Prawda

Niedziela, 20 maja 2018 - 19:26

« Poprzedni Następny »


Bekon bez azotynów


Steven Novella 2018-01-25


Północnoirlandzka firma produkująca żywność, Finnebrogue, oferuje coś, co nazywa “Nagim bekonem” – wolnym od chemicznych konserwantów, które zawierają azotyny. Ale czy taki bekon rzeczywiście jest zdrowszy? I o co chodzi z tymi azotynami w żywności?

Azotyn sodu (NaNO2) jest solą zawierającą sód, jeden atom azotu i dwa atomy tlenu. Azotan jest podobny, ale zawiera trzy atomy tlenu (NaNO3). Azotyny utleniają się w azotany, kiedy są wystawione na działanie powietrza. Azotany mogą się także zamieniać w azotyny w przewodzie pokarmowym. To dlatego często mówimy zamiennie o obu przy okazji dyskusji o  żywności.


Azotyn sodu spełnia istotną funkcję w pewnych rodzajach żywności – jest dobrym konserwantem i hamuje wzrost bakterii, szczególnie C. botulinum, bakterii, która powoduje botulizm (zatrucie jadem kiełbasianym). Jest więc niesłychanie ważny dla bezpieczeństwa żywności i usunięcie go z produktów mięsnych może dlatego mieć niezamierzone konsekwencje w postaci wzrostu zatruć pokarmowych.


Jakie są skutki zdrowotne konsumowania azotynu sodu? Wiele z niego zamienia się w tlenek azotu, który nie tylko jest nieszkodliwy, ale spełnia kilka ważnych ról w organizmie. Jednym z jego efektów jest rozszerzanie naczyń krwionośnych i dlatego służy do obniżania ciśnienia krwi. W dodatku:

Ten efekt jest związany z mniejszym ryzykiem choroby krążeniowej, zawału serca i udaru. Ponadto azotany pokarmowe są kojarzone z korzystnymi efektami u pacjentów z wrzodami żołądka, niewydolnością nerek lub zespołem metabolicznym.

Niepokój w sprawie zdrowia wzbudza to, że azotyny mogą także zamienić się w nitrozoaminy, które prawdopodobnie są rakotwórcze. Ilość azotynów w żywności, które zamieniają się w nitrozoaminy redukują pewne inne substancje pokarmowe, takie jak witamina C. Dlatego niektórzy producenci żywności dodają witaminę C do żywności, która zawiera także azotyn sodu.   


Istnieją także pewne dowody, że gotowanie w bardzo wysokich temperaturach może zwiększyć tworzenie się nitrozoaminów, a więc tego także można unikać, żeby zminimalizować taką zamianę.


Istotne jest także pokazanie tego, jakie są źródła konsumowanych azotynów/azotanów. Wiele dyskusji koncentruje się wokół azotynu sodu dodawanego do mięsa i innych produktów żywnościowych jako konserwant. Jednak 80% azotanów, jakie zjadamy pochodzi z owoców i z warzyw. Azotyny wytwarzane są również w ślinie, która jest kolejnym, znaczącym źródłem.


Wkład konserwowanego mięsa wynosi około 10% - oczywiście, zależnie od sposobu odżywiania się. Nawet jednak najbardziej entuzjastyczny zjadacz mięsa dostaje z niego niewielką część swoich azotynów.


A co ze związkiem między azotynami i rakiem? Dowody tutaj są dość złożone i w większości obserwacyjne. Wiele badań porównywało kohorty o najwyższej i najniższej konsumpcji mięsa i otrzymało mieszane wyniki. Pewne bazy danych pokazały niewielki wzrost raka trzustki i niektórych nowotworów przewodu pokarmowego, ale także redukcję nowotworu żołądka.


Jednak późniejsze badania zakwestionowały te związki. Problem z wieloma wcześniejszymi badaniami (w dodatku do tego, że były obserwacyjne) polegał na tym, że nie kontrolowały zbyt dobrze wielu zmiennych. Jeśli, na przykład, patrzysz na konsumpcję mięsa, jaki aspekt mięsa powoduje zaobserwowany skutek i czy jest on związany z innymi czynnikami pokarmowymi, czy tylko idzie w parze z wysoką konsumpcją mięsa?


Wnioski z niedawnego przeglądu
:

Krytyczny przegląd literatury toksykologii zwierzęcej azotynów wskazuje, że w nieobecności równocześnie podanego rakotwórczego prekursora nitrozoaminy, nie ma dowodu na karcynogenezę. Niedawno opublikowane epidemiologiczne prospektywne badanie kohortowe wskazuje, że nie ma związku między oszacowanym przyjmowaniem azotynów i azotanów w pokarmie a nowotworem żołądka.  

Tak więc bez nitrozoaminy konsumowanie azotynów/azotanów prawdopodobnie w ogóle nie jest związane z rakiem, a ma wiele znanych korzyści zdrowotnych.


To, co przeciętny konsument może zrozumieć z tego wszystkiego, to kilka podstawowych zasad: pierwsza, nadal najlepszą radą jest jedzenie wszystkiego z umiarkowaniem. Jedyne badania, które pokazują negatywne skutki zdrowotne z konsumowania czerwonego lub poddanego obróbce mięsa, znajdują takie wyniki tylko wśród grupienajwiększych konsumentów mięsa. Zasadniczo więc, nie zjadaj pół kilograma bekonu dziennie (dosłownie, tyle właśnie potrzeba, by były takie skutki), a prawdopodobnie wszystko będzie w porządku.


Ponadto, szczególnie azotyny są niesprawiedliwie oczerniane. Ich historia jest dużo bardziej złożona i ogólnie powinniśmy patrzeć na azotyny/azotany jako na substancje mające pozytywne efekty zdrowotne. Proszę pamiętać – w większości pochodzą z owoców i warzyw, a wykazano, że dieta bogata w warzywne azotyny jest zdrowa.


Azotyn sodu jest szczególnie ważnym konserwantem żywności i nie powinniśmy unikać używania go z powodu nieuzasadnionego strachu.


A co z wolnym od azotynu bekonem? To jest dobry przykład, jak obawy żywnościowe, oparte na przestarzałych, wstępnych lub niekompletnych informacjach mogą prowadzić do niewłaściwych decyzji żywieniowych. Po pierwsze, wiele produktów zachwalanych, że są bez dodatku azotynu sodu lub unikają chemicznych konserwantów, w rzeczywistości zawiera azotyny. Producenci „Nagiego bekonu”, na przykład, twierdzą:

Finnebrogue powiedział, że pracuje z hiszpańskim chemikiem, by stworzyć nową przyprawę z naturalnych śródziemnomorskich owoców i ekstraktów ziół i po raz pierwszy zastosować ją do brytyjskiego bekonu.

Czy te owoce i ekstrakty ziół zawierają azotyn sodu? Tak jest często z podobnymi produktami – używają mylącego „apelu do natury”, by sugerować, że ich produkt jest lepszy, bo używają tylko naturalnych składników. Źródło pochodzenia azotynu sodu ma jednak zerowy efekt na skutki zdrowotne.  


Przekonanie jednak, że twój bekon jest zdrowszy, może skłaniać do zjadania większej ilości  tłuszczu i kalorii. To jest błędne rozumowanie polegające na obwinianiu pewnych składników lub rodzajów żywności o to, że są „złe” i myślenie, że unikanie ich uczyni twoją dietę magicznie zdrową. Firmy szybko wykorzystują to, na przykład, produktami „o niskiej zawartości tłuszczu”, które są wypchane cukrem. Takie produkty często sprzedaje się jako „niewinne”, ale to jest oszustwo.


Powtarzam – po prostu jedz rozmaite pokarmy z umiarkowaniem, zapewnij, że będzie wśród nich dosyć owoców i warzyw i uważaj na całość pochłanianych kalorii. Nie daj się uśpić fałszywym poczuciem bezpieczeństwa przez myślenie, że jesz „superżywność” lub „niewinną” żywność.  

 

Nitrite Free Bacon

8 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella


Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe.  Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine.

Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 780 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk