak wreszcie kojarzy się – a potem umiera   Coyne   2017-10-24
Naturopaci: potrafią uczynić nawet sól z Epsom potencjalnym zabójcą     2017-10-23
Niemal pięciokilogramowa żaba żyła na prastarym Madagaskarze   Coyne   2017-10-19
Uroczy wykres, który opowiada naszą historię   Cobb   2017-10-17
Genetycznie modyfikowana pszenica dla wrażliwych na gluten   Novella   2017-10-16
Czy Oświecenie przygasa?   Ridley   2017-10-13
Zdumiewająca, mordująca ptaki modliszka   Coyne   2017-10-13
Indie otwierają laboratorium homeopatyczne   Novella   2017-10-11
Roboty będą uprawiać ziemię   Ridley   2017-10-09
Przełyk Barretta, czyli bez paniki, ale…   Łopatniuk   2017-10-07
“Daily Beast” wypacza epigenetykę oszukańczymi twierdzeniami, że dzieci mogą “odziedziczyć wspomnienia Holocaustu”   Coyne   2017-10-05
Wszystkiego najlepszego w dniu 60. urodzin, centralny dogmacie!   Cobb   2017-10-04
Huragany zdarzają się   Ridley   2017-10-02
Niekochany lewoskrętny ślimak szuka partnera   Coyne   2017-09-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk