Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 11:59

« Poprzedni Następny »


Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny


Khaled Abu Toameh 2020-07-02

Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamsu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny. Ich zdaniem kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest bezspornym naruszeniem islamskiego nauczania i islamskich wartości. (Zdjęcie: Tessa Fox/Al Jazeera)
Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamsu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny. Ich zdaniem kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest bezspornym naruszeniem islamskiego nauczania i islamskich wartości. (Zdjęcie: Tessa Fox/Al Jazeera)

Palestyńskie kobiety i organizacje praw człowieka są obiektem ataków Hamasu i innych islamskich grup oraz osobistości za ich poparcie propozycji nowej ustawy o ochronie rodziny, która została przedstawiona przez rząd Autonomii Palestyńskiej.  


Ministerstwo do Spraw Kobiet AP informuje, że proponowane prawo ma uzupełnić kodeks karny przez wprowadzenie minimalnego wieku pozwalającego na zawarcie małżeństwa, uporządkować obecne zasady ochrony ofiar domowej przemocy, wprowadzić ostrzejsze kary dla sprawców i szkolenie sił policyjnych w udzielaniu pomocy ofiarom.      


Dla wielu Palestyńczyków, szczególnie islamistów, ta propozycja prawa jest czerwoną płachtą na byka. 


Wiele palestyńskich osobistości, tak ze sceny politycznej, jak i z organizacji religijnych, jak również wiele organizacji stanowczo potępiło propozycję tego prawa jako „nieislamską” i wezwało władze Autonomii, aby jej nie zatwierdzały. Wystraszony gwałtowną opozycją rząd AP ociąga się z wprowadzeniem tego kontrowersyjnego prawa.


Palestyńska Niezależna Komisja Praw Człowieka (ICHR) powiedziała, że jest to następstwem kontrowersji jakie wybuchły wokół projektu prawa o ochronie rodziny przed domową przemocą, jak i ataków na wszystkich, którzy poparli tę ustawę. 


ICHR oświadczyła, iż uchwalenie tej ustawy o ochronie rodziny przed przemocą „jest narodowym obowiązkiem i społeczną koniecznością przeciwstawienia się wzrastającej przemocy w rodzinie, która często kończy się zabójstwem, głównie kobiet”.

"Ten typ przestępstw wymaga specjalnej regulacji prawnej, pozwalającej na interwencje uwzględniające szczególne warunki naszego społeczeństwa, aby dostarczyć ochronę wszystkim członkom rodziny, a w szczególności kobietom, dzieciom,  osobom niepełnosprawnym i starszym, zgodnie z procedurami gwarantującymi prywatność i zachowanie tkanki społecznej”.    

Podkreślając, że proponowane prawo „wzmocni wartości rodzinne i szacunek dla trwałości rodziny”, komisja wyraziła zaniepokojenie kampanią podżegania przeciw kobietom i grupom obrony praw człowieka działającym na rzecz wprowadzenia tego prawa. ICHR zwraca uwagę na fakt, że palestyńska prawniczka, Chadija Zahran, która popiera to prawo, spotkała się z atakami i groźbami.


Palestyński Zespół do Spraw Kobiet potępił "wściekły atak" na palestyńskie feministki domagające się prawa do ochrony rodzin przed przemocą.


W oświadczeniu  tej grupy czytamy o kampanii gróźb, ataków i oczerniania feministycznych aktywistek, prawniczek, działaczek na rzecz praw człowieka, które publicznie poparły projekt tego prawa:

"Ta kampania jest formą przemocy i rażącym naruszeniem prawa jednostki do wyrażania swojej opinii i próbą narzucenia siłą własnych opinii.”


Proponowane prawo, jak wyjaśnia ta grupa, ma na celu "przeciwstawienie się niepokojącej i narastającej przemocy domowej w naszym palestyńskim społeczeństwie, która w pewnych przypadkach kończyła się zabójstwem, głównie kobiet."

Pisząc o oczernianiu i atakowaniu kobiet, które poparły tę propozycję nowego prawa, grupa  stwierdza:

"Te ataki na feministyczne aktywistki są wyraźnym dowodem potrzeby ochronnego prawa, które będzie brało pod uwagę sytuację kobiet i pozwoli na rozszerzenie koncepcji przemocy”.

Zespół apeluje do Prezydenta AP, Mahmouda Abbasa oraz do rządu AP, jak również do organizacji obrony praw człowieka, instytucji obywatelskich i partii politycznych, by „zagwarantowały bezpieczeństwo palestyńskich aktywistów”, wezwał też „do poszanowania opinii i poglądów wszystkich części palestyńskiego narodu, by zbudować państwo prawa i palestyńską demokrację”.        


Feministyczne aktywistki i grupy obrony praw człowieka są szczególnie zaniepokojone po tym jak grupa islamskich „uczonych” opublikowała bardzo stanowcze oświadczenie protestujące przeciwko temu projektowi prawa. „Uczeni” zadekretowali, że proponowana ustawa jest sprzeczna „z postanowieniami islamskiego prawa i z wartościami społeczeństwa”, ostrzegli też, że jego wprowadzenie będzie powodowało „destrukcję i osłabienie palestyńskiej rodziny”.   


„Uczeni” stwierdzają, iż ich główne obawy dotyczą tego, że ta ustawa otworzy drogę do interwencji sił zewnętrznych w prywatne sprawy rodziny. 

"Rodziny będą rozbite, a wszystkie fundamenty uczuć, wybaczania, współżycia, tolerancji i wzajemnego szacunku zostaną zniszczone… To prawo zakłada pogwałcenie rodzinnej prywatności i szczególnych relacji między mężem i jego żoną, ojcem i jego dziećmi, co przenosi te relacje ze sfery prywatnej do sfery publicznej”.

„Uczeni” przeciwstawiają się tej ustawie również dlatego, iż uważają że jest „nieislamskie”, aby kobieta mogła iść ze skargą na policję lub szukać sprawiedliwości w niereligijnym sądzie. 


Islamscy „uczeni” stwierdzają, że obawiają się, iż ta ustawa będzie legitimizować wtrącanie się w sprawy rodzinne "dając każdemu w społeczności prawo do zaskarżenia do odpowiednich władz”, dodają również, że to „wzmocniłoby jednostkowe i osobiste wartości, które nie są związane z wartościami islamskimi”.   


„Uczeni” piszą również, że przeciwstawiają się ustawie, która „znosi dyscyplinarny, prawny i religijny autorytet rodziców nad dziećmi, męża nad żoną i rodziną” i kończy dyskryminację płciową w miejscach pracy. Twierdzą innymi słowy, że islamskie prawo szariatu zabrania równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy.        


Hamas, islamska grupa terrorystyczna, która rządzi w Gazie. Również dołączył się do tej kampanii na rzecz zablokowania proponowanej ustawy. Przedstawiciele Hamasu wypowiedzieli się na temat „absolutnego odrzucenia i stanowczej opozycji wobec tej propozycji ustawy.”

"Wierzymy, że islamskie prawo i dobre wartości oraz etyka naszego społeczeństwa zawierają wystarczające rozwiązania i środki zapobiegawcze pozwalające na osiągnięcie sprawiedliwości, równości i stabilności dla wszystkich segmentów społeczeństwa bez potrzeby importowania dziwacznych cudzoziemskich idei, które nie pasują do naszego społeczeństwa.”   


"Z wielką powagą patrzymy na wywieraną presję na ustanowienie prawa, które zostanie wykorzystane do szerzenia nienormalnych praktyk, takich jak pozamałżeńskie stosunki seksualne, absolutna wolność, moralny chaos i homoseksualizm we wszystkich jego postaciach.”

Dygnitarze Hamasu wezwali Abbasa, aby odrzucił tę propozycję prawa o ochronie rodziny i działał na rzecz wzmocnienia prawa szariatu.   


W zdumiewającym wygibasie polityk Hamasu, Mahmoud Zahar posunął się nawet do twierdzenia, że prawo mające na celu ochronę kobiet przed przemocą domową, jest w jakiś sposób powiązane z Izraelem i planami amerykańskiej administracji przeciw Palestyńczykom.

"To prawo ma na celu ugłaskanie sił zewnętrznych kosztem islamu, islamskich wartości i moralności” - powiedział Zahar. "To prawo jest niezgodne z palestyńską tożsamością, kulturą i moralnością.”

Palestyńska Rada Prokuratorów Szariatu stwierdziła, że ustawa jest „pogwałceniem prawdziwej muzułmańskiej religii i muzułmańskiego nauczania”. Prawnicy ostrzegli, że to prawo  „w efekcie prowadziłoby do utraty naszych synów i córek i pozwoliłoby im na działalność sprzeczną z islamem i islamskimi prawami oraz tradycjami”.  Prawnicy uważają, że ustawa „wyraźnie uderza w sądy szariatu, narusza bezpieczeństwo palestyńskiej rodziny i przyczynia się do zniszczenia i rozwiązłości”.    


Znana palestyńska dziennikarka, Nadia Essam Harhash kpiła z twierdzeń tych prawników pisząc, że Palestyńczycy są teraz świadkami „załamania się systemu moralnego”. 


Harhash pisała: Chociaż rozumiem tę opozycję męskich przywódców klanu wobec proponowanego prawa, to jednak zdumiewa mnie stanowisko prawników.   

"Mogę się tylko zastanawiać nad pytaniem, jeśli to jest stanowisko prawników, to jakie jest stanowisko zwykłych członków tego klanu? Rozumiem, że głowa klanu nie chce suwerenności innej, niż suwerenność mężczyzn, ale czemu się ci prawnicy przeciwstawiają?... Bo to znaczy, że kobieta nie będzie miała prawnej ochrony, ani prawnika, który by ją reprezentował w przypadku zabójstwa, pobicia czy napaści. O jakim islamie, o jakiej religii ci prawnicy mówią? Czy to jakaś islamska religia, o której nie wiemy? O jakiej palestyńskiej rodzinie oni mówią i co chcą zachować? Czy o zachowanie palestyńskiej rodziny przez bicie i zabijanie kobiet oraz odmawianie im prawa do dziedziczenia? Jak może prawnik przeciwstawiać się prawu, które może nieść sprawiedliwość uciskanym kobietom i innym ludziom?”

Jak na razie wygląda na to, że rząd Autonomii Palestyńskiej w obawie przed utraceniem poparcia islamistów i konserwatywnych przywódców klanów waha się, czy zatwierdzić to prawo. Szeroka opozycja wobec proponowanej ustawy jest kolejnym dowodem wzrastającej wśród Palestyńczyków popularności i wpływów Hamasu oraz innych ekstremistycznych islamistycznych ugrupowań. Według nich kryminalizacja bicia i mordowania kobiet jest oczywistym pogwałceniem islamskiego nauczania i islamskich wartości.     


Palestinians: The ‘Un-Islamic’ Family Protection Law

Gatestone Institute, 22 czerwca 2020

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski

 Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 788 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szamani: antenaci współczesnych kapłanów.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (II)   Ferus   2022-08-07
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy.   Ferus   2022-07-31
Śmierć dla “bluźnierców” w Pakistanie   Ibrahim   2022-07-27
Podstępne kuszenie Jezusa (IV)   Ferus   2022-07-24
Podstępne kuszenie Jezusa (III)   Ferus   2022-07-17
Podstępne kuszenie Jezusa (II)   Ferus   2022-07-10
Podstępne kuszenie Jezusa   Ferus   2022-07-03
Nowa książka Jasona Rosenhouse’a z krytyką Inteligentnego Projektu   Coyne   2022-07-02
Potwór stworzony ludzką wyobraźnią   Ferus   2022-06-26
Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk