Prawda

Niedziela, 27 wrzesnia 2020 - 23:05

« Poprzedni Następny »


Islam jest nie do pogodzenia z wolnością


Amil Imani 2018-06-06


Podczas gdy islam zawsze mnie odrzucał, coś w Ameryce przyciągało mnie jak potężny magnes. To coś było sercem i duszą Ameryki. Nazywa się to swobodą. Swoboda ucieleśnia najcenniejsze skarby ludzkości – zawiera siedem wolności, które razem czynią nas ludźmi. Bez swobody jesteśmy po prostu gatunkiem naczelnych. Islam jest anatemą każdej z tych wolności.

Dennis Prager w Still the Best Hope zwięźle wylicza to, co stanowi tę nadrzędną kartę istoty ludzkiej. W swojej książce przedstawia niezbite dowody, że islam jest nie do pogodzenia z nimi. Wybór jest między islamem a wolnością. Nie możemy mieć jednego i drugiego.  


Tak wspaniały sposób życia, że trzeba ludzi do niego zmuszać i mordować za opuszczanie go.
Tak wspaniały sposób życia, że trzeba ludzi do niego zmuszać i mordować za opuszczanie go.

Wolność polityczna


Prawo swobodnego wyboru rządu i rządy za zgodą ludzi. Islam z definicji jest wiarą w poddaństwo. Poddaje prawo ludzi do wyboru swojego rządu regułom nieomylnego Allaha, i równie nieomylnego i jedynego, ostatecznego emisariusza, Mahometa. W krajach, gdzie islam ma dominującą władzę, takich jak Arabia Saudyjska i Iran, ludzie nie mają żadnego wyboru w sprawie swojego rządu. Każda próba ze strony ludności, by zdobyć tę cenną wolność, jest brutalnie dławiona przez władze. Ziemia jest Allaha, ludzie są wehikułami Allaha, a rządcy są wyznaczonymi przez Allaha pasterzami jego stada, tak głosi wiara.  


Wolność religijna i wolność od religijnego przymusu  


Prawo do praktykowania każdej religii albo żadnej religii, jak również rozdział między religią a państwem. W islamie prawa nie-muzułmanów są ostro ograniczone. Od czasu do czasu wypowiada się puste słowa o „religiach księgi”, judaizmie i chrześcijaństwie.  W praktyce jednak także te uznane mniejszości są dyskryminowane. Żydzi i chrześcijanie są klasyfikowani jako dhimmi, nakłada się na nich specjalny podatek religijny i odbiera wiele praw obywatelskich. Rozdział między meczetem a państwem jest uważany za kolejne, obrzydliwe głupstwo pogańskich społeczeństw. Meczet jest w ziemiach islamskich państwem, bezpośrednio lub pośrednio.  


Wolność zgromadzeń


Prawo do spotykania się i stowarzyszania z każdą jednostką lub grupą. W islamie mniejszościom religijnym często nie wolno się zbierać, a wolność stowarzyszeń jest obcym pojęciem. Muzułmanów ostrzega się przed stowarzyszaniem się z nie-muzułmanami, mają się z nimi nie kontaktować, nie mówiąc już o przełamywaniu się chlebem. Nie-muzułmanie uważani są za nadżes—nieczystych. Prawo do zgromadzeń zarezerwowane jest dla aprobowanych imprez islamskich, takich jak liczne zgromadzenia religijne i urządzane przez rząd demonstracje.


Mniejszości religijne są albo zakazane, albo bardzo ograniczane w praktykach grupowych, takich jak wspólne modlitwy lub obchody świąt religijnych. Nie zaaprobowane grupy religijne, a to obejmuje wszystkich, którzy nie podporządkowują się linii dominującej sekty islamskiej, są nękane i mają znacznie mniejsze prawa. W ziemiach szyitów sunnici traktowani są niesprawiedliwie. Inni, tacy jak chrześcijanie i Żydzi są jeszcze za nimi w kwestii praw. Następnie cały zestaw innych mniejszości religijnych, takich jak bahajowie i sufici, spotykają się z najostrzejszymi restrykcjami i z prześladowaniami.


Wolność słowa


Prawo do wyrażenia swoich myśli i opinii, poza fałszywym okrzykiem „pali się! w zatłoczonym teatrze. Wolność słowa istnieje w społeczeństwach islamskich, jak długo śpiewasz pieśni pochwalne islamu i panującego systemu. Każda szczera krytyka panującego systemu uznawana jest za próbę zdyskredytowania go i wypaczenia faktów. Biada każdemu, kto odważa się wypowiedzieć najmniejsze zastrzeżenie do drakońskich praw islamskich i jego prymitywnego nauczania. Wyrażenie niezgody na podrzędny status kobiet, na przykład, jest pewnym sposobem na ściągnięcie gniewu państwa. Islamskie rządy i potężne islamskie organizacje z zapałem prowadzą kampanię na rzecz uniwersalnego przyjęcia tego, co nazywają prawami o bluźnierstwie. Proponują surowe kary dla każdego człowieka lub organizacji mówiących w jakikolwiek sposób nieprzychylnie o islamie, Mahomecie lub islamskiej świętości. Wygodnie zapominają  o podobnych postanowieniach dla innych religii.  Dlaczego dławić wolność słowa? Jeśli islam istotnie jest takim skarbem, jak twierdzą muzułmanie, to powinien być nieczuły na krytykę. W rzeczywistości, krytyczne badanie islamu powinno być dozwolone dla każdego, muzułmanów i nie-muzułmanów, by mogli sami decydować.


Te prawa o bluźnierstwie są kolejnym narzędziem do karania nie-muzułmanów, jak również muzułmańskich dysydentów.  


Wolność ekonomiczna


Prawo do przedsiębiorczości i zatrzymywania tyle z zarobków, ile jest prawnie możliwe. Tam, gdzie rządzi islam, islam rządzi wszystkim, włącznie z sprawami ekonomicznymi. Istnieje pewien stopień wolności w tej dziedzinie, ale z ograniczeniami. Można, na przykład, otworzyć restauracje lub pracować w niej. Niemniej, przez jeden pełen miesiąc w roku twoja restauracja musi być zamknięta od wschodu do zachodu słońca, by honorować miesiąc postu, ramadan. Albo, finansowanie przedsięwzięcia musi trzymać się islamskich reguł o pożyczaniu pieniędzy. W tej sprawie używa się wybiegów, gdy tylko odpowiada to państwu, a kiedy nie odpowiada, sprawcy są karani z powołaniem się na prawa o lichwie.  


Wolność prasyPrawo do publikacji i innych mediów, by orędować za wszystkim, co legalne. Istnieje odwrotny związek między zasięgiem rządów islamskich a wolnością prasy. Im silniejsze rządy, tym mniej wolności prasy. Tam gdzie islam ma wielką władzę, rolą prasy jest śpiewanie pochwał systemu i pisanie wyłącznie o sprawach zaaprobowanych przez władze. Wielu dziennikarzy regularnie otrzymuje krótsze lub dłuższe wyroki więzienia, wysokie grzywny i zakaz publikacji za to, że próbują pisać prawdę.  


Wolność od państwa


Możliwość jednostki życia z tak małą ingerencją państwa w jej życie, jak to możliwe. Ingerencja rządu w życie jednostki jest legendarna. W systemie islamskim rząd ma rządzić, a jednostka ma służyć rządowi. Koncepcja rządu jako zatrudnionych przez ludność jest całkowicie obca islamowi.


Rząd nakazuje najmniejsze szczegóły osobistego życia, od sposobu ubierania się do zakazywania kobietom studiowania na uczelniach. Islamska Republika Iranu pozostaje obecnie w tyle za Talibanem w Afganistanie, gdzie także dziewczynkom zabroniono chodzić do szkoły pod karą śmierci. Arabia Saudyjska nadal odmawia kobietom prawa do głosowania lub zajmowania stanowiska z wyboru. Kobietom nie wolno jeździć za granicę bez pisemnej zgody ojca lub męża. Ingerencji w osobiste życie jednostki jest mnóstwo.


Islam zderza się czołowo z każdym z tych siedmiu filarów swobody.


Islam is Incompatible with Liberty

25 maja 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaAmil Imani


Amerykański dziennikarz i publicysta urodzony w Iranie i działający na rzecz demokracji w Iranie oraz w innych krajach muzułmańskich.

Strona www autora

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 657 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28
Palestyńczycy: Czy rzeczywiście chodzi o “aneksję”?   Toameh   2020-06-26
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i KnesetCzęść 5: Wbijanie noża   Pandavar   2020-06-24
Przerażająca prawda o dziewicach z raju   Koraszewski   2020-06-24
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (VI)   Ferus   2020-06-21
Turcja: Uczniowie czytają Koran i porzucają islam   Bulut   2020-06-19
Wiara, nauka i umiłowanie bzdury   Koraszewski   2020-06-17
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-06-17
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. V   Ferus   2020-06-14
Dżihadystyczne narracje i islamskie fobie w Nigerii   Igwe   2020-06-11
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu (3)   Pandavar   2020-06-10
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. IV   Ferus   2020-06-07
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu   Pandavar   2020-06-03
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (III)   Ferus   2020-05-31
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Knesset.   Pandavar   2020-05-27
Męczeństwo w obronie niezmiernej głupoty   Koraszewski   2020-05-25
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. II   Ferus   2020-05-24
Nie ma boga nad Boga   Koraszewski   2020-05-18
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości - fikcja   Ferus   2020-05-17
Naprawdę świat chce być oszukiwany?   Ferus   2020-05-10
Usunięcie „Izraela” z duńskiej Biblii   Jacoby   2020-05-05
Fikcja uznawana za Prawdę (VIII)   Ferus   2020-05-03
Fikcja uznawana za Prawdę (VII)   Ferus   2020-04-26
Fikcja uznawana za Prawdę (VI)   Ferus   2020-04-19
Fikcja uznawana za Prawdę (V)   Ferus   2020-04-11
Fikcja uznawana za Prawdę (IV)   Ferus   2020-04-05
Oderwanie charedim   Rosenthal   2020-04-01
Fikcja uznawana za Prawdę (III)   Ferus   2020-03-29
Pandemia i muzułmańskie priorytety   Pandavar   2020-03-26
Fikcja uznawana za Prawdę (II)   Ferus   2020-03-22
Fikcja uznawana za Prawdę   Ferus   2020-03-15
Uciekłaś od wojny, a oni przyjęli cię      2020-03-13
Najdłużej trwająca mistyfikacja. Podsumowanie.   Ferus   2020-03-08
Religie usprawiedliwiają zabijanie, kradzież i inne przestępstwa   Al-Tamimi   2020-03-06
Credo islamu z ust autorytetu     2020-03-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IX)   Ferus   2020-03-01
Francja po cichu wprowadza z powrotem przestępstwo bluźnierstwa   Meotti   2020-02-27
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VIII)   Ferus   2020-02-23
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VII)   Ferus   2020-02-16
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VI)   Ferus   2020-02-09
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (V)   Ferus   2020-02-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IV)   Ferus   2020-01-26
Nie, islamofobia nie jest tym samym co antysemityzm   Bulut   2020-01-26
Niepowodzenie islamistycznej kampanii Erdogana w Turcji   Bekdil   2020-01-25
Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk