Prawda

Wtorek, 19 lutego 2019 - 13:51

« Poprzedni Następny »


Dalszy spadek zgonów z powodu raka


Steven Novella 2019-02-04


Tytuł tego postu jest podobny do mojego postu sprzed roku – ponieważ liczba zgonów z powodu raka istotnie nadal maleje, tak jak robiła to rok temu. To jest dobra wiadomość, odzwierciedlająca kilka trendów. Jest to także bezpośrednie zaprzeczenie narracji alternatywnej medycyny i pseudonauki, że „wszystko cię zabija”, co powtarzają w kółko, by szerzyć swoje wątpliwe terapie.

Tutaj jest przegląd danych:


Dane za ostatnie dziesięciolecie pokazują, że liczba zachorowań na raka (2006‐2015) była stabilna dla kobiet i spadała o około 2% rocznie dla mężczyzn, podczas gdy liczba zgonów z powodu raka (2007‐2016) malała rocznie o odpowiednio 1,4% i 1,8%. Ogólna liczba zgonów z powodu raka spadła od 1991 do 2016 roku o w sumie 27%, przekładając się w przybliżeniu na 2 629 200 mniej zgonów z powodu raka niż można się było spodziewać, gdyby liczba zgonów pozostała na swoim najwyższym poziomie.



To jest niemal dokładna kontynuacja trendów z zeszłego roku. Zgony z powodu raka były najwyższe w 1991 roku, co przypisuje się starzejącej się populacji i lepszym diagnozom. Od tego czasu liczba zgonów z powodu raka stale malała, jak można zobaczyć na wykresie. Spadek linii jest obecnie dość konsekwentny. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym danym. 


Po pierwsze, musimy oddzielić zachorowalność na raka (liczba nowych przypadków raka) od śmiertelności z powodu raka (liczba osób, które umierają z powodu raka) i przeżywalności raka (jak długo ludzie żyją po postawieniu diagnozy raka). Zachorowalność na raka jest wynikiem wielu czynników dotyczących ryzyka i wykrycia choroby. Ryzyko raka rośnie z wiekiem więc nasza starzejąca się populacja będzie miała tendencję do ogólnego wzrostu zachorowalności. Określone rodzaje nowotworów mają określone czynniki ryzyka i wywierają znaczny wpływ na zachorowalność. Największym  jest tutaj palenie i rak płuc.   


Ponieważ jesteśmy coraz lepsi w wykrywaniu choroby, to także podniesie liczby, ale jest to artefakt, nie zaś odkrycie rzeczywistego wzrostu nowych przypadków raka. Mamy ogólnie coraz lepsze wykrywanie choroby, ale największa różnica jest w raku prostaty. Przesiewowe badanie PSA, badanie krwi, by wykryć raka prostaty, radykalnie podniosło liczby. Przestano to jednak robić z powodu zbyt wielu fałszywie pozytywnych diagnoz i liczba wykrytych przypadków spadła równie radykalnie. Także w tym wypadku jest to tylko artefakt praktyki medycznej, który nie odzwierciedla rzeczywistej liczby zachorowań.

 

Ogólna zachorowalność na raka, jak wskazano powyżej, była stabilna. Jest niewielki spadek dla mężczyzn z powodu eliminacji fałszywie pozytywnych diagnoz raka prostaty, ale jeśli to pominiemy, linia zachorowalności jest właściwie płaska. To, jak powiedziałem, zaprzecza narracji o „epidemii raka”, jaką wyciąga się, by podsycić fałszywe obawy o wzroście zachorowań na raka z powodu szczepień, telefonów komórkowych, GMO lub innych przywoływanych straszydeł. Pewne typy raka jednak maleją. Największy jest spadek dla raka płuc, co odzwierciedla malejącą liczbę palących. Rak płuc maleje wolniej wśród kobiet, odzwierciedlając fakt, że ogólnie kobiety wolniej rzucają palenie niż mężczyźni.    


To jest dobry przykład tego, jak kampania na rzecz zdrowia publicznego może mieć realne i znaczące wpływy na zdrowie. Palenie jest wyraźnym czynnikiem ryzyka raka płuc, który zabija najwięcej mężczyzn i kobiet (jest drugim z kolei w zachorowalności, za prostatą dla mężczyzn i rakiem piersi dla kobiet). Rak płuc powinien być rzadki – tylko palenie powoduje, że jest częsty. W pewnym sensie palenie jest największą przyczyną śmierci z powodu raka i jest w pełni do uniknięcia. Musimy nadal podkreślać to i utrzymywać nacisk na zredukowanie palenia i na zniechęcanie młodych ludzi do palenia.


Spada także liczba przypadków raka jelita grubego. Jest to częściowo z powodu badań przesiewowych (nie zapomnij o wyznaczonej kolonoskopii), ale to nie może w pełni wyjaśnić spadku.

 

Trzy rodzaje raka, choć niewielkie jako procent wszystkich raków, nieco rosną. Wzrasta liczba zachorowań na raka wątroby i sądzi się, że jest to głównie z powodu zwiększonej zachorowalności na żółtaczkę C, która jest dużym czynnikiem ryzyka. Alkoholizm jest także czynnikiem ryzyka i może odgrywać tu rolę. Wzrasta także czerniak, którego głównym czynnikiem ryzyka jest wystawienie na słonce.


Wzrasta także rak tarczycy. Jest to głównie z powodu zwiększonego wykrywania mniejszych raków (z których wiele mogłoby nigdy nie stanowić problemu), ale trwa debata, czy zwiększone wykrywanie może wyjaśnić cały wzrost zachorowalności.  

 

Ogólnie więc dane o zachorowalności mówią nam: rzuć palenie, używaj kremów blokujących światło słoneczne i zrób sobie kolonoskopię. Nie zawierają jednak żadnych sygnałów o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka z powodu jakiegoś nieznanego czynnika środowiskowego.


Przejdźmy teraz do danych o śmiertelności, które są połączeniem zachorowalności i przeżycia. Ogólna zachorowalność jest stabilna, więc to nie wyjaśnia systematycznego spadku zgonów. Wyjaśnia to wzrost przeżywalności raka. Jeśli patrzysz na ludzi, którzy mają raka – w każdym wieku i dla większości postaci raka – przeżywalność wzrasta. Odzwierciedla to lepsze leczenie. Odzwierciedla także lepszą wykrywalność. Jeśli jesteśmy lepsi w wykrywaniu raka, znajdziemy go wcześniej, co tworzy „czas wyprzedzenia”. Wydaje się, że przeżycie wzrasta, jeśli wiemy wcześniej o raku. Co jest łatwo skontrolować statystycznie.   


Jeśli dodamy kontrolę na czas wyprzedzenia, przeżycie i tak polepsza się, odzwierciedlając lepsze leczenie. Leczenie może być skuteczniejsze, jeśli rozpoczniesz je wcześniej, a więc ulepszona wykrywalność i leczenie są w ten sposób związane. Ulepszone leczenie odzwierciedla trwające badania nad rakiem. Ciągle przybywają nowe terapie. Niedawno, na przykład, weszliśmy w epokę immunoterapii. Za każdym razem, kiedy odkrywa się nową, potencjalną terapię, media okrzykują ją jako potencjalne „wyleczenie” raka, ale w rzeczywistości każde odkrycie dokłada się stopniowo  do ogólnego postępu.


Kumulujący się wpływ wszystkich tych małych, ale znaczących kroków do przodu nieustannie podnosi przeżycie. Jest to podobne do innych technologii zajmujących się złożonymi, wieloczynnikowymi problemami. Na myśl przychodzą baterie i technologia paneli słonecznych. W dokładnie ten sam sposób prasa nieustannie mówi o „przełomach”, ale w rzeczywistości czynimy przyrostowe ulepszenia, które prowadzą do powolnego ale systematycznego (około 1% rocznie) wzrostu życia baterii i wydajności paneli słonecznych. Przez dziesięciolecia te przyrostowe ulepszenia kumulują się.


Podobnie, nigdy nie będziemy mieć ”kuracji na raka”. Rak ma wiele postaci i jest złożony. Każdy postęp jednak przesuwa odrobinę wskazówkę i przez ostatnie 25 lat zmniejszyliśmy liczbę zgonów na raka o 27% - przeciętnie o 1% rocznie. Żółw zdecydowanie wygrywa wyścig.


Tymczasem alternatywne terapie na raka nie uczyniły żadnych postępów. Nie mają nic do pokazania po wszystkich swoich teoriach spiskowych i przesadzonych twierdzeniach – poza wzrostem ryzyka śmierci. Ludzie, którzy używają alternatywnych terapii na raka, albo w dodatku, albo zamiast terapii głównego nurtu, szybciej umierają z powodu raka. Ten efekt  stanie się jeszcze wyraźniejszy w miarę jak terapie głównego nurtu stają się systematycznie coraz lepsze.

 

Choć te dane są nieco skomplikowane, są tam wyraźne sygnały. Wykrywalność i terapie na raka ogólnie polepszają się systematycznie. Kampanie zdrowia publicznego redukują czynniki ryzyka, a lepsze badania przesiewowe także są skuteczne.   


Cancer Death Rate Continues to Decline

9 stycznia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Steven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry. (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 906 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Einstein



Socjologia



Allah stworzyl



Uprzednie doświadczenie



Żydowski exodus



PRL Chrystusem narodów



Odrastające głowy hydry nazizmu



Homeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDF



Prawo powrotu



Mózg i kodowanie predyktywne



Nocna rozmowa



WSzyscy wiedza



Nieustający marsz



Oświecenie Pinker



Alternatywna medycyna zabija



Kobiety ofiarami



Prometeusz



modyfikowana pszenica



Arabowie



Roboty będą uprawiać ziemię



Sumienie, czyli moralność bez smyczy



Skomplikowana ewolucja



Argument neuroróżnorodności



Nowe badanie pamięci długotrwałej



Ściganie bluźnierstwa



Ryby jaskiniowe



Autyzm



Od niepamiętnych czasów



Tunezyjczycy przeciw złemu prawu



Drugie prawo termodynamiki



Pochwała ignorancj



Mistyfikacja Sokala



Intronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk