Prawda

Sobota, 21 kwietnia 2018 - 23:04

« Poprzedni Następny »


Matka jest tylko jedna?
Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.


Lucjan Ferus 2016-05-26

Matka Boska Łokietkowa
Matka Boska Łokietkowa

26 maja obchodzimy Dzień Matki, a jednocześnie (w tym roku) kościelne święto Bożego Ciała, czyli Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Zostało ono ustanowione bullą przez papieża Urbana IV w 1264 r. dla całego Kościoła (w Polsce rozpowszechniono je na synodzie gnieźnieńskim w 1420 r.). Jednak moja „teologiczna refleksja” ma dotyczyć nie stricte religijnego święta związanego z Jezusem Chrystusem, lecz wspomnianego na wstępie Dnia Matki. Co ma jedno z drugim wspólnego? Otóż ma, a przynajmniej powinno mieć.

Teologia naucza na podstawie Ewangelii, iż Jezus, jako Syn Człowieczy także ma matkę – kobietę pochodzącą z narodu wybranego – Maryję, która została zapłodniona przez Ducha Świętego, będąc małą dziewczynką i w efekcie czego urodziła przyszłego mesjasza. Natomiast sobór w Efezie w 431 r. przemianował Maryję z „Christotokos”–„matka Chrystusa” na „Theotokos” –„Matka Boska”, zakładając, iż stworzenie może urodzić Stworzyciela. Skoro nasi bogowie rodzą się z ziemskich kobiet (dziewic), a historia religii potwierdza licznymi przykładami, iż Jezus nie był wyjątkiem w tym względzie, to postanowiłem wyobrazić sobie w jaki sposób ów Syn Boży mógłby obchodzić Dzień Matki.

 

Jakby to mogło wyglądać w dzisiejszych czasach, kiedy kult jego Matki rozrósł się do tak wielkich rozmiarów? Przypuśćmy, iż Jezus Chrystus chce ten szczególny dzień w życiu każdego syna czy córki uczcić w podobny sposób, jak czynią to ludzie: składają swoim matkom życzenia, ofiarują piękne kwiaty czy też inne upominki, lub jak w przypadku dzieci (co jest najbardziej wzruszające) rysują piękne laurki oddające ich gorące uczucia dla swych mam, podpisując je koślawymi jeszcze literkami, nie ustrzegając się przy tym od błędów.

 

Wyobraziłem sobie to tak, iż Jezus – jak na Boga przystało – nie kupuje lecz stwarza słowem bukiety najwspanialszych i najbardziej pachnących kwiatów jakie tylko można sobie wyobrazić (albo nawet i to nie) i po kolei zaczyna odwiedzać swoje wszystkie matki, czyli „Wizerunki Matki Bożej objęte kultem”. Jako kochający syn, niechcący urazić żadnej z nich, odwiedza je w kolejności chronologicznej, podanej na oficjalnym wykazie tych wizerunków. Wzorem osób wierzących, które nigdy nie mówią, że np. idą z pielgrzymką do jakiegoś świętego obrazu, lub świętej figury lecz idą do Matki Boskiej, Jezus także będzie stosował tę samą zasadę, odwiedzając wszystkie swoje matki czczone przez wiernych, a nie ich obrazy.

 

Tym bardziej, że jako Syn Boga, który zakazał pod groźbą surowej kary wykonywania i czczenia „świętych” obrazów i figur, nie mógłby sobie pozwolić na łamanie tego zakazu. Zatem nic innego mu nie pozostało, jak okolicznościowe odwiedziny swych licznych matek, a nie zakazanych przez swego boskiego rodzica „podobizn”. Dokładnie tak, jak czynią to jego wyznawcy, którzy adorując liczne „cudowne” obrazy i figury, nie mają poczucia ubliżania Bogu i czynienia zła, a wprost przeciwnie: są pewni, iż czeka ich za to nagroda w niebie.

 

Zatem swoją wędrówkę Jezus zacznie od Matki Bożej w Berdyczowie, potem uda się do Chełmskiej Matki Bożej, następnie do Niepokalanej Matki Bożej w Strzyżowie, dalej do Dziewicy z Letanias, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny Łokietkowej, Matki Boskiej Kębelskiej, Matki Boskiej Śnieżnej, Matki Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Jazłowieckiej, Matki Bożej Katyńskiej, Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, Matki Bożej Skalskiej, Matki Bożej Skępskiej, Matki Bożej w Szczyrzycu, Matki Bożej z Aparecidy, Matki Bożej z Candelarii, Matki Bożej z Cavadonga, Matki Bożej z Guadalupe, Matki Bożej z Gładalupe (Hiszpania), Matki Bożej z Lourdes, Matki Bożej z Pilar, oraz Matki Boskiej Murkowej.  


W dalszej kolejności Jezus odwiedzi Madonnę Sobieską, potem Madonnę z Gościeszyna, dalej uda się do Marii Rozwiązującej Supełki, Matki Boskiej Białynickiej, Matki Boskiej Czortkowskiej, Matki Boskiej Jurowickiej, Matki Boskiej Klewańskiej, Matki Boskiej Licheńskiej, Matki Boskiej Opolskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, Matki Boskiej Swojczowskiej, Matki Boskiej Tuchowskiej, Matki Boskiej Ursynowskiej Wytrwale Szukającej, Matki Boskiej z Wejherowa, Matki Boskiej z Coromoto, Matki Boskiej z Koźla, Matki Boskiej Złoczewskiej, oraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Brdowa.

 

Biorąc pod uwagę atrybuty Boga, a szczególnie jeden z nich – wszechobecność, można by założyć, iż Jezus mógł także skorzystać z innej możliwości. Mianowicie odwiedzić swoje wszystkie matki jednocześnie i w jednej chwili. Dla Boga to żaden problem, skoro teologia naucza, że jest on w każdym miejscu swego dzieła i w każdym czasie jednocześnie. Tak uczy teologia, ale w przypadku Jezusa Chrystusa chyba czyni wyjątek, ograniczając jego obecność do budynków świątynnych, w których przechowywany jest Święty Sakrament, synonim Jego obecności. Dlatego aby nie wprowadzać zamieszania w tych teologicznych prawdach, pozostanę przy tradycyjnym komunikowaniu się, rozłożonym w czasie i przestrzeni.

 

Następny etap składania życzeń swoim licznym matkom, Jezus zacznie od Matki Bożej Bączalskiej, potem uda się do Matki Bożej Dzikowskiej, dalej do Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Kochawińskiej, Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Bożej Krasnobrodzkiej, Matki Bożej Latyczowskiej, Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce, Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, Matki Bożej Łaskawej-Różańcowej w Janowie Lubelskim, Matki Bożej Makowskiej, Matki Bożej Miedzeńskiej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Ostrożańskiej, Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy, Matki Bożej Pocieszenia (Sanok), Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku, oraz Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy.

 

Potem odwiedzi Matkę Bożą Pocieszenia z Gniezna, dalej Matkę Bożą Pocieszenia z Golina, Matkę Bożą Pocieszenia z Pasierbic, Matkę Bożą Pocieszenia z Pilzna, Matkę Bożą Podkamieńską, Matkę Bożą Pompejańską, Matkę Bożą Poznańską, Matkę Bożą Przedziwną w Grybowie, Matkę Bożą Raciborską, Matkę Bożą Rokitniańską, Matkę Bożą Sokalską, Matkę Bożą Szkaplerzną w Bydgoszczy, Matkę Bożą Świętojańską, Matkę Bożą Tartakowską, Matkę Bożą Trybunalską, Matkę Bożą w Staszkowie, Matkę Bożą w Trokach, Matkę Bożą w Zielenicach, Smętną Dobrodziejkę z Krakowa, Pietę Limanowską, Węglewską Matkę Bożą Wspomożycielkę Piastowskiej Ziemi – Panią z Wyspy, oraz Bogarodzicę Czuwającą nad Dzieciątkiem.

 

I na tych odwiedzinach Jezus zakończy swoją misję związaną z Dniem Matki. Oczywiście zostało jeszcze sporo „matek przyszywanych”, jak np. Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Zielna, Matka Boska Bolesna, Matka Boska Cygańska i wiele innych, co do których nawet Kościół ma ambiwalentny stosunek (oprócz czczonej również kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej), dlatego też i Jezus wolał się nie wychylać w tej delikatnej materii, nie wręczając kwiatów tym pozakultowym „matkom”.

 

Być może zarzuci mi ktoś, iż popełniam kardynalny błąd, uznając, że te wszystkie obrazy i figury Matki Boskiej reprezentują różne wcielenia Matki Bożej, podczas gdy prawda jest taka, iż wyobrażają one jedną i tę samą Matkę Bożą – Marię z Nazaretu, matkę Jezusa Chrystusa, która jest przedstawiona w Nowym Testamencie w Ewangeliach.


Niestety, nie jest to prawdą, co najlepiej udowodnił wszystkim wiernym nasz święty papież Jan Paweł II, który po zamachu na jego życie w 1981 r. uznał, iż to nie kto inny, lecz Matka Boska Fatimska uratowała mu życie, zmieniając tor lotu kuli wystrzelonej przez zamachowca. Tak, tak! Nie Matka Boża z Nazaretu lecz właśnie Matka Boska Fatimska. Jaki stąd płynie wniosek? Otóż każda z owych Matek Bożych funkcjonuje niezależnie od swego biblijnego pierwowzoru, dlatego każdej z nich należy się odrębny kult, adoracja i cześć, chociażby taka jak ta, upamiętniająca Dzień Matki.      

 

Dlatego też, odwiedzając którykolwiek z wyżej wymienionych świętych i cudownych obrazów Matki Bożej i widząc obok niego wielki bukiet niewiędnących kwiatów przecudnej urody o wspaniałej mieszaninie zapachów z niebiańskich łąk, przyjmijmy z pewną dozą prawdopodobieństwa, iż może on być właśnie od Niego. Jako widzialny dowód pamięci i miłości,.. a może jako przejaw wyrzutów sumienia, iż kiedyś, dawno temu, użył nieopatrznie pewnych słów, których potem żałował:

 

„A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J2,3). Albo ten niechlubny epizod: „Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,20). A może było jeszcze inaczej? Któż to może wiedzieć… Faktem jest natomiast niezaprzeczalnym, iż nikt nie ma tylu matek, co Bóg chrześcijan Jezus Chrystus. 

 

Maj 2016 r.                                       


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 455 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Człowiek w labiryncie iluzji. Część VI.   Ferus   2018-04-15
Australijski arcybiskup odmawia informowania o pedofilii księży i ich ofiarach   Coyne   2018-04-12
Nocna rozmowa z biskupem o sensie życia   Koraszewski   2018-04-09
Człowiek w labiryncie iluzji (Część V)   Ferus   2018-04-08
Człowiek w labiryncie iluzji  (Część IV)   Ferus   2018-04-02
Czy Bóg kocha małpi patriotyzm?   Koraszewski   2018-03-26
Człowiek w labiryncie iluzji (III)   Ferus   2018-03-25
O przebudzenie sceptycyzmu w Mozambiku   Igwe   2018-03-21
Człowiek w labiryncie iluzji (II)   Ferus   2018-03-18
Ateizm i religijna nienawiść w Zambii   Igwe   2018-03-15
Człowiek w labiryncie iluzji   Ferus   2018-03-11
Refleksje sprzed lat: „Czy pewność to prawda?”   Ferus   2018-03-04
Tęsknota za bezpiecznym miejscem III.     2018-02-25
Czy Pan Bóg lubi kiszone ogórki?   Koraszewski   2018-02-21
Tęsknota za bezpiecznym miejscem (II)Czyli Królestwo Niebieskie na Ziemi.   Ferus   2018-02-18
Tęsknota za bezpiecznym miejscem. Czyli Królestwo Niebieskie na Ziemi.   Ferus   2018-02-11
Archipelag islam, czy mamy się bać?   Koraszewski   2018-02-08
#PrayForGaza #PrayForPalestina.   Koraszewski   2018-02-07
Religijna troska o wspólny dom - Ziemię   Ferus   2018-02-04
Niebo naprawdę istnieje? To i piekło też?   Ferus   2018-01-28
Czas pociągnąć do odpowiedzialności “kapłanów-cudotwórców”   Igwe   2018-01-27
Nie ma konfliktu między nauką i religią, jest konflikt między religią i nauką   Koraszewski   2018-01-24
Fałszywi prorocy. Zakończenie.   Ferus   2018-01-21
Fałszywi prorocy. Podsumowanie.   Ferus   2018-01-14
Fałszywi prorocy. Część X.   Ferus   2018-01-07
Śmierć w kościele proroka Mboro?   Igwe   2018-01-04
Fałszywi prorocy. Część IX.   Ferus   2017-12-31
Fałszywi prorocy. Cześć VIII.   Ferus   2017-12-24
Bóg się rodzi i inne troski   Koraszewski   2017-12-24
Fałszywi prorocy. Część VII.   Ferus   2017-12-17
Fałszywi prorocy, Część VI.   Ferus   2017-12-10
Senator fatalista i jego wyznania   Koraszewski   2017-12-05
Fałszywi prorocy. Część V   Ferus   2017-12-03
Turcja islamizuje Danię budując meczety   Bergman   2017-12-02
Meczety: piasek w trybach integracji   Frank   2017-11-30
Fałszywi prorocy. Część  IV. Suplement.   Ferus   2017-11-26
Fałszywi prorocy. Część IV   Ferus   2017-11-19
Fałszywi prorocy, Część III.   Ferus   2017-11-12
Fałszywi prorocy, Część II.   Feus   2017-11-05
Fałszywi prorocy   Ferus   2017-10-29
Moja ambiwalentna krytyka religii III.   Ferus   2017-10-22
Chcecie zamknąć mi usta? Idźcie na koniec kolejki!   Raza   2017-10-16
Moja ambiwalentna krytyka religii II.   Ferus   2017-10-15
Moja ambiwalentna krytyka religii   Ferus   2017-10-08
Nie rydzykujmy Polski   Koraszewski   2017-10-06
Relikty religijnego myślenia, Część II.   Ferus   2017-10-01
Nigeria: dlaczego religie potrzebują państwowych pieniędzy na pielgrzymki?   Igwe   2017-09-30
Relikty religijnego myślenia   Ferus   2017-09-24
Niespójne koncepcje Boga, Część II   Ferus   2017-09-17
W poszukiwaniu definicji islamu i islamizmu   Ahmad   2017-09-17
Niespójne koncepcje Boga.   Ferus   2017-09-10
Trzy stulecia bałwochwalstwa   Ferus   2017-09-03
Kościół katolicki i jego cuda   Edamaruku   2017-08-28
Czyżby bunt aniołów stróżów?   Ferus   2017-08-27
Czy nauka czyni zbędną wiarę w Boga?   Stenger   2017-08-25
Imam, który wzywał do unicestwienia Żydów, robił to, co inni   Gabra   2017-08-19
Ostatnia gimnazjalna ciąża w Rzeczpospolitej   Kruk   2017-08-14
Dlaczego jestem ateistą?   Koraszewski   2017-08-13
Boże słowo głoszone z ambony     2017-08-10
Bohaterscy imamowie, o których nic nie słychać   Khan   2017-08-03
Poznacie ich po ich owocach   Grayling   2017-07-30
Krytyczne myślenie i aktywny humanizm w Afryce w epoce Internetu   Igwe   2017-07-14
Świadomość w oczach wierzących i niewierzących   Andrews   2017-07-06
Realizm, islamizm i islam: kiedy zaczną się trudne rozmowy?   Herf   2017-06-19
Czego naucza imam w Kopenhadze     2017-06-19
Nowoczesność, ponowoczesność i głódź wiedzy   Koraszewski   2017-06-18
Zaakceptować terror islamski jako nową normalność?   Darwish   2017-06-16
Śmierć mniejszości religijnej pod władzą radykalnego islamu   Rafizadeh   2017-06-14
Naprawdę terroryzm nie ma żadnego usprawiedliwienia?   Ferus   2017-06-11
Republika Ateistów odparła atak religijnych ekstremistów   Stone   2017-06-07
Ateiści nie pomagają, pewnie źle patrzyłeś   Koraszewski   2017-06-03
Wychowywanie dżihadystów: drabina radykalizacji i jej antidotum   Fares   2017-06-03
Nieudacznicy, tchórze? Nie, idealiści   Carmon   2017-06-02
Francja: ideologia islamskiego cierpiętnictwa   Mamou   2017-05-30
Proca z celownikiem laserowym   Ferus   2017-05-21
Grzechy religii: koncepcja „chorego człowieczeństwa”.   Ferus   2017-05-14
Poświąteczna refleksja: wymuszanie wdzięczności   Ferus   2017-05-07
Azyl ignorancji. Część X.   Ferus   2017-04-30
Ściganie bluźnierstwa zasługuje na szyderstwo i pogardę   Igwe   2017-04-27
Poświąteczna refleksja: wymuszanie poczucia winy   Ferus   2017-04-23
Islamscy towarzysze podróży w drodze do bigoterii i masowych mordów   Fernandez   2017-04-23
Chłopiec kaznodzieja   Dawkins   2017-04-19
O jakości naszych bogówCzęść IV   Ferus   2017-04-16
Wrobieni w „wolną wolę”   Ferus   2017-04-09
Żyjemy w epoce drugiej kontrreformacji   Koraszewski   2017-04-03
Autor urojony i jego frustracje   Ferus   2017-04-02
Azyl ignorancji, Część IX.   Ferus   2017-03-26
O jakości naszych bogów.Część III.   Ferus   2017-03-19
O religii bez cienia szacunku   Koraszewski   2017-03-16
Azyl ignorancji. Część VIII.   Ferus   2017-03-12
Dyskryminacja jest wynikiem fanatyzmu w systemie edukacji   Al-Dachachni   2017-03-11
Pod sztandarem Niebios   Foster   2017-03-09
O jakości naszych bogów. Część II.   Ferus   2017-03-05
O jakości naszych bogów   Ferus   2017-02-26
Wierzący wszelkiej maści łączcie się   Koraszewski   2017-02-23
Azyl ignorancji. Część VII.   Ferus   2017-02-19
Otwarty umysł jest zaletą   Andreadis   2017-02-16
Czy krytyczne myślenie zmieni Afrykę?   Igwe   2017-02-13
Wolna wola - klucz do piekielnych bram (II).   Ferus   2017-02-12
Wolna wola - klucz do piekielnych bram   Ferus   2017-02-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk