Prawda

Czwartek, 27 kwietnia 2017 - 07:23

« Poprzedni Następny »


Youtube

Najnowsze filmy
Najczęściej oglądane
youtube - ikona

Matka jest tylko jedna?
Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.


Lucjan Ferus 2016-05-26

Matka Boska Łokietkowa
Matka Boska Łokietkowa

26 maja obchodzimy Dzień Matki, a jednocześnie (w tym roku) kościelne święto Bożego Ciała, czyli Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Zostało ono ustanowione bullą przez papieża Urbana IV w 1264 r. dla całego Kościoła (w Polsce rozpowszechniono je na synodzie gnieźnieńskim w 1420 r.). Jednak moja „teologiczna refleksja” ma dotyczyć nie stricte religijnego święta związanego z Jezusem Chrystusem, lecz wspomnianego na wstępie Dnia Matki. Co ma jedno z drugim wspólnego? Otóż ma, a przynajmniej powinno mieć.

Teologia naucza na podstawie Ewangelii, iż Jezus, jako Syn Człowieczy także ma matkę – kobietę pochodzącą z narodu wybranego – Maryję, która została zapłodniona przez Ducha Świętego, będąc małą dziewczynką i w efekcie czego urodziła przyszłego mesjasza. Natomiast sobór w Efezie w 431 r. przemianował Maryję z „Christotokos”–„matka Chrystusa” na „Theotokos” –„Matka Boska”, zakładając, iż stworzenie może urodzić Stworzyciela. Skoro nasi bogowie rodzą się z ziemskich kobiet (dziewic), a historia religii potwierdza licznymi przykładami, iż Jezus nie był wyjątkiem w tym względzie, to postanowiłem wyobrazić sobie w jaki sposób ów Syn Boży mógłby obchodzić Dzień Matki.

 

Jakby to mogło wyglądać w dzisiejszych czasach, kiedy kult jego Matki rozrósł się do tak wielkich rozmiarów? Przypuśćmy, iż Jezus Chrystus chce ten szczególny dzień w życiu każdego syna czy córki uczcić w podobny sposób, jak czynią to ludzie: składają swoim matkom życzenia, ofiarują piękne kwiaty czy też inne upominki, lub jak w przypadku dzieci (co jest najbardziej wzruszające) rysują piękne laurki oddające ich gorące uczucia dla swych mam, podpisując je koślawymi jeszcze literkami, nie ustrzegając się przy tym od błędów.

 

Wyobraziłem sobie to tak, iż Jezus – jak na Boga przystało – nie kupuje lecz stwarza słowem bukiety najwspanialszych i najbardziej pachnących kwiatów jakie tylko można sobie wyobrazić (albo nawet i to nie) i po kolei zaczyna odwiedzać swoje wszystkie matki, czyli „Wizerunki Matki Bożej objęte kultem”. Jako kochający syn, niechcący urazić żadnej z nich, odwiedza je w kolejności chronologicznej, podanej na oficjalnym wykazie tych wizerunków. Wzorem osób wierzących, które nigdy nie mówią, że np. idą z pielgrzymką do jakiegoś świętego obrazu, lub świętej figury lecz idą do Matki Boskiej, Jezus także będzie stosował tę samą zasadę, odwiedzając wszystkie swoje matki czczone przez wiernych, a nie ich obrazy.

 

Tym bardziej, że jako Syn Boga, który zakazał pod groźbą surowej kary wykonywania i czczenia „świętych” obrazów i figur, nie mógłby sobie pozwolić na łamanie tego zakazu. Zatem nic innego mu nie pozostało, jak okolicznościowe odwiedziny swych licznych matek, a nie zakazanych przez swego boskiego rodzica „podobizn”. Dokładnie tak, jak czynią to jego wyznawcy, którzy adorując liczne „cudowne” obrazy i figury, nie mają poczucia ubliżania Bogu i czynienia zła, a wprost przeciwnie: są pewni, iż czeka ich za to nagroda w niebie.

 

Zatem swoją wędrówkę Jezus zacznie od Matki Bożej w Berdyczowie, potem uda się do Chełmskiej Matki Bożej, następnie do Niepokalanej Matki Bożej w Strzyżowie, dalej do Dziewicy z Letanias, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny Łokietkowej, Matki Boskiej Kębelskiej, Matki Boskiej Śnieżnej, Matki Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Jazłowieckiej, Matki Bożej Katyńskiej, Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, Matki Bożej Skalskiej, Matki Bożej Skępskiej, Matki Bożej w Szczyrzycu, Matki Bożej z Aparecidy, Matki Bożej z Candelarii, Matki Bożej z Cavadonga, Matki Bożej z Guadalupe, Matki Bożej z Gładalupe (Hiszpania), Matki Bożej z Lourdes, Matki Bożej z Pilar, oraz Matki Boskiej Murkowej.  


W dalszej kolejności Jezus odwiedzi Madonnę Sobieską, potem Madonnę z Gościeszyna, dalej uda się do Marii Rozwiązującej Supełki, Matki Boskiej Białynickiej, Matki Boskiej Czortkowskiej, Matki Boskiej Jurowickiej, Matki Boskiej Klewańskiej, Matki Boskiej Licheńskiej, Matki Boskiej Opolskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, Matki Boskiej Swojczowskiej, Matki Boskiej Tuchowskiej, Matki Boskiej Ursynowskiej Wytrwale Szukającej, Matki Boskiej z Wejherowa, Matki Boskiej z Coromoto, Matki Boskiej z Koźla, Matki Boskiej Złoczewskiej, oraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Brdowa.

 

Biorąc pod uwagę atrybuty Boga, a szczególnie jeden z nich – wszechobecność, można by założyć, iż Jezus mógł także skorzystać z innej możliwości. Mianowicie odwiedzić swoje wszystkie matki jednocześnie i w jednej chwili. Dla Boga to żaden problem, skoro teologia naucza, że jest on w każdym miejscu swego dzieła i w każdym czasie jednocześnie. Tak uczy teologia, ale w przypadku Jezusa Chrystusa chyba czyni wyjątek, ograniczając jego obecność do budynków świątynnych, w których przechowywany jest Święty Sakrament, synonim Jego obecności. Dlatego aby nie wprowadzać zamieszania w tych teologicznych prawdach, pozostanę przy tradycyjnym komunikowaniu się, rozłożonym w czasie i przestrzeni.

 

Następny etap składania życzeń swoim licznym matkom, Jezus zacznie od Matki Bożej Bączalskiej, potem uda się do Matki Bożej Dzikowskiej, dalej do Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Kochawińskiej, Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Bożej Krasnobrodzkiej, Matki Bożej Latyczowskiej, Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce, Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, Matki Bożej Łaskawej-Różańcowej w Janowie Lubelskim, Matki Bożej Makowskiej, Matki Bożej Miedzeńskiej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Ostrożańskiej, Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy, Matki Bożej Pocieszenia (Sanok), Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku, oraz Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy.

 

Potem odwiedzi Matkę Bożą Pocieszenia z Gniezna, dalej Matkę Bożą Pocieszenia z Golina, Matkę Bożą Pocieszenia z Pasierbic, Matkę Bożą Pocieszenia z Pilzna, Matkę Bożą Podkamieńską, Matkę Bożą Pompejańską, Matkę Bożą Poznańską, Matkę Bożą Przedziwną w Grybowie, Matkę Bożą Raciborską, Matkę Bożą Rokitniańską, Matkę Bożą Sokalską, Matkę Bożą Szkaplerzną w Bydgoszczy, Matkę Bożą Świętojańską, Matkę Bożą Tartakowską, Matkę Bożą Trybunalską, Matkę Bożą w Staszkowie, Matkę Bożą w Trokach, Matkę Bożą w Zielenicach, Smętną Dobrodziejkę z Krakowa, Pietę Limanowską, Węglewską Matkę Bożą Wspomożycielkę Piastowskiej Ziemi – Panią z Wyspy, oraz Bogarodzicę Czuwającą nad Dzieciątkiem.

 

I na tych odwiedzinach Jezus zakończy swoją misję związaną z Dniem Matki. Oczywiście zostało jeszcze sporo „matek przyszywanych”, jak np. Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Zielna, Matka Boska Bolesna, Matka Boska Cygańska i wiele innych, co do których nawet Kościół ma ambiwalentny stosunek (oprócz czczonej również kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej), dlatego też i Jezus wolał się nie wychylać w tej delikatnej materii, nie wręczając kwiatów tym pozakultowym „matkom”.

 

Być może zarzuci mi ktoś, iż popełniam kardynalny błąd, uznając, że te wszystkie obrazy i figury Matki Boskiej reprezentują różne wcielenia Matki Bożej, podczas gdy prawda jest taka, iż wyobrażają one jedną i tę samą Matkę Bożą – Marię z Nazaretu, matkę Jezusa Chrystusa, która jest przedstawiona w Nowym Testamencie w Ewangeliach.


Niestety, nie jest to prawdą, co najlepiej udowodnił wszystkim wiernym nasz święty papież Jan Paweł II, który po zamachu na jego życie w 1981 r. uznał, iż to nie kto inny, lecz Matka Boska Fatimska uratowała mu życie, zmieniając tor lotu kuli wystrzelonej przez zamachowca. Tak, tak! Nie Matka Boża z Nazaretu lecz właśnie Matka Boska Fatimska. Jaki stąd płynie wniosek? Otóż każda z owych Matek Bożych funkcjonuje niezależnie od swego biblijnego pierwowzoru, dlatego każdej z nich należy się odrębny kult, adoracja i cześć, chociażby taka jak ta, upamiętniająca Dzień Matki.      

 

Dlatego też, odwiedzając którykolwiek z wyżej wymienionych świętych i cudownych obrazów Matki Bożej i widząc obok niego wielki bukiet niewiędnących kwiatów przecudnej urody o wspaniałej mieszaninie zapachów z niebiańskich łąk, przyjmijmy z pewną dozą prawdopodobieństwa, iż może on być właśnie od Niego. Jako widzialny dowód pamięci i miłości,.. a może jako przejaw wyrzutów sumienia, iż kiedyś, dawno temu, użył nieopatrznie pewnych słów, których potem żałował:

 

„A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J2,3). Albo ten niechlubny epizod: „Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,20). A może było jeszcze inaczej? Któż to może wiedzieć… Faktem jest natomiast niezaprzeczalnym, iż nikt nie ma tylu matek, co Bóg chrześcijan Jezus Chrystus. 

 

Maj 2016 r.                                       


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 376 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Poświąteczna refleksja: wymuszanie poczucia winy   Ferus   2017-04-23
Islamscy towarzysze podróży w drodze do bigoterii i masowych mordów   Fernandez   2017-04-23
Chłopiec kaznodzieja   Dawkins   2017-04-19
O jakości naszych bogówCzęść IV   Ferus   2017-04-16
Wrobieni w „wolną wolę”   Ferus   2017-04-09
Żyjemy w epoce drugiej kontrreformacji   Koraszewski   2017-04-03
Autor urojony i jego frustracje   Ferus   2017-04-02
Azyl ignorancji, Część IX.   Ferus   2017-03-26
O jakości naszych bogów.Część III.   Ferus   2017-03-19
O religii bez cienia szacunku   Koraszewski   2017-03-16
Azyl ignorancji. Część VIII.   Ferus   2017-03-12
Dyskryminacja jest wynikiem fanatyzmu w systemie edukacji   Al-Dachachni   2017-03-11
Pod sztandarem Niebios   Foster   2017-03-09
O jakości naszych bogów. Część II.   Ferus   2017-03-05
O jakości naszych bogów   Ferus   2017-02-26
Wierzący wszelkiej maści łączcie się   Koraszewski   2017-02-23
Azyl ignorancji. Część VII.   Ferus   2017-02-19
Otwarty umysł jest zaletą   Andreadis   2017-02-16
Czy krytyczne myślenie zmieni Afrykę?   Igwe   2017-02-13
Wolna wola - klucz do piekielnych bram (II).   Ferus   2017-02-12
Wolna wola - klucz do piekielnych bram   Ferus   2017-02-05
Osaczeni przez religię   Rushdie   2017-02-03
Azyl ignorancji. Część VI.   Ferus   2017-01-29
Rozum i Wiara. Część  XVII   Ferus   2017-01-22
Refleksje sprzed lat: „Spisek sykstyński”   Ferus   2017-01-15
Wystarczy zadawać pytania?   Ferus   2017-01-08
Niewierny Tomasz i krzew gorejący   Ferus   2017-01-01
Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno   Koraszewski   2016-12-27
Rozum i Wiara. Część XVI   Ferus   2016-12-25
Czy mit o Świętym Mikołaju jest niemoralny?   Novella   2016-12-23
Dwie tezy dla „postępowców” o dżihadzie   Lumish   2016-12-23
Kolejne wyznanie ex-muzułmanki     2016-12-21
Azyl ignorancji. Część V.   Ferus   2016-12-18
"Nic wspólnego z islamem"?   Bergman   2016-12-11
Rozum i Wiara. Część XV.   Ferus   2016-12-11
Pierwsze pokolenie ex-muzułmanów     2016-12-07
Azyl ignorancji. Część IV.   Ferus   2016-12-04
Podporządkować prawo Bogu, czy bogów prawu?   Koraszewski   2016-11-30
Rozum i Wiara. Część XIV.   Ferus   2016-11-27
Azyl ignorancji. Część III.   Ferus   2016-11-20
Rozum i Wiara. Część XIII   Ferus   2016-11-13
Azyl ignorancji, Część II   Ferus   2016-11-06
Test na prawdziwość religijnej wiary   Ferus   2016-10-30
Azyl ignorancji.   Ferus   2016-10-23
Refleksje sprzed lat   Ferus   2016-10-16
Kościół, nauka i próby pogodzenia wiary z życiem   Koraszewski   2016-10-07
Uwagi o prawdziwych katolikach i prawdziwych muzułmanach   Koraszewski   2016-10-05
Dzisiejszy strajk i encyklika z 1968 roku   Koraszewski   2016-10-03
"Chrześcijańskie dziewczyny są przeznaczone tylko do jednego – do dawania przyjemności muzułmańskim mężczyznom”   Ibrahim   2016-10-03
Fiasko poszukiwań dobrego Boga   Ferus   2016-10-02
Podobno obrona ewolucji stała się właśnie trudniejsza. A juści.   Coyne   2016-09-30
Wywiad z Waleedem Al-Husseinim   Canlorbe   2016-09-29
Dobroć biblijnego Boga   Ferus   2016-09-25
Po wygnaniu 160 tysięcy demonów, główny egzorcysta Watykanu idzie do nieba   Coyne   2016-09-24
Szukając dobrego Boga w Biblii   Ferus   2016-09-18
Artykuł ateistki w “New York Times” zachwala prawdziwe cuda dokonane przez początkujących świętych   Coyne   2016-09-16
Szukając dobrego Boga w realnym świecie   Ferus   2016-09-11
Wierzę w Boga Ojca   Koraszewski   2016-09-09
Rozdzielenie religii i państwa – warunkiem demokracji     2016-09-08
Demony w afrykańskiej szkole?   Igwe   2016-09-05
Tłumaczenie rzeczywistości na religijną modłę   Ferus   2016-09-04
W poszukiwaniu drogi do świeckiego państwa   Koraszewski   2016-09-01
Bóg ześle naukę i technikę     2016-08-30
Czy wolno śmiać się z religii?   Koraszewski   2016-08-29
Rozum i Wiara. Część XII   Ferus   2016-08-28
Bańki, medycyna, islam i sport     2016-08-27
Jak odpowiadać na argumenty teisty   Stenger   2016-08-25
Niebiański haczyk i portfele wiernych   Ferus   2016-08-21
Tajemnicza logika Boga   Ferus   2016-08-14
Papież i Święta Wojna   MacEoin   2016-08-09
Homo sapiens i owoc z drzewa wiadomości   Kruk   2016-08-07
Religia zdrowego rozsądku   Dennett   2016-08-01
Trzystu wybitnych i Biblia   Ferus   2016-07-24
Młode pokolenie i imperatyw humanizmu w Afryce   Igwe   2016-07-18
Zaprzeczanie - ISIS zwycięża, kiedy milczysz   Frantzman   2016-07-17
Bandycki ramadan   Bekdil   2016-07-15
Misterium telefonicznych objawień   Kruk   2016-07-13
Powrót ofiary całopalnej   Ferus   2016-07-10
Ateizm w Etiopii   Igwe   2016-07-06
Hejże dzieci (boże), hejże ha   Ferus   2016-07-03
Zwrot, który zmienił świat   Koraszewski   2016-07-01
Dławienie wolnej myśli w Kenii   Igwe   2016-06-28
Niezastąpieni szafarze łask bożych   Ferus   2016-06-26
Humanizm jako alternatywa   Grayling   2016-06-12
Brat Tayler o Reza Aslanie   Coyne   2016-06-06
Czy to jest nauka, czy teologia?   Hoodbhoy   2016-06-05
O religiach z twarzą ludzką i nieludzką   Koraszewski   2016-05-31
Zachód musi powiedzieć "Je Suis Asia Bibi"   Meotti   2016-05-30
Matka jest tylko jedna?Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.   Ferus   2016-05-26
W obronie Sama Harrisa   Coyne   2016-05-09
Infantylizm marzeń o życiu wiecznym   Koraszewski   2016-05-08
Wezwanie do reformy islamu     2016-05-05
Religia to piekło kobiet     2016-05-04
Zakwefić kobiety: najpotężniejsza broń islamistów   Meotti   2016-05-04
Karta islamofobii pozostaje w grze   Coyne   2016-05-02
Rozum i Wiara. Część XI   Ferus   2016-05-01
Cuda, cuda ogłaszają   Ferus   2016-04-24
Nie wiedzieliście? Bóg jest pytaniem, nie zaś odpowiedzią!   Coyne   2016-04-23
Rozum i Wiara. Część X   Ferus   2016-04-10
Rozum i Wiara. Część IX   Ferus   2016-04-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Drugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchniNiewolnictwo seksualneMiłość teoretycznie przyzwoitychPsy nie idą do NiebaProblem zielonych strachówAntysemiccy ŻydziNowy gatunek homininów na czołówkach gazet.Moc Chrystusa zmusza cię


Technika, konsumeryzm i papież


W obronie pesymizmuTracąc moją religię?Ewolucja pomogła im...Konstytucyjni demokraci