Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 14:21

« Poprzedni Następny »


Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)


Jerry A. Coyne 2022-09-22


Przy coraz częściej powtarzanym zaprzeczaniu binarnej natury płci mężczyzn i kobiet można by niemal pomyśleć, że nie ma przeciętnych biologicznych różnic między mężczyznami i kobietami. Orędownicy tabula rasa” mają tendencję do negowania istnienia behawioralnych lub poznawczych różnic między mężczyznami i kobietami, często robiąc to na podstawie błędnego uzasadnienia, że „niektóre cechy kobiet są w zakresie wyników mężczyzn i vice versa”. Wydaje się, że w takich przypadkach pojęcie przeciętnych jakoś im umknęło.

W coraz większym stopniu jednak (pojmując biologiczne i medyczne różnice między mężczyznami i kobietami — należy zwrócić uwagę na dorozumiane uznanie podziału gatunku na dwie płci) instytucje i czasopisma zajmujące się chorobami i medycyną, coraz częściej dostrzegają znaczenie oddzielnego studiowania organizmów mężczyzn i kobiet (lub podziału danych według płci) w pracach biomedycznych. Obejmuje to wykorzystanie organizmów modelowych, takich jak myszy, które mogą wykazywać podobne różnice między płciami. To temat nowej pracy w piśmie „Nature” pokazanej poniżej. Kliknij zrzut ekranu, aby przeczytać.


https://www.nature.com/articles/d41586-022-02919-x?WT.ec_id=NATURE-20220915&utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=20220915&sap-outbound-id=88F6821B8EA6D7B297373E9455D41126D9E9366C
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02919-x?WT.ec_id=NATURE-20220915&;utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=20220915&sap-outbound-id=88F6821B8EA6D7B297373E9455D41126D9E9366C

Po pierwsze, niektóre wskaźniki pokazują, że podział badanych według płci może dać użyteczne i potencjalnie ratujące życie wyniki:

Wiele instytucji — agencje przyznające granty i czasopisma naukowe — czuje to samo. W ciągu ostatniej dekady rosnąca lista sponsorów i wydawców, w tym amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) i Unia Europejska, proszą naukowców o włączenie dwóch płci do ich prac z komórkami i modelami zwierzęcymi.


Motywacją tej zmiany są dwa główne katalizatory. Jednym z nich było rosnące przekonanie, że różnice związane z płcią, często związane z profilami hormonalnymi lub genami na chromosomach płci, mogą wpływać na reakcje na leki i skuteczność terapii. Drugim było uświadomienie sobie, że włączenie dwóch płci może zwiększyć rygory badań naukowych, zwiększyć powtarzalność i otworzyć pytania do dalszych badań naukowych.


Gdy badania obejmują dwie płcie, wyniki mogą być ważne dla zdrowia. Na przykład wiadomo, że płeć wpływa na reakcje ludzi na popularne leki, w tym niektóre antybiotyki. . .

A oto kilka ważnych różnic biomedycznych, które już zostały wykryte:

. . Pomimo trudności wytyczne federalne, które zostały wprowadzone na początku lat 90., doprowadziły do kilku ważnych odkryć medycznych, co może być sygnałem, że kluczowe odkrycia mogą wyłonić się z podstawowych badań w ciągu kilku lat.


Na przykład, istnieją różnice związane z płcią w elektrycznej reakcji serca na kilka klas leków, w tym antydepresantów i antybiotyków. W rezultacie w przypadku niektórych leków zaleca się obecnie dostosowywanie dawki do płci.


Uważa się, że hormony steroidowe, takie jak estrogeny i androgeny, są głównymi czynnikami powodującymi wiele z tych różnic między mężczyznami i kobietami. Na przykład kobiety metabolizują propranolol, lek na nadciśnienie z klasy znanej jako beta-blokery, wolniej niż mężczyźni. Naukowcy uważają, że hormony steroidowe związane z płcią działające na wątrobę mogą wywierać te efekty. Inne czynniki mogą obejmować wielkość i budowę ciała, takie jak stosunek tłuszczu do mięśni, który zwykle jest wyższy u kobiet.


Także granice ryzyka mogą różnić się między mężczyznami i kobietami. Analiza ryzyka choroby sercowo-naczyniowej związanej ze skurczowym ciśnieniem krwi z 2021 r. pokazuje, co się stanie, jeśli dane dla dwóch płci zostaną potraktowane łącznie, zamiast dokonania odpowiedniej dla obu płci analizy. Autorzy stwierdzili, że gdy dane potraktowano łącznie, zakres zwiększonego ryzyka obejmował ciśnienie skurczowe 120–129 (mmHg). Jednak analizy dotyczące płci wykazały, że w przypadku kobiet ryzyko faktycznie zaczyna rosnąć, gdy skurczowe ciśnienie krwi przekracza 110 mmHg. Jeśli inne badania potwierdzą te odkrycia, wynikiem będzie całkowita zmiana w obliczeniach ryzyka chorób układu krążenia.


Tak się składa, że to badanie „było zainspirowane i zmotywowane prośbą NIH” o zbadanie różnic między płciami w wynikach zdrowotnych, mówi Susan Cheng, kardiolog z Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles w Kalifornii i główna autorka raportu. Bez tego wezwania do badań specjalnie zaprojektowanych w celu poszukiwania różnic płciowych, mówi, „mieliśmy wiele pomysłów, ale nie skupialiśmy się na temacie”. Ich odkrycie, że mężczyźni i kobiety różnią się wartościami granic ryzyka „były w rzeczywistości prawdziwym ‘momentem eureka’” – mówi Cheng. „Pomyślałem: ‘dlaczego nie widzieliśmy tego wcześniej?’”. Wyniki przypisuje wyzwaniu NIH. „Sprawili, że to zostało zbadane”.

I brawo dla NIH!


Z pewnością nie można przypisać wszystkich tych różnic „socjalizacji”, ponieważ rozbieżność w hormonach opiera się na genach, które są różnie aktywowane u mężczyzn i kobiet. Oczywiście różnice w biologii spowodowane jakimkolwiek czynnikiem, takim jak patriarchat, nadal wymagają zbadania pod kątem ich skutków biomedycznych. Ale głupotą jest przypisywanie wszystkiego, co powyżej, w tym reakcji serca na leki, wpływom środowiska.


I oczywiście, jeśli nie ma różnic między płciami w odniesieniu do cechy biologicznej lub reakcji, musimy to również wiedzieć! Dotyczy to wszystkich grup, które a priori mogą różnić się biologicznie, ale mężczyźni i kobiety są najbardziej oczywistą i najmniej dwuznaczną grupą.


Artykuł zwraca uwagę na pewne problemy związane z wcześniejszymi badaniami, w tym widoczny brak wiedzy badaczy o tym, jak używać statystyk do oceny efektów płci, w tym proste powiedzenie, że w uogólnionym teście na „populacji” połowę badanej próby stanowią mężczyźni i połowę kobiet. Poniżej znajduje się jeden wykres z artykułu pokazujący 147 badań biomedycznych rozpoczynając od 2019 roku. Jak widać, ponad jedna trzecia z nich (55) nawet nie brała pod uwagę płci jako czynnika do zbadania (a to jest bardzo łatwe), ponad jedna trzecia ( 60) nie szukała związku między płcią a leczeniem (niezbędne, jeśli chcesz wiedzieć, czy leczenie działa inaczej u mężczyzn niż u kobiet), a tylko 32, czyli około 22%, szukało interakcji między leczeniem a płcią (16 z nich zgłosiły istotną interakcję, a 10 nieistotną interakcję).


Wreszcie, nawet jeśli znaleziono różnice między płciami, jak w czerwonej grupie, która nie szukała interakcji, większość badań, w których stwierdzono różnicę, nie testowała tej różnicy statystycznie. Niebieska grupa to ta, która korzystała z testów statystycznych, ale nawet w tej grupie 6 testów nie podało wyników, a jeden wynik nieistotny został błędnie podany jako różnica. Myślałem, że badacze biomedyczni będą mieli więcej pomyślunku.W tej pracy jest kilka sygnałów w kierunku hasła „płeć nie jest binarna” poprzez wprowadzenie gender. Na przykład:

Społeczność wydawnicza domaga się podobnej przejrzystości. W 2016 r. opublikowała wytyczne Sex and Gender Equity in Research (SAGER), które określają, jak zgłaszać różnice ze względu na płeć w opublikowanych badaniach. Poszczególni wydawcy, w tym Springer Nature  (wydający „Nature”), mają własną politykę zachęcające badaczy do raportowania wyników według płci, definiowanej jako zespół cech biologicznych, a czasem także gender, która jest określana społecznie.

Ponieważ „gender” jest konstruktem społecznym, a postępowcy mówią, że jest ich setki, nie widzę sposobu, w jaki można raportować wyniki według gender, chyba że wrzucisz wszystkich oprócz mężczyzn i kobiet jako „innych”. (Nie będę spierał się z określeniem  „płeć zdefiniowana jako zespół cech biologicznych”, co jest technicznie niepoprawne, ale wystarczająco dobre dla celów badań biomedycznych.)


To jednak powoduje uniesienie brwi:

Definiowanie płci jako prymitywnej cechy binarnej, opartej na chromosomach lub określonej anatomii, może być zbyt ograniczające. Niektóre gatunki, takie jak nicienie Caenorhabditis elegans, mają jedną płeć, która wytwarza tylko plemniki i drugą, która wytwarza zarówno plemniki, jak i komórki jajowe. A w szerokim asortymencie gatunków płeć jest determinowana raczej przez środowisko niż chromosomy. A jeszcze inne gatunki mogą zmienić płeć w ciągu swojego życia. Umieszczenie komórek, tkanek, a nawet całych organizmów w parze kategorii przedstawia w tych kontekstach wielu trudności.

Proszę zwrócić uwagę na pejoratywny przymiotnik „prymitywna”, który, jak sądzę, miał na celu zdyskredytowanie podziału binarnego. Po raz kolejny wypychają błazenki, nicienie i żółwie, ale one nie obalają koncepcji odrębnych płci. Nicienie mogą być samcami lub hermafrodytami, przy czym te ostatnie są zarówno samcami (produkujące plemniki), jak i samicami (produkujące jaja), niektóre błazenki mogą zmienić się z samca w samicę, jeśli samica alfa umrze — ale nadal istnieją dwie płcie, a zależna od temperatury determinacja płci, jaka występuje u wielu żółwi, nadal daje ci samce i samice. W takim przypadku rozwój obu płci odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego bodźca, a nie chromosomów i genów, ale nadal istnieją żółwie-samce i żółwie-samice. (Dlaczego niektóre gatunki to robią, wciąż nie jest dobrze poznane).


Faktem jest, że gatunki te nie wykazują więcej niż dwóch płci, że należą do mniejszości kręgowców, a jeszcze mniejszej mniejszości ptaków i ssaków, a ostatecznie ludzie nie są błazenkami, żółwiami ani nicieniami.


Oprócz podkreślenia cennej lekcji, że mężczyźni i kobiety różnią się biologicznie w sposób, który może mieć znaczenie dla leczenia, ten artykuł pokazuje nam również, że tam, gdzie to naprawdę się liczy — to znaczy, gdy stawką jest życie — czcza gadanina o tym, że binarność seksu jest fikcją, znika.


Nic z tego, oczywiście, nie ma na celu ignorowania tych, którzy mają zaburzenia determinacji płci lub osób transpłciowych, które przeszły terapię hormonalną lub operację, ponieważ ci pacjenci mogą potrzebować oddzielnych badań, zamiast wrzucać ich do jednej lub drugiej płci. Będzie to trudne, biorąc pod uwagę niewielkie liczby takich ludzi, ale każdy zasługuje na najlepsze leczenie, jakie może zaoferować nauka.


The biomedical importance of sex (and its binary nature)

Why Evolution Is true, 15 września 2022

Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis)". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1447 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk