Prawda

Piątek, 1 lipca 2022 - 03:57

« Poprzedni Następny »


Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły


Jerry A. Coyne 2020-10-13


Raz jeszcze pisma krzykliwie zachwalają Wielkie Nowe Zmiany w Teorii Ewolucji. Tym razem jednak jest to szacowny “Economist”, który ma politykę nie ujawniania nazwisk autorów. Powinni jednak, bo niektórzy autorzy potrzebują edukacji o sprawach, o których piszą, a przynajmniej powinni odpowiadać za popełnione błędy. Zdziwiłem się, że ich strona internetowa ma tak długi artykuł, ale nieczęsto czytam “Economista” i nie wiedziałem, że zajmują się nauką “w dużym formacie”.


Niestety, nie jest to dobra nauka w dużym formacie, ponieważ wypacza i wyolbrzymia dowody na rolę hybrydyzacji w specjacji.


Najpierw, zauważmy podtytuł nowego artykułu poniżej. “Pochodzenie gatunków jest bardziej skomplikowane niż wyobrażał to sobie Darwin”. To nawet nie jest błędne. Darwin niezbyt rozwinął teorię specjacji w O pochodzeniu gatunków, ponieważ  miał niewielkie pojęcie o tym, czym jest gatunek. A to, co powiedział o specjacji w tej książce, było, jak pisałem na pierwszej stronie mojej i Allena Orra książki, Speciation, “mętne lub błędne”. Nikt nie traktuje Darwina jako eksperta specjacji mimo tytułu jego wspaniałej książki.  


Nowoczesna teoria specjacji zaczęła nabierać kształtów w latach 1930. i 1940. w pracach Theodosiusa Dobzhansky’ego i Ernsta Mayra, uzupełniona przez Ledyarda Stebbinsa, którego wielkim wkładem było pokazanie, że u roślin rodzaj hybrydowej specjacji o nazwie “allopolyploidalność” odgrywa ważną rolę w tworzeniu się nowych gatunków. Wszyscy ci autorzy uważali, że specjacja znaczy powstawanie reprodukcyjnie izolujących barier, hamujących wymianę genów między odrębnymi gatunkami, które zazwyczaj powstają przez dobór, powodując ewolucyjne rozchodzenie się między geograficznie izolowanymi populacjami. Jeśli znaczące bariery powstały jako produkt uboczny tego ewolucyjnego rozchodzenia się, to zaszła specjacja.  


Ta koncepcja niewiele zmieniła się, chociaż nasz dzisiejszy pogląd na to, jak powstają gatunki, jest nieco bardziej dopracowany. Z pewnością jednak nie został “wywrócony”, jak imputuje artykuł: to, co wiemy o specjacji, nadal spoczywa na rusztowaniu wzniesionym 80 lat temu. Tak, oczywiście, pogląd Darwina na specjację został całkowicie zrewidowany, ale to wiemy od osiemdziesięciu lat. To jest jak powiedzenie: “Jak genetyka wywróciła teorię dziedziczenia” z podtytułem, “Sposób, w jaki działa dziedziczenie, jest bardziej złożony niż wyobrażał to sobie Darwin”.


Główne ramy darwinizmu, tezy, że organizmy wyewoluowały, że robiły to powoli nie zaś od razu, że jest rozgałęziające się drzewo życia, które zaczęło się od jednego gatunku przodków i że mechanizm tworzenia adaptacji (“dopasowania” między organizmem, jego sposobem życia i środowiskiem) polega na doborze naturalnym – na żadną z tych pięciu tez nie wpływa odkrycie, że – jak notuje artykuł – hybrydyzacja jest częstsza niż myśleliśmy. Nie jest prawdą – a co najmniej, na to nie ma dowodów i prawdopodobnie nie jest prawdą – to, że hybrydyzacja jest jedną z głównych przyczyn specjacji u zwierząt. (Bo jest u roślin.) Przeczytajcie artykuł w “The Economist”: How hybrids have upturned evolutionary theory.


Ten artykuł został napisany, by pokazać coraz większą liczbę wymiany genów między “gatunkami” w przyrodzie i, co ważniejsze, podkreślić, że ta wymiana genów odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu nowych gatunków. To jest, istnieje nie-darwinowski rodzaj specjacji, który nie jest rozwidlaniem się drzewa rodowego, ale wymianą między gałęziami drzewa, która prowadzi do nowych gatunków. Czyli tak otrzymujemy nowe gatunki i można powiedzieć, że istotnie nie leży to w darwinowskich ramach rozwidlania się opisanego powyżej (ilustracja z Evolution poniżej):To może zdarzyć się na dwa sposoby. Pierwszy, gatunki mogą tworzyć pełne hybrydy, a potem hybrydowy genom, tworząc populację hybrydowych osobników, może ukształtować się w nowy gatunek – to jest, utworzyć nową grupę w populacji, która jest reprodukcyjnie izolowana od gatunków rodzicielskich. To także może przyjąć dwie postaci. Pierwsza, allopolyploidalność u roślin dotyczy dwóch gatunków roślin z różną liczbą lub różnym uszeregowaniem chromosomów, które hybrydyzują się, a hybryda ma podwójną liczbę chromosomów, tworząc “allopolyploidalną” populację, która jest reprodukcyjnie izolowana od obu gatunków rodzicielskich. (Hybrydy skrzyżowane z rodzicami są bezpłodnymi osobnikami z trzema zestawami chromosomów.) W książce Speciation Allen Orr i ja pokazujemy, że ten rodzaj specjacji jest dość powszechny, odpowiadając za do 4% wydarzeń specjacyjnych u kwitnących roślin i 7% u paproci.


Druga postać specjacji pełnych hybryd nazywa się “homoploidalną specjacją hybrydową” i dotyczy nie wzrostu liczby chromosomów, ale normalnie diploidalnych hybryd, tworzących populację hybryd, które następnie ewoluują w populację izolowaną od obojga rodziców. „Economist” twierdzi, że jest to dość częste. Dane, jakie pokazuję poniżej, sugerują jednak, że nie jest.


Wreszcie, istnieje trzeci sposób, na jaki hybrydyzacja może przyczynić się do specjacji. Jest nim introgresja: okazjonalny przepływ genów między gatunkiem a jego hybrydami z innym gatunkiem, który może zostać użyty w adaptacji i specjacji. (Aby stać się częścią specjacji te dodane geny muszą przyczynić się do reprodukcyjnej izolacji między nowym „częściowo hybrydowym” gatunkiem a jego przodkami). Tak więc nie otrzymujemy całej populacji pełnych hybryd ewoluujących w nowy gatunek; zamiast tego specjacja zachodzi w populacji, która wzięła garść genów od innego gatunku poprzez okazjonalne hybrydy. Taka introgresja zdarzyła się między współczesnymi Homo sapiens a neandertalczykami, z jednej strony, a denisowianami z drugiej, ale to nie prowadziło do nowego gatunku. Ten rodzaj introgresji jest z grubsza odpowiednikiem mutacji na dużą skalę, wprowadzając genetyczną odmianę, która może zostać użyta (jak to się stało w przypadku neandertalczyków) do adaptacji do zmian środowiskowych.


Ten rodzaj “introgesyjnej specjacji” również jest znacznie rzadszy niż mówi “Economist” i to z tego samego powodu, z którego specjacja homoploidalnych hybryd jest rzadka: po prostu nie mamy przykładów rodzicielskich genów w hybrydach, które same tworzą reprodukcyjną izolację, chociaż mogą spowodować nowe morfologie i cechy w hybrydach, które mogą ewoluować w gatunki bardziej konwencjonalnymi sposobami. (To jest, dobór naturalny działa na hybrydy lub introgresyjne populacje, dając reprodukcyjną izolację jako produkt uboczny adaptacyjnej zmiany, a więc geny u oryginalnych rodziców nie są powodem reprodukcyjnych barier.)


Ten artykuł o ptakach w “Evolution”, opublikowany w 2014 roku, przedstawia kryteria specjacji homoploidalnych hybryd. Niemal wszystkie przykłady przytaczane przez “Economist” już zostały wtedy opublikowane:


Tutaj są kryteria ustalone przez autorów dla homoploidalnej specjacji hybryd, przypadek najbardziej podkreślany przez „Economist”:

. . . definiujemy hybrydową specjację jako wydarzenie specjacyjne, w którym hybrydyzacja jest kluczowa w stworzeniu reprodukcyjnej izolacji. Chociaż zgadzamy się z poprzednimi rewizjami definicji, tutaj skupiamy się na ustanowieniu standardów genetycznych i fenotypowych dowodów wymaganych do pokazania, że zaszła homoploidalna specjacja hybrydowa. Dla wykazania zajścia hybrydowej specjacji przy tej definicji muszą być spełnione trzy kryteria: (1) reprodukcyjna izolacja linii hybrydowej od gatunków rodzicielskich, (2) dowód hybrydyzacji w genomie i (3) dowód, że ta reprodukcyjna izolacja jest konsekwencją hybrydyzacji. W odróżnieniu od tego duża liczba empirycznych badań po prostu używa genetycznego dowodu hybrydyzacji (kryterium 2) jako poparcia dla hybrydowej specjacji (patrz poniżej).


W naszej dyskusji ocenialiśmy siłę dowodów na rzecz homoploidalnej specjacji hybrydowej w badaniach publikowanych przez ostatnich dziesięć lat na podstawie tych trzech kryteriów. Twierdzimy, że dużo przedstawianych dowodów w proponowanych wypadkach homoploidalnej specjacji hybrydowej nie dostarcza mocnego wsparcia hipotezie hybrydowej specjacji. Ponadto, opisujemy wymagane dowody na poparcie hybrydowej specjacji i proponujemy obiecujące kierunki przyszłych badań.   

Te kryteria, choć rygorystyczne, wydają się całkiem rozsądne w zastosowaniu do twierdzeń o hybrydowej specjacji. Nie będę omawiał całej analizy, ale tylko przedstawię wykres tego, ile wypadków odpowiada każdemu z trzech kryteriów autorów. Rośliny są ciemnozielone, grzyby jasnozielone, a zwierzęta bardzo jasnozielone. Proszę zauważyć, że oś y pokazuje liczbę badań i dochodzi ona tylko do pięćdziesięciu. Ostatnia kolumna pokazuje wypadki, które spełniają wszystkie trzy kryteria, to jest wypadki, które rzeczywiście mogą reprezentować homoploidalną specjację hybrydową. Proszę zauważyć, jak niska jest ta kolumna!Wszystkie kryteria autorów dla homoploidalnej specjacji hybrydowej spełniają trzy wypadki u roślin (wszystkie są rezultatem doskonałej pracy grupy Loren Rieseberg o słonecznikach z rzędu Helianthus), ani jeden wśród grzybów i dokładnie jeden wśród zwierząt, hybrydowy gatunek motyla, Heliconius heurippa. 


Sprawa hybrydowego gatunku zięby z Galapagos, od której zaczyna się artykuł w “Economist”, nie jest tu rozważana, ale ta sprawa także jest nieco problematyczna, ponieważ dotyczy bardzo niewielu zięb, które wykazywały reprodukcyjną izolację, ale jest to populacja bardzo niedawnego pochodzenia i, jeśli dobrze pamiętam, nie była badana przez blisko dziesięć lat. Jeśli ta mała populacja trwa nadal i jest reprodukcyjnie izolowana od dwóch innych gatunków zięb na wyspie, to mamy jeszcze jeden taki wypadek u zwierząt. W sumie byłoby więc pięć wypadków homoploidalnej specjacji hybrydowej we wszystkich trzech badanych grupach, a to jest bardzo mała liczba. Z pewnością niewystarczająca, by powiedzieć, że ten rodzaj specjacji był częsty, nie mówiąc już o powszechnym. Oczywiście, może istnieć więcej wypadków, o których po prostu nie wiemy, ale dopóki ich nie znajdziemy, nie mamy podstawy do twierdzenia, że są częste, a jeszcze mniej do mówienia, że „teoria ewolucyjna jest wywrócona”.   


Pokrewny artykuł opublikowany w 2018 roku zajmuje się zgłoszonymi wypadkami hybrydowej specjacji u ptaków. Kliknij na pod zrzutem z ekranu:

Autor, Jente Ottenburghs, bada siedem domniemanych wypadków hybrydowej specjacji u ptaków, z których kilka wspomina “Economist”. Używa dwóch kryteriów do oceny, czy specjacja jest homoploidalną specjacją hybrydową tego samego typu, jaki rozważali Schumer i in. powyżej. To jest, te wypadki, w których podobno hybrydowa populacja wyewoluowała w nowy gatunek. i, podobnie jak Schumer i in., osądza dowody na podstawie tego, czy izolacja reprodukcyjna przyszła bezpośrednio jako wynik hybrydyzacji, co jest prawdziwą hybrydową specjacją, czy też populacja hybryd wyewoluowała reprodukcyjną izolację przez bardziej konwencjonalny proces, czyli dobór naturalny działający na nowe mutacje, by stworzyć ewolucyjne rozejście się – z izolacją reprodukcyjną jako produktem ubocznym – w geograficznie oddzielonych populacjach. 


Ottenburghs znalazł tylko jeden przekonujący wypadek homoploidalnej specjacji hybrydowej u ptaków: sprawę rozpoczynającej się specjacji zięb z Galapagos. Znalazł tylko trzy wypadki, w których gatunki powstały po hybrydyzacji, ale reprodukcyjna izolacja nie była bezpośrednią konsekwencją hybrydyzacji: lasówka Audubona (której „przebudzeni” pewnie zmienią nazwę), gorzyczek zielonkawy i wróbel apeniński.  Tak więc nawet tutaj, w grupie, w której hybrydowa specjacja jest rzekomo częsta, mamy dość przekonujące dowody tyko w czterech wypadkach.


Wnioski. 
 U eukariontów (nie zajmuję się tutaj “gatunkami” bakteryjnymi, co jest skomplikowaną sprawą, jaką omawiamy w Speciation) mamy co najwyżej pięć wypadków prawdziwej homoploidalnej specjacji hybrydowej, a potem kilka innych wypadków specjacji po hybrydyzacji, w której izolacja reprodukcyjna ewoluuje konwencjonalną drogą darwinowską. Jest różnica między specjacją hybrydową, a specjacją, która zachodzi poprzez neo-darwinowski proces w populacji hybryd.


Innymi słowy, nie mamy dość danych, by “wywrócić teorię ewolucji” lub powiedzieć, że nowe gatunki często tworzą się przez inny proces niż rozgałęzianie. Opierając się na tym, co wiemy, rozgałęziające się drzewo Darwina nadal jest dobre dla niemal wszystkich eukariontów.  


Ani nie uważamy, że “koncepcję Darwina o specjacji jako powolnym i stopniowym procesie” wywraca homoploidalna specjacja hybrydowa, która, jeśli ewoluuje zgodnie z normalnymi procesami doboru i dryfu, nadal będzie bardzo powolna. Tak, poliploidalność jest szybka (nowy gatunek powstaje w przeciągu trzech pokoleń) i nie jest to coś, co uwzględnił Darwin. Allopolyploidalność jednak (hybrydowa postać poliploidowej specjacji) została jednak uznana za ważny rodzaj specjacji u roślin co najmniej od 1950 roku, kiedy Ledyard Stebbins opublikował Variation and Evolution in Plants, wciągając rośliny do Nowoczesnej Syntezy Ewolucji. No cóż, to było 70 lat temu. Allopolyploidalność jest ważna, ale to żadna nowość.


Wydaje mi się, że polityka “Economist” nie publikowania nazwisk autorów artykułów, nie jest dobra dla tego typu materiałów, bo autor, kimkolwiek on lub ona jest, jest prezentowany jako ktoś, kto podaje naukowe fakty i wnioski. Jeśli są one błędne lub wyolbrzymione, autor powinien za nie odpowiadać.  


More “evolutionary theory overturned” hype, but, as usual, it’s overrated

Why Evolution Is True, 5 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska            Jerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1307 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk