Prawda

Sobota, 15 sierpnia 2020 - 07:49

« Poprzedni Następny »


Konstytucyjni ateiści


Andrzej Koraszewski 2013-12-05

Zapytał mnie czytelnik jaki jest mój absolutny priorytet ateisty. Przy takich pytaniach z natury rzeczy człowiek się powtarza, bo te najważniejsze priorytety to nie rękawiczki i nie należy ich zmieniać rano i wieczorem.

Moim absolutnym priorytetem ateisty jest poszerzanie zbiorowości konstytucyjnych ateistów. Jak łatwo się domyśleć, konstytucyjni ateiści zabiegają o państwo światopoglądowo neutralne, o wolność wyznania (lub jego braku), która to wolność zabezpieczona ma być w taki sposób, iżby wolność jednego nie ograniczała wolności drugiego człowieka.

Niezwykle to wymagająca wolność i konstytucyjni ateiści poszukują na tym polu wspólników wśród chrześcijańskich demokratów i wśród muzułmańskich demokratów oraz demokratów innych denominacji, akceptując tu również sojusze z socjaldemokratami, liberałami, a nawet anarchistami (pod warunkiem, że ci ostatni wyrzekną się anarchizmu, bo trudno równocześnie respektować zasady konstytucyjne i ich brak, i dlatego też łatwiej o konstytucyjną monarchię niż o konstytucyjną anarchię).

Konstytucyjni ateiści są ważni, żeby ateizm mógł być jakimś ruchem zmierzającym, jeśli nie do lepszego jutra, to chociażby do jutra nie gorszego niż dziś.

Jak wiadomo cywilizacje upadają, a nasza zachodnia cywilizacja podpiera się nosem przede wszystkim z powodu tolerancji dla nietolerancji.

Przy takim absolutnym priorytecie wśród różnych ateistycznych organizacji moją szczególną sympatię wzbudza „Świecka Koalicja na rzecz Ameryki" (Secular Coalition for America www.secular.org).

Jak czytamy w jej statucie, zajmuje się ona obroną wolności sumienia, w tym wolności religii, jako fundamentalnej wartości społeczeństwa amerykańskiego wpisanej na pierwszym miejscu w Bill of Rights (Karcie Praw).

Zaczęło się to wszystko w lutym 2000 roku z inicjatywy profesora matematyki i polityka Herba Silvermana, który dziesięć lat wcześniej ubiegał się o stanowisko gubernatora Południowej Karoliny, stanu w którym prawo wymagało, aby kandydaci do publicznych stanowisk byli wierzącymi. Ponieważ Thomas Jefferson i James Madison dwa stulecia wcześniej wprowadzili do konstytucji stanu Virginia prawo o swobodzie wyznania, Silverman uczynił sprawę wymogu wiary jako prawa niezgodnego z konstytucją głównym hasłem swojej kampanii. Fotela gubernatora nie zdobył, ale w roku 2000 stanął na czele organizacji pod nazwą "Coalition for the Community of Reason." Koalicja na rzecz Wspólnoty Rozumu działała przez trzy lata, by po słynnym Marszu Bezbożnych Amerykanów w Waszyngtonie (3 listopada 2002 roku) połączyć się z trzema innymi organizacjami (Atheist Alliance International, Institute for Humanist Studies oraz Internet Infidels) i utworzyć koalicję pod obecną nazwą. W kolejnych latach dołączyły inne stowarzyszenia, a więc Secular Student Alliance, American Humanist Association, Society for Humanistic Judaism, Freedom From Religion Foundation, a nawet Stowarzyszenie Wojskowych Ateistów. W 2007 roku członkiem Koalicji został Pete Stark, pierwszy kongresman otwarcie deklarujący ateizm.

Głośną akcją „Świeckiej Koalicji na rzecz Ameryki" był apel do Newta Gingricha o poszanowanie świeckiego dziedzictwa Ameryki. Gingrich zamierzał w wyborach w 2012 roku ubiegać się o prezydenturę, a jego wypowiedzi o poszanowaniu tego dziedzictwa raczej nie świadczyły. W liście otwartym „Świeckiej Koalicji na rzecz Ameryki" do tego znanego polityka czytamy między innymi:

„Jak 26 lutego informował "New York Times" podczas swojego przemówienie w mieście Columbus w Ohio, ostrzegł Pan zgromadzonych w liczbie około tysiąca osób, że Stany Zjednoczone Ameryki - pierwsze państwo w dziejach ludzkości, które powstało w oparciu o zasadę swobody wyznania i rozdzielenia kościoła i państwa — staje się nazbyt świeckim społeczeństwem. 'W Ameryce wiara religijna stanęła przed wyzwaniem ze strony elity kulturalnej, próbującej stworzyć świecką Amerykę, w której Bóg jest wypchnięty z życia publicznego" — informował 'New York Times'"

Jak bardzo znajomo brzmi ta retoryka i z jaką zazdrością patrzę na działalność organizacji prezentującej historyczne, logiczne i prawne argumenty niszczące rozumowanie Newta Gingricha i jemu podobnych. Muszę przyznać, że miałem nadzieję, iż właśnie tego rodzaju ton zabrzmi w wystąpieniach Janusza Palikota i skupionych wokół niego ludzi. Niestety w naszej publicznej debacie konstytucyjni ateiści ani nie są dobrze zorganizowani, ani nie mówią wystarczająco przekonującym językiem.

„Pana stwierdzenie — czytamy dalej w tym liście — że "elita kulturalna próbuje stworzyć świecką Amerykę" sugeruje, iż Stany Zjednoczone nie są świeckim państwem. Stany Zjednoczone są nie tylko świeckim państwem, ale powstały jako świeckie państwo — to nasze świeckie dziedzictwo spowodowało, że nasz rząd stał się wzorem dla ludzi na całym świecie.

Mamy nadzieję, iż nie sugeruje Pan, że Thomas Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości, czy James Madison, ojciec naszej konstytucji, byli częścią anty-amerykańskiej elity kulturalnej."

Walka o świeckie państwo jest walką z tolerancją dla nietolerancji. Jak zarzucał nam niedawno czytelnik podpisujący się "Alek z UB":

„Zauważyłem też, że na racjonaliście potępia się w czambuł wszelkie religie ze szczególnym uwzględnieniem Islamu. To — że ktoś sobie wierzy w takiego czy innego Boga, jest jego prywatną sprawą i jak każdemu innemu NALEŻY się szacunek."

Formułując nasze argumenty na rzecz świeckiego państwa możemy przywołać tradycję „Konfederacji Warszawskiej" i wielu wcześniejszych prób zabezpieczenia swobody wyznania w Polsce. Musimy również pamiętać, że ten nurt tradycji przegrał w naszym kraju na wszystkich frontach oddając pole stuleciom nietolerancji religijnej i budowaniu tożsamości narodowej opartej na ksenofobii.

"Alek z UB" poucza nas, że każdemu należy się szacunek. Jego zdaniem szacunek należy się samobójcom detonującym bomby w tłumie niewinnych ludzi, szacunek należy się duchownym nakazującym mordowanie, biskupom narzucającym wyobrażenia ze swojej religii jako prawa dla wszystkich, szacunek należy się politykom dyskryminującym innych z przyczyn religijnych.

Wielu wierzących znajduje się bardzo daleko od takich wyobrażeń tolerancji. Osobliwością jest tu fakt, że Alek z UB prezentuje swoją koncepcję tolerancji pod artykułem informującym o prześladowaniach wierzącego muzułmanina przez fanatycznie wierzących muzułmanów. Z zaciętymi zębami występuje w szranki w obronie religijnego fanatyzmu, przeciw informowaniu o groźbach i zastraszaniu, bo przecież „szacunek należy się każdemu".

Ze strony internetowej International Christian Concern dowiadujemy się, że w Etiopii w ostatnim czasie (po rozpuszczeniu pogłoski jakoby chrześcijanie zbezcześcili Koran) spalono 55 kościołów chrześcijańskich, 30 domów chrześcijan, szkołę, sierociniec, kościelne biuro. Ponad 3000 chrześcijan musiało uciekać ze swoich domów, jedna osoba jest zabita, wiele rannych. (Artykuł pisany był w marcu 2011r.)

Alek z UB jest głęboko przeciwny takim informacjom, jego zdaniem jest to działanie w którym: „potępia się w czambuł wszelkie religie ze szczególnym uwzględnieniem Islamu".

„Czy wyraz TOLERANCJA coś wam mówi ? Większości pewnie nie."- wykrzykuje Alek z UB pod artykułem o jaskrawym przykładzie religijnej nietolerancji praktykowanej w cywilizowanym kraju, w którym coraz częściej widzimy przykład lekceważenia własnej tradycji praworządności i okazywania tolerancji dla zbrodniczej nietolerancji.

Nasz czytelnik przywołuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Czy zna historię tej Deklaracji, czy zdaje sobie sprawę z tego, że była kamieniem milowym w walce przeciw tolerancji dla braku tolerancji i przeciw konieczności okazywaniu szacunku każdemu, kto może nas sterroryzować?

Ten czytelnik jest ciekawy w swojej typowości, w swojej zgoła klasycznej dumnej ignorancji. Nie interesują go teksty muzułmanów opisujących problemy religii muzułmańskiej, chrześcijan krytykujących Kościoły chrześcijańskie, należy do gatunku tych, którzy mają swoje zdanie i żadne fakty ich nie interesują. A jednak pisząc o konstytucyjnych ateistach musimy uwzględniać fenomen Alka z UB, ludzi wychowanych na jezuickich wzorach, szczerze i bez zastrzeżeń domagających się tolerancji dla nietolerancji. To na tym elektoracie wspiera się demokratyczne poparcie polityków ustawicznie wzywających do tolerancji dla nietolerancji i my, poszukując drogi do świeckiego państwa musimy uwzględniać fenomen Alków z UB.

Nasza tradycja wywodzi się od zmarłego z górą pół tysiąclecia temu Jana Ostroroga, który mówił: "Tylko postrzyżonym czubkiem różni się duchowny od świeckiego [...] Wrzeszczy, ba ryczy na kazalnicy, bo nikt mu się nie sprzeciwi. Uczeni mężowie, panowie zamożni, nawet niższego stanu ludzie, nie lada jak oświeceni, z boleścią serca przysłuchują się bredniom tych, co naukę wiary udzielać mają...(Uwagi o naprawie Rzeczpospolitej, t. I, s, 53), ale Alków z UB tej tradycji nie uczono, więc przedkładając argumenty na rzecz świeckiego społeczeństwa musimy pamiętać jak głęboko w społeczeństwie osadzone jest przywiązanie do idei tolerancji dla nietolerancji, poszanowania dla dyskryminacji i respektu dla bełkotu.

Zaledwie kilka lat przed powstaniem w Ameryce pierwszego społeczeństwa opartego na fundamencie świeckości, w Polsce szalała wojna domowa nazywana Konfederacją Barską, podczas której Polacy-katolicy masowo mordowali Polaków-innowierców, a nasza narodowa tradycja znajdowała się w apogeum nietolerancji.

W odróżnieniu od wielu innych narodów, mamy bardzo krótką tradycję demokracji i tym bardziej potrzebna jest działalność konstytucyjnych ateistów sprzymierzonych z wyznającymi podobne wartości wierzącymi.

Dopiero w świeckim państwie, gwarantującym wolność wyznania (lub jego braku), pojawia się możliwość zabezpieczenia prawa do krytyki, i wynikających z niego możliwości dyskusji wykraczających poza emocjonalne, ideologiczne spory.

Priorytet walki o konstytucyjne zasady jest istotny, bez niego bowiem dyskutując o konflikcie religii i nauki, o niebezpieczeństwach nauczania kreacjonizmu w szkołach, o drażliwym problemie uczuć religijnych, aż nazbyt łatwo możemy wpaść w jałowe spory o racjach bronionych wrzaskiem o głębokim przekonaniu.

Konstytucyjny parlamentaryzm uczy, że ład społeczny nie musi opierać się na dominacji najsilniejszych, że może być ładem kompromisów między ludźmi respektującymi regły parlamentarnego rozwiązywania konfliktow, gdzie tolerancja nie  może oznaczać przyzwolenia dla łamania praw chroniących tolerancję. 
 
Przyznanie się polityka do ateizmu, to jeszcze nie dość, otwarta krytyka łamiącego prawo Kościóła, to jeszcze nie dość, potrzebujemy polityków deklarujących konstytucyjny ateizm i budującymi więź z równie rzadko występującym gatunkiem konstytucyjnych chrześcijan.  

* Pierwsza wersja tego artykułu ukazała się na łamach Racjnalisty w marcu 2011 roku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 647 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28
Palestyńczycy: Czy rzeczywiście chodzi o “aneksję”?   Toameh   2020-06-26
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i KnesetCzęść 5: Wbijanie noża   Pandavar   2020-06-24
Przerażająca prawda o dziewicach z raju   Koraszewski   2020-06-24
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (VI)   Ferus   2020-06-21
Turcja: Uczniowie czytają Koran i porzucają islam   Bulut   2020-06-19
Wiara, nauka i umiłowanie bzdury   Koraszewski   2020-06-17
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-06-17
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. V   Ferus   2020-06-14
Dżihadystyczne narracje i islamskie fobie w Nigerii   Igwe   2020-06-11
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu (3)   Pandavar   2020-06-10
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. IV   Ferus   2020-06-07
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu   Pandavar   2020-06-03
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (III)   Ferus   2020-05-31
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Knesset.   Pandavar   2020-05-27
Męczeństwo w obronie niezmiernej głupoty   Koraszewski   2020-05-25
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. II   Ferus   2020-05-24
Nie ma boga nad Boga   Koraszewski   2020-05-18
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości - fikcja   Ferus   2020-05-17
Naprawdę świat chce być oszukiwany?   Ferus   2020-05-10
Usunięcie „Izraela” z duńskiej Biblii   Jacoby   2020-05-05
Fikcja uznawana za Prawdę (VIII)   Ferus   2020-05-03
Fikcja uznawana za Prawdę (VII)   Ferus   2020-04-26
Fikcja uznawana za Prawdę (VI)   Ferus   2020-04-19
Fikcja uznawana za Prawdę (V)   Ferus   2020-04-11
Fikcja uznawana za Prawdę (IV)   Ferus   2020-04-05
Oderwanie charedim   Rosenthal   2020-04-01
Fikcja uznawana za Prawdę (III)   Ferus   2020-03-29
Pandemia i muzułmańskie priorytety   Pandavar   2020-03-26
Fikcja uznawana za Prawdę (II)   Ferus   2020-03-22
Fikcja uznawana za Prawdę   Ferus   2020-03-15
Uciekłaś od wojny, a oni przyjęli cię      2020-03-13
Najdłużej trwająca mistyfikacja. Podsumowanie.   Ferus   2020-03-08
Religie usprawiedliwiają zabijanie, kradzież i inne przestępstwa   Al-Tamimi   2020-03-06
Credo islamu z ust autorytetu     2020-03-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IX)   Ferus   2020-03-01
Francja po cichu wprowadza z powrotem przestępstwo bluźnierstwa   Meotti   2020-02-27
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VIII)   Ferus   2020-02-23
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VII)   Ferus   2020-02-16
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VI)   Ferus   2020-02-09
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (V)   Ferus   2020-02-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IV)   Ferus   2020-01-26
Nie, islamofobia nie jest tym samym co antysemityzm   Bulut   2020-01-26
Niepowodzenie islamistycznej kampanii Erdogana w Turcji   Bekdil   2020-01-25
Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk