Prawda

Wtorek, 2 czerwca 2020 - 19:29

« Poprzedni Następny »


EU finansuje terroryzm


Noru Tsalic 2014-05-24

Przywódcy Autonomii Palestyńskiej, mają własne zdanie na temat cywilizacji i rządów prawa: dla nich umyślne zamordowanie niezaangażowanych w walkę cywilów jest nie tylko usprawiedliwione, ale wręcz „heroiczne”, pod warunkiem, że ci cywile są izraelskimi Żydami.

Niedawno Gerry Adams, przywódca Sinn Féin, został aresztowanyi przebywał przez kilka dni w areszcie w związku z morderstwem popełnionym według prokuratury przez IRA 42 lata temu. Nie mamy powodu sądzić, że pan Adams brał udział w tym morderstwie; w chwili gdy to piszę jest zwolniony z aresztu i nie znamy obecnego stanu śledztwa. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że gdyby stwierdzono jego udział, pan Adams zostałby wtrącony do więzienia, być może na zawsze. Fakt, że morderstwo miało motywy polityczne, że zostało popełnione dawno temu, przed Porozumieniem Wielkopiątkowym itd. – wszystko to jest i powinno być bez znaczenia dla rzetelnego procesu sprawiedliwości. Dla cywilizowanego narodu morderstwo jest morderstwem, niezależnie od tego jaka „sprawa polityczna” „motywowała” je w oczach morderców.

 

Przywódcy Autonomii Palestyńskiej, pozwalają sobie mieć odmienne zdanie w kwestii takich przejawów cywilizacji i rządów prawa: dla nich umyślne zamordowanie niezaangażowanych w walkę cywilów jest nie tylko usprawiedliwione, ale wręcz „heroiczne”, pod warunkiem, że ci cywile są izraelskimi Żydami; tym bardziej, jeśli morderstwo zostało dokonane przed podpisaniem Porozumień z Oslo (tj. momentu, kiedy Arafat został zmuszony, by  – przynajmniej teoretycznie – odrzucić drogę terroryzmu i zobowiązać się do wynegocjowanego rozwiązania).


Uśmiechnięty przywódca palestyński Mahmoud Abbas w towarzystwie Amny Muna, terrorystki, która zwabiła 16-letniego Ofira Rahuma w pułapkę morderców w 2001 r.
Uśmiechnięty przywódca palestyński Mahmoud Abbas w towarzystwie Amny Muna, terrorystki, która zwabiła 16-letniego Ofira Rahuma w pułapkę morderców w 2001 r.

Autonomia Palestyńska ma listę terrorystów, włącznie z tymi, którzy “dumnie” przyznają się do zamordowania z zimną krwią bezbronnych ludzi za “zbrodnię” bycia Żydami. Autonomia Palestyńska nie tylko domaga się uwolnienia tych morderców; nie tylko są oni celebrowani jako „bohaterzy”, kiedy to uwolnienie następuje; w czasie, kiedy siedzą w więzieniu tymczasowy „rząd” palestyński płaci każdemu z tych morderców szczodrą pensję, proporcjonalną do powagi ich zbrodni. A przez cały czas ludzie „popierający Palestyńczyków” na Zachodzie publicznie załamują ręce, ubolewając nad nędzą szarych Palestyńczyków – tych, którzy zdecydowawszy się na nie mordowanie Izraelczyków, nie są uprawnieni do rządowych wysokich wypłat.

 

W celu złagodzenia nędzy i umożliwienia funkcjonowania „umiarkowanemu” kierownictwu palestyńskiemu Unia Europejska (a także wiele rządów europejskich, włącznie z rządem Wielkiej Brytanii) przekazują do AP znaczne sumy z pieniędzy podatników. W rzeczywistości Unia Europejska (a nie bogate w naftę Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Katar) jest największym donatorem. Pozornie fundusze europejskie nie idą na płace dla uwięzionych terrorystów, ale dla ludzi pracujących dla rządu palestyńskiego; na przykład, dla nauczycieli w Gazie, których wyrzucił z pracy Hamas po przejęciu władzy, a którzy otrzymują obecnie płace od AP (z funduszy UE), żeby … nie uczyli.  Jest to jednak sprawa dużo poważniejsza niż tylko marnowanie ciężko zarobionych pieniędzy podatników europejskich. Fakt, że te fundusze pokrywają płace pracowników rządowych, pozwala AP na skierowanie innych funduszy na zapłaty dla uwięzionych terrorystów.

 

Finansowanie terroryzmu jest nielegalne; płacenie pensji nauczycielom nie jest nielegalne. Skutek jest jednak ten sam – w praktyce hojne dotacje Europy przyczyniają się do nagradzania i dawania motywów do terroru.

 

I nie jest to jedyny sposób, w jaki politycy europejscy nadużywają naszych pieniędzy. Zarówno UE, jak wiele rządów europejskich finansuje także organizacje ekstremistyczne w Izraelu. Zbadajmy na przykład sprawę tak zwanego Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) [Komitet Izraelski Przeciwko Burzeniu Domów].  Wśród swoich donatorów organizacja ta podaje Komisję Europejską i rząd Hiszpanii.  

 

Pozornie ICAHD skupia się na sprzeciwie wobec burzenia domów palestyńskich przez władze izraelskie. Jest to jednak tylko przykrywka, zaprojektowana na rzecz łatwowiernych donatorów, którzy zadowalają się przeczytaniem nazwy organizacji. W rzeczywistości, sprzeciw wobec burzenia domów jest minimalnym, niewiele znaczącym szczegółem w wielkich planach tej organizacji; tym, o co ICAHD naprawdę walczy, jest zburzenie państwa Izrael.

 

Nie jest też tak, że ICAHD w jakikolwiek sposób ukrywa swoje zamiary. Wręcz przeciwnie, deklaruje na swojej oficjalnej witrynie internetowej – po angielsku, słowami swojego założyciela Jeffa Halpera (marksisty starego stylu, który łączy wygląd Fidela Castro ze strategiami przypominającymi Stalina) – że popiera „dwunarodowe państwo Palestynę/Izrael”. Rozwiązaniem całego problemu jest, według Jeffa Halpera, jedno państwo, które będzie „zbudowane jako zaledwie słaba jednostka administracyjna zamiast być strażnikiem tożsamości narodowej”.

 

Takie państwo, być może nazwane „Kanaan”:

“będzie państwem federalnym ‘wielką koalicją’ dwóch ludów, w którym dzięki wyborom proporcjonalnym, decyzje dotyczące całej populacji będą miały powszechne poparcie”.


Nie, to nie jest Fidel Castro; to jest Jeff Halper. UE używa moich, ciężko zarobionych pieniędzy, by płacić za utrzymanie tego błazna, jego mrzonki i podróże zagraniczne...  Dlaczego??
Nie, to nie jest Fidel Castro; to jest Jeff Halper. UE używa moich, ciężko zarobionych pieniędzy, by płacić za utrzymanie tego błazna, jego mrzonki i podróże zagraniczne...  Dlaczego??

Nie trzeba dodawać, że Halper nawet nie próbuje wyjaśnić, jak takie „państwo” zostałoby ustanowione, dzięki jakiemu cudowi ludzie zaangażowani w pełną przemocy, trwającą stulecie walkę nagle zgodzą się na stworzenie jego „wielkiej koalicji”. Oczywiście, nie ma niczego podobnego na całym Bliskim Wschodzie i dlatego Halper musi rzucać wzrokiem dalej, na Szwajcarię i Belgię. Pomijając fakt, że ani Arabowie palestyńscy, ani Żydzi izraelscy nie chcą Kanaanu Halpera (w chwili pisania tego tekstu jest wątpliwe czy Wallonowie i Flamandowie pragną być Belgami) pozostaje poradzenie sobie z „drobnym szczegółem”: jak „rozwiązanie typu szwajcarskiego” (tj. takie, które wyewoluowało przez stulecia w centrum Europy)  można szybko i pokojowo zrealizować na Bliskim Wschodzie – Bliskim Wschodzie Syrii, Iraku, Egiptu, Hamasu i Hezbollahu.

 

Ale “wielcy myśliciele”, tacy jak Halper, nie kłopoczą się takimi drobiazgami. Wręcz przeciwnie: w jego „wspaniałej wizji” pozbycie się państwa żydowskiego jest zaledwie pierwszym etapem. Ostatecznym rozwiązaniem jest, oczywiście, całkowite pozbycie się państw narodowych i zastąpienie ich „Bliskowschodnią Konfederacją Kultur i Ludów”, która będzie obejmowała nie tylko nowoutworzony „Kanaan”, ale także Jordanię, Liban, Syrię i Irak. Łatwizna; Halper przechodzi do „zaprojektowania” głównych „organów rządzących” swojej nowej „jednostki politycznej”:

 

  • Zgromadzenie ludowe będzie reprezentować wiele grup etnicznych i kulturowych regionu, z których wiele jest przywiązanych terytorialnie (Beduini, Druzowie, Czerkiesi, Samarytanie, Alawici, Maronici, Roma, Ormianie, Żydzi Mizrachi, Grecy i inni). 
  • Zgromadzenie Narodowe będzie reprezentować tych, którzy wolą identyfikować się ze swoimi społecznościami narodowymi, których przywiązanie terytorialne często pokrywa się (Palestyńczycy, Izraelczycy, Jordańczycy, Syryjczycy i Libańczycy, może także Kurdowie i inni).
  • Zgromadzenie Religii będzie reprezentować tych wielu, dla których tożsamość religijna jest centralna, jeśli nie nadrzędna (muzułmanów, żydów i chrześcijan z ich mnóstwem wyznań, niektóre nakładające się na identyfikację narodową, plus Bahajowie, Samarytanie, Druzowie i inni).
  • Zgromadzenie Wolnych, dla ludzi takich jak ja i prawdopodobnie większość z was, którzy to czytacie, będzie reprezentować i dawać wyraz obywatelom Konfederacji, którzy wolą identyfikować się wyłącznie jako jednostki lub z każdą tożsamością,  jaka wyłoni się sytuacji pan- i post-państwowości, albo dla których uczestnictwo w szerszym organie politycznym uzupełni ich uczestnictwo w innych Zgromadzeniach; wreszcie,
  • Zgromadzenie Grup Politycznych będzie reprezentować elektorat zorganizowany wokół przecinających kwestii i ideologii (ruchy polityczne i partie, zgrupowania religijne, takie jak Hezbollah i Hamas, feministki i społeczności LGBT, środowiskowcy i przedsiębiorcy, by wymienić tylko kilka).”

 

Pomijając „drobną trudność”, jakiej spodziewają się ludzie tacy jak ja, w doprowadzeniu do sytuacji, w której tacy miłośnicy demokracji  jak Hezbollah i Hamas będą demokratycznie dzielić salę „Zgromadzenia” z feministkami i organizacjami LGBT (Przypuszczalnie izraelskimi, jako że żadna taka organizacja nie istnieje w świecie arabskim) wszystko to podejrzanie wygląda – zależnie od twojego tła kulturowego – jak albo „Era Mesjańska”, albo bliskowschodnia reinkarnacja dobrego, starego Związku Radzieckiego. Nie kłopocz jednak Halpera praktycznymi kwestiami; sprowadzona do podstaw jego logika jest prosta: Arabowie palestyńscy i Żydzi izraelscy nie umieją znaleźć sposobu na zakończenie konfliktu? Dorzuć więc Alawitów z Syrii, szyitów z Iraku i Libanu, sunnitów; i na dokładkę także Kurdów, chrześcijan i Druzów – z których wszyscy tkwią głęboko w zażartych, pełnych przemocy konfliktach. Walka z pożarem przez wylewanie benzyny na płomienie. Znakomity pomysł!

 

Ludzie o zdrowych zmysłach uznają rozważania tego pana za absurdalne urojenia odurzonego ideologią marzyciela (szczodrze zakładam nieobecność bardziej chemicznych rodzajów odurzeń). I rzeczywiście, jak sam Halper jest zmuszony zauważyć, jego „Komitet Izraelski Przeciwko Burzeniu Domów” jest… pozbawiony Izraelczyków. Słowami Halpera:

 

“Jesteśmy jedną z najlepiej znanych organizacji izraelskich za granicą […] Ale jesteśmy jedną z najmniej znanych organizacji izraelskich w Izraelu”.


Przemawiając na jednej z “imprez” ICAHD, założyciel tej grupy skarżył się, że: “Mamy internacjonałów, mamy Palestyńczyków, ale nie mamy żadnych Izraelczyków, nawet jako działaczy […] Po prostu nie przychodzą. To wykracza poza ich zainteresowania”.

 

Ale dla marksisty starego stylu, takiego jak Halper, niepowodzenie w przekonaniu rodaków środkami demokratycznymi jest nieważne; zawsze przecież istnieją środki niedemokratyczne:

“Okupacja skończy się tylko przez nacisk zewnętrzny […] po co więc marnować czas na próby przebicia się do społeczeństwa izraelskiego?”


Lub, jak ujęliby to Stalin i Hitler, po co marnować czas na podporządkowywanie się demokratycznej woli społeczeństwa, kiedy zawsze można ich zmusić, by robili to, co nakazują im ich ideologiczni übermenschen?

 

Tak więc, utraciwszy nadzieję co do swoich rodaków w Izraelu, Halper zawzięcie łowi “partnerów międzynarodowych”.  I odnosi sukcesy – informuje nas, że jego „sieć międzynarodowa” obejmuje obecnie “ muzeum w RPA, palestyńskie centrum pokojowe Beit Arabija i aktywistów w zajętym na dziko budynku w Polsce”.

 

Choć to wszystko brzmi tak niedorzecznie, ten błazen – którego izraelskich zwolenników można policzyć na palcach jednej ręki – jest zapraszany przez niemądrych ludzi Zachodu do „reprezentowania izraelskiego obozu pokoju”. W ten sposób „reprezentował” na niedawnym

festiwalu nienawiści zorganizowanym przez kościół St James Piccadilly w Londynie – na którym stała publiczność nałogowych „krytyków Izraela” gorliwie połykała gromy, jakie ciskał na “okupację” i “apartheid”.

 

Pytaniem jest jednak, dlaczego Komisja Europejska finansuje – używając ciężko zarobionych pieniędzy podatników – działalność Jeffa Halpera? Dlaczego UE – członek Kwartetu Bliskowschodniego, oficjalnie popierającego rozwiązanie w postaci dwóch państw – daje pieniądze ekipie ideologicznej wyraźnie sprzeciwiającej się temu rozwiązaniu? Dlaczego Unia Europejska (która jest zobowiązana prawem do przestrzegania zasad demokracji liberalnej) finansuje grupkę kawiarnianych marksozaurów, której celem jest zlikwidowanie  demokratycznego państwa? Jak zareagowałby rząd Hiszpanii (kolejny donator ICAHD), gdyby Izrael finansował organizację wywrotową, mającą na celu zlikwidowanie Hiszpanii?

 

Unia Europejska (jak również wiele rządów europejskich) jest winna finansowania terroryzmu i działalności wywrotowej; a jedynym pytaniem jest to – czy jest to wynik tylko niekompetencji, czy też złej woli?

 

 

European Uunion, you stand accused of funding terrorism and subversion. How do you plead?

 

17 maja 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 Noru Tsalic

Izraelski bloger, obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii.

 


Oczywiście Jeff Halper bywał również w Polsce, gdzie ma całe rzesze wielbicieli. Na zdjęciu (drugi z lewej) odwiedza polskie liceum wraz z Omarem Farisem, propagującym bohaterstwo takich  morderczyń jak Dalal Mughrabi.  (Pan Omar F. - drugi z prawej.)

Oczywiście Jeff Halper bywał również w Polsce, gdzie ma całe rzesze wielbicieli. Na zdjęciu (drugi z lewej) odwiedza polskie liceum wraz z Omarem Farisem, propagującym bohaterstwo takich  morderczyń jak Dalal Mughrabi.  (Pan Omar F. - drugi z prawej.)
Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1537 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpieczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk