Prawda

Środa, 13 grudnia 2017 - 08:27

« Poprzedni Następny »


Intersekcjonalny feminizm kwantowy


Jerry A. Coyne 2017-06-13

Whitney Stark
Whitney Stark

Nie ma ilości szyderstwa, która byłaby przesadna wobec takiego artykułu. Ktoś może skrytykować pismo jako złe – nic o nim nie wiem – ale jednak ktoś uznał, że to było warte publikacji, a Stark uważała, że było warte napisania. Jak wiele takich artykułów muszę pokazać i „zdekonstruować”, zanim ludzie uznają, że dziedzina „badań nad kulturą i gender” cierpi na raka z przerzutami postintelektu?


Oczywiście, być może to jest mistyfikacja, ale to byłoby tak samo obciążające.


No dobrze, tutaj jest artykuł, który ukazał się niedawno w „The Minnesota Review”, publikowanym przez Duke University. Czy to jest mistyfikacja, czy nie? Pokażę tytuł (kliknij na link pod zrzutem z ekranu, żeby przejść do artykułu, odnośnik z wolnym dostępem na dole), a potem podam kilka fragmentów.

Przeczytałem ten artykuł najlepiej, jak potrafiłem, ale przecierałem oczy na ten absolutnie koszmarny, postmodernistyczny styl pisania i trudno mi było zrozumieć tezy artykułu. Oto część wstępu:

Inwestuję w twierdzenie Donny Haraway, że “to, co liczy się jako obiekt, jest tym właśnie, czym okazuje się historia świata” (cytowane w Barad 2007, 42); to jest, polityka jest o hierarchiach tego, jakie powiązania lub bliskości są priorytetyzowane jako cielesne. Wszystkie ciała są zgromadzeniami politycznymi tego, co jest rozumiane jako ściśle związane, spokrewnione, zmierzone, zastygnięte intersekcje zjawisk (tożsamość społeczna, historie, woda, cząstki) uważane za czytelne/nieczytelne/osobliwościowe, co zawsze jest konfiguracją polityczną z systemami i aparatami (np. nauki kolonialne lub jasność fetyszyzmu), ustanowionymi dla rozpoznania tych priorytetyzowanych konfiguracji/separacji („cięte razem/osobno”, słowami Barad [2010, 240]), naturalizując podstępne założenia i hierarchie wartości. I tak, „łączenie tego, co zostało niebezpiecznie rozłączone” (Rich 1987, 214) jest bezpośrednio polityczne. Roz/poznając ciała łączne/konstelacyjne na ogół nie rozumiane jako połączone (np. poprzez dyscypliny) pozwala na ubarwienie sojuszy nie spełniających reguł typowo rozumianej bliskości lub pokrewieństwa (przestrzeń, czas, kategoria społeczna, linia eugeniczna) bez równoczesnego pomijania różniących się istotnych realności (przesiąknięte kategoryzacje). I, być może, depriorytetyzowanie szczególnie naturalizowanych, fetyszyzowanych granic ma potencjał destabilizacji struktur, które umożliwiają hierarchiczne innościowanie (które usprawiedliwia socjopolityczny ucisk i przemoc materialno-dyskursywną).

Jej tezą wydaje się być, że istnieje rodzaj “feminizmu kwantowego”, który przezwycięża hegemonię fizyki newtonowskiej, która sama w sobie jest w jakiś sposób ideologicznie nie do przyjęcia, ponieważ podkreśla “binarność”, a więc tworzy “innościowanie”, seksizm i podobne rozróżnienia my-oni:

Jedną z najwybitniejszych i wiodących nauk tego czasu była klasyczna fizyka newtonowska, która identyfikuje odrębne byty i absolutne różnice między cząstkami i falami, przestrzenią i czasem. To strukturalne myślenie zindywidualizowanego separatyzmu z binarnymi i absolutnymi różnicami jest podstawą tego, jak działa wszechświat przesączony/zalany/zakorzeniony w wielu strukturach klasyfikacji, które rozumieją podobieństwa i różnice w świecie, narzucone na wiele hierarchicznych i organizacyjnie eksploatacyjnych struktur, czy to przez gender, życie/nieżycie, granice narodowe i tak dalej.

W całym artykule używa ona metafor kwantowych, jak również słowa “linearność”, niewłaściwie stosując je do swoich poglądów na politykę gender. W jakiś sposób mechanika kwantowa jest kluczem do uwolnienia się z ucisku:

Mówię o tych sojuszniczych strategiach jako o ciałach konstelacyjnych zwanych “feminizmem kwantowym”. Miejmy nadzieję, że to zlokalizowanie-jako-ciało może   rozpalić jakąś bliskość polityczną, która pomoże przesunąć aparaty, pozwalając energii, czasowi, miłości, koncentracji na rozproszenie się i odmienne zebranie. To jest, służyć jako porządna koalicja, właściwy aparat ułatwiający powstanie warunków umożliwiających myśląco/znaczące, innowacyjne, transformacyjne praktyki antyopresyjne i pomocne semantyczno/teleologiczne narzędzia do sprawdzania politycznej istotności struktur w działaniu ku odpowiedzialnej antyopresyjnej transformacji. Mam nadzieję na ujawnienie i naświetlenie połączeniowości, w której te kwantowe, feministyczne, post-ludzkie narzędzia mogą być explicite istotne w walkach antyopresyjnych.

Spójrzcie tylko na te zdania! Jak można to czytać?

Tu właśnie zbiera się zagrożenie wewnątrz nowego materializmu feministycznego, kiedy działa specjalnie ku zablokowaniu abstrakcyjno/materialnej binarności poprzez (roz)poznanie, że to, co jest uważane za metafizyczne, także ma materialną, sprawczą wewnątrz-akcję. W działaniu odchodzącym od idei abstrakcji i ku materializacji, teleologiczno/metafizyczne ciała/struktury/zjawiska/siły są uznane/zrozumiane jako materia/istotność, jako uprzestrzennowienie materialności, systemów, zgromadzeń, technologii, protez, konglomeratów, stając się i utrzymując przestrzeń w/z/przez/wśród ciał, które to roz-poznanie pokazuje jako metafizyczność.

Mógłbym to ciągnąć. Kilka jeszcze fragmentów powinno dać wam gorzki smak tego artykułu, choć może nie jego sens. Tutaj dorzuca „epigenetykę”, termin biologiczny:

Nie chodzi o to, że rozumienie kwantowe jest przeciwstawne polityce tożsamości, ale że dokładnie działa z tymi różnicami, tymi koncentracjami. To jest, ciała metafizyczne są i mogą być rozpoznane jako różniące się konstelacje bliskości, sojuszu i tworzenia energii (cięcia sprawcze), a z tym są istotno/materialnymi, dyfrakcyjnymi, wewnątrzaktywnymi stosunkami z biopolityką ciał rozumianych-jako ludzkie, racjonalizacji, afektywności. Tożsamość działa na poziomie kwantowym, nie jest niematerialna; ani nie są tym uprzestrzennowione ciała historii, piętna, ekonomii, mikrofilmii i epigenetyki.

I jeszcze jeden z zapaszkiem “naukowym”. PROSZĘ TO PRZECZYTAĆ!

W rozumieniu kwantowym te [strategie “potrzeby zakończenia wszystkich form przemocy”] przyjmują znajome formy. Te intersubiektywne, mniej hierarchicznie organizujące struktury są „wykonaniem (re)konfiguracji czasoprzestrzeni…  podobniejsze do tego, jak elektrony doświadczają świat niż jakakolwiek podróż opowiadana przez formy retoryczne, które zakładają, że aktorzy poruszają się po trajektoriach przez scenę czasoprzestrzeni” (Barad 2010, 240). Są one wewnątrz-powiązanymi skupiskami gromadzenia i odgromadzenia, dyfrakcji, (skoku) kwantowego konstelacji politycznych. A moc tego jest właśnie tym, co zagroziłoby zachodnim, kartezjańskim systemom legitymacji i wartości (myślenie binarne, taksonomia, wszystko). Te intencjonalne strategie polityczne w stylu kwantowym, które wyłaniają się, zbierają i rozpraszają, w których energia/ludzie są w wielokrotnych ruchach/momentach równocześnie, wymianie, falopodobnych właściwościach, osadzają się równocześnie jako niezrozumiałe dla utradycyjnionych, opartych na obiekcie rozumień. I dlatego nie są zrozumiałe dla systemów autentyfikacji tych rozumień.

O co chodzi z tym irytującym wypaczaniem słów, z łącznikami i neologizmami. Czy to jest postmodernistyczna “jouer” (gra) słowami? Cokolwiek to jest, jest to piekielnie irytujące i powoduje, że bardzo trudno przeczytać artykuł Stark. Kawałki o nauce są, oczywiście, bredniami, podobnie jak nadużywanie terminologii fizyki, które Alan Sokal tak głośno potępiał.


Podejrzewam, że całą jej tezę można by ująć w jednym akapicie, ale wtedy nie miałaby artykułu. Jej teza jest tak głęboko ukryta w śmieciach, że nie jestem pewien czy tam w ogóle jest jakaś teza. A to doprowadza mnie do pytania:  


CZY TO JEST MISTYFIKACJA, CZY NIE?


Ten artykuł wydaje się być autentyczny.
Whitney Stark jest z Institute for LGB Studies at the University of Arizona (link pod zrzutem z ekranu):


Ma ona także link na University of Utrecht, jak też link w academia.edu, gdzie można znaleźć kilka jej innych prac. Fotografowała imprezę medialną Voices of Women i jestem dość pewien, że to jest jej Twitter, gdzie wspomniany jest Utrecht i znajduje się następujące zdjęcie, co sugeruje, że jest rzeczywistą osobą.Dziwaczne, że po dziesięciu stronach absolutnie okropnej, ogłupiającej prozy, Stark mówi to w przypisie (moje podkreślenie):

2. Często pojmuje się teorię jako coś niedostępnego, a więc przeznaczonego tylko dla małej, uprzywilejowanej publiczności. Gorąco zgadzam się z krytyką niedostępności, banalnej depolityzacji i akademickiego elitaryzmu. Uważam też, że ta krytyka niedostępności może być użyta w sposób szkodliwy, odmawiając narzędzi stworzonych do walki z uciskiem poprzez elitarne odgraniczenie od „mas”, nie-akademików, ludzi o różniących się zdolnościach lub postrzeganym statusie jako niezdolnych do dostępu, zrozumienia lub użycia narzędzi/języka/strategii stworzonych do zdemontowania tego rodzaju hierarchicznego przypisania. Widziałam, jak krytyczny język, narzędzia i krytyka są unikane w pracach z młodzieżą (genealogicznie rozumianą jako „masy”) przez wykształconych pracowników uniwersyteckich. Frantz Fanon ([1961] 1965) pisze: “Masy szybko chwytają każdy odcień znaczenia i uczą się wszystkich sztuczek zawodu… postanowiono traktować masy jako niewtajemniczone… i pozostawić je poza nurtem… znacznie większego biznesu grabieży” (25).

Niemniej Stark zrobiła wszystko, co możliwe, by jej praca była niedostępna dla wszystkich, poza uprzywilejowanymi kręgami uczonych w gender i postmodernistów. To jest tak elitarne jak to tylko możliwe.


Nie ma ilości szyderstwa, która byłaby przesadna wobec takiego artykułu. Ktoś może skrytykować pismo jako złe – nic o nim nie wiem – ale jednak ktoś uznał, że to było warte publikacji, a Stark uważała, że było warte napisania. Jak wiele takich artykułów muszę pokazać i „zdekonstruować”, zanim ludzie uznają, że dziedzina „badań nad kulturą i gender” cierpi na raka z przerzutami postintelektu?


Oczywiście, być może to jest mistyfikacja, ale to byłoby tak samo obciążające.

 

Stark, W. 2017. Assembled bodies: reconfiguring quantum identities“. The Minnesota Review 2017 (88): 69-82. doi: 10.1215/00265667-3787402

 

Hoax or not a hoax? New paper on how “Intersectional quantum feminisms” fight the oppression of newtonian physics

Why Evolution Is True, 31 maja 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry Coyne

Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest również znanym ateistą, a jego druga książka, "Faith vs Fakt" traktuje o niemozności pogodenia nauki i religii. Należy również dodać, że jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Dlaczego? Jan Grabiński 2017-06-14
1. MA MEF 2017-06-13


Nauka

Znalezionych 700 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02
Czy wierzysz w duchy?   Łopatniuk   2017-10-28
Dlaczego nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie   Salzman   2017-10-25
Jeremy, samotny, lewoskrętny ślimak wreszcie kojarzy się – a potem umiera   Coyne   2017-10-24
Naturopaci: potrafią uczynić nawet sól z Epsom potencjalnym zabójcą     2017-10-23
Niemal pięciokilogramowa żaba żyła na prastarym Madagaskarze   Coyne   2017-10-19
Uroczy wykres, który opowiada naszą historię   Cobb   2017-10-17
Genetycznie modyfikowana pszenica dla wrażliwych na gluten   Novella   2017-10-16
Czy Oświecenie przygasa?   Ridley   2017-10-13
Zdumiewająca, mordująca ptaki modliszka   Coyne   2017-10-13
Indie otwierają laboratorium homeopatyczne   Novella   2017-10-11
Roboty będą uprawiać ziemię   Ridley   2017-10-09
Przełyk Barretta, czyli bez paniki, ale…   Łopatniuk   2017-10-07
“Daily Beast” wypacza epigenetykę oszukańczymi twierdzeniami, że dzieci mogą “odziedziczyć wspomnienia Holocaustu”   Coyne   2017-10-05
Wszystkiego najlepszego w dniu 60. urodzin, centralny dogmacie!   Cobb   2017-10-04
Huragany zdarzają się   Ridley   2017-10-02
Niekochany lewoskrętny ślimak szuka partnera   Coyne   2017-09-28
Niesłuszny atak na młodą badaczkę   Novella   2017-09-27
Jak anty-GMO aktywiści blokują humanitarną biofortyfikację w Afryce i Azji   Ongu   2017-09-26
Sobotnia lekcja genetyki: ciołek matowy gynandromorf   Coyne   2017-09-23
Czy Uganda potrzebuje GMO? Naukowcy spoglądają na edytowanie genów, by przyspieszyć innowacje   Ongu   2017-09-20
Strach przed GMO i Dunning-Kruger   Novella   2017-09-18
o skomplikowane, czyli co zabija chorych na raka płuc   Łopatniuk   2017-09-16
Nowe pająki pawie   Coyne   2017-09-12
Obserwowanie wielorybów w Monterey Bay   Lyon   2017-09-11
Bakteryjne ogniwa słoneczne   Novella   2017-09-09
A.N. Wilson znowu kopie Darwina, tym razem w “Times”   Coyne   2017-09-07
Medycyna alternatywna zabija   Novella   2017-09-06
Wiecej o biologii i rasie   Mayer   2017-09-05
O rzeczywistości rasy i odrazie do rasizmu    i Brian Boutwell   2017-09-04
Panie doktorze, to nie rak   Łopatniuk   2017-09-02
Odporne na szkodniki rośliny uprawne GM oferują nadzieję Afryce, która walczy z larwami ciem   Ongu   2017-09-01
Opera mydlana, czyli więcej o łyskach   Lyon   2017-08-31
Ujawnienie kosztów opóźnienia GMO w Ugandzie   Ongu   2017-08-30
Symboliczny sceptycyzm w sprawie egzorcyzmów   Novella   2017-08-29
Pasożytnictwo lęgowe, łyski amerykańskie   Lyon   2017-08-24
Lektyny – nowy straszak żywieniowy   Novella   2017-08-22
Zabobonne pojęcia u sedna przekonań antyszczepionkowych     2017-08-21
Choroba bananów, GMO i ewolucja produkcji żywności   Ongu   2017-08-19
Przetwarzanie informacji przez mózg -porcjowanie   Novella   2017-08-16
Pomachaj do pańci ogonkiem   Łopatniuk   2017-08-12
Zrobić więcej za mniej dla Haiti   Lomborg   2017-08-11
Perkoz zausznik i jego pisklęta   Lyon   2017-08-10
Argument neuroróżnorodności na rzecz wolności słowa   Miller   2017-08-08
Czyste okrucieństwo cięć w pomocy żywnościowej   Lomborg   2017-08-07
Więcej o śmieciowym DNA   Novella   2017-08-05
Skomplikowana ewolucja wielkich kotów   Coyne   2017-08-03
Kruchość prawdy   Novella   2017-08-02
Czy kruki robią plany na przyszłość?   Coyne   2017-07-29
Opera mydlana z życia łysek amerykańskich, część III   Lyon   2017-07-28
Dlaczego jesteśmy świadomi   Novella   2017-07-26
Wybuchy epidemii odry w Europie: zapowiedź tego, co przyjdzie do USA?     2017-07-24
Bliskie spotkania z baronem MünchausenemPaulina Łopatniuk     2017-07-22
Ciepło, zimno i śmierć w oczach mediów   Lomborg   2017-07-21
Naukowcy walczą z głodem przez złamanie genetycznego kodu pszenicy   Gelber   2017-07-20
Potrzeba pewności i myślenie konspiracyjne   Novella   2017-07-17
Wielka rozbieżność w afrykańskich genomach   Ridley   2017-07-15
Okablowanie mózgu   Novella   2017-07-12
Opera mydlana z życia łysek amerykańskich, część II   Lyon   2017-07-10
Postmodernizm i prawda   Dennett   2017-07-09
Palestyńska intersekcjonalność z nazistami   Frantzman   2017-07-08
Genesis po raz szósty: spowodowana przez człowieka masowa specjacja   Ridley   2017-07-07
Korzyści zdrowotne papierosów! Dziwuszki ogrodowe wkładają niedopałki do gniazd, by odpędzić kleszcze   Coyne   2017-07-05
Akupunktura na pogotowiu też nie działa   Novella   2017-07-04
Łyski amerykańskie i ich obyczaje   Lyon   2017-07-02
Umiesz paradygmować, kolego?   Stenger   2017-07-01
Gigantyczne “paleonory” wykopane przez wymarłe ssaki   Coyne   2017-06-29
Biodynamiczne rolnictwo i inne nonsensy   Novella   2017-06-28
Pochodzenie i migracja kotów domowych: badanie genetyczne   Coyne   2017-06-27
Masz szczątkowe mięśnie, które poruszały wąsy twoich przodków   Coyne   2017-06-25
Najwcześniejsi ludzie współcześni   Novella   2017-06-23
Głupota pomylonej godności   Pinker   2017-06-21
Mój potworniak ma raka, czyli gdzie z tą tarczycą, poczwaro   Łopatniuk   2017-06-17
Rozszyfrowanie tego, jak mózg naczelnych identyfikuje twarze ludzkie   Coyne   2017-06-16
W naukę się  nie wierzy, naukę się uprawia   Koraszewski   2017-06-15
Ryzyko niewarte podejmowania: list otwarty do moich kolegów w świecie akademickim   Boutwell   2017-06-14
Intersekcjonalny feminizm kwantowy   Coyne   2017-06-13
Antynaukowe przesłanie „Frankensteina” zawsze było głupie   Ridley   2017-06-12
Superantybiotyki na supermikroba   Novella   2017-06-10
Jeden bit różnicy, czyli cyberjasyr od powicia   Maszkowski   2017-06-08
Dobór sztuczny w działaniu: więcej słoni rodzi się bez ciosów   Coyne   2017-06-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

modyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchni


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk