Prawda

Sobota, 30 maja 2020 - 19:25

« Poprzedni Następny »


Nowe badanie wskazuje na jednego oszusta


Jerry A. Coyne 2016-08-18

Rekonstrukcja Człowieka z Piltdown (Piltdown I), z oryginalnymi kawałkami brązowymi i resztą dodaną, by wypełnić braki.
Rekonstrukcja Człowieka z Piltdown (Piltdown I), z oryginalnymi kawałkami brązowymi i resztą dodaną, by wypełnić braki.

Historia fałszywej czaszki, znanej jako “Człowiek z Piltdown” jest dobrze znana. W 1912, prawnik i archeolog-amator, Charles Dawson pojawił się w londyńskim Natural History Museum z okazem, o którym twierdził, że znalazł w żwirowni w Sussex. Wraz z Arthurem Smithem Woodwardem, szefem geologów w Muzeum, prowadził dalsze wykopaliska w tym miejscu i znaleźli więcej fragmentów kości, włącznie z kawałkami czaszki, zębów, kości żuchwy, a nawet kawałek wyrzeźbionej kości – „artefakt” stworzony przez człowieka.


Woodward zrekonstruował “czaszkę” i wraz z Dawsonem ogłosili, że czaszka, żuchwa i dwa zęby trzonowe stanowią “brakujące ogniwo” między małpami człekokształtnymi a człowiekiem: liczący 500 tysięcy lat okaz nazwali Eoanthropus dawsoni. Później Dawson poinformował o znalezieniu “pośredniego” kła w tym miejscu oraz podobnych zębów i kawałków czaszki (“Piltdown II”) w miejscu odległym o 3 kilometry. Kości były ciemnego koloru, odpowiadającego żwirowi w tym miejscu.


Późniejsze odkrycia autentycznych skamieniałości wczesnych homininów zmarginalizowało to znalezisko (Austalopithecus africanus opisano w 1924 r.), ale wielu nadal wierzyło, że E. dawsoni istniał rzeczywiście. (Od początku jednak było wielu wątpiących.) Trwało to do  1953 r., kiedy naukowcy wykazali ponad wszelką wątpliwość, że “Człowiek z Piltdown” składał się, jak niektórzy przypuszczali, z kawałków czaszki człowieka współczesnego w połączeniu z żuchwą niedawno żyjącej małpy człekokształtnej (prawdopodobnie orangutana) z małpimi zębami spiłowanymi, by wyglądały na pośrednie między małpami a ludźmi. Żuchwa, jak również współczesna czaszka ludzka zostały sztucznie zabarwione i podłożone w tym miejscu w Sussex skamieniałości innych gatunków wraz ze oszukańczym “artefaktem” (prawdopodobnie kłem słonia rzeźbionym nożem stalowym), by nadać znalezisku wiarygodności. Po drugiej publikacji w 1955 r. Człowiek z Piltdown został powszechnie uznany za oszustwo.  


Niemniej niektórzy kreacjoniści nadal przytaczają wczesną akceptację Człowieka z Piltdown jako dowód łatwowierności naukowców, którzy zaakceptowali fałszerstwo po prostu dlatego, że chcieli wierzyć w ewolucję człowieka. To jednak jest nonsensowne w świetle wątpliwości, jakie od razu towarzyszyły odkryciu tej skamieniałości, a następnie ujawnieniu fałszu przez naukowców (a nie przez kreacjonistów) i prezentacji dziesiątków autentycznych skamieniałości homininów, które znaleziono od tego czasu. Jest to przykład samo korygującej się natury nauki, coś, czego nie widzi się w wierze religijnej kreacjonistów, którzy nadal trąbią o tym przykładzie.


Pozostaje kilka pytań. Kto właściwie był odpowiedzialny za to fałszerstwo? Wśród podejrzanych byli sam Dawson, Sir Arthur Conan Doyle (sąsiad Dawsona), Arthur Keith i Pierre Teilhard de Chardin, francuski jezuita i archeolog-amator (Steve Gould stawiał na niego). Wymieniono co najmniej dwudziestu ludzi jako możliwych oszustów w tej sprawie.


Nowy artykuł Isabelle De Groote i wielu innych
, właśnie zamieszczony na stronie internetowej Royal Society Open Publishing  (odnośnik i link poniżej), odpowiada na inne pytania i sugeruje, że podobieństwo metody używanej zarówno w Piltdown I, jak II, wskazuje na jednego fałszerza. Był nim niemal z pewnością sam Dawson.


De Groote i in. stawiają trzy pytania i próbują odpowiedzieć na nie, używając kombinacji analizy morfologicznej, sekwencjonowania DNA, datowania metodą węgla C14 i badania skamieniałości. Pokrótce przedstawię ich odpowiedzi na te pytania.

  • (P1)  Lowenstein [16] pokazał, że zęby trzonowe pochodzą prawdopodobnie od orangutana (Pongo sp.). Czy żuchwa małpy człekokształtnej, pojedynczy kieł (oba z Piltdown I) i ząb trzonowy (z Piltdown II) istotnie są orangutana? Jeśli tak, to czy mogą pochodzić z tego samego zwierzęcia?

Tak, żuchwa i zęby z Piltdown I i II pochodzą od jednego zwierzęcia, sądząc po morfologii i sekwencjonowaniu mitochondrialnego DNA. Datowanie metodą węgla C14 dało wynik wahający się od 90 do 500 lat, więc żuchwa i zęby mogą pochodzić z kolekcji Edwardiańskiej, chociaż autorzy nie mogli znaleźć zapisów o brakujących okazach.


Orangutany prawdopodobnie – biorąc pod uwagę ich miejsce w filogenezie DNA znanych małp człekokształtnych - pochodziły z południowozachodniego Sarawaku.

  • P2)  Ilu czaszek użyto do stworzenia rozmaitych fragmentów znalezionych w Piltdown i czy możemy przypisać je do przypuszczalnego źródła populacyjnego?

Autorzy sugerują, że do rekonstrukcji skamieniałości użyto co najmniej dwóch czaszek współczesnych ludzi, których wieku nie dało się ocenić. Nie zidentyfikowano żadnego przypuszczalnego źródła populacyjnego, chociaż autorzy zgadują, że czaszki pochodziły od ludzie z czasów Średniowiecza.

  • (P3)  Czy istnieje zbieżność modus operandi (MO) używanej do zmodyfikowania różnych materiałów, wiążąc je do jednego lub więcej fałszerzy?

Odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”. Kości i zębodoły były wypełnione żwirem pochodzącym z obu miejsc, zmieszanym z kitem. I tego samego kitu użyto także do ludzkich czaszek, jak również do umocowania zębów trzonowych z powrotem w żuchwach orangutanów. Poza tym także sztuczne zabarwienie było takie samo na wszystkich okazach, co wskazuje na jednego fałszerza – najprawdopodobniej Dawsona, który miał środki, okazję i wiedzę antropologiczną, by stworzyć to fałszerstwo. De Groote i in. podsumowują powody, dla których uważają, że był tylko jeden oszust:


Głównie dlatego, że cała sprawa zaczęła się od Dawsona, on przyniósł pierwszy okaz do dra Arthura Smitha Woodwarda, kustosza geologii w British Museum (Natural History) w 1912 r., niczego nigdy nie znaleziono na tym miejscu, kiedy nie było tam Dawsona, jest on jedyną znaną osobą bezpośrednio związaną z rzekomym znaleziskiem w drugim miejscu w Piltdown, którego dokładnej lokalizacji nigdy nie ujawnił, i po jego śmierci w 1916 r. nie znaleziono żadnych dalszych ważnych skamieniałości ssaków lub ludzi.  


Ostatnie pytanie brzmi: jeśli to był Dawson, dlaczego to zrobił? Autorzy zabrali się również za to pytanie i pokazują listy, z których wynika, że Dawsom rozpaczliwie pragnął zostać wybrany na członka Royal Society. Na szczęście ten zaszczyt go nie spotkał (byłby to dalszy powód do triumfalizmu kreacjonistów), ale mógł zostać wybrany, gdyby żył dłużej.


De Groote i in. kończą nauczką: paleoantropolodzy nie powinni gromadzić dla siebie lub zachowywać na wyłączność prawa do skamieniałości, bo nauka wymaga weryfikacji przez niezależne obserwacje. Dodałbym tu słowa Richarda Feynmana: “Aby technologia była udana, konfrontacja z rzeczywistością musi mieć pierwszeństwo przed public relations, bo nie można oszukać Natury”.


h/t: Latha
_______

de Groote, I. et al. 2016. New genetic and morphological evidence suggest that a single hoaxer created “Pildown man.”   R. Soc. Open Sci. 2016 3 160328; DOI: 10.1098/rsos.160328. Published 10 August 2016


New study suggests that a single hoaxer created the fake piltdown man skull

Why Evolution Is True, 11 sierpnia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1109 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk