Prawda

Czwartek, 14 listopada 2019 - 13:09

« Poprzedni Następny »


Badanie zaszczepionych i nieszczepionych


Steven Novella 2017-05-20


Jedną z podstawowych umiejętności krytycznego myślenia w naszym nowoczesnym społeczeństwie jest uświadomienie sobie, że nie wszystkie badania naukowe są sobie równe. Badania rozciągają się do bezwartościowych do rygorystycznych i nie wszystkie „badania” są nawet rzeczywistymi badaniami lub przeglądem wcześniejszych wyników badawczych.

Ponadto pomocna jest umiejętność spojrzenia na badanie i ocenienia go z punktu widzenia podstawowych zasad jakości. Często będą tam szczegóły techniczne, które może rozpoznać tylko ekspert z danej dziedziny, a analiza statystyczna jest sama w sobie osobną specjalnością. Podstawowe koncepcje badawcze powinny jednak stosować się do każdego badania i przynajmniej dać jakieś pojęcie o tym, jak jest wiarygodne. Istnieją także inne ogólne czynniki, takie jak jakość pisma, w którym opublikowano badanie, źródło finansowania, historia badaczy i to, czy artykuł został kiedykolwiek wycofany. Wreszcie, każde indywidualne badanie musi zostać umieszczone w kontekście ogólnej literatury, nie zaś wybierane jak rodzynki z ciasta.


Badanie zaszczepieni kontra nieszczepieni


Ostatnio społeczność antyszczepionkowa rozsyła badanie na mediach społecznościowych, które pokazuje rzekomo, że dzieci zaszczepione mają częściej zaburzenia neurorozwojowe (neurodevelopmental disorders - NDD) niż dzieci niezaszczepione. Jest to sprzeczne z ogromną liczbą wcześniejszych badań, które pokazują, że jedyną różnicą zdrowotną między zaszczepionymi a mniej szczepionymi (mniej szczepionek i/lub podane później) jest, że mniej szczepione dzieci mają więcej infekcji, szczególnie infekcji, którym zapobiegają szczepienia. 


Orac podaje dobrą historię i analizę
tego badania. Zostało ono najpierw opublikowane w nisko ocenianym piśmie z otwartym dostępem, “Frontiers in Public Health”. Z jakiegoś powodu opublikowano tylko streszczenie. Potem, w następstwie krytyki jakości tego badania, wycofano je. Autorzy najwyraźniej od tego czasu próbowali je sprzedać gdzie indziej i znaleźli jeszcze niżej oceniane pismo, które zgodziło się je opublikować, „Journal of Translational Research”.


Główny autor badania, Anthony Mawson, jest wyraźnie entuzjastą poglądów antyszczepionkowych i tekst badania zdradza tę stronniczość. Finansowanie badania koordynowali aktywiści antyszczepionkowi.


Mamy więc wszystkie czerwone flagi wątpliwego, stronniczego badania o niskiej jakości, ale to właśnie jakość badania liczy się najbardziej, spójrzmy więc na nią. Oto opis metody:

Badanie zostało zaprojektowane jako badanie przekrojowe matek edukujących w domu o ich zaszczepionych i niezaszczepionych dzieciach biologicznych w wieku 6 do 12 lat. Ponieważ informacja o rodzinach z edukacją domową była nieosiągalna, nie było zdefiniowanej populacji lub ramy próby, na której można przeprowadzić losowe badanie i na podstawie której można ustalić odsetek odpowiedzi. Jednak celem naszego badania pilotażowego nie było zdobycie reprezentatywnej próby dzieci edukowanych w domu, ale dogodnej próby niezaszczepionych dzieci wystarczającej wielkości, by testować istotne różnice wyników między tymi grupami.


Wybraliśmy do badania (etap 1) cztery stany (Floryda, Luizjana, Missisipi i Oregon). NHERI zestawił listę organizacji edukacji domowej dla całych stanów i lokalnych, w sumie 84 na Florydzie, 18 w Luizjanie, 12 w Missisipi i 17 w Oregonie. Wstępne kontakty nawiązano w czerwcu 2012 r. NHERI skontaktował się z przywódcami każdej organizacji stanowej przez e-mail, prosząc o ich poparcie. Wysłano drugi e-mail, wyjaśniający cel i tło badania, który przywódcy organizacji mieli przekazać swoim członkom. (etap 2). Dostarczono link do kwestionariusza on line, gdzie nie proszono o żadne informacje identyfikujące respondenta. Z finansowaniem ograniczonym do 12 miesięcy staraliśmy się zdobyć tak wiele odpowiedzi, jak to możliwe, kontaktując się z rodzinami tylko pośrednio, poprzez organizacje edukacji domowej. Proszono biologiczne matki dzieci w wieku od 6 do 12 lat, by służyły jako respondentki w celu standaryzowania zbierania danych i żeby włączyć dane o czynnikach związanych z ciążą i historią narodzin, które mogą mieć związek z obecnym zdrowiem dzieci. Wybrano grupę wieku 6 do 12 lat, ponieważ większość zalecanych szczepień byłaby do tego czasu podana. 

Oczywiste problemy powinny być natychmiast widoczne. Fakt, że postanowili skupić się na rodzinach z edukacją domową jest dziwny, a wyjaśniają to „wygodą” próby. Otwiera to jednak możliwość, że obiekty badania nie są reprezentatywne dla ogólnej populacji.


Największym problemem jednak jest to, że jest to badanie na samodobierającej się próbie. W rygorystycznie zaprojektowanym badaniu chodzi o kontrolowanie zmiennych. Jeśli więc chcemy wiedzieć jakie są ogólne efekty zdrowotne dla osób w pełni szczepionych kontra częściowo lub w ogóle nieszczepionych, musimy wyizolować szczepienie jako zmienną i kontrolować wszystkie inne możliwe zmienne.


Najlepszym sposobem zrobienia tego jest losowe wybranie obiektów badania, i albo podanie szczepionki, albo nie. Takie badanie jednak nigdy nie zostanie przeprowadzone, ponieważ szczepienia już są częścią standardowej opieki zdrowotnej i byłoby głęboko nieetyczne losowo przydzielić badanych do grupy, w której byliby pozbawieni standardowej opieki. Bez zapewnienia losowości mamy sytuację, w której rodzice decydują czy zaszczepić swoje dzieci, czy nie i jest wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na tę decyzję, od różnych możliwości do posiadania przekonań antyszczepionkowych.


Choć idealne badanie nigdy nie zostanie przeprowadzone, istnieją sposoby otrzymania rozsądnie dobrych danych przy użyciu starannych metod. W takich badaniach jednak jest szczególnie ważne używanie rygorystycznych metod zdobywania danych, żeby najlepiej jak się daje kontrolować możliwe zmienne zakłócające.


To badanie jednak tego nie robi. Jest to sondaż niereprezentatywnej populacji nieokreślonej wielkości. Tak więc rodzice decydują, czy chcą, czy nie chcą odpowiedzieć w badaniu i oni są całkowicie odpowiedzialni za dostarczoną informację. Nie znamy odsetka odpowiedzi, bo nie wiemy, ilu rodziców otrzymało prośbę o udział w badaniu. Im niższy odsetek odpowiedzi, tym większy potencjalny efekt samodobierania się.


Samodobierający się respondenci, sami podający informację o nielosowo wybranych obiektach badania w niereprezentatywnej populacji nieokreślonych rozmiarów. Wszystko to składa się na bezwartościowy śmieć. Informacja w tym badaniu jest dosłownie bez wartości. Pojedynczo są to okropne błędy, wzięte razem są zabójcze. Dlatego to badanie zostało wycofane z pisma o otwartym dostępie i nienajlepszej reputacji.


I co odkryło to badanie? Dokładnie to, co autorzy i sponsorzy badania chcieli odkryć. Stronniczość jest zawsze problemem, ale jeśli badanie jest przejrzyste i rygorystyczne, niezbyt obchodzi mnie źródło finansowania. Kiedy badanie stosuje aż tak złe metody, nie ma powodu uważać, że wynik jest czymkolwiek innym jak odzwierciedleniem stronniczości.


To badanie pokazuje jednak jedną rzecz – że społeczność antyszczepionkowców jest gotowa rzucić się na każde badanie, niezależnie od tego, jak jest bezwartościowe, jeśli tylko pokazuje to, co chcą.


A tymczasem nadal zaprzeczają istnieniu badań populacji zaszczepionych kontra nieszczepionych dzieci (i wręcz zachwalają to badanie jako pierwsze tego rodzaju). To po prostu nie jest prawdą. Tutaj jest streszczenie poprzednich badań porównujących te populacje. Pokazują one, że dzieci zaszczepione są zdrowsze od dzieci nieszczepionych i nie mają zwiększonej częstości występowania NDD ani żadnych innych negatywnych skutków.


Jest to jeden z znaków probierczych pseudonauki i negacji – ignorowanie badań o wyższej jakości,  wpychając równocześnie badania o niskiej jakości, bo pokazują to, co chcą zobaczyć.


Vaccinated vs Unvaccinated Survey

8 maja 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella


Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe.  Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine.

Prowadzi blog Neurologica.

 

 

Od Redakcji

Obecnie również „Journal of Translational Science” wycofał ten artykuł.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1031 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05
Oburzenie, stronniczość i niestabilność prawdy   Novella   2019-10-04
O zmianie klimatu: ludzkość nie jest „nikczemna”   Lomborg   2019-10-03
Postmodernizm wyjaśniony i krytykowany   Coyne   2019-09-30
Uzdrawianie kryształami   Novella   2019-09-26
Kolejna rewolucja w rolnictwie   Novella   2019-09-24
Opory przeciwko szczelinowaniu są oparte na ideologii, a nie na nauce   Jacoby   2019-09-23
St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20
Nowe informacje o dzieciach CRISPR   Novella   2019-06-17
Słonie mają fantastyczny węch (lepszy niż psy): są jedynymi zwierzętami, które potrafią rozróżnić inne ilości pokarmu tylko po zapachu   Coyne   2019-06-14
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Skąd wiemy to, co wiemy?   Novella   2019-05-28
Samice bonobo (ale nie samice szympansów) pomagają swoim synom w zdobywaniu partnerek   Coyne   2019-05-25
Dlaczego ludzie sprzeciwiają się technologiom, które zmniejszają szkody?   Ridley   2019-05-24
Nowa praca o nielotnych chruścielach rażąco przesadzona i wypaczona w popularnych mediach   Coyne   2019-05-22
Trenowanie sztucznej inteligencji, żeby widziała jak człowiek   Novella   2019-05-21
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Wykrywanie kłamstw w mózgu   Novella   2019-05-17
Walka o zachowanie bioróżnorodności   Ridley   2019-05-15
Niezwykły przypadek mimikry: skaczący pająk naśladuje gąsienicę   Coyne   2019-05-14
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Kiedy naukowcy nie tolerują odmiennego zdania   Weber   2019-05-07
Przegapione odkrycia w historii nauki   Ridley   2019-05-02
W obronie scjentyzmu   Winegard   2019-04-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk