Prawda

Środa, 10 sierpnia 2022 - 03:59

« Poprzedni Następny »


Dalszy spadek zgonów z powodu raka


Steven Novella 2019-02-04


Tytuł tego postu jest podobny do mojego postu sprzed roku – ponieważ liczba zgonów z powodu raka istotnie nadal maleje, tak jak robiła to rok temu. To jest dobra wiadomość, odzwierciedlająca kilka trendów. Jest to także bezpośrednie zaprzeczenie narracji alternatywnej medycyny i pseudonauki, że „wszystko cię zabija”, co powtarzają w kółko, by szerzyć swoje wątpliwe terapie.

Tutaj jest przegląd danych:


Dane za ostatnie dziesięciolecie pokazują, że liczba zachorowań na raka (2006‐2015) była stabilna dla kobiet i spadała o około 2% rocznie dla mężczyzn, podczas gdy liczba zgonów z powodu raka (2007‐2016) malała rocznie o odpowiednio 1,4% i 1,8%. Ogólna liczba zgonów z powodu raka spadła od 1991 do 2016 roku o w sumie 27%, przekładając się w przybliżeniu na 2 629 200 mniej zgonów z powodu raka niż można się było spodziewać, gdyby liczba zgonów pozostała na swoim najwyższym poziomie.To jest niemal dokładna kontynuacja trendów z zeszłego roku. Zgony z powodu raka były najwyższe w 1991 roku, co przypisuje się starzejącej się populacji i lepszym diagnozom. Od tego czasu liczba zgonów z powodu raka stale malała, jak można zobaczyć na wykresie. Spadek linii jest obecnie dość konsekwentny. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym danym. 


Po pierwsze, musimy oddzielić zachorowalność na raka (liczba nowych przypadków raka) od śmiertelności z powodu raka (liczba osób, które umierają z powodu raka) i przeżywalności raka (jak długo ludzie żyją po postawieniu diagnozy raka). Zachorowalność na raka jest wynikiem wielu czynników dotyczących ryzyka i wykrycia choroby. Ryzyko raka rośnie z wiekiem więc nasza starzejąca się populacja będzie miała tendencję do ogólnego wzrostu zachorowalności. Określone rodzaje nowotworów mają określone czynniki ryzyka i wywierają znaczny wpływ na zachorowalność. Największym  jest tutaj palenie i rak płuc.   


Ponieważ jesteśmy coraz lepsi w wykrywaniu choroby, to także podniesie liczby, ale jest to artefakt, nie zaś odkrycie rzeczywistego wzrostu nowych przypadków raka. Mamy ogólnie coraz lepsze wykrywanie choroby, ale największa różnica jest w raku prostaty. Przesiewowe badanie PSA, badanie krwi, by wykryć raka prostaty, radykalnie podniosło liczby. Przestano to jednak robić z powodu zbyt wielu fałszywie pozytywnych diagnoz i liczba wykrytych przypadków spadła równie radykalnie. Także w tym wypadku jest to tylko artefakt praktyki medycznej, który nie odzwierciedla rzeczywistej liczby zachorowań.

 

Ogólna zachorowalność na raka, jak wskazano powyżej, była stabilna. Jest niewielki spadek dla mężczyzn z powodu eliminacji fałszywie pozytywnych diagnoz raka prostaty, ale jeśli to pominiemy, linia zachorowalności jest właściwie płaska. To, jak powiedziałem, zaprzecza narracji o „epidemii raka”, jaką wyciąga się, by podsycić fałszywe obawy o wzroście zachorowań na raka z powodu szczepień, telefonów komórkowych, GMO lub innych przywoływanych straszydeł. Pewne typy raka jednak maleją. Największy jest spadek dla raka płuc, co odzwierciedla malejącą liczbę palących. Rak płuc maleje wolniej wśród kobiet, odzwierciedlając fakt, że ogólnie kobiety wolniej rzucają palenie niż mężczyźni.    


To jest dobry przykład tego, jak kampania na rzecz zdrowia publicznego może mieć realne i znaczące wpływy na zdrowie. Palenie jest wyraźnym czynnikiem ryzyka raka płuc, który zabija najwięcej mężczyzn i kobiet (jest drugim z kolei w zachorowalności, za prostatą dla mężczyzn i rakiem piersi dla kobiet). Rak płuc powinien być rzadki – tylko palenie powoduje, że jest częsty. W pewnym sensie palenie jest największą przyczyną śmierci z powodu raka i jest w pełni do uniknięcia. Musimy nadal podkreślać to i utrzymywać nacisk na zredukowanie palenia i na zniechęcanie młodych ludzi do palenia.


Spada także liczba przypadków raka jelita grubego. Jest to częściowo z powodu badań przesiewowych (nie zapomnij o wyznaczonej kolonoskopii), ale to nie może w pełni wyjaśnić spadku.

 

Trzy rodzaje raka, choć niewielkie jako procent wszystkich raków, nieco rosną. Wzrasta liczba zachorowań na raka wątroby i sądzi się, że jest to głównie z powodu zwiększonej zachorowalności na żółtaczkę C, która jest dużym czynnikiem ryzyka. Alkoholizm jest także czynnikiem ryzyka i może odgrywać tu rolę. Wzrasta także czerniak, którego głównym czynnikiem ryzyka jest wystawienie na słonce.


Wzrasta także rak tarczycy. Jest to głównie z powodu zwiększonego wykrywania mniejszych raków (z których wiele mogłoby nigdy nie stanowić problemu), ale trwa debata, czy zwiększone wykrywanie może wyjaśnić cały wzrost zachorowalności.  

 

Ogólnie więc dane o zachorowalności mówią nam: rzuć palenie, używaj kremów blokujących światło słoneczne i zrób sobie kolonoskopię. Nie zawierają jednak żadnych sygnałów o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka z powodu jakiegoś nieznanego czynnika środowiskowego.


Przejdźmy teraz do danych o śmiertelności, które są połączeniem zachorowalności i przeżycia. Ogólna zachorowalność jest stabilna, więc to nie wyjaśnia systematycznego spadku zgonów. Wyjaśnia to wzrost przeżywalności raka. Jeśli patrzysz na ludzi, którzy mają raka – w każdym wieku i dla większości postaci raka – przeżywalność wzrasta. Odzwierciedla to lepsze leczenie. Odzwierciedla także lepszą wykrywalność. Jeśli jesteśmy lepsi w wykrywaniu raka, znajdziemy go wcześniej, co tworzy „czas wyprzedzenia”. Wydaje się, że przeżycie wzrasta, jeśli wiemy wcześniej o raku. Co jest łatwo skontrolować statystycznie.   


Jeśli dodamy kontrolę na czas wyprzedzenia, przeżycie i tak polepsza się, odzwierciedlając lepsze leczenie. Leczenie może być skuteczniejsze, jeśli rozpoczniesz je wcześniej, a więc ulepszona wykrywalność i leczenie są w ten sposób związane. Ulepszone leczenie odzwierciedla trwające badania nad rakiem. Ciągle przybywają nowe terapie. Niedawno, na przykład, weszliśmy w epokę immunoterapii. Za każdym razem, kiedy odkrywa się nową, potencjalną terapię, media okrzykują ją jako potencjalne „wyleczenie” raka, ale w rzeczywistości każde odkrycie dokłada się stopniowo  do ogólnego postępu.


Kumulujący się wpływ wszystkich tych małych, ale znaczących kroków do przodu nieustannie podnosi przeżycie. Jest to podobne do innych technologii zajmujących się złożonymi, wieloczynnikowymi problemami. Na myśl przychodzą baterie i technologia paneli słonecznych. W dokładnie ten sam sposób prasa nieustannie mówi o „przełomach”, ale w rzeczywistości czynimy przyrostowe ulepszenia, które prowadzą do powolnego ale systematycznego (około 1% rocznie) wzrostu życia baterii i wydajności paneli słonecznych. Przez dziesięciolecia te przyrostowe ulepszenia kumulują się.


Podobnie, nigdy nie będziemy mieć ”kuracji na raka”. Rak ma wiele postaci i jest złożony. Każdy postęp jednak przesuwa odrobinę wskazówkę i przez ostatnie 25 lat zmniejszyliśmy liczbę zgonów na raka o 27% - przeciętnie o 1% rocznie. Żółw zdecydowanie wygrywa wyścig.


Tymczasem alternatywne terapie na raka nie uczyniły żadnych postępów. Nie mają nic do pokazania po wszystkich swoich teoriach spiskowych i przesadzonych twierdzeniach – poza wzrostem ryzyka śmierci. Ludzie, którzy używają alternatywnych terapii na raka, albo w dodatku, albo zamiast terapii głównego nurtu, szybciej umierają z powodu raka. Ten efekt  stanie się jeszcze wyraźniejszy w miarę jak terapie głównego nurtu stają się systematycznie coraz lepsze.

 

Choć te dane są nieco skomplikowane, są tam wyraźne sygnały. Wykrywalność i terapie na raka ogólnie polepszają się systematycznie. Kampanie zdrowia publicznego redukują czynniki ryzyka, a lepsze badania przesiewowe także są skuteczne.   


Cancer Death Rate Continues to Decline

9 stycznia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry. (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1326 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk