Prawda

Środa, 17 sierpnia 2022 - 02:48

« Poprzedni Następny »


Nowe badanie wskazuje na jednego oszusta


Jerry A. Coyne 2016-08-18

Rekonstrukcja Człowieka z Piltdown (Piltdown I), z oryginalnymi kawałkami brązowymi i resztą dodaną, by wypełnić braki.
Rekonstrukcja Człowieka z Piltdown (Piltdown I), z oryginalnymi kawałkami brązowymi i resztą dodaną, by wypełnić braki.

Historia fałszywej czaszki, znanej jako “Człowiek z Piltdown” jest dobrze znana. W 1912, prawnik i archeolog-amator, Charles Dawson pojawił się w londyńskim Natural History Museum z okazem, o którym twierdził, że znalazł w żwirowni w Sussex. Wraz z Arthurem Smithem Woodwardem, szefem geologów w Muzeum, prowadził dalsze wykopaliska w tym miejscu i znaleźli więcej fragmentów kości, włącznie z kawałkami czaszki, zębów, kości żuchwy, a nawet kawałek wyrzeźbionej kości – „artefakt” stworzony przez człowieka.


Woodward zrekonstruował “czaszkę” i wraz z Dawsonem ogłosili, że czaszka, żuchwa i dwa zęby trzonowe stanowią “brakujące ogniwo” między małpami człekokształtnymi a człowiekiem: liczący 500 tysięcy lat okaz nazwali Eoanthropus dawsoni. Później Dawson poinformował o znalezieniu “pośredniego” kła w tym miejscu oraz podobnych zębów i kawałków czaszki (“Piltdown II”) w miejscu odległym o 3 kilometry. Kości były ciemnego koloru, odpowiadającego żwirowi w tym miejscu.


Późniejsze odkrycia autentycznych skamieniałości wczesnych homininów zmarginalizowało to znalezisko (Austalopithecus africanus opisano w 1924 r.), ale wielu nadal wierzyło, że E. dawsoni istniał rzeczywiście. (Od początku jednak było wielu wątpiących.) Trwało to do  1953 r., kiedy naukowcy wykazali ponad wszelką wątpliwość, że “Człowiek z Piltdown” składał się, jak niektórzy przypuszczali, z kawałków czaszki człowieka współczesnego w połączeniu z żuchwą niedawno żyjącej małpy człekokształtnej (prawdopodobnie orangutana) z małpimi zębami spiłowanymi, by wyglądały na pośrednie między małpami a ludźmi. Żuchwa, jak również współczesna czaszka ludzka zostały sztucznie zabarwione i podłożone w tym miejscu w Sussex skamieniałości innych gatunków wraz ze oszukańczym “artefaktem” (prawdopodobnie kłem słonia rzeźbionym nożem stalowym), by nadać znalezisku wiarygodności. Po drugiej publikacji w 1955 r. Człowiek z Piltdown został powszechnie uznany za oszustwo.  


Niemniej niektórzy kreacjoniści nadal przytaczają wczesną akceptację Człowieka z Piltdown jako dowód łatwowierności naukowców, którzy zaakceptowali fałszerstwo po prostu dlatego, że chcieli wierzyć w ewolucję człowieka. To jednak jest nonsensowne w świetle wątpliwości, jakie od razu towarzyszyły odkryciu tej skamieniałości, a następnie ujawnieniu fałszu przez naukowców (a nie przez kreacjonistów) i prezentacji dziesiątków autentycznych skamieniałości homininów, które znaleziono od tego czasu. Jest to przykład samo korygującej się natury nauki, coś, czego nie widzi się w wierze religijnej kreacjonistów, którzy nadal trąbią o tym przykładzie.


Pozostaje kilka pytań. Kto właściwie był odpowiedzialny za to fałszerstwo? Wśród podejrzanych byli sam Dawson, Sir Arthur Conan Doyle (sąsiad Dawsona), Arthur Keith i Pierre Teilhard de Chardin, francuski jezuita i archeolog-amator (Steve Gould stawiał na niego). Wymieniono co najmniej dwudziestu ludzi jako możliwych oszustów w tej sprawie.


Nowy artykuł Isabelle De Groote i wielu innych
, właśnie zamieszczony na stronie internetowej Royal Society Open Publishing  (odnośnik i link poniżej), odpowiada na inne pytania i sugeruje, że podobieństwo metody używanej zarówno w Piltdown I, jak II, wskazuje na jednego fałszerza. Był nim niemal z pewnością sam Dawson.


De Groote i in. stawiają trzy pytania i próbują odpowiedzieć na nie, używając kombinacji analizy morfologicznej, sekwencjonowania DNA, datowania metodą węgla C14 i badania skamieniałości. Pokrótce przedstawię ich odpowiedzi na te pytania.

  • (P1)  Lowenstein [16] pokazał, że zęby trzonowe pochodzą prawdopodobnie od orangutana (Pongo sp.). Czy żuchwa małpy człekokształtnej, pojedynczy kieł (oba z Piltdown I) i ząb trzonowy (z Piltdown II) istotnie są orangutana? Jeśli tak, to czy mogą pochodzić z tego samego zwierzęcia?

Tak, żuchwa i zęby z Piltdown I i II pochodzą od jednego zwierzęcia, sądząc po morfologii i sekwencjonowaniu mitochondrialnego DNA. Datowanie metodą węgla C14 dało wynik wahający się od 90 do 500 lat, więc żuchwa i zęby mogą pochodzić z kolekcji Edwardiańskiej, chociaż autorzy nie mogli znaleźć zapisów o brakujących okazach.


Orangutany prawdopodobnie – biorąc pod uwagę ich miejsce w filogenezie DNA znanych małp człekokształtnych - pochodziły z południowozachodniego Sarawaku.

  • P2)  Ilu czaszek użyto do stworzenia rozmaitych fragmentów znalezionych w Piltdown i czy możemy przypisać je do przypuszczalnego źródła populacyjnego?

Autorzy sugerują, że do rekonstrukcji skamieniałości użyto co najmniej dwóch czaszek współczesnych ludzi, których wieku nie dało się ocenić. Nie zidentyfikowano żadnego przypuszczalnego źródła populacyjnego, chociaż autorzy zgadują, że czaszki pochodziły od ludzie z czasów Średniowiecza.

  • (P3)  Czy istnieje zbieżność modus operandi (MO) używanej do zmodyfikowania różnych materiałów, wiążąc je do jednego lub więcej fałszerzy?

Odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”. Kości i zębodoły były wypełnione żwirem pochodzącym z obu miejsc, zmieszanym z kitem. I tego samego kitu użyto także do ludzkich czaszek, jak również do umocowania zębów trzonowych z powrotem w żuchwach orangutanów. Poza tym także sztuczne zabarwienie było takie samo na wszystkich okazach, co wskazuje na jednego fałszerza – najprawdopodobniej Dawsona, który miał środki, okazję i wiedzę antropologiczną, by stworzyć to fałszerstwo. De Groote i in. podsumowują powody, dla których uważają, że był tylko jeden oszust:


Głównie dlatego, że cała sprawa zaczęła się od Dawsona, on przyniósł pierwszy okaz do dra Arthura Smitha Woodwarda, kustosza geologii w British Museum (Natural History) w 1912 r., niczego nigdy nie znaleziono na tym miejscu, kiedy nie było tam Dawsona, jest on jedyną znaną osobą bezpośrednio związaną z rzekomym znaleziskiem w drugim miejscu w Piltdown, którego dokładnej lokalizacji nigdy nie ujawnił, i po jego śmierci w 1916 r. nie znaleziono żadnych dalszych ważnych skamieniałości ssaków lub ludzi.  


Ostatnie pytanie brzmi: jeśli to był Dawson, dlaczego to zrobił? Autorzy zabrali się również za to pytanie i pokazują listy, z których wynika, że Dawsom rozpaczliwie pragnął zostać wybrany na członka Royal Society. Na szczęście ten zaszczyt go nie spotkał (byłby to dalszy powód do triumfalizmu kreacjonistów), ale mógł zostać wybrany, gdyby żył dłużej.


De Groote i in. kończą nauczką: paleoantropolodzy nie powinni gromadzić dla siebie lub zachowywać na wyłączność prawa do skamieniałości, bo nauka wymaga weryfikacji przez niezależne obserwacje. Dodałbym tu słowa Richarda Feynmana: “Aby technologia była udana, konfrontacja z rzeczywistością musi mieć pierwszeństwo przed public relations, bo nie można oszukać Natury”.


h/t: Latha
_______

de Groote, I. et al. 2016. New genetic and morphological evidence suggest that a single hoaxer created “Pildown man.”   R. Soc. Open Sci. 2016 3 160328; DOI: 10.1098/rsos.160328. Published 10 August 2016


New study suggests that a single hoaxer created the fake piltdown man skull

Why Evolution Is True, 11 sierpnia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1328 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk