Prawda

Czwartek, 4 czerwca 2020 - 08:13

« Poprzedni Następny »


Badanie zaszczepionych i nieszczepionych


Steven Novella 2017-05-20


Jedną z podstawowych umiejętności krytycznego myślenia w naszym nowoczesnym społeczeństwie jest uświadomienie sobie, że nie wszystkie badania naukowe są sobie równe. Badania rozciągają się do bezwartościowych do rygorystycznych i nie wszystkie „badania” są nawet rzeczywistymi badaniami lub przeglądem wcześniejszych wyników badawczych.

Ponadto pomocna jest umiejętność spojrzenia na badanie i ocenienia go z punktu widzenia podstawowych zasad jakości. Często będą tam szczegóły techniczne, które może rozpoznać tylko ekspert z danej dziedziny, a analiza statystyczna jest sama w sobie osobną specjalnością. Podstawowe koncepcje badawcze powinny jednak stosować się do każdego badania i przynajmniej dać jakieś pojęcie o tym, jak jest wiarygodne. Istnieją także inne ogólne czynniki, takie jak jakość pisma, w którym opublikowano badanie, źródło finansowania, historia badaczy i to, czy artykuł został kiedykolwiek wycofany. Wreszcie, każde indywidualne badanie musi zostać umieszczone w kontekście ogólnej literatury, nie zaś wybierane jak rodzynki z ciasta.


Badanie zaszczepieni kontra nieszczepieni


Ostatnio społeczność antyszczepionkowa rozsyła badanie na mediach społecznościowych, które pokazuje rzekomo, że dzieci zaszczepione mają częściej zaburzenia neurorozwojowe (neurodevelopmental disorders - NDD) niż dzieci niezaszczepione. Jest to sprzeczne z ogromną liczbą wcześniejszych badań, które pokazują, że jedyną różnicą zdrowotną między zaszczepionymi a mniej szczepionymi (mniej szczepionek i/lub podane później) jest, że mniej szczepione dzieci mają więcej infekcji, szczególnie infekcji, którym zapobiegają szczepienia. 


Orac podaje dobrą historię i analizę
tego badania. Zostało ono najpierw opublikowane w nisko ocenianym piśmie z otwartym dostępem, “Frontiers in Public Health”. Z jakiegoś powodu opublikowano tylko streszczenie. Potem, w następstwie krytyki jakości tego badania, wycofano je. Autorzy najwyraźniej od tego czasu próbowali je sprzedać gdzie indziej i znaleźli jeszcze niżej oceniane pismo, które zgodziło się je opublikować, „Journal of Translational Research”.


Główny autor badania, Anthony Mawson, jest wyraźnie entuzjastą poglądów antyszczepionkowych i tekst badania zdradza tę stronniczość. Finansowanie badania koordynowali aktywiści antyszczepionkowi.


Mamy więc wszystkie czerwone flagi wątpliwego, stronniczego badania o niskiej jakości, ale to właśnie jakość badania liczy się najbardziej, spójrzmy więc na nią. Oto opis metody:

Badanie zostało zaprojektowane jako badanie przekrojowe matek edukujących w domu o ich zaszczepionych i niezaszczepionych dzieciach biologicznych w wieku 6 do 12 lat. Ponieważ informacja o rodzinach z edukacją domową była nieosiągalna, nie było zdefiniowanej populacji lub ramy próby, na której można przeprowadzić losowe badanie i na podstawie której można ustalić odsetek odpowiedzi. Jednak celem naszego badania pilotażowego nie było zdobycie reprezentatywnej próby dzieci edukowanych w domu, ale dogodnej próby niezaszczepionych dzieci wystarczającej wielkości, by testować istotne różnice wyników między tymi grupami.


Wybraliśmy do badania (etap 1) cztery stany (Floryda, Luizjana, Missisipi i Oregon). NHERI zestawił listę organizacji edukacji domowej dla całych stanów i lokalnych, w sumie 84 na Florydzie, 18 w Luizjanie, 12 w Missisipi i 17 w Oregonie. Wstępne kontakty nawiązano w czerwcu 2012 r. NHERI skontaktował się z przywódcami każdej organizacji stanowej przez e-mail, prosząc o ich poparcie. Wysłano drugi e-mail, wyjaśniający cel i tło badania, który przywódcy organizacji mieli przekazać swoim członkom. (etap 2). Dostarczono link do kwestionariusza on line, gdzie nie proszono o żadne informacje identyfikujące respondenta. Z finansowaniem ograniczonym do 12 miesięcy staraliśmy się zdobyć tak wiele odpowiedzi, jak to możliwe, kontaktując się z rodzinami tylko pośrednio, poprzez organizacje edukacji domowej. Proszono biologiczne matki dzieci w wieku od 6 do 12 lat, by służyły jako respondentki w celu standaryzowania zbierania danych i żeby włączyć dane o czynnikach związanych z ciążą i historią narodzin, które mogą mieć związek z obecnym zdrowiem dzieci. Wybrano grupę wieku 6 do 12 lat, ponieważ większość zalecanych szczepień byłaby do tego czasu podana. 

Oczywiste problemy powinny być natychmiast widoczne. Fakt, że postanowili skupić się na rodzinach z edukacją domową jest dziwny, a wyjaśniają to „wygodą” próby. Otwiera to jednak możliwość, że obiekty badania nie są reprezentatywne dla ogólnej populacji.


Największym problemem jednak jest to, że jest to badanie na samodobierającej się próbie. W rygorystycznie zaprojektowanym badaniu chodzi o kontrolowanie zmiennych. Jeśli więc chcemy wiedzieć jakie są ogólne efekty zdrowotne dla osób w pełni szczepionych kontra częściowo lub w ogóle nieszczepionych, musimy wyizolować szczepienie jako zmienną i kontrolować wszystkie inne możliwe zmienne.


Najlepszym sposobem zrobienia tego jest losowe wybranie obiektów badania, i albo podanie szczepionki, albo nie. Takie badanie jednak nigdy nie zostanie przeprowadzone, ponieważ szczepienia już są częścią standardowej opieki zdrowotnej i byłoby głęboko nieetyczne losowo przydzielić badanych do grupy, w której byliby pozbawieni standardowej opieki. Bez zapewnienia losowości mamy sytuację, w której rodzice decydują czy zaszczepić swoje dzieci, czy nie i jest wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na tę decyzję, od różnych możliwości do posiadania przekonań antyszczepionkowych.


Choć idealne badanie nigdy nie zostanie przeprowadzone, istnieją sposoby otrzymania rozsądnie dobrych danych przy użyciu starannych metod. W takich badaniach jednak jest szczególnie ważne używanie rygorystycznych metod zdobywania danych, żeby najlepiej jak się daje kontrolować możliwe zmienne zakłócające.


To badanie jednak tego nie robi. Jest to sondaż niereprezentatywnej populacji nieokreślonej wielkości. Tak więc rodzice decydują, czy chcą, czy nie chcą odpowiedzieć w badaniu i oni są całkowicie odpowiedzialni za dostarczoną informację. Nie znamy odsetka odpowiedzi, bo nie wiemy, ilu rodziców otrzymało prośbę o udział w badaniu. Im niższy odsetek odpowiedzi, tym większy potencjalny efekt samodobierania się.


Samodobierający się respondenci, sami podający informację o nielosowo wybranych obiektach badania w niereprezentatywnej populacji nieokreślonych rozmiarów. Wszystko to składa się na bezwartościowy śmieć. Informacja w tym badaniu jest dosłownie bez wartości. Pojedynczo są to okropne błędy, wzięte razem są zabójcze. Dlatego to badanie zostało wycofane z pisma o otwartym dostępie i nienajlepszej reputacji.


I co odkryło to badanie? Dokładnie to, co autorzy i sponsorzy badania chcieli odkryć. Stronniczość jest zawsze problemem, ale jeśli badanie jest przejrzyste i rygorystyczne, niezbyt obchodzi mnie źródło finansowania. Kiedy badanie stosuje aż tak złe metody, nie ma powodu uważać, że wynik jest czymkolwiek innym jak odzwierciedleniem stronniczości.


To badanie pokazuje jednak jedną rzecz – że społeczność antyszczepionkowców jest gotowa rzucić się na każde badanie, niezależnie od tego, jak jest bezwartościowe, jeśli tylko pokazuje to, co chcą.


A tymczasem nadal zaprzeczają istnieniu badań populacji zaszczepionych kontra nieszczepionych dzieci (i wręcz zachwalają to badanie jako pierwsze tego rodzaju). To po prostu nie jest prawdą. Tutaj jest streszczenie poprzednich badań porównujących te populacje. Pokazują one, że dzieci zaszczepione są zdrowsze od dzieci nieszczepionych i nie mają zwiększonej częstości występowania NDD ani żadnych innych negatywnych skutków.


Jest to jeden z znaków probierczych pseudonauki i negacji – ignorowanie badań o wyższej jakości,  wpychając równocześnie badania o niskiej jakości, bo pokazują to, co chcą zobaczyć.


Vaccinated vs Unvaccinated Survey

8 maja 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella


Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe.  Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine.

Prowadzi blog Neurologica.

 

 

Od Redakcji

Obecnie również „Journal of Translational Science” wycofał ten artykuł.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1110 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk