Prawda

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 - 09:25

« Poprzedni Następny »


Youtube

Najnowsze filmy
Najczęściej oglądane
youtube - ikona

O religii bez cienia szacunku


Andrzej Koraszewski 2017-03-16


Antoni Pospieszalski przez lata pisywał dla “Kultury” artykuły o religii, a Jerzy Giedroyc specjalnie dla niego utworzył dział „O religii bez namaszczenia”. Pospieszalski był człowiekiem głęboko wierzącym i bezgranicznie krytycznym wobec Kościoła, papieża, wpychania się kleru na scenę polityczną i wykorzystywania religii w polityce. Mieszkający w Kanadzie Libańczyk, Fred Maroun napisał właśnie artykuł „O religii bez nabożności”. Bratanek Antoniego Pospieszalskiego, Jan Pospieszalski, jest żywą ilustracją tego wszystkiego, co Antoniego doprowadzało do rozpaczy, Fred Maroun pisze swój artykuł na marginesie pogrzebu swojego brata, katolickiego księdza.

„Kiedy nikt nie patrzy – zaczyna swój tekst Fred Maroun – łapiemy się czasem na tym, że widzimy prawdę o religiach. W tych rzadkich momentach, zdajemy sobie sprawę z tego, że większość z nich jest przeżarta zgnilizną do szpiku kości. Od opartej na religii ‘edukacji’ do dżihadyzmu, terroryzmu, praw szariatu, religia często cuchnie pod niebiosa.”


Urodzony i wychowany w arabskiej kulturze autor oczywiście w pierwszym rzędzie kieruje swój wzrok na islam i zauważa, że niektórzy amerykańscy politycy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ta religia, i jako receptę proponują rozwalenie amerykańskiego systemu edukacyjnego przez chrześcijańską prawicę.


Przypominając powiedzenie Karola Marksa, że „religia jest duszą bezdusznego świata”, co jest mniej znane niż osławione „opium dla ludu”, Maroun dodaje, że religia ma jakieś dobre strony, może należałoby raczej powiedzieć, że są wspaniali wierzący, którzy znajdują w religii to, czego nie znajdują inni.


Religia jest jednak przede wszystkim narzędziem kontroli życia społecznego – pisze - jest używana do przekonywania ludzi, aby działali wbrew własnym interesom, a nawet, aby dopuszczali się czynów amoralnych, których bez religijnego nakazu zapewne nigdy by nawet nie rozważali. „Religia osiąga to, twierdząc, że przemawia w imieniu Boga, który żąda ślepego i absolutnego posłuszeństwa.”   


Czym jest wiara? Znowelizowany przez Watykan katechizm głosi: „Poprzez wiarę człowiek poddaje całkowicie swój intelekt i swoją wolę Bogu”. Maroun zauważa, że nikt na świecie nie zna woli Boga i w efekcie te wszystkie rzekomo niezmienne religijne zasady zostały wypichcone przed paroma wiekami przez garstkę mężczyzn, w czasach, w których nauka mało rozumiała z otaczającego nas świata. Teraz mamy ślepo podporządkować tym zasadom nasz intelekt, chociaż dzisiejsza wiedza każe nam głośno protestować.                      

Na pogrzebie swojego brata, Serge’a, katolickiego księdza, autor omawianego artykułu słucha słów o tym, jak wielu ludzi go kochało. I w chwilę potem widzi jak te emocjonalne związki wykorzystywane są w sposób perwersyjny: „Jeśli buntujemy się przeciw Bogu, ryzykujemy utratę przyjaźni ojca Serge’a, który wybrał Chrystusa” – mówi do wiernych ksiądz odprawiający mszę za duszę zmarłego.       


Religijni przywódcy – pisze Maroun – doskonale wiedzą, że ślepa wiara jest czymś sprzecznym z logiką, wykorzystują zatem poczucie winy, kłamstwo i pranie mózgów, a czasem nawet fizyczną przemoc.  


W naszych czasach islam dzierży pod tym względem palmę pierwszeństwa. Religia staje się bardziej ludzka, kiedy przestaje udawać, że mówi w imieniu Boga, kiedy dogmaty tracą znaczenie, ustępując naszym codziennym problemom i pozwalając ludziom na posiadanie własnych przemyśleń.


Zakazywanie religii jest zdaniem Freda Marouna najgorszym rozwiązaniem. Takie zakazy byłyby równie nieskuteczne jak zakaz posiadania narkotyków. Rozwiązaniem jest wolność słowa i wolność wyznania. Religia pozostanie niebezpiecznym zjawiskiem i narzędziem w rękach z jednej strony naiwnych ignorantów, a z drugiej bezwzględnych oszustów.    


Rodzice w dobrej wierze skazują swoje dzieci na indoktrynację, która będzie ciążyć na ich całym życiu; politycy podejmują decyzje apelując do emocji opartych na religijnej indoktrynacji, duchowni, namawiając do rzeczy amoralnych, zapewniają, że mówią w imieniu Boga.


Swoboda wyznania powinna być osobistą wolnością, a nie wolnością narzucania swoich wierzeń innym.


Wydajemy miliardy na ochronę społeczeństwa przed narkotykami, a równocześnie pozwalamy religiom, które są równie groźne, na swobodne pranie mózgów, na manipulacje skierowane na najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa.   


„Musimy zatrzymać przyznawanie religiom uprzywilejowanego statusu” (...) Ślepa wiara musi być obnażona i wyśmiewana”- kończy Fred Maroun.  


Kiedy w Polsce utworzono Komisję Edukacji Narodowej, pozbawiając jezuitów monopolu na prowadzenie szkół, tym działaniom towarzyszyło podobne rozumowanie. Sięgano po wzory innych krajów, w których zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że państwo potrzebuje światłych obywateli, a nie otępionych pseudoedukacją religijnych fanatyków.    


W krajach komunistycznych religia została całkowicie usunięta z państwowych szkół tylko po to, żeby zastąpić ją indoktrynowaniem inną totalitarną ideologią. W najbardziej rozwiniętych krajach idea rozdziału państwa i kościoła prowadziła do usunięcia religii z państwowych szkół i do eliminacji ideologicznej indoktrynacji z systemu nauczania zarówno w imię swobody wyznania, jak i w celu zwiększenia skuteczności nauczania. Z różnych przyczyn ten trend zaczął się w ostatnich dziesięcioleciach odwracać. Masowa oświata natrafiała na problemy, z którymi w niektórych krajach próbowano sobie poradzić przez państwowe finansowanie szkół prywatnych, z których bardzo wiele było prowadzonych przez wspólnoty wyznaniowe. Prowadziło to do naruszenia zasady rozdziału państwa i kościoła i do coraz bardziej intensywnego udziału państwa w finansowaniu indoktrynacji religijnej. W krajach postkomunistycznych ten proces wyglądał inaczej. Tu bowiem płaciliśmy wysoką cenę za ideologiczną ateizację. Po upadku komunizmu wszelki opór przeciwko agresywnemu wkraczaniu religii do szkół był z natury rzeczy traktowany jak obrona skompromitowanej ideologii. W efekcie stosunkowo największe ustępstwa czyniły ugrupowania postkomunistyczne, zaś sama praktyka ustępstw wobec Kościoła katolickiego stała się narzędziem konkurencji politycznej; narzędziem, które w mniejszym lub większym stopniu było używane przez wszystkie ugrupowania. Nic dziwnego, że debata o religii w szkołach była praktycznie rzecz biorąc wyprana z wszelkiej rzeczowości, a głosy sprzeciwu (wychodzące również z szeregów ludzi wierzących) praktycznie nie docierały do społeczeństwa. Nic dziwnego, że kiedy Kościół zaczął nalegać na katechizację dzieci w państwowych przedszkolach, ciche protesty wywołały zdumione pytanie kardynała Nycza: „komu może przeszkadzać katechizacja dzieci w przedszkolu?” 


Po wprowadzeniu nauczania religii w szkole, przyszły żądania masowego uczestnictwa uczniów szkół w pielgrzymkach (często w czasie, który miał być przeznaczony na naukę), przerw w nauce na rekolekcje, religii na świadectwach, żądanie uznania religii jako przedmiotu maturalnego, powiększania liczby godzin przeznaczonych na nauczanie religii w programach szkolnych. W efekcie kiedy w jednej ze szkół urządzono spowiadanie uczniów w budynku szkoły, reakcje ograniczyły się do kilku artykułów, na które lokalne kuratorium zareagowało mruknięciem, że może to była jednak przesada.


Tymczasem w wielu krajach zachodnich wyłonił się nowy problem – coraz liczniejsza imigracja z krajów muzułmańskich i liczne szkoły, w których dzieci z rodzin muzułmańskich stanowią albo znaczącą mniejszość, albo zgoła większość uczniów. Pojawiły się szybko żądania rezygnacji z klas koedukacyjnych, specjalnej żywności, modlitw podczas zajęć szkolnych, nauki religii. I znów na arenie politycznej ustępstwa wobec tych żądań dyktowała gra polityczna, a debata wyprana była z wszelkiego racjonalizmu.  


Nie ma tu miejsca na próbę szerszej analizy, warto jednak pokazać konkretny przykład z kanadyjskiego miast Brampton, gdzie rodzice zorganizowali „Marsz przeciw religii w szkole”. Wcześniej rodzice złożyli skargę na praktykę piątkowych modłów dla muzułmańskich uczniów w szkołach publicznych i stwarzanie uprzywilejowanych warunków dla jednej religii.       


Burmistrz Brampton, Linda Jeffrey stanowczo odrzuciła wszelką krytykę tych praktyk, stwierdzając że jest oparta na błędnych informacjach i mowie nienawiści. Rodzice upierają się jednak, że te praktyki są naruszeniem wartości demokracji i świeckiego państwa, że mowa nienawiści pojawia się raczej w nauczaniu religijnym, a zarzuty islamofobii są absurdalne, gdyż jest to wyłącznie wykręt, by uniknąć przyznania, że szkoła nie jest miejscem na religijną indoktrynację.


Tego rodzaju incydentów jest dziś w wielu krajach coraz więcej i chociaż konflikty z islamskimi ugrupowaniami są najbardziej drastyczne, agresywne wchodzenie jednej religii w sferę publiczną wydaje się być zachętę dla fanatycznych grup z wyznań, które wcześniej akceptowały zasadę rozdziału państwa i kościoła.


Czy jest jakakolwiek szansa na racjonalną dyskusję o zasadzie swobody wyznania, której praktyczna realizacja wymaga, aby państwo będące gwarantem religijnej tolerancji, nie wspierało żadnej religijnej indoktrynacji w państwowych szkołach i nie pozwalało na wkraczanie religii na pole polityki? Chwilowo mamy rząd koalicyjny – Prezesa Jarosława z ojcem Rydzykiem, co jeszcze silniej uświadamia pilną potrzebę takiej dyskusji.                


Szacunek dla religii nie ma żadnych podstaw, zaś politycy wykorzystujący religię w politycznej grze nie tylko okazują się wrogami demokracji, ale konsekwentnie niszczą systemy edukacyjne, co grozi narodowi cywilizacyjną klęską.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Bio-Psycho-Socjologiczny model fizjologii Poltiser 2017-03-16
1. Bez cienia szacunku Jadzia 2017-03-16


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 376 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Poświąteczna refleksja: wymuszanie poczucia winy   Ferus   2017-04-23
Islamscy towarzysze podróży w drodze do bigoterii i masowych mordów   Fernandez   2017-04-23
Chłopiec kaznodzieja   Dawkins   2017-04-19
O jakości naszych bogówCzęść IV   Ferus   2017-04-16
Wrobieni w „wolną wolę”   Ferus   2017-04-09
Żyjemy w epoce drugiej kontrreformacji   Koraszewski   2017-04-03
Autor urojony i jego frustracje   Ferus   2017-04-02
Azyl ignorancji, Część IX.   Ferus   2017-03-26
O jakości naszych bogów.Część III.   Ferus   2017-03-19
O religii bez cienia szacunku   Koraszewski   2017-03-16
Azyl ignorancji. Część VIII.   Ferus   2017-03-12
Dyskryminacja jest wynikiem fanatyzmu w systemie edukacji   Al-Dachachni   2017-03-11
Pod sztandarem Niebios   Foster   2017-03-09
O jakości naszych bogów. Część II.   Ferus   2017-03-05
O jakości naszych bogów   Ferus   2017-02-26
Wierzący wszelkiej maści łączcie się   Koraszewski   2017-02-23
Azyl ignorancji. Część VII.   Ferus   2017-02-19
Otwarty umysł jest zaletą   Andreadis   2017-02-16
Czy krytyczne myślenie zmieni Afrykę?   Igwe   2017-02-13
Wolna wola - klucz do piekielnych bram (II).   Ferus   2017-02-12
Wolna wola - klucz do piekielnych bram   Ferus   2017-02-05
Osaczeni przez religię   Rushdie   2017-02-03
Azyl ignorancji. Część VI.   Ferus   2017-01-29
Rozum i Wiara. Część  XVII   Ferus   2017-01-22
Refleksje sprzed lat: „Spisek sykstyński”   Ferus   2017-01-15
Wystarczy zadawać pytania?   Ferus   2017-01-08
Niewierny Tomasz i krzew gorejący   Ferus   2017-01-01
Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno   Koraszewski   2016-12-27
Rozum i Wiara. Część XVI   Ferus   2016-12-25
Czy mit o Świętym Mikołaju jest niemoralny?   Novella   2016-12-23
Dwie tezy dla „postępowców” o dżihadzie   Lumish   2016-12-23
Kolejne wyznanie ex-muzułmanki     2016-12-21
Azyl ignorancji. Część V.   Ferus   2016-12-18
"Nic wspólnego z islamem"?   Bergman   2016-12-11
Rozum i Wiara. Część XV.   Ferus   2016-12-11
Pierwsze pokolenie ex-muzułmanów     2016-12-07
Azyl ignorancji. Część IV.   Ferus   2016-12-04
Podporządkować prawo Bogu, czy bogów prawu?   Koraszewski   2016-11-30
Rozum i Wiara. Część XIV.   Ferus   2016-11-27
Azyl ignorancji. Część III.   Ferus   2016-11-20
Rozum i Wiara. Część XIII   Ferus   2016-11-13
Azyl ignorancji, Część II   Ferus   2016-11-06
Test na prawdziwość religijnej wiary   Ferus   2016-10-30
Azyl ignorancji.   Ferus   2016-10-23
Refleksje sprzed lat   Ferus   2016-10-16
Kościół, nauka i próby pogodzenia wiary z życiem   Koraszewski   2016-10-07
Uwagi o prawdziwych katolikach i prawdziwych muzułmanach   Koraszewski   2016-10-05
Dzisiejszy strajk i encyklika z 1968 roku   Koraszewski   2016-10-03
"Chrześcijańskie dziewczyny są przeznaczone tylko do jednego – do dawania przyjemności muzułmańskim mężczyznom”   Ibrahim   2016-10-03
Fiasko poszukiwań dobrego Boga   Ferus   2016-10-02
Podobno obrona ewolucji stała się właśnie trudniejsza. A juści.   Coyne   2016-09-30
Wywiad z Waleedem Al-Husseinim   Canlorbe   2016-09-29
Dobroć biblijnego Boga   Ferus   2016-09-25
Po wygnaniu 160 tysięcy demonów, główny egzorcysta Watykanu idzie do nieba   Coyne   2016-09-24
Szukając dobrego Boga w Biblii   Ferus   2016-09-18
Artykuł ateistki w “New York Times” zachwala prawdziwe cuda dokonane przez początkujących świętych   Coyne   2016-09-16
Szukając dobrego Boga w realnym świecie   Ferus   2016-09-11
Wierzę w Boga Ojca   Koraszewski   2016-09-09
Rozdzielenie religii i państwa – warunkiem demokracji     2016-09-08
Demony w afrykańskiej szkole?   Igwe   2016-09-05
Tłumaczenie rzeczywistości na religijną modłę   Ferus   2016-09-04
W poszukiwaniu drogi do świeckiego państwa   Koraszewski   2016-09-01
Bóg ześle naukę i technikę     2016-08-30
Czy wolno śmiać się z religii?   Koraszewski   2016-08-29
Rozum i Wiara. Część XII   Ferus   2016-08-28
Bańki, medycyna, islam i sport     2016-08-27
Jak odpowiadać na argumenty teisty   Stenger   2016-08-25
Niebiański haczyk i portfele wiernych   Ferus   2016-08-21
Tajemnicza logika Boga   Ferus   2016-08-14
Papież i Święta Wojna   MacEoin   2016-08-09
Homo sapiens i owoc z drzewa wiadomości   Kruk   2016-08-07
Religia zdrowego rozsądku   Dennett   2016-08-01
Trzystu wybitnych i Biblia   Ferus   2016-07-24
Młode pokolenie i imperatyw humanizmu w Afryce   Igwe   2016-07-18
Zaprzeczanie - ISIS zwycięża, kiedy milczysz   Frantzman   2016-07-17
Bandycki ramadan   Bekdil   2016-07-15
Misterium telefonicznych objawień   Kruk   2016-07-13
Powrót ofiary całopalnej   Ferus   2016-07-10
Ateizm w Etiopii   Igwe   2016-07-06
Hejże dzieci (boże), hejże ha   Ferus   2016-07-03
Zwrot, który zmienił świat   Koraszewski   2016-07-01
Dławienie wolnej myśli w Kenii   Igwe   2016-06-28
Niezastąpieni szafarze łask bożych   Ferus   2016-06-26
Humanizm jako alternatywa   Grayling   2016-06-12
Brat Tayler o Reza Aslanie   Coyne   2016-06-06
Czy to jest nauka, czy teologia?   Hoodbhoy   2016-06-05
O religiach z twarzą ludzką i nieludzką   Koraszewski   2016-05-31
Zachód musi powiedzieć "Je Suis Asia Bibi"   Meotti   2016-05-30
Matka jest tylko jedna?Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.   Ferus   2016-05-26
W obronie Sama Harrisa   Coyne   2016-05-09
Infantylizm marzeń o życiu wiecznym   Koraszewski   2016-05-08
Wezwanie do reformy islamu     2016-05-05
Religia to piekło kobiet     2016-05-04
Zakwefić kobiety: najpotężniejsza broń islamistów   Meotti   2016-05-04
Karta islamofobii pozostaje w grze   Coyne   2016-05-02
Rozum i Wiara. Część XI   Ferus   2016-05-01
Cuda, cuda ogłaszają   Ferus   2016-04-24
Nie wiedzieliście? Bóg jest pytaniem, nie zaś odpowiedzią!   Coyne   2016-04-23
Rozum i Wiara. Część X   Ferus   2016-04-10
Rozum i Wiara. Część IX   Ferus   2016-04-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Drugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchniNiewolnictwo seksualneMiłość teoretycznie przyzwoitychPsy nie idą do NiebaProblem zielonych strachówAntysemiccy ŻydziNowy gatunek homininów na czołówkach gazet.Moc Chrystusa zmusza cię


Technika, konsumeryzm i papież


W obronie pesymizmuTracąc moją religię?Ewolucja pomogła im...Konstytucyjni demokraci