Prawda

Wtorek, 27 lutego 2024 - 23:19

« Poprzedni Następny »


Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park


Jerry A. Coyne 2023-01-03


P-22 była prawdopodobnie najsłynniejszą na świecie pumą (Puma concolor; znana także jako kuguar), ponieważ żyła w parku w Los Angeles i wielu mieszkańców ją polubiło. Ma swoją własną stronę w Wikipedii, na której czytamy między innymi:

P-22  (ok.  2009/2010 - 17 grudnia 2022) był samcem dzikiej pumy, który mieszkał w Griffith Park w Los Angeles w Kalifornii, po wschodniej stronie gór Santa Monica.  P-22 został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2012 roku i był przedmiotem znacznej uwagi mediów, w tym licznych książek, programów telewizyjnych i innych dzieł sztuki. P-22 był często nagrywany podczas grasowania w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Był monitorowany przez obrożę radiową. P-22 pozostawał w Griffith Park przez dziesięć lat, dopóki nie został schwytany, a następnie uśpiony 17 grudnia 2022 r., Po doznaniu urazów odpowiadających potrąceniu przez samochód w połączeniu z kilkoma długoterminowymi problemami zdrowotnymi.

Tak więc, niedawno został uśpiony i było dużo smutku (zobacz jeden z nekrologów tutaj, który również zapowiadał nabożeństwo żałobne). Problem polega na tym, że do ciała P-22, co do którego naukowcy mieli plany (nie tyle wypchania, co zbadania), zgłaszają roszczenia rdzenni Amerykanie z okolicy, którzy chcą je zabrać i dać mu duchowy pogrzeb w Griffith Parku. Przeczytaj artykuł w “LA Times”.


Istnieje prawo federalne, które nakazuje przekazywanie szczątków rdzennych Amerykanów lub artefaktów tym populacjom, które mogą wykazać kulturowy lub genealogiczny związek z tymi szczątkami. Jak opisuje to profesor archeologii Elizabeth Weiss,

...Ustawa o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów (NAGPRA). Prawo wymaga, by naukowcy finansowani ze środków federalnych, którzy odkrywają ludzkie szczątki lub przedmioty kultury rdzennych Amerykanów, przekazywali te znaleziska takim współczesnym plemionom rdzennych Amerykanów, które mogą wykazać bliskie powiązania przodków lub geograficzne.

Ale jak wspomina Weiss w swojej historii, którą usłyszałem z pierwszej ręki na spotkaniach poświęconych wolności słowa w Stanford, prawo jest używane zbyt szeroko, czego Weiss doświadczyła w odniesieniu do własnych badań:

Jednak, jak już pisałam wcześniej, prawo to zostało zinterpretowane w sposób zbyt szeroki, tak że współczesne plemiona, które mają niewielki lub żaden związek z wykopanymi szkieletami paleoindiańskimi, liczącymi tysiące lat, z powodzeniem żądają ich zwrotu.


Z powodu NAGPRA - i wiele jej odpowiedników na poziomie stanowym, takich jak California Native American Graves Protection and Repatriation Act (CalNAGPRA) - naukowcom odmawia się możliwości analizowania takich odkryć w ramach ich badań. Co więcej, w niektórych przypadkach prawa, takie jak NAGPRA i CalNAGPRA, stały się narzędziami dla  aktywistów do egzekwowania ich duchowych i religijnych przekonań kosztem świeckich badań naukowych. Jak informowaliśmy na początku tego roku w Quillette, może to obejmować wyraźnie seksistowskie, religijne lub duchowe zakazy dotyczące kobiet dotykających plemiennych artefaktów.


Mówię tutaj z własnego doświadczenia, ponieważ NAGPRA i CalNAGPRA negatywnie wpłynęły na moje badania antropologiczne na San José State University (SJSU) w Kalifornii. Zaczęłam postrzegać te prawa jako zagrożenie dla swobodnych badań akademickich, zwłaszcza że są one obecnie wykorzystywane do oddawania szczątków rdzennych Amerykanów z muzeów i uniwersytetów, zanim zostaną odpowiednio przeanalizowane za pomocą nowoczesnych technologii skanowania. Odmawianie naukowcom możliwości badania odkrytych szczątków ludzkich szkodzi naszej zdolności rozumienia przeszłości i pomagania żyjącym.

Weiss bada ludzkie szczątki w Kalifornii, które mają do 3000 lat, i zabroniono jej studiowania szczątków w kolekcji jej własnego uniwersytetu, a nawet studiowania zdjęć rentgenowskich tych kości (przeczytaj tę historię). I, jak powiedziała mi w Stanford, nie wolno jej nawet pokazywać zdjęć pudeł, w których znajdują się kości. To smutna historia, którą można by rozwiązać z dużo mniejszą wrogością, gdyby wydarzyły się dwie rzeczy: rdzenni Amerykanie mogliby przedstawić przekonujący argument, że konkretne szczątki są powiązane z ich grupą, i gdyby naukowcom pozwolono na zbadanie szczątków w rozsądnym czasie, zanim zostaną przekazane grupie, do której należą. W przeciwnym razie tracimy cenną wiedzę o przeszłości.


Praca Weiss została znacząco zahamowana przez to, że jej własny uniwersytet zabronił jej badania kości, które nie mają wyraźnego związku genealogicznego z żadną obecną grupą. Przez jakiś czas grupy rdzennych Amerykanów domagały się nawet, aby nie pozwolono jej badać kości z Tunezji!


W rzeczywistości, zastanawiając się nad tym, nie akceptuję automatycznie twierdzeń o jakiejkolwiek dzisiejszej „własności” starożytnych szczątków ani nawet tego, że określona grupa tubylcza może rościć sobie prawa własności do szczątków znalezionych na ziemi, która kiedyś należała do nich. Ma to oczywiście podłoże religijne, tak jak w przypadku P-22 (patrz poniżej). Różni się to od przypadku zwrotu artefaktów kulturowych skradzionych z innych krajów (takich jak Marmury Elgina), ponieważ tu związek jest bardzo jasny: w końcu Partenon znajduje się w Atenach.


Ale choć nie zdecydowałem się w sprawie repatriacji ludzkich szczątków, jednej rzeczy jestem całkowicie pewien, że rdzenni Amerykanie nie mogą żądać szczątków współczesnej pumy i uniemożliwić naukowcom zbadanie jej. Nie można udowodnić, że grupa rdzennych Amerykanów – w tym przypadku „Gabrieleno/Tongva San Gabriel Ban of Mission Indians” – ma genealogiczne lub kulturowe roszczenia do ciała i kości kotowatego zwierzęcia.


Oto kłótnia w skrócie:

Teraz, gdy P-22 został uśpiony przez władze zajmujące się dziką przyrodą, nie jest jasne, co stanie się ze szczątkami słynnej pumy. Podczas gdy agencje rządowe i przedstawiciele muzeów rozważają ostateczne miejsce spoczynku kota, społeczność rdzennych Amerykanów w południowej Kalifornii chce, aby P-22 został pochowany w pobliżu Griffith Park z ceremonią oddającą cześć jego duchowi.


Muzeum Historii Naturalnej hrabstwa Los Angeles otrzymało w piątek ciało P-22 z Kalifornijskiego Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody. Chociaż wcześniej rozważano to, przedstawiciele muzeum powiedzieli w czwartek, że nie planują wypychania zwłok P-22 ani wystawiania jego szczątków na pokaz, co było głównym powodem niepokoju społeczności rdzennych Amerykanów.


Ale wciąż nie jest jasne, jaka przyszłość czeka wielkiego kota.


Naukowcy byli już w trakcie zbierania próbek i przeprowadzania sekcji zwłok P-22, kiedy dowiedzieli się o obawach społeczności rdzennych Amerykanów. Prace wstrzymano, podczas gdy muzeum komunikuje się z przedstawicielami tych grup. Kilku rdzennych Amerykanów, z którymi skontaktował się „The Times”, powiedziało, że początkowo muzeum nie zwróciło się do nich o opinie, ale od tego czasu rozmawiają o tym, jak uhonorować szczątki P-22.

Oto dlaczego naukowcy chcą badać szczątki:

Według biologów badania zwłok P-22 mogą pokazać bezpośrednie skutki miejskiego otoczenia dla pumy, której udało się przetrwać przez ponad dekadę w otoczeniu ludzi. Jest mało prawdopodobne, że będzie inne zwierzę, takie jak P-22, więc badanie dostarczyłoby unikalnych informacji o tym doświadczeniu, mówią naukowcy.

W rzeczywistości, nawet jeśli nie zostanie wystawiony na pokaz, rdzenni Amerykanie nie chcą nawet, aby trzymano P-22 jako przechowywany okaz, aby w przyszłości można było badać jego szczątki. Pozbawiony życia P-22 spoczywa w pokoju. Ale przynajmniej ten kot nadal może pomóc nam zrozumieć nasz świat. Jednak nie będzie to możliwe, jeśli ci, którzy mają „inne sposoby poznawania kotów”, mają coś do powiedzenia:

Ale myśl o P-22 udającym się do muzeum jako okaz napełnia członków społeczności plemiennej przerażeniem. [ JAC : PRZERAŻENIEM? To trochę histerycznie teatralne.]


„To nie w naszym stylu. To naukowe, kolonialne zachowanie” – powiedziała Kimberly Morales Johnson, sekretarz plemienia Gabrieleno/Tongva San Gabriel Band of Mission Indians. „Ten kot jest naszym krewnym”.


W języku Tongva słowo oznaczające pumę to tukuurot. W ich opowieści o stworzeniu świata, pumy były jednymi z kilku zwierząt, które obserwowały rozwój i rozkwit wczesnych ludzi.

Nie sądzę, żeby to wystarczyło, by rościć sobie prawa do truchła. Ale awantura trwa:

Członkowie Gabrieleño Band of Mission Indians, Kizh Nation, byli wielokrotnie proszeni o opinie na temat projektów państwowych budowanych na ziemi ich przodków, powiedział rdzenny biolog Matt Teutimez. Proces ten może obejmować błogosławieństwo wykonywane przez starszych plemiennych, a w innych przypadkach członkowie plemienia przekazują informacje dotyczące kultury i nauki.

Wkład rdzennych Amerykanów często wydaje się refleksją po czasie, powiedział Teutimez.

„Zwykle chcą po prostu udziału. Oni już zdecydowali się zgodnie z zachodnią myślą, jak rozwiązać problem” – powiedział Teutimez. „Chcieli tylko, żeby nasze plemię było zaangażowane w sesję zdjęciową”.


Ma nadzieję, że P-22 może stanowić pouczający moment, w jaki sposób kultura zachodnia musi ponownie ocenić swój związek z dziką przyrodą i uznać ją za coś więcej niż tylko zwierzęta.

Normalnie, gdyby istniało oczywiste powiązanie z grupą, byłbym bardziej miłosierny, oferując im możliwość dania wkładu w rozważania, co zrobić ze szczątkami P-22. Ale nie widzę tutaj żadnych roszczeń poza żądaniami ludzi, którzy zostali skolonizowani i faktem, że P-22 wędrował po ziemiach, które kiedyś były przemierzane przez kilka grup rdzennych Amerykanów. Jeśli trzymanie zwłok do badań naukowych – bez wystawiania go na pokaz, co może niepokoić wielu – jest przydatne, to jak najbardziej zatrzymajcie je w Muzeum. Żadna grupa nie może powiedzieć, że ma duchowe roszczenia do dzikich zwierząt.


Oto P-22 w 2019 roku z Wikipedii. Zauważ, że ty i ja jesteśmy dokładnie tak blisko spokrewnieni z tym kotem, jak wszyscy rdzenni Amerykanie w Ameryce.Native Americans claim P-22’s body (the Griffith Park mountain lion)

Why Evolution Is True, 30 grudnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również w tłumaczeniu na polski przez wydawnictwo "Stapis"). Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1462 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kolejna błędna próba skorygowania ewolucji   Coyne   2024-02-22
Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk