Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 06:46

« Poprzedni Następny »


Akcja afirmatywna w wieloetnicznym narodzie


Max Hyams 2020-07-17


W zeszłym tygodniu zgromadzenie ustawodawcze Kalifornii głosowało w sprawie przeprowadzenia referendum, by uchylić Propozycję 209. Uchwalona w 1996 roku Propozycja 209 zakazywała akcji afirmatywnej przy kontraktach publicznych, zatrudnieniu i edukacji. Obecna inicjatywa pojawiła się w następstwie protestów i zamieszek Black Lives Matter, które wstrząsają krajem i jest to część trwającej rewolucji kulturalnej, która próbuje ustanowić Krytyczną Teorię Rasy jako dominującą ideologię w elitarnych instytucjach.

Jak się nam nieustannie przypomina, Ameryka staje się coraz bardziej różnorodnym krajem. Biali będą w mniejszości w połowie stulecia. Niektórzy uważają, że jest to czyste dobro. Wydaje się jednak, że niewielu orędowników akcji afirmatywnej jest gotowych do rozważenia niebezpieczeństw kwot w wieloetnicznym społeczeństwie. Badanie doświadczeń innych krajów z tego rodzaju polityką ujawnia otrzeźwiające konsekwencje. W najlepszym wypadku: konflikty społeczne, niekompetencja, endemiczna korupcja i nepotyzm. W najgorszym: plemienna przemoc i wojna.  


W Malezji po odejściu brytyjskiej administracji kolonialnej nowopowstały naród stanął przed utrzymującymi się napięciami etnicznymi między tubylczymi Malajami (bumiputeras/synowie ziemi) i napływowymi Chińczykami i Hindusami. Po rozruchach rasowych i bałkanizacji partii politycznych według podziałów etnicznych, malezyjski rząd   ogłosił rozległy system kwot, by wzmocnić malajską większość. Ten system sięgał od synekur uniwersyteckich i publicznych kontraktów do zarezerwowanych miejsc na sklepy w centrach miast. Określenie “Ali Baba” opisuje układ, w którym “Ali”, tubylczy Malaj, działa jako przykrywka dla rzeczywistego chińskiego/indyjskiego właściciela biznesu, „Baba”. Mimo państwowej dyskryminacji napływowi Chińczycy i Hindusi nadal są znacznie bogatsi i lepiej wykształceni niż tubylczy Malaje.


System kast Indii jest unikatowym problemem. Wiele grup etnicznych stara się o uzyskanie kategorii “klasy upośledzonej”. Każda okolica ma własną hierachię kwot. Mimo całej misterności rządowa dyskryminacja nadal tworzy napięcia i przemoc. W Maharasztra, paramilitarna Sziv Sena zazdrośnie strzeże systemów łupów etnicznych. Odnoszący sukcesy Bengalczycy w stanie Assam spotkali się z przemocą ze strony niezadowolonej ludności tubylczej. Potomkowie wyższych kast dokonywali samospalenia w proteście przeciwko kwotom, które ograniczają ich możliwości. Wiele miejsc zarezerwowanych dla Dalitów (“nietykalnych”) i innych upośledzonych klas pozostaje nieobsadzona – szczególnie w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak inżynieria – albo trafiają w ręce  “kremowej warstwy” (tj. najbardziej uprzywilejowanych członków domniemanie zmarginalizowanych grup).


W Brazylii kandydaci na uniwersytety i posady rządowe mają lepszą pozycję, jeśli są Afro-Brazylijczykami lub mają status pardo (brązowy). Inspekcje odbywają się według wzoru  zawierającego wskazówki jak dokładnie posortować odcienie koloru skóry i pomiary wielkości warg, struktury włosów, kształtu czaszki i szerokości nosa – żeby wytropić Europejczyków wśród autentycznych potomków ludów rdzennych i Afrykańczyków (przy wysokim poziomie mieszanych małżeństw jest to przedsięwzięcie najeżone trudnościami). Desperaci zaczerniają sobie skórę lub w inny sposób zmieniają wygląd, by zdobyć dodatkowe punkty.  


Polityka Standaryzacji
na Sri Lance przyczyniała się do krwawej wojny domowej między Tamilami a Syngalezami. Podobnie w Nigerii, popierane przez państwo przywileje etniczne wywołały wojnę domową i krótkie istnienie państwa Biafra. Obecnie konstytucja wymaga składu rządu, który “odzwierciedla federalny charakter Nigerii” w celu powstrzymania przyszłych tarć i zapewnienia proporcjonalnej reprezentacji. Jak jednak ujmuje to jeden z uczonych:

Powojenne pragnienie zapobieżenia kolejnej secesji stworzyło niemal obsesyjne mikrozarządzanie narodowym życiem – i stworzyło państwo, które istnieje niemal wyłącznie po to, by dzielić pieniądze i posady. “Federalny charakter” stał się najbardziej kontrowersyjnymi słowami z konstytucji Nigerii. Etniczna kwota reguluje niemal każdy aspekt życia publicznego: o dostępie do rządu i służby państwowej, szkół i uniwersytetów, wojska i policji decyduje pochodzenie z danego regionu.

Oraz:

Zamiast działać jako spoiwo na rzecz jedności, to zafiksowanie na etnicznym podziale  narodowych okazji i zasobów zwiększyło świadomość Nigeryjczyków o ich etnicznych różnicach. Narosło niezadowolenie w częściach kraju, gdzie system kwot działa na ich niekorzyść. Ironia jest oczywista: aby zapobiec powrotowi wojny, w której walczono częściowo według linii etnicznych… władcy Nigerii umocnili etniczne tożsamości.

Nie jest jasne, jak bardzo społeczny i polityczny wynik akcji afirmatywnej w różnorodnej Ameryce będzie odbijał doświadczenia tych krajów. Już jednak jest wiele rozłamów w kruchej koalicji “ludzi kolorowych” lewicy. Sprawa o dyskryminację Azjatów przez Harvard wlecze się teraz przez sądy federalne. Ponadto zakładany sojusz czarnych i Latynosów może nie być tak solidny, jak oczekiwano. Pozew na 100 milionów dolarów w sprawie o dyskryminację przeciwko Houston Community College za faworyzowanie Latynosów kosztem czarnych ujawnia, że nepotyzm i animozje zabrane ze sobą ze starego kraju mogą rozwalić naszą tkankę społeczną.


Ponadto, w miarę jak rośnie udział odbiorców, którzy spełniają warunki kwot, twierdzenie, że kwoty nie szkodzą materialnie białym (i może “przyległym do białych”, jak ludzie z Azji Wschodniej) stają się coraz mniej przekonujące. Kiedy administracja Nixona po raz pierwszy zastosowała programy akcji afirmatywnej do czarnych i do amerykańskich Indian, biali stanowili olbrzymią większość populacji USA. W owym czasie można było zasadnie twierdzić, że program miał minimalny wpływ na białych. To nie jest dłużej prawdą. Kiedy udział białych w populacji maleje, “proporcja rasowa”— to jest, liczba białych ponoszących koszty kwot w porównaniu do zyskujących z nich mniejszości – staje się coraz bardziej przekrzywiona. Jeśli pozwoli się tej proporcji na zbyt dużą nierównowagę, będzie to pogwałcenie obietnicy Sądu, że „Zgodnie z Konstytucją nie będzie niczego takiego jak rasa wierzycieli i dłużników”.


Potęgując problem, Sąd Najwyższy w decyzji w sprawie University of California v. Bakke—potwierdzonej później w Grutter v. Bollinger—orzekł, że programy akcji afirmatywnych uniwersytetów są legalne pod warunkiem, że dają „edukacyjne korzyści, jakie wynikają z etnicznej różnorodności studentów”.  W decyzji większości Sędzia Powell uznał, że powody reparacyjne (na ogół zarezerwowane dla amerykańskich Indian i potomków niewolników) są z konieczności selektywne i nie mają punktu końcowego. Nieważne, że właściwie nie ma dowodów na to, by różnorodność istotnie dawała korzyści edukacyjne (i że sądy nie wymagają od uniwersytetów, by tego dowiodły), sędzia Powell nie przewidział demograficznej zmiany, która już była w toku.


Niektórzy argumentują (zazwyczaj w złej wierze), że akcja afirmatywna nie spowoduje tych problemów, ponieważ tylko “czynniki dodatkowych punktów” są legalne, podczas gdy sztywne kwoty liczbowe nie są. W sprawie Bakke sędzia Powell, modelując “holistyczny” proces przyjmowania na Harvard, wzywał, by różnorodność “obejmowała znacznie szerszy zestaw kwalifikacji i cech, wśród których pochodzenie rasowe lub etniczne jest jednym, choć ważnym elementem”. Dlatego, zgodnie z każdą akcją afirmatywną, “rasa kandydata może przeważyć na jego korzyść tak samo jak pochodzenie geograficzne lub życie spędzone na farmie [lub wyjątkowy talent, frapująca historia trudności itd.] mogą przeważyć w wypadku innych kandydatów”.


Niestety, rozróżnienie “czynnik dodatkowych punktów vs. kwota” zawsze było farsą. Skład demograficzny studentów uniwersyteckich pozostaje niezwykle stabilny rok po roku, co sugeruje stosowanie kwot. Ponadto, od uniwersytetów nie wymaga się, by przedstawiały statystyczne dowody, że kandydaci, posiadający wymienione przez sędziego Powella, rasowo neutralne, holistyczne cechy, otrzymują „czynnik dodatkowych punktów” w stopniu zbliżonym do „niedoreprezentowanych mniejszości”. W rzeczywistości, jeśli jest się “chłopcem z farmy w Idaho” może to działać na niekorzyść dla wielu komisji przyjmujących podania kandydatów.


Wcześni orędownicy akcji afirmatywnej obiecywali, że będzie to działać jako tymczasowy środek zaradczy, nie zaś jako trwały system. Dzisiejsi zwolennicy jednak nie raczą oferować żadnych takich zapewnień. Ich zdaniem akcja afirmatywna pozostanie uzasadniona aż reprezentacja każdego sektora społeczeństwa jest niemal proporcjonalna do udziału w populacji. Manichejski pogląd Ibrama X. Kendiego, sformułowany w jego ideologicznym przewodniku, How to be an Antiracist, jest pouczający:

Definiującym pytaniem jest, czy dyskryminacja tworzy równość, czy nierówność. Jeśli dyskryminacja tworzy równość, to jest antyrasistowska. Jeśli dyskryminacja tworzy nierówność, to jest rasistowska… Jedynym zaradzeniem rasistowskiej dyskryminacji jest antyrasistowska dyskryminacja. Jedynym zaradzeniem dyskryminacji w przeszłości jest dyskryminacja w teraźniejszości. Jedynym zaradzeniem dyskryminacji w teraźniejszości jest dyskryminacja w przyszłości

Wielu wskazywało, że ta platforma polityczna jest „jawnie totalitarna”. Propozycja Kendi’ego ustanowienia Ministerstwa Antyrasizmu, którego zadaniem byłoby aprobowanie każdej polityki stanowej, lokalnej i federalnej pod względem najdrobniejszego choćby rasizmu – definiowanego jako jakiekolwiek nierówności rasowe – czynią to aż nazbyt oczywistym. Sformułowanie Kendi’ego jest z konieczności selektywne (bierze pod uwagę tylko historyczne walki pewnych grup, naturalnie ci, którzy walczą obecnie są widoczni) i zakłada, że nierówności w przeszłości determinują wyniki dzisiaj. Z powodu przypadków historii, kultury itd. nigdy w historii różne grupy etniczne nie miały równych wyników. I choć dyskryminacja ma wpływ i powinna być naprawiona wszędzie, gdzie to możliwe, często nie jest to możliwe. Ofiary dyskryminacji często pozostawiają w tyle sprawców (np. Chińczycy i bumiputeras w Malezji).


Wizja antyrasistowskiej lewicy wymagałaby autorytarnego mikrozarządzania społeczeństwem, obniżenia standardów i wyrównania wyników. Merytokracja i doskonałość odpadłyby. Indywidualne ambicje tych, którzy mają niewłaściwe cechy rasowe, byłyby dławione, a ich możliwości ograniczane. Akcja Afirmatywna Teraz, Akcja Afirmatywna na Zawsze. Niewielu zwykłych ludzi chciałoby żyć w społeczeństwie wypełnionym konfliktem z napięciami etnicznymi i miernotą. Kalifornijscy wyborcy i ogólnie społeczeństwo amerykańskie powinni odrzucić ten podstępny rasizm antyrasistów.


Affirmative Action in a Multiethnic Nation

Quillette, 3 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska
Max Hyams


Studiuje na University of California Los Angeles School of Law. Twitter at @Maxjhyams1.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1325 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk