Prawda

Środa, 21 lutego 2018 - 19:47

« Poprzedni Następny »


Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa


Jerry A. Coyne 2018-01-18


Kakadu palmowa (Probosciger aterrimus) jest wspaniałym ptakiem żyjącym w Nowej Gwinei, na wyspach Aru w Indonezji i w północnej Australii. Są długowieczne; według jednego doniesienia pewna samica złożyła jajo po raz pierwszy, kiedy miała 65 lat, choć niezbyt w to wierzę, bo najstarszy ptak w niewoli o potwierdzonym wieku dożył 56 lat, a prawdopodobnie żyją krócej na wolności. (Wikipedia podaje, że “anegdotyczne dowody wskazują, że kakadu palmowe osiągają wiek 80 lub 90 lat w australijskim ZOO”.)

Tak czy inaczej, te ptaki są długowieczne. Są chyba największymi papugami Australii, mają najpotężniejszy dziób ze wszystkich papug (część ich pożywienia składa się z bardzo twardych orzechów i nasion, ale jedzą także robaki i owoce). Są także „bazalnymi” kakadu; to znaczy, dowody molekularne pokazują, że ich przodkowie oddzielili się wcześniej od wspólnego przodka wszystkich kakadu niż jakakolwiek inna żyjąca kakadu. Tutaj jest ich para:

 

Są płciowo dymorficzne, co widoczne jest tylko w nieco mniejszej górnej szczęce samic. Tworzą pary w sezonie rozrodczym (nie jestem pewien, czy są to pary na całe życie) i samica składa jedno jajo co dwa lata, niesłychanie niskie tempo rozmnażania, co naraża je na wymarcie, szczególnie, kiedy znika ich habitat.

Tutaj jest diagram z ich cechami:


A tutaj jest ich zasięg w kolorze zielonym; ptaki badane tutaj, które okazują niezwykłe zachowanie bębnienia, pochodzą tylko z Cape York, australijskiego półwyspu pokazanego poniżej. Tego zachowania nie obserwuje się w populacjach z Nowej Gwinei (o implikacjach tego, patrz poniżej).Tym, co dodatkowo wyróżnia te ptaki, jest fakt, że są one podobno jedynym gatunkiem na świecie, poza ludźmi – a to obejmuje inne naczelne – który produkuje rytmiczne dźwięki przy pomocy narzędzia. Bębnią w pnie drzew odłamanym patykiem lub strąkiem. (Oczywiście, inne zwierzęta, takie jak na przykład świerszcze, produkują rytmiczne dźwięki, ale robią to swoimi ciałami, nie zaś narzędziami.) Nie jest jeszcze jasne, dlaczego kakadu palmowe to robią: może to być zaznaczanie terytorium lub jakiś rodzaj popisu godowego, ponieważ robią to tylko samce i robią to znacznie częściej, kiedy w pobliżu są samice.


Może to być także jedyna informacja o użyciu narzędzi przez zwierzę w innym celu niż żerowanie.


Informacja o tym zachowaniu jest tematem artykułu w „Science Advances” Roberta Heinsohna i in. Autorzy analizują bębnienie, pokazują, że jest ono rytmiczne i że różne samce wykonują je w innym tempie, a następnie wdają się w, moim zdaniem, nieuzasadnione spekulacje, że jest to w jakiś sposób związane z pochodzeniem ludzkiej muzyki. Sam artykuł jest dobry; spekulacje są zdecydowanie przedwczesne i prawdopodobnie błędne.   


Oto, co robią ptaki. Samce (a może czasami także samice) odłamują patyk o średnicy około 2,5 cm i długości 15 cm i używają albo tego, albo strąka rośliny Grevillea glaca jako pałki do wybijania rytmu na wydrążonym pniu drzewa lub gałęzi. Trzymają patyk lewą stopą (dlaczego nie prawą?). To zachowanie opisano po raz pierwszy w 1984 r., ale intensywnie zbadano dopiero niedawno, z wynikami opublikowanymi w tym artykule. Tutaj jest strąk G. glauca:Tutaj jest wideo podsumowujące pracę autorów i pokazujące bębnienie. Podkreśla także tezę, że to badanie rzuca światło na ludzką muzykę, ponieważ, podobnie jak nasza muzyka: a) obejmuje użycie narzędzi b) jest rytmiczne, c) ma tempo różniące się między grającymi i d) d). jest nagłośnione przez bębnienie w puste drzewa. Proszę zauważyć, że autorzy byli świadkami tylko jednej sytuacji bębnienia na każde 100 godzin obserwacji i że badanie zabrało 7 lat ciężkiej pracy! Brawo dla nich.


W tym wideo pokazany jest tylko jeden epizod bębnienia przy pomocy strąka, zaczyna się w 2:05:

 

I jeszcze dwa wideo bębnienia. Na pierwszym poniżej bębnienie pokazane jest w 8:32:To pokazuje więcej bębnienia i jest krótsze:


 

Kilka szczegółów o ich pracy. Autorzy obserwowali 18 dzikich kakadu i 131 sekwencji bębnienia; najwyraźniej potrafili identyfikować poszczególne samce i odróżniać samce od samic. Między samcami były różnice w częstotliwości bębnienia: wachlarz przeciętnego uderzania sięgał od jednego co 0,09 sekundy do jednego co 2,77 sekund.  Analiza poniżej porównuje rzeczywisty rytm z tym, czego można oczekiwać zgodnie z czystym rozkładem Poissona (losowe uderzenia przy danej przeciętnej częstotliwości). To jest sześć samców z rzeczywistym rytmem pokazanym na górze i rytmem według rozkładu Poissona u dołu każdego prostokąta. Można zobaczyć, że rzeczywiste uderzenia są znacznie bardziej regularne niż losowa dystrybucja uderzeń. To jest dowód na rytmiczność i jest to mocny dowód. Pokazuje również zróżnicowanie między samcami: Nie jest jasne, dlaczego to robią, ale wydaje się to być jakiś rodzaj popisu godowego, ponieważ robią to znacznie częściej, kiedy obecna jest samica, niż kiedy jej nie ma (p < 0,001), chociaż nadal bębnią, kiedy dam nie ma w pobliżu (26% czasu w porównaniu 68% w obecności samic). To może być albo rytuał łączenia się w pary albo rodzaj popisu godowego: być może tempo bębnienia lub jego głośność mówi coś samicy o jej potencjalnym partnerze. Może także służyć funkcji terytorialnej.


Czy jest to genetyczne, czy nauczone? Nie wiemy, ponieważ obserwowano dziki gatunek. To może być wyuczone, kulturowe zjawisko, bo znajduje się je tylko na Capy York, ale w takim razie jego użycie do przyciąganie samic staje się mniej prawdopodobne, bo samice musiałyby nauczyć się, co mówi o danym samcu częstotliwość i głośność uderzeń, a taki dobór płciowy jest niemal nieodmiennie oparty o ewolucję cechy samczej i preferencji samiczych – są one genetyczne. Albo też cecha i preferencje mogą być genetyczne, ale wyewoluowały tylko w Australii. Wyhodowanie ptaków od pisklęcia pod nieobecność jakichkolwiek dźwięków mogłoby ujawnić, czy cecha jest „wdrukowana”.


A co ze związkiem tego z pochodzeniem ludzkiej muzyki? Autorzy informują, że widziano bębniące szympansy, ale używały dłoni, nie zaś narzędzi i za wyjątkiem jednego samca w niewoli, nie robią tego rytmicznie. Przy nieobecności zasadniczych cech „ludzkiej muzyki” u naszych najbliższych krewnych, a tylko u kakadu, co mówi to o pochodzeniu muzyki? Mnie mówi niewiele: to może być konwergentne zachowanie u ludzi i kakadu palmowych. Autorzy artykułu konsekwentnie mówią o znaczeniu tego dla ludzkiej muzyki. Tutaj jest ich spekulacja:

Nasze pokazanie gatunku zwierzęcia używającego wytworzonych narzędzi do produkowania rytmicznych dźwięków ma szerokie implikacje dla zrozumienia ewolucji muzyki. Wybijanie taktu przez kakadu palmową wykazuje kilka cech muzycznych, które są statystycznie uniwersalne w społecznościach ludzkich, włącznie z użyciem perkusji, regularnym rytmem i powtarzającymi się składnikami. Różni się jednak pod względem kluczowych cech. Wśród ludzi regularny rytm jest w znaczącym stopniu związany z tańcem, działalnością grupową i perkusją. U kakadu palmowych regularny rytm jest zazwyczaj wytworem działalności solo związanym z perkusją, ale nie z działalnością grupową ani z tańcem. Ta różnica między ludźmi i kakadu palmowymi jest ważna, ponieważ choć obecne ścisłe związanie między rytmem, tańcem, działalnością grupową i perkusją czyni, że trudno rozwikłać początki ludzkiego rytmu, kakadu palmowe pokazują, że regularny, perkusyjny rytm może wyewoluować jako część solowego występu samców dla samic.


Na zakończenie, nasza analiza pokazuje, że wspomagane narzędziami bębnienie kakadu palmowych ma kluczowe oznaki ludzkiej muzyki w odróżnieniu od innych rodzajów komunikacji, a szczególnie języka. Obejmują one występy w konsekwentnym kontekście popisu, produkowanie regularnych uderzeń w długich sekwencjach, powtarzające się składniki i indywidualne style. Regularny rytm jest szeroko rozpowszechniony w ludzkich społecznościach i jest silnie związany z tańcem, działalnością grupową i perkusją, ale pochodzenie naszych preferencji dla regularnych uderzeń pozostaje niejasne. Proste, regularne bębnienie okazywane przez kakadu palmowe w jednej tylko populacji w północnej Australii może dostarczyć bardzo potrzebnej wskazówki porównawczej, by pomóc rozwiązać tę zagadkę. Kakadu palmowe sugerują związek ewolucyjny między regularnym rytmem a występem solo samców dla samic. Popiera to przypuszczenie Darwina, że regularny takt ma pierwotną atrakcyjność estetyczną we wszystkich gatunkach i wskazuje na wyraźną możliwość, że preferencja dla regularnego rytmu w ludzkich społecznościach ma inne pochodzenie zanim została dokooptowana do grupowej muzyki i tańca.

Jeśli “regularny takt ma pierwotną atrakcyjność estetyczną we wszystkich gatunkach”, to dlaczego nie występuje wśród naczelnych, skoro ma coś wspólnego z pochodzeniem ludzkiej muzyki? I, jak notują autorzy, kakadu palmowe nie tańczą (chociaż słynny kakadu Snowball tańczy w takt ludzkiej muzyki i widziałem go, jak to robił). Ponadto, jeśli ma to coś wspólnego z ewolucją muzyki, musi tam być genetyczny składnik zachowania tych ptaków, a to nie zostało pokazane. (Proszę pamiętać, że to było widziane tyko u części zasięgu tych ptaków, chociaż to nie wyklucza genetycznego zróżnicowania między obszarami.)


Autorzy próbują sprzedać swoje wyniki, mówiąc, że mają one „szerokie implikacje dla zrozumienia ewolucji muzyki”, ale ja tego nie widzę. To tylko skwierczenie, by dodać atrakcyjności już smakowitemu stekowi. Dane są wystarczająco ciekawe takie, jakie są i podnoszą dalsze pytania, na które daje się odpowiedzieć. Dlaczego ptaki to robią? Czy samice wolą pewne tempo bębnienia? Czy różnice między populacjami są kulturowe, genetyczne, czy też są mieszanką obu? Jak dotąd mamy konwergentne zachowanie, które – przynajmniej mnie – niewiele mówi o pochodzeniu muzyki u Homo sapiens.

h/t: Vidya

________________

Heinsohn, R., C. N. Zdenek, R. B. Cunningham, J. A. Endler, and N. E. Langmore. 2017. Tool-assisted rhythmic drumming in palm cockatoos shares key elements of human instrumental music. Science Advances 3, online.


The origin of human music? Male palm cockatoos use a stick to beat rhythmically on hollow trees

Why Evolution Is True, 9 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 736 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02
Czy wierzysz w duchy?   Łopatniuk   2017-10-28
Dlaczego nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie   Salzman   2017-10-25
Jeremy, samotny, lewoskrętny ślimak wreszcie kojarzy się – a potem umiera   Coyne   2017-10-24
Naturopaci: potrafią uczynić nawet sól z Epsom potencjalnym zabójcą     2017-10-23
Niemal pięciokilogramowa żaba żyła na prastarym Madagaskarze   Coyne   2017-10-19
Uroczy wykres, który opowiada naszą historię   Cobb   2017-10-17
Genetycznie modyfikowana pszenica dla wrażliwych na gluten   Novella   2017-10-16
Czy Oświecenie przygasa?   Ridley   2017-10-13
Zdumiewająca, mordująca ptaki modliszka   Coyne   2017-10-13
Indie otwierają laboratorium homeopatyczne   Novella   2017-10-11
Roboty będą uprawiać ziemię   Ridley   2017-10-09
Przełyk Barretta, czyli bez paniki, ale…   Łopatniuk   2017-10-07
“Daily Beast” wypacza epigenetykę oszukańczymi twierdzeniami, że dzieci mogą “odziedziczyć wspomnienia Holocaustu”   Coyne   2017-10-05
Wszystkiego najlepszego w dniu 60. urodzin, centralny dogmacie!   Cobb   2017-10-04
Huragany zdarzają się   Ridley   2017-10-02
Niekochany lewoskrętny ślimak szuka partnera   Coyne   2017-09-28
Niesłuszny atak na młodą badaczkę   Novella   2017-09-27
Jak anty-GMO aktywiści blokują humanitarną biofortyfikację w Afryce i Azji   Ongu   2017-09-26
Sobotnia lekcja genetyki: ciołek matowy gynandromorf   Coyne   2017-09-23
Czy Uganda potrzebuje GMO? Naukowcy spoglądają na edytowanie genów, by przyspieszyć innowacje   Ongu   2017-09-20
Strach przed GMO i Dunning-Kruger   Novella   2017-09-18
o skomplikowane, czyli co zabija chorych na raka płuc   Łopatniuk   2017-09-16
Nowe pająki pawie   Coyne   2017-09-12
Obserwowanie wielorybów w Monterey Bay   Lyon   2017-09-11
Bakteryjne ogniwa słoneczne   Novella   2017-09-09
A.N. Wilson znowu kopie Darwina, tym razem w “Times”   Coyne   2017-09-07
Medycyna alternatywna zabija   Novella   2017-09-06
Wiecej o biologii i rasie   Mayer   2017-09-05
O rzeczywistości rasy i odrazie do rasizmu    i Brian Boutwell   2017-09-04
Panie doktorze, to nie rak   Łopatniuk   2017-09-02
Odporne na szkodniki rośliny uprawne GM oferują nadzieję Afryce, która walczy z larwami ciem   Ongu   2017-09-01
Opera mydlana, czyli więcej o łyskach   Lyon   2017-08-31
Ujawnienie kosztów opóźnienia GMO w Ugandzie   Ongu   2017-08-30
Symboliczny sceptycyzm w sprawie egzorcyzmów   Novella   2017-08-29
Pasożytnictwo lęgowe, łyski amerykańskie   Lyon   2017-08-24
Lektyny – nowy straszak żywieniowy   Novella   2017-08-22
Zabobonne pojęcia u sedna przekonań antyszczepionkowych     2017-08-21
Choroba bananów, GMO i ewolucja produkcji żywności   Ongu   2017-08-19
Przetwarzanie informacji przez mózg -porcjowanie   Novella   2017-08-16
Pomachaj do pańci ogonkiem   Łopatniuk   2017-08-12
Zrobić więcej za mniej dla Haiti   Lomborg   2017-08-11
Perkoz zausznik i jego pisklęta   Lyon   2017-08-10
Argument neuroróżnorodności na rzecz wolności słowa   Miller   2017-08-08
Czyste okrucieństwo cięć w pomocy żywnościowej   Lomborg   2017-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Alternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawisc


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk