Prawda

Niedziela, 30 kwietnia 2017 - 03:15

« Poprzedni Następny »


Youtube

Najnowsze filmy
Najczęściej oglądane
youtube - ikona

Tako rzecze rzecznik Nycza


Andrzej Koraszewski 2016-03-28

Ksiądz Stanisław Małkowski, prywatny prorok w spisku z teoriami
Ksiądz Stanisław Małkowski, prywatny prorok w spisku z teoriami

Rozważania wielkanocne ateisty kręcą się wokół pojęcia ojczyzna, religia, polityka, wokół  pewnego listu otwartego do arcybiskupa, wokół kapłaństwa, relacji wiernych z Kościołem i dylematów postronnego obserwatora.

Czy kapłan jest przewodnikiem duchowym reprezentującym zawsze swoją firmę, czy bywa osobą prywatną? Jak możemy dostrzec, kiedy kapłan występuje jako osoba prywatna, a kiedy  jest na służbie?  Czy jest gdzieś opublikowany regulamin bożych służb mundurowych dostępny dla osób postronnych?


Poniższe rozważania wielkanocne związane są z odpowiedzią rzecznika prasowego kardynała Kazimierza Nycza na list otwarty skierowany do jego przełożonego przez Mateusza Kijowskiego, którego znamy jako głównego organizatora i leadera Komitetu Obrony Demokracji.


Mateusz Kijowski podobno jest osobą wierząca, ale wiem o tym z plotek, ponieważ jako przywódca ruchu społecznego niczego w tej sprawie nie deklarował i jego wiara lub niewiara jest starannie utrzymywana w sferze prywatności. (Ja jestem osobą niewierzącą, co jest o tyle sprawą publiczną, że nasza strona internetowa jest w części poświęcona krytyce religii i często prezentuję swoje opinie właśnie jako ateista.)


Pisząc list otwarty do abp. Kazimierza Nycza Mateusz Kijowski nie powołuje się na swoją wiarę (lub niewiarę) ponieważ występuje nie w imieniu własnym i nie jako wierny, a w imieniu ruchu, w którym ludzie biorą udział nie ze względu na swoje przekonania religijne, a ze względu na swoje poglądy na obecną sytuację polityczną i przekonanie o zagrożeniu demokracji.   

 

Powodem jego listu otwartego był wywiad jakiego ksiądz Stanisław Małkowski  udzielił 21 marca 2016  czasopismu „Fronda”. Ksiądz Stanisław Małkowski studiował niegdyś socjologię, ale porzucił te studia na półmetku czując wolę bożą. Koledzy ze studiów socjologicznych pamiętają go jako osobę zagubioną i poszukującą oparcia. Wyłonił się po latach występując na scenie politycznej jako odtwórca roli Skargi (Piotra Skargi, bo Barbary Skargi raczej nie czytał, a jeśli czytał, to żadnych treści nie absorbował.)

 

Kardynał Nycz o patriotycznych wystąpieniach księdza Stanisława Małkowskiego coś już wcześniej słyszał, media nawet zarejestrowały, że podobno go dyscyplinował, po tym jak w kwietniu 2014 roku wziął się ksiądz Małkowski za bary z szatanem pod Pałacem Prezydenckim.  Do dziś nie wiemy, czy wygnał ksiądz Stanisław szatana spod Pałacu, czy go tylko egzorcyzmami osłabił, jedno pewne, że go kardynał Nycz z drogi walki z szatanem nie sprowadził, chyba zgoła przeciwnie, raczej go na tej drodze umocnił. Wiemy tylko że metropolita wezwał księdza na dywanik, a co się tam działo na tym dywaniku, to nikt nie wie.    

 

Widać nie dowiedział się ksiądz Stanisław na tym dywaniku, że te egzorcyzmy to jakiś kardynalny błąd w sztuce kapłańskiej, bo niebawem egzorcyzmował tęczę na Placu Zbawiciela ze skutkiem płomiennym.   

 

Wywiad księdza Stanisława z marca 2016 dotyczył Komitetu Obrony Demokracji i kapłan na początek zderzył się z pytaniem, czy człowiek deklarujący się jako praktykujący katolik powinien głodować. Ksiądz Stanisław najpierw pobrał informację w jakiej intencji wierzący głoduje, a dowiedziawszy się, że w intencji opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził dramatycznie, że to żałosne.   

 

Przedstawicielka „Frondy”, Joanna Jaszczuk, (jak się dowiemy później z listu rzecznika abp. Nycza, jest to mały portal, który nie jest katolicki), przeszła do centralnego pytania: „jak i czy w ogóle można pogodzić przynależność do Kościoła katolickiego, wiarę i praktykę, z przynależnością do ruchu jakim jest KOD?”  


Na to skierowane do kapłana pytanie, kapłan odpowiedział:

Przynależności do KOD-u nie da się pogodzić z praktyką wiary katolickiej, z przyjmowaniem Komunii Świętej. KOD związany z obecną opozycją, i poprzednią władzą, popiera to, do czego poprzednia władza dążyła i dąży nadal, jako opozycja. Czyli do osłabienia państwa polskiego na rzecz „mafii”, oligarchów, służb specjalnych i budowania na gruzach Polski pewnego rodzaju kondominium rosyjsko-niemiecko-izraelskiego. Dziwi mnie wewnętrzna sprzeczność w tym człowieku, sprzeczność jego zachowania. Posuwanie się do szantażu wobec postawy pani premier i jej dążeń do tego, by TK nie traktował siebie jako superwładzy w Polsce, mającej zdolność interpretowania Konstytucji RP we własnym interesie i podejmowania decyzji sprzecznych z Konstytucją i dobrem Polski. TK został założony jeszcze przez gen. Jaruzelskiego i w obecnej formie nie ma racji bytu, powinien zostać rozwiązany.

Cały wywiad jest niesłychanie interesujący i warto się z nim zapoznać, ale tu mamy główne tezy księdza Małkowskiego, które skłoniły Mateusza Kijowskiego do napisania listu do kardynała Nycza. Mateusz Kijowski kończy swój list słowami „Bardzo dziś brakuje stanowczego głosu Księdza Kardynała w obronie najważniejszych wartości chrześcijańskich – miłości bliźniego, prawdy i dobra wspólnego.”


Odpowiedź przyszła od rzecznika księdza kardynała i jeśli zawiera „stanowczy głos” arcybiskupa, to jest to stanowczość podawana w dawkach homeopatycznych. Ksiądz Przemysław Śliwiński w imieniu kardynała Nycza pisał:Nie wiem na co i jak reagują wierni Kościoła katolickiego, ja jako zewnętrzny obserwator, ateista, czytam ten list z niekłamanym zachwytem dla kwalifikacji rzecznika prasowego, umiejącego trzymać się na dystans od wszystkiego, co mogłoby sprawiać wrażenie uczciwej odpowiedzi. 


„Jest powszechnie zrozumiałe, że słowa ks. Stanisława Małkowskiego nie były oficjalnym stanowiskiem Kościoła, lecz jego prywatną opinią.”  Co oznacza zwrot „jest powszechnie zrozumiałe”? Czy należy przez to rozumieć: ”nie musimy tego mówić, bo każdy powinien wiedzieć”? Odniosłem wrażenie, że Mateusz Kijowski zwracał się z bardzo uprzejmą prośbą, aby hierarcha mający zwierzchność nad przemawiającym stanowczo i zdecydowanie w imieniu Kościoła księdzem, co najmniej równie stanowczo powiedział, że odcina się od tej wypowiedzi. Metropolita ustami swojego rzecznika odpowiada, powinniście się domyślać, że nie jest to stanowisko Kościoła, że występujący w firmowej liberii nasz przedstawiciel wypowiadał się prywatnie na temat stanowiska naszego Kościoła. Zdawać by się mogło (chociaż jako ateista mogę tu czegoś nie rozumieć), że ksiądz Małkowski nie rozmawiał z księżniczką z Frondy o hodowli koni arabskich, a o stanowisku Kościoła właśnie, a księżniczka zwracała się do niego jako do oficjalnego przedstawiciela tego Kościoła. Innymi słowy, ta kwalifikacja wypowiedzi kapłana jako wypowiedzi całkowicie prywatnej i powszechnie rozumianej jako nie reprezentującej stanowiska Kościoła może być rozumiana jako świadoma próba wprowadzenia adresata listu w błąd.        


Dalej dowiadujemy się, że „Fronda” nie jest portalem katolickim. To cieszy, chociaż dobrze by było gdyby społeczeństwo otrzymało dokładniejszą definicję tego, które media są katolickie, a które nie. Domyślam się, że wielu katolików może być zdziwionych, że ich ulubiony portal jest, żeby tak powiedzieć, z innej parafii. Inni wierni mogą zacząć zadawać dziwne pytania o „Nasz Dziennik” czy telewizję „Trwam” i nagle okaże się, że list rzecznika kardynała Nycza otwiera puszkę z Pandorą w pomidorach.


Pisze dalej rzecznik kardynała, iż „zdarza się, że kapłani ujawniają swoje osobiste poglądy, sytuując się po różnych stronach politycznych dyskusji.” Zaiste. Czy jest tu jednak jasność co do tego, kiedy kapłan biorący udział w politycznej dyskusji może ferować wyroki, co wiernym wolno, a czego im nie wolno? Czy nie jest to aby wykorzystywanie w prywatnej dyskusji służbowego autorytetu? Rzecznik przywołuje argument o wolności słowa, która, jak podkreśla, „jest niekwestionowaną wartością demokracji”. W sporze między innym hierarchą a innym kapłanem, korzystającym z tej „niekwestionowanej wartości”, sprawa oparła się aż o Watykan, który rozstrzygnął spór na rzecz hierarchy, informując, że jeśli idzie o boże mundurowe służby, to korzystanie z wolności słowa jest ograniczone obowiązkiem posłuszeństwa. Z czego jako ateista wnoszę, że ksiądz Małkowski posłuszeństwa wobec hierarchy nie naruszył, bo nikt mu powstrzymania się od wyrażania takiego stanowiska Kościoła nie nakazywał. (Może odrobinę została przekroczona granica kompetencji pracowniczych, ale tu jest pytanie o to, kiedy kapłan jest osobą prywatną, a kiedy reprezentuje instytucję, w której pracuje.)


Muszę przyznać, że z zachwytem i wielokrotnie odczytywałem zdanie: że „Nie należy się spodziewać, że w trwający w naszej Ojczyźnie polityczny i prawny spór włączą się pasterze Kościoła w Polsce.” Czy ksiądz Małkowski to pasterz, czy tylko pastuszek i czy pastuszek Kościoła, czy może jakiejś prywatnej trzódki? A jeśli idzie o owych pasterzy pełną gębą, czyli o hierarchów owego Kościoła, czy rzeczywiście kardynał wierzy w słowa swojego rzecznika dającego do zrozumienia, że stronią oni od angażowania się w trwający spór, czy mamy do czynienia z wyrafinowanym poczuciem humoru?


Wielkanocne homilie trochę mnie nużyły, przeglądałem je z nawyku obserwatora, znajdując w nich niewiele więcej niż w liście rzecznika (chociaż arcybiskup Michalik był jak zawsze szczery i bezpośredni). Rzecznicy Pana Boga mają długą tradycję przekonywania do takiej lub innej „dobrej zmiany”. A jeśli czasem nawet uciszają nazbyt gorliwych, to najwyraźniej robią to bez przekonania.                        


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 377 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ściganie bluźnierstwa zasługuje na szyderstwo i pogardę   Igwe   2017-04-27
Poświąteczna refleksja: wymuszanie poczucia winy   Ferus   2017-04-23
Islamscy towarzysze podróży w drodze do bigoterii i masowych mordów   Fernandez   2017-04-23
Chłopiec kaznodzieja   Dawkins   2017-04-19
O jakości naszych bogówCzęść IV   Ferus   2017-04-16
Wrobieni w „wolną wolę”   Ferus   2017-04-09
Żyjemy w epoce drugiej kontrreformacji   Koraszewski   2017-04-03
Autor urojony i jego frustracje   Ferus   2017-04-02
Azyl ignorancji, Część IX.   Ferus   2017-03-26
O jakości naszych bogów.Część III.   Ferus   2017-03-19
O religii bez cienia szacunku   Koraszewski   2017-03-16
Azyl ignorancji. Część VIII.   Ferus   2017-03-12
Dyskryminacja jest wynikiem fanatyzmu w systemie edukacji   Al-Dachachni   2017-03-11
Pod sztandarem Niebios   Foster   2017-03-09
O jakości naszych bogów. Część II.   Ferus   2017-03-05
O jakości naszych bogów   Ferus   2017-02-26
Wierzący wszelkiej maści łączcie się   Koraszewski   2017-02-23
Azyl ignorancji. Część VII.   Ferus   2017-02-19
Otwarty umysł jest zaletą   Andreadis   2017-02-16
Czy krytyczne myślenie zmieni Afrykę?   Igwe   2017-02-13
Wolna wola - klucz do piekielnych bram (II).   Ferus   2017-02-12
Wolna wola - klucz do piekielnych bram   Ferus   2017-02-05
Osaczeni przez religię   Rushdie   2017-02-03
Azyl ignorancji. Część VI.   Ferus   2017-01-29
Rozum i Wiara. Część  XVII   Ferus   2017-01-22
Refleksje sprzed lat: „Spisek sykstyński”   Ferus   2017-01-15
Wystarczy zadawać pytania?   Ferus   2017-01-08
Niewierny Tomasz i krzew gorejący   Ferus   2017-01-01
Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno   Koraszewski   2016-12-27
Rozum i Wiara. Część XVI   Ferus   2016-12-25
Czy mit o Świętym Mikołaju jest niemoralny?   Novella   2016-12-23
Dwie tezy dla „postępowców” o dżihadzie   Lumish   2016-12-23
Kolejne wyznanie ex-muzułmanki     2016-12-21
Azyl ignorancji. Część V.   Ferus   2016-12-18
"Nic wspólnego z islamem"?   Bergman   2016-12-11
Rozum i Wiara. Część XV.   Ferus   2016-12-11
Pierwsze pokolenie ex-muzułmanów     2016-12-07
Azyl ignorancji. Część IV.   Ferus   2016-12-04
Podporządkować prawo Bogu, czy bogów prawu?   Koraszewski   2016-11-30
Rozum i Wiara. Część XIV.   Ferus   2016-11-27
Azyl ignorancji. Część III.   Ferus   2016-11-20
Rozum i Wiara. Część XIII   Ferus   2016-11-13
Azyl ignorancji, Część II   Ferus   2016-11-06
Test na prawdziwość religijnej wiary   Ferus   2016-10-30
Azyl ignorancji.   Ferus   2016-10-23
Refleksje sprzed lat   Ferus   2016-10-16
Kościół, nauka i próby pogodzenia wiary z życiem   Koraszewski   2016-10-07
Uwagi o prawdziwych katolikach i prawdziwych muzułmanach   Koraszewski   2016-10-05
Dzisiejszy strajk i encyklika z 1968 roku   Koraszewski   2016-10-03
"Chrześcijańskie dziewczyny są przeznaczone tylko do jednego – do dawania przyjemności muzułmańskim mężczyznom”   Ibrahim   2016-10-03
Fiasko poszukiwań dobrego Boga   Ferus   2016-10-02
Podobno obrona ewolucji stała się właśnie trudniejsza. A juści.   Coyne   2016-09-30
Wywiad z Waleedem Al-Husseinim   Canlorbe   2016-09-29
Dobroć biblijnego Boga   Ferus   2016-09-25
Po wygnaniu 160 tysięcy demonów, główny egzorcysta Watykanu idzie do nieba   Coyne   2016-09-24
Szukając dobrego Boga w Biblii   Ferus   2016-09-18
Artykuł ateistki w “New York Times” zachwala prawdziwe cuda dokonane przez początkujących świętych   Coyne   2016-09-16
Szukając dobrego Boga w realnym świecie   Ferus   2016-09-11
Wierzę w Boga Ojca   Koraszewski   2016-09-09
Rozdzielenie religii i państwa – warunkiem demokracji     2016-09-08
Demony w afrykańskiej szkole?   Igwe   2016-09-05
Tłumaczenie rzeczywistości na religijną modłę   Ferus   2016-09-04
W poszukiwaniu drogi do świeckiego państwa   Koraszewski   2016-09-01
Bóg ześle naukę i technikę     2016-08-30
Czy wolno śmiać się z religii?   Koraszewski   2016-08-29
Rozum i Wiara. Część XII   Ferus   2016-08-28
Bańki, medycyna, islam i sport     2016-08-27
Jak odpowiadać na argumenty teisty   Stenger   2016-08-25
Niebiański haczyk i portfele wiernych   Ferus   2016-08-21
Tajemnicza logika Boga   Ferus   2016-08-14
Papież i Święta Wojna   MacEoin   2016-08-09
Homo sapiens i owoc z drzewa wiadomości   Kruk   2016-08-07
Religia zdrowego rozsądku   Dennett   2016-08-01
Trzystu wybitnych i Biblia   Ferus   2016-07-24
Młode pokolenie i imperatyw humanizmu w Afryce   Igwe   2016-07-18
Zaprzeczanie - ISIS zwycięża, kiedy milczysz   Frantzman   2016-07-17
Bandycki ramadan   Bekdil   2016-07-15
Misterium telefonicznych objawień   Kruk   2016-07-13
Powrót ofiary całopalnej   Ferus   2016-07-10
Ateizm w Etiopii   Igwe   2016-07-06
Hejże dzieci (boże), hejże ha   Ferus   2016-07-03
Zwrot, który zmienił świat   Koraszewski   2016-07-01
Dławienie wolnej myśli w Kenii   Igwe   2016-06-28
Niezastąpieni szafarze łask bożych   Ferus   2016-06-26
Humanizm jako alternatywa   Grayling   2016-06-12
Brat Tayler o Reza Aslanie   Coyne   2016-06-06
Czy to jest nauka, czy teologia?   Hoodbhoy   2016-06-05
O religiach z twarzą ludzką i nieludzką   Koraszewski   2016-05-31
Zachód musi powiedzieć "Je Suis Asia Bibi"   Meotti   2016-05-30
Matka jest tylko jedna?Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.   Ferus   2016-05-26
W obronie Sama Harrisa   Coyne   2016-05-09
Infantylizm marzeń o życiu wiecznym   Koraszewski   2016-05-08
Wezwanie do reformy islamu     2016-05-05
Religia to piekło kobiet     2016-05-04
Zakwefić kobiety: najpotężniejsza broń islamistów   Meotti   2016-05-04
Karta islamofobii pozostaje w grze   Coyne   2016-05-02
Rozum i Wiara. Część XI   Ferus   2016-05-01
Cuda, cuda ogłaszają   Ferus   2016-04-24
Nie wiedzieliście? Bóg jest pytaniem, nie zaś odpowiedzią!   Coyne   2016-04-23
Rozum i Wiara. Część X   Ferus   2016-04-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Drugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchniNiewolnictwo seksualneMiłość teoretycznie przyzwoitychPsy nie idą do NiebaProblem zielonych strachówAntysemiccy ŻydziNowy gatunek homininów na czołówkach gazet.Moc Chrystusa zmusza cię


Technika, konsumeryzm i papież


W obronie pesymizmuTracąc moją religię?Ewolucja pomogła im...Konstytucyjni demokraci