Prawda

Czwartek, 26 maja 2022 - 03:03

« Poprzedni Następny »


Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany


Andrzej Koraszewski 2022-01-22

Władysław Kosiniak-Kamysz (Źródło: Wikipedia)
Władysław Kosiniak-Kamysz (Źródło: Wikipedia)

Kiedy doktor Kosiniak-Kamysz wypowiada się na temat szczepionek, sprawia wrażenie człowieka mającego kontakt z bieżącą wiedzą medyczną, kiedy mówi o rolnictwie sprawia wrażenie, jakby czerpał swoją wiedzę z opowieści swojego dziadka uzupełnianych lekturą „Gazety Wyborczej”. Doktor Kamysz-Kosiniak porzucił jednak medycynę i przewodzi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.


Jak nas w dniu 19 stycznia 2021 informowała „Rzeczpospolita”, Władysław Kosiniak-Kamysz połączył swoje siły z przywódcą AgroUnii, by walczyć z dramatycznym wzrostem cen nawozów. Ktokolwiek ma jakiekolwiek rozeznanie wie, że sytuacja w rolnictwie jest faktycznie dramatyczna, a dotyczy nie tylko wzrostu cen nawozów, ale i opału, środków ochrony roślin, metali, a tym samym maszyn rolniczych. Jeśli dodamy do tego zasadne podejrzenia, że skupujący płody rolne zmawiają się i zaniżają ceny, trudno się dziwić, że rolnicy podejrzewają, iż za niewidzialną ręką naszego rynku, podobnie jak w przeszłości, harcują ręce gangsterów.


Przywódca PSL i przywódca AgroUnii, Michał Kołodziejczak żądają informacji od spółek skarbu państwa na temat kosztów produkcji nawozów sztucznych, zniesienie marży, apelują o sprzedaż bezpośrednią bez pośredników. Czy jest możliwe, że sądzą, że będzie to działanie skuteczne? Obawiam się, że tak, chociaż mogą być przekonani, że to jedyna rzecz, jaką mogą w obecnej sytuacji zrobić. 


AgroUnia jest bardziej niż PSL nastawiona na konfrontacje siłowe i organizowała już wiele protestów, które nie cieszyły się wielkim poparciem społeczeństwa. Polskie społeczeństwo nie ma obyczaju popierania rolniczych żądań, więc jeśli polskie rolnictwo wyszło obronną ręką z komunistycznego marazmu to tylko dzięki Unii Europejskiej, której Wspólna Polityka Rolna traktowana była przez tych bardziej i tych mniej oświeconych mieszkańców miast z najwyższym obrzydzeniem. Wspólna Polityka Rolna EWG była przez kilka dziesiątków lat głównym motorem sukcesu i skutecznego wyrównywania poziomu cywilizacyjnego członków wspólnoty, niestety z biegiem lat stawała się nie tylko coraz bardziej biurokratyczna, ale zaczęła być narzędziem blokowania dalszego rozwoju rolnictwa, wzrostu wydajności, obniżania kosztów, zmniejszania areału koniecznego dla produkcji żywności, rolnictwa przyjaznego dla środowiska i pozwalającego na zapobieganie skutkom zmian klimatycznych. Innymi słowy Unia Europejska ulegając antynaukowym grupom nacisku postawiła tamę dla najważniejszych innowacji w rolnictwie. Ciekawe, bo Polska znalazła się nagle w czołówce antypostępu w sprawie rozwoju rolnictwa, zaś politycy związani z wsią ścigali się z politykami z miejskich bloków o to, kto lepiej potrafi unikać informacji o wynikach naukowych badań i kto sprawniej korzysta z teorii spiskowych. 


Doktor Władysław Kosiniak-Kamysz został zdobywcą tytułu człowieka, który wygłosił największą biologiczną bzdurę roku 2017 i trwa przy tej bzdurze do dnia dzisiejszego.Czy jest w tym osamotniony? Uchowaj boże. Zastanawiam się, czy w polskim Sejmie jest chociażby jeden poseł mogący kompetentnie dyskutować o biotechnologii w rolnictwie, o wielkości produkcji GMO na świecie, o powodach dla których Stany Zjednoczone mają inną politykę w tej sprawie niż Unia Europejska oraz dlaczego kraje afrykańskie gwałtownie próbują dołączyć do klubu państw rozwijających rolnictwo w oparciu o naukę, a nie tradycję dziadków? Nie lepiej sytuacja przedstawia się wśród dziennikarzy, na palcach można policzyć tych, którzy śledzą, co na temat zmian i przyszłości rolnictwa mówi nauka.

W Stanach Zjednoczonych media również wybrały propagowanie głosów grup antynaukowych i w efekcie, jak pisał Steven Novella:

„Według sondażu Pew z 2015 roku 88% naukowców z AAAS [American Association for Advancement of Science] uważało, że GMO (genetycznie modyfikowane organizmy) są bezpieczne dla konsumentów, jednak w tym czasie tylko 37% społeczeństwa tak sądziło. To była największa rozbieżność, (o 51procent), jakiekolwiek postawy naukowej, jaką badali – większa niż w sprawie ewolucji i zmiany klimatu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Według sondażu Pew z 2018 roku 49% dorosłych w USA uważa, że GMO są złe dla zdrowia. Te dane są także podobne w innych krajach.”

W Polsce bodaj najlepiej o zwycięstwie pseudonauki i teorii spiskowych na tym polu pisał Marcin Rotkiewicz z „Polityki” w wydanej  w 2017 roku przez wydawnictwo „Czarne” książce pod tytułem W królestwie Monszatana. GMO, gluten, i szczepionki. Książka praktycznie wpadła w studnię, nie wywołała zainteresowania naszych gazetowych „ekspertów” od rolnictwa, zdrowej żywności i ekologii. Rotkiewicz robi przegląd badań, pokazuje dowody, że produkty GMO nie tylko nie są tak niebezpieczne jak „informują” o tym dziennikarze, ale jest zgoła odwrotnie, pokazuje ile zła wyrządziły media i „ekolodzy”, na ile GMO jest konieczne w walce z głodem, na ile jest bardziej ekologiczne od tradycyjnego rolnictwa oraz dlaczego najwyższa pora zmienić stosunek do naukowych innowacji w rolnictwie.         


A jednak coś się zmienia. Wspomniany wyżej artykuł Stevena Novelli był z 2019 roku. Dziennikarka i badaczka z Cornell University, Sarah Evanea, w grudniu 2021 opublikowała artykuł pod tytułem „Pięć powodów zakończenia debaty o GMO”. Autorka pisze, że debata o GMO bulgotała przez niemal trzydzieści lat, ale dziś dane wskazują, że właściwie jest zakończona i na poparcie tego wniosku podaje pięć  faktów.


Po pierwsze, około trzy tysiące naukowych badań oceniało bezpieczeństwo tych roślin pod kątem zdrowia ludzi i środowiska i 384 instytucji naukowych globalnie uznaje rośliny uprawne GMO za bezpieczne. Po drugie, badania mediów pokazują, że od roku 2019 radykalnie spadła liczba publikacji w mediach głównego nurtu i w mediach społecznościowych artykułów negatywnych o GMO, natomiast liczba publikacji pozytywnych wzrosła o 78 procent. Jak pisze, „dziennikarze coraz częściej informują o GMO w pozytywnym lub neutralnym tonie, co odzwierciedla naukę i naukowy konsensus o ich bezpieczeństwie.” (Oczywiście autorka ma na myśli dziennikarzy zachodnich, a nie polskich). Po trzecie, młode pokolenie bardziej akceptuje rolną technologię niż ich starsi koledzy i postrzega ją jako dobre rozwiązanie problemów ludzkości.  


Punkt czwarty jest moim zdaniem najważniejszy. Autorka pisze  w nim m.in.: 

Farmerzy na całym świecie widzą wartość GMO przy każdych zbiorach, bo osiągają wyższe plony z mniejszym nakładem na nawozy, pestycydy i inne wkłady. Dotyczy to zarówno drobnych farmerów, jak tych, którzy mają znacznie większe gospodarstwa. Na przykład, drobni farmerzy w Bangladeszu zmniejszyli użycie pestycydów o 62 procent i sześciokrotnie zwiększyli zyski dzięki uprawie bakłażanów, które zostały genetycznie modyfikowane, by były odporne na niszczycielskie owady. Dzięki takim korzyściom biotechnologia jest najszybciej przyjmowaną technologią roślin uprawnych na świecie, zwiększając się 112-krotnie od 1996 do 2019 roku. 29 krajów – z których 56 procent to kraje rozwijające się – uprawiało w 2019 roku 190,4 miliona hektarów roślin GMO.

(Nic dziwnego, że portal „Ekologia” jest strasznie zaniepokojony i donosi: „Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w Polsce zabroniona jest sprzedaż nasion GMO, lecz jak wynika z informacji przekazanych przez Koalicję Polska Wolna od GMO polscy rolnicy skupują materiał siewny od rolników z zagranicy. Zatem w jaki sposób to prawo jest omijane, wręcz łamane?”)


Po piąte, nawet w Unii Europejskiej, która uważana jest za zaciekłą przeciwniczkę GMO, niepokój maleje i spadł w opinii publicznej od 66 procent w roku 2010 do 27 procent w 2019. Sytuację zmienia również wejście nowych technik takich jak CRISPR i syntetyczna biologia, które niosą nowe możliwości bardziej zrównoważonego rolnictwa i produkowania żywności z korzyściami dla konsumentów i prawdopodobnie wzmocnią te pozytywne trendy.

 

Czy politycy tacy jak Władysław Kosiniak-Kamysz (nie wspominając o osobach w rodzaju Jarosława Kaczyńskiego) istotnie troszczą się o dobro rolników i konsumentów żywności? Podejrzewam, że tak sądzą. Zapewne również odczuwają takie troski redaktorzy naczelni wielkich gazet. Wątpię jednak, aby zespół redaktorów naczelnych „Gazety Wyborczej” zdawał sobie sprawę, że ta gazeta publikuje antynaukowe brednie takie jak artykuł Ady Chojnowskiej 18 stycznia 2022r. Dziennikarka porozmawiała z jednym rolnikiem i już wie, że najlepiej byłoby bez nawozów, bez oprysków i motyką. Jest również przekonana, że byłoby to niesłychanie ekologiczne. Redaktorzy naczelni nie oczekują od „informujących” społeczeństwo dziennikarzy kompetencji, dziennikarze mają pisać tak, żeby to się ludziom podobało.


Trudno powiedzieć, co jest bardziej przerażające: wyczyny mediów, czy niekompetencja doktora Kosiniaka-Kamysza, który nie dba ani o finanse rolników, ani o ich zdrowie, ani o wydajność rolnictwa, ani wreszcie o ekologię i zapobieganie skutkom klimatycznym. Nie dba nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie interesuje się nauką. Skąd ma na przykład wiedzieć, że rolnicy uprawiający rośliny GMO cierpią znacznie rzadziej z powodu zatruć chemikaliami. Środki ochrony roślin nie są szkodliwe dla konsumentów, ale ich stężenie przy braku ostrożności, to jeden z powodów częstych zatruć rolników.    


Sytuacja w polskim rolnictwie jest dziś rzeczywiście dramatyczna i w żaden sposób nie może jej pomóc apel Władysława Kamysza-Kosiniaka i Michała Kołodziejczaka o sprawdzenie marż w spółkach państwowych.


„Agrobiotechnologia to rolnictwo przyszłości. Oferuje szerokie spektrum możliwości produkcji celowanej oraz przetwórstwa produktów rolniczych. Dzięki perspektywom jakie daje zastosowanie metod biotechnologicznych staje się coraz bardziej realne zaspokojenie głodu na Ziemi, zapobieżenie kryzysowi paliwowemu oraz katastrofie ekologicznej. I tak jak pojawienie się rolnictwa zapoczątkowało zmiany w konstrukcji społeczności ludzkich, a powstanie i rozwój biotechnologii dało tej społeczności potężne narzędzie do zmian, tak być może agrobiotechnologia przyczyni się do istotnej zmiany naszej przyszłości.” – pisał ponad 10 lat temu portal e-biotechnologia. Od tamtej pory uciekaliśmy coraz dalej od nowoczesności w rolnictwie.


Sarah Evanea, w zakończeniu swojego artykułu o powodach zamknięcia debaty o GMO pisze:

Debata o GMO napędzana głównie przez źle poinformowaną lub próżniaczą opozycję ze strony dobrze odżywionych mieszkańców Zachodu, jest zamknięta. W świecie dręczonym przez mutującego wirusa i rosnące temperatury, działania i odpowiedzi znaczą więcej niż opinie i retoryka. Rozmowy, jakich potrzebujemy teraz, dotyczą rozszerzenia dostępu do narzędzi biotechnologii. Mówiąc prosto, farmerzy potrzebują dostępu do ulepszonych nasion, a młodzi naukowcy potrzebują dostępu do innowacyjnych narzędzi.

Czy jest możliwe, że zacznie to wreszcie docierać do polityków, czy też będziemy dalej błądzili po „krużgankach” nauki, a media będą nadal (i to bez pomocy p. Czarnka) nakładały społeczeństwu kaganiec oświaty?


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1295 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk