Prawda

Poniedziałek, 26 wrzesnia 2022 - 11:20

« Poprzedni Następny »


Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO


Joseph Maina 2021-12-25


Dwie nowe prace mają na celu ilościowe określenie kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie kraje ściągają na siebie przez ograniczanie wykorzystania biotechnologii w rolnictwie.


Choć globalna produkcja genetycznie modyfikowanych (GM) roślin uprawnych dała, jak się szacuje, 57 miliardów dolarów dodatkowego dochodu farmom, szersza uprawa tych roślin mogłaby dać dodatkowe 65 miliardów dolarów, przy czym większość tych zysków przypadła by krajom rozwijającym się. Tak przynajmniej  twierdzą autorzy badania opublikowanego przez Council for Agricultural Science and Technology (CAST).


Badacze, ściągnięci z różnych uniwersytetów Stanów Zjednoczonych i Kanady, analizują straty zysków z powodu zakazu GMO i zajmują się potencjalnym wpływem na konsumentów, środowisko i farmerów. Piszą m. in.:

“Różnice w zyskach przy uprawie roślin GMO i nie-GMO wynikają z  kosztów ochrony plonów i ogólnej wydajności, które mogły nadal wzrastać, gdyby nie osłabiano możliwości korzystania z technologii. Z pewnością ekonomiczne korzyści z upraw GMO są oczywiste, ponieważ bez ekonomicznych korzyści dla ich użytkowników ta technologia nie przetrwałaby długo”.

W oparciu o podobne spostrzeżenia praca opublikowana w “Journal of Student Research” (JSR) pokazuje, że produkcja GM podniosła wydajność rolnictwa, obniżyła koszty produkcji z powodu zmniejszenia niezbędnego wkładu, takiego jak zakup pestycydów i podniosła dochody w rozwijających się krajach.


Podczas gdy korzyści upraw GMO w krajach rozwiniętych są dokładnie naświetlone, te uprawy dając większe plony, nie tylko podnoszą wiejskie dochody w krajach rozwijających się, piszą autorzy. Zwiększone plony podniosły podaż żywności, co jest niesłychanie ważne w rozwijających się krajach, gdzie głód jest problemem.


Wyższe dochody


Uprawy GM pozwoliły także zmniejszyć lukę między bogatymi i biednymi, twierdzą autorzy, przytaczając przykład Indii, gdzie uprawa bawełny Bt podniosła dochody małych i biednych gospodarstw o 134 procent.


W oparciu o różne badania prowadzone w latach 1999 - 2005, szacowane korzyści z przyjęcia upraw GM w USA wahały się od 334 milionów dolarów do 1,5 miliarda rocznie, mimo stosunkowo niskiego rozprzestrzenienia się tych upraw, informuje raport CAST. Oszacowane korzyści dotyczą dodatkowych zysków netto umożliwionych dzięki innowacyjnym uprawom oraz wartości niższych cen płaconych przez konsumentów.   


W przypadku Filipin statystyczna symulacja wskazuje, że gdyby Złoty Ryż zastąpił 70 procent ryżu obecnie konsumowanego w kraju, występowanie niedoboru witaminy A zmalałoby o 55–60 procent u kobiet i około 30 procent u dzieci. Potencjalne ekonomiczne korzyści obejmowałyby zmniejszone obciążenie chorobami, oceniane na między 16 a 88 milionów dolarów rocznie.


Ważne wyniki badań CAST pokazują, że żywność nie-GM jest droższa niż jej genetycznie modyfikowane odpowiedniki, co sugeruje, że GMO przyczyniły się do zmniejszenia realnych kosztów żywności i konsumenci musieliby płacić wyższe ceny, gdyby usunięto opcję GMO. Dane zebrane od sprzedawców w latach 2009-2016 pokazały, że dodatkowa zapłata w czterech kategoriach produktów nie-GM (olej, tortilla chips, płatki śniadaniowe i lody) wahała się od 9,8 procent do 61,8 procent. Dodatkowa zapłata za produkty organiczne – określenie, które wyklucza produkty GM – wahała się od 13,8 procent do 91 procent.


Niższe koszty żywności

“GMO przyczyniły się do zredukowania realnych kosztów żywności i konsumenci musieliby płacić wyższe ceny, gdyby usunięto opcję GMO” – piszą autorzy.

Przyjęcie GM obniżyłoby także światowe ceny żywności także dla krajów, które zakazują importu produktów GM, ponieważ ceny są ogólnie niższe. Jednak korzyści są niższe dla krajów, które ograniczają własną produkcję żywności GM.


Odporność upraw GM na pewne szkodniki i choroby przekłada się na znaczące oszczędności dla farmerów, którzy mogą zmniejszyć inwestycje w środki ochrony roślin. Przykładem jest więdnięcie bakteryjne bananów, dewastująca choroba, która może powodować do 100 procent straty upraw w subsaharyjskiej Afryce, gdzie rośnie jedna trzecia światowej produkcji bananów. W próbach polowych kilka odmian bananów GM pokazało niemal całkowitą odporność na tę chorobę. Północnoamerykańscy badacze są równie optymistyczni w sprawie leku na zielenienie cytrusów, chorobę, która spowodowała straty rzędu 7,8 miliardów dolarów w sezonach 2006–2007 i 2013–2014.


Badania pokazują, że farmerzy mogą także oszczędzić czas przez uprawę roślin GM zamiast konwencjonalnych odmian. Uprawy GM redukują czas, jaki producenci spędzają w polu, mimo że oszczędzony czas nie jest na ogół liczony w tradycyjnych oszacowaniach zysków netto. Autorzy notują jednak, że farmerzy wysoko cenią zaoszczędzony czas i wygodę uprawiania roślin GM.


Przy hodowli żywca korzyści z przyjęcia roślin GM obejmują oszczędności na niższych cenach paszy dla zwierząt, co odpowiada za do 70 procent całkowitych kosztów amerykańskich hodowców żywca.


Korzyści zdrowotne


Narażenie na toksyny, takie jak mykotoksyny, także byłoby zmniejszone przez przyjęcie odpornych na owady roślin GM (Bt).


W artykule CAST autorzy Piszą:

“Pod nieobecność roślin Bt kraje, które mają surowe wymagania dla poziomu mykotoksyn, nie będą w stanie ich spełnić i będą musiały płacić wyższe ceny za żywność wyższej jakości”.  

Mimo powszechnie dostępnej i przekonującej literatury o potencjale upraw GM dla podniesienia wydajności rolnictwa i napędzania wzrostu ekonomicznego, badacze pokazują różne czynniki rynkowe i regulacyjne, które stawiają przeszkody pełnej realizacji tych korzyści. Piszą, że bariery handlowe dla GMO redukują dostęp do żywności, ograniczają dochody farm i podnoszą ogólne ceny.

“Bariery regulacyjne mają ważne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, a wiele krajów, które nie przyjęły GMO, należy do najmniej żywnościowo zabezpieczonych na świecie i głównie polegają na imporcie jako źródle żywności. Kiedy kraje znoszą bariery handlowe, ocenia się, że import może podnieść się o 14,7 procent, co dałoby szacunkowo 4,86 procentową obniżkę cen żywności; i odwrotnie, bariera handlowa zmniejsza dostęp do importu o niemal 10 procent i podnosi ceny o jeden procent”.  

Badanie JSR przytacza nadmierną siłę na rynku daną producentom nasion GM, wysokie bariery dla wejścia GM na rynek z powodu procedur biobezpieczeństwa, patenty i międzynarodową asymetrię handlową jako główne bariery wejścia na rynek GM.


Zdjęcie: Farmerzy sadzą szarłat (amarantus) w Meksyku, który czyni kroki ku ograniczeniu upraw GM. Zdjęcie: Shutterstock/Nailotl


Ten artykuł był pierwotnie opublikowany w 
Farmers Review Africa.

Developing countries pay hefty price by restricting GMO crops, new research shows

Alliance for Science, 13 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Joseph Maina

Nigeryjski dziennikarz naukowy specjalizujący się w popularyzacji biotechnologii, bioróżnorodności i rozwoju rolnictwa w Afryce.

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1342 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk