Prawda

Poniedziałek, 3 października 2022 - 22:19

« Poprzedni Następny »


Co dziś myślą palestyńscy Arabowie?


Frimet i Arnold Roth 2021-06-25

<span>Bezrobotni Palestyńczycy w  Gazie, Rafah, czerwiec 2021r. (Źródło zdjęcia: Czerwony Krzyż)</span>
Bezrobotni Palestyńczycy w  Gazie, Rafah, czerwiec 2021r. (Źródło zdjęcia: Czerwony Krzyż)

Sondaże opinii publicznej przeprowadzane systematycznie wśród palestyńskich Arabów są interesującym źródłem informacji. Co prawda pokazują wiele wewnętrznych sprzeczności i wiele kwestii pozostaje niejasnych, ale przynajmniej nie ma tu pobożnych życzeń i projekcji, które tak często powodują, że zewnętrzne analizy są mylące, lub co gorsza celowo wprowadzają w błąd.

Od lat informujemy o wynikach okresowych sondaży przeprowadzanych przez Palestyńskie Centrum Badań Polityki i Sondażu (PSR), instytucję kierowaną przez cieszącego się szacunkiem profesjonalistę, dr Chalila Szikakiego. (Znamy Szikakiego tylko z jego publikacji i opinii o nim innych fachowców. Nigdy nie mieliśmy z nim bezpośrednich kontaktów.)


Zanim przejdziemy do szczegółów i danych, warto powtórzyć to, co pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich postów o sondażach opinii publicznej wśród palestyńskich Arabów [Patrz: 04.04.18: Oto jeden obraz tego, czego chcą Arabowie palestyńscy]:

Sondaże opinii palestyńskich Arabów mogą być cennym narzędziem pomagającym zrozumieć, co myślą w danym momencie. I, co jest nie mniej ważne, jak trafne są ich oceny tego, co zdarzy się w przyszłości. Są one znacznie bardziej wartościowe niż domysły dziennikarzy na temat tego, co myślą i czego chcą palestyńscy Arabowie. Często spotykamy swobodne opinie o poglądach i aspiracjach palestyńskich Arabów. Jednak bardzo często dane z badań przedstawiają obraz, który całkowicie różni się od tego, co się o nich mówi. Dlatego co pewien czas pokazujemy tutaj publikowane wyniki sondaży przeprowadzonych przez stosunkowo szanowane organizacje w palestyńskim społeczeństwie arabskim.

Sondaż opinii publicznej PSR oznaczony numerem 80 został opublikowany wczoraj. Raport informuje o sondażu przeprowadzonym na próbie 1200 dorosłych, z którymi przeprowadzono wywiady ankietowe w 120 losowo wybranych lokalizacjach na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy w dniach między 9 a 12 czerwca 2021 r. (Margines błędu wynosi plus/minus 3%.)


Komunikat prasowy podsumowujący wyniki tego sondażu
 zaczyna się od niezwykle mocnego języka, mówiącego o „ zmianie paradygmatu w postawach wobec AP i jej przywództwa oraz na korzyść Hamasu i walki zbrojnej ”. Można by sądzić, że powinno to trafić na czołówki gazet. Jednak palestyńskie sondaże opinii publicznej nie budzą specjalnego zainteresowania. Przedstawiamy tu niektóre z wyników tego sondażu.


Przywództwo polityczne

 • Sondaż PSR wskazuje na powszechne niezadowolenie społeczeństwa z przywództwa 85-letniego prezydenta Mahmouda Abbasa. Abbas został wybrany 9 stycznia 2005 r. na urząd prezydenta Autonomii Palestyńskiej na czteroletnią kadencję, która ubiegła z dniem 15 stycznia 2009 r. Po ponad szesnastu latach od objęcia władzy nie daje żadnych wskazówek, że jest gotów z niej zrezygnować. Wręcz przeciwnie.
 • Abbas ogłosił 15 stycznia 2021 r., że w dniu 22 maja 2021 r. odbędą się wybory do niefunkcjonującej już od lat Palestyńskiej Rady Legislacyjnej. Po tych wyborach miały się odbyć wybory prezydenckie, wyznaczone na 31 lipca 2021 r. W oparciu o te opinie, które czytaliśmy, było bardzo niewielu obserwatorów, którzy wierzyli, że te wybory rzeczywiście się odbędą.
 • A 30 kwietnia 2021 okazało się, że sceptycy mieli rację, jak donosił Reuters „ przywódca palestyński opóźnia wybory parlamentarne i prezydenckie, obwiniając Izrael ”. (Oczywiście, że było winą Izraela - bo wszystko, co złe w ich świecie, jest winą Żydów.)
 • Warto jednak zauważyć, że jak pokazuje sondaż, dwie trzecie palestyńskich Arabów potępia decyzję Abbasa o przełożeniu wyborów. Dla nas to ważna sprawa. Podczas gdy zachodnie media zachłannie połykały zapewnienia Abbasa, który obwiniał syjonistów, poddani Abbasa doskonale rozumieją jego grę i nie lubią tego. 
 • Ta sama proporcja, dwie trzecie respondentów, mówi, że powodem, dla którego wybory zostały przełożone, nie są żadne brudne czyny syjonistów, ale raczej to, że Abbas  „obawiał się ich wyniku, a nie dlategoże Izrael uniemożliwił przeprowadzenie wyborów w Wschodniej Jerozolimie. Jego próba obwinianie Izraela była wyjaśniana w doniesieniu Associated Press z 27 kwietnia 2021 r. [„ Urzędnicy egipscy: Palestyńczycy planują odwołanie wyborów”], w którym wskazuje się jako na oczywisty fakt: że rola Izraela jest niczym więcej niż tylko „ pretekstem dla Abbasa do odwołania wyborów parlamentarnych, które jego ruch Fatah prawdopodobnie przegra. Fatah podzielił się na trzy rywalizujące listy, torując drogę Hamasowi do wyłonienia się jako największej partii w parlamencie ”.
 • Ten wniosek potwierdzają najnowsze dane PSR. Wyraźna większość badanych woli przywództwo Hamasu od Fatahu pod rządami Abbasa. Mówiąc bardziej konkretnie, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj między dwoma kandydatami, Mahmoud Abbas zdobyłby 27% głosów i przegrałby dramatycznie z przywódcą Hamasu Ismailem Haniją, który dostałby 59%. Trzy miesiące temu sondaż PSR przewidywał, że Hanija ma 46% poparcia, a Abbas 47 procent. Nie to Abbas chciał usłyszeć.
 • W hipotetycznej rywalizacji między Haniją a skazanym na dożywocie terrorystą Marwanem Barghoutim (który wśród długiej listy przestępstw, za które trafił do więzienia, osobiście zapłacił za bombę, która zamordowała naszą córkę), Barghouti wygrałby uzyskując 51% poparcia, zaś w tym układzie Haniję wybrałoby tylko 42 procent. Ale PSR nie przypomina, że we wcześniejszym sondażu, trzy lata temu , Barghouti uzyskał znacznie wyższe poparcie niż w tym miesiącu. 
 • Abbas ma gorsze wyniki na Zachodnim Brzegu niż w Gazie. W Gazie Abbas zdobyłby 30% głosów (44% trzy miesiące temu); Haniję wybrałoby 60% (56% trzy miesiące temu). Na Zachodnim Brzegu, który nominalnie jest kontrowany przez Fatah/PA/ Abbasa, Abbasa wybrałoby tylko 25% (52% trzy miesiące temu), a Haniję 59% (38% trzy miesiące temu).
 • Co więcej, sondaż wskazuje na „ powszechne niezadowolenie z wyników rządu i kierownictwa AP, a także Fatahu podczas [ ostatnichkonfrontacji i wojny ”.
 • Ogólnie rzecz biorąc, poparcie dla Hamasu wzrosło dramatycznie kosztem Fatahu: „ Większość Palestyńczyków uważa, że Hamas bardziej zasługuje na reprezentowanie i przewodzenie narodowi palestyńskiemu ” niż Fatah pod przywództwem Abbasa.
 • Na pytanie o zdolność obecnego rządu Autonomii Palestyńskiej, kierowanego (od kwietnia 2019 r. ) przez premiera Mohammada Sztajjeha, do poprawy warunków gospodarczych, 62% nie spodziewa takiej poprawy.

<span>Bezrobotni palestyńscy Arabowie w Gazie – 2017</span>
Bezrobotni palestyńscy Arabowie w Gazie – 2017

Pokój

 • Jakie są preferowane przez palestyńskie społeczeństwo arabskie sposoby wyjścia z tego, co w opracowaniu wyników sondażu określa się obecnym status quo. 27% badanych twierdzi, że „ zawarcie porozumienia pokojowego z Izraelem ” (spadek z 36% trzy miesiące temu). Nie daje to odpowiedzi na pytanie, jak taki pokój osiągnąć, ale tylko taką opcję autorzy ankiety odważyli się zaproponować. Znacznie większa grupa respondentów, licząca 39% uważa, że prowadzi do tego „ zbrojna walka przeciwko izraelskiej okupacji ” (znaczny wzrost w porównaniu do 26% trzy miesiące temu). 11% badanych wolałaby prowadzić „opór bez przemocy ”. 18% twierdzi, że status quo nie jest w gruncie rzeczy taki zły i woli go zachować.
 • Zapytani o celowość ponownego zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi teraz, kiedy Trump odszedł, a rządzą Demokraci pod rządami Bidena, 54% nie chce takiego zbliżenia.
 •  
 • Stany Zjednoczone i Europa często i entuzjastycznie mówią o rozwiązaniu w postaci dwóch państw. Ale poparcie dla tej koncepcji (bliżej niezdefiniowanej w ankiecie) wyniosło zaledwie 39%, prawie identyczne jak trzy miesiące temu. Aż 58% badanych twierdzi, że się temu sprzeciwia.

 

Wojna

 

 • Poparcie dla powrotu do konfrontacji zbrojnej i intifady gwałtownie wzrosło do poziomu 60%. Spadło poparcie dla wznowienia negocjacji z Izraelem i przekonanie, że negocjacje są najlepszym sposobem na zakończenie „okupacji”. 
 • Która strona „wygrała” wojnę w maju 2021 między siłami Hamasu w Gazie a IDF? Społeczeństwo palestyńskich Arabów ma na ten temat zapierający dech w piersiach jasny pogląd: „ Przytłaczająca większość… (77% ) wierzy, że Hamas zwyciężył w swojej ostatniej wojnie z Izraelem, podczas gdy zaledwie 1% uważa, że Izrael był zwycięzcą ”. 
 • 72% uważa, że ponad 4300 rakiet Hamasu zostało wystrzelonych na izraelskie miasta w „obronie Jerozolimy i meczetu Al Aksa ”. 
 •  
 • Spośród różnych ugrupowań „najbardziej chętnych do obrony Jerozolimy i jej świętych miejsc ”, Hamas wskazuje 29% badanych, a Fatah/PA Mahmuda Abbasa zaledwie 3%.
 • 60% ankietowanych uważa, że udział (prawdopodobnie chodzi o zamieszki i ataki na Izraelczyków) „ palestyńskich obywateli Izraela” w niedawnej konfrontacji był spowodowany przede wszystkim ich pragnieniem obrony świętych miejsc . "
 •  
 • 94% „jest dumnych z wyników Strefy Gazy podczas majowej konfrontacji z Izraelem, podczas gdy 6% twierdzi, że nie są dumni”.

<span>Palestynczycy odbierający wypłaty w urzędzie pocztowym w Rafah w Gazie, 9 listopada 2018. Zdjęcie: SaidKhatib/AFP.    </span>
Palestynczycy odbierający wypłaty w urzędzie pocztowym w Rafah w Gazie, 9 listopada 2018. Zdjęcie: SaidKhatib/AFP.    

Życie

 • Na pytanie, czy mają pozytywny stosunek do poziomu życia („ pozytywna ocena warunków ”), tylko 8% badanych mieszkańców Strefy Gazy odpowiada, że tak. Na Zachodnim Brzegu zadowolonych jest aż 24%.
 • 26% wszystkich palestyńskich Arabów „chce emigrować ze względu na warunki polityczne, bezpieczeństwo i warunki ekonomiczne ”. Podział: w Strefie Gazy 42% (nieco więcej niż trzy miesiące temu, kiedy było 40%). Na Zachodnim Brzegu 15%  chciałoby wyemigrować (znacznie mniej niż trzy miesiące temu, kiedy taką chęć deklarowało 23 procent). 
 • Najczęściej oglądanym kanałem telewizyjnym wśród palestyńskich Arabów jest Al Dżazira TV (oczywiście po arabsku), którą ogląda 36% respondentów. Następna była telewizja Al-Aksa z zaledwie 13% oglądających i sześć innych kanałów, które mają znacznie mniejszą popularność.  

 

Korupcja w palestyńskich instytucjach arabskich

 

 • Czy w instytucjach PA jest korupcja? 84% respondentów deklaruje, że tak.
 • Czy w instytucjach Hamasu panuje korupcja? 57% mówi, że tak.
 • Czy można bez obaw krytykować instytucje PA? 46% mieszkańców Zachodniego Brzegu twierdzi, że tak. 
 • Czy możesz bez obaw krytykować instytucje Hamasu? 50% Gazańczyków mówi, że tak.

 

Nagrody za terror

 

 • Ponieważ jest to badanie palestyńskich Arabów na temat poglądów palestyńskich Arabów, nikogo nie powinno dziwić, że w sondażu unika się pytania wprost, czy niesławny program stałych wypłat z budżetu Autonomii Palestyńskiej dla uwięzionych lub dla rodzin zabitych terrorystów („ Płaca za mord ” lub mniej barwnie „  Nagrody za terror”) powinien być kontynuowany . Oczywiście (można wnioskować z tego sondażu), że chcą, aby to było kontynuowane. 
 • Pytanie w ankiecie PSR brzmi: Czy te płatności „dla rodzin męczenników i więźniów [powinny być] oparte na ocenie potrzeb i liczbie członków rodziny, a nie w zależności od czynu popełnionego przez męczennika lub liczby lat spędzonych w więzieniu"? (Obecny system nagród za terror uzależniony jest od tego, jak odrażający był akt terroru i na jak długą karę więzienia terrorysta został skazany, zakładając, że został złapany i osądzony.) Dostosowanie wypłat do rzeczywistych potrzeb rodziny terrorysty jest daleko idącą i nieprawdopodobną propozycją w pytaniu ankietowym. 
 • Wynik jest absolutnie (i niepokojąco) jasny: 70% badanych jest przeciwnych proponowanej zmianie. Są zadowoleni z dzisiejszego stanu rzeczy – im więcej zabitych i rannych Izraelczyków, tym więcej pieniędzy terrorysta ma dostać z chronicznie niewypłacalnego budżetu PA. Nie widzą w tym niczego złego. Abbas i jego świta, niezdolni do stworzenia ani prowadzenia systemu edukacji, przyzwoitego systemu opieki zdrowotnej, do budowania infrastruktury przemysłowej, aby stworzyć możliwości zatrudnienia i zachęt do przedsiębiorczości, z oszałamiająco wysoką stopą bezrobocia wynoszącą 38% wśród młodzieży w wieku między 18 a 29 rokiem życia ( dane z 2019 r. ) – po prostu rozdają darowaną gotówkę, którą PA otrzymuje od głupich rządów w Europie i poza nią. To łatwa decyzja.
 • Istotny przypisstopa bezrobocia w 2019 r.  (oficjalne dane Autonomii Palestyńskiej) w tej grupie wiekowej w Gazie wyniosła niewiarygodne 63% . Jest to informacja, o której należy pamiętać, kiedy widzimy relacje o masach Gazańczyków gromadzonych się na wiecach protestacyjnych i szalenie brutalnych „protestach” w pobliżu granicy z Izraelem.  

Jest wiele do przemyślenia w tych odkryciach, być może najważniejszą częścią tego jest to, że przywódcy palestyńskich Arabów ani nie budują wiarygodnej drogi do pokoju z Izraelem, ani nie robią niczego, by złagodzić namiętność ich społeczeństwa do wojny, konfrontacji i samooszukiwania się.

 

To przygnębiający obraz dla każdego, kogo to rzeczywiście interesuje.


What do the Palestinian Arabs now?

This Ongoing War, 16 czerwca 2021

 

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski


Frimet i Arnold Roth

Rodzice zamordowanej przez terrorystów z Hamsu 15-letniej Malki Roth. Ich córka została zamordowana 9 sierpnia 2001 roku podczas zamachu na restaurację  Sbarro.  W zamachu zamobójczym zginęło wówczas 15 cywilów, w tym 7 dzieci, 130 osób zostało rannych.

Frimet i Arnold Roth od wielu lat prowadzą stronę internetową This Ongoing War


Państwo Frimet i Arnold Roth założyli również fundację imienia swojej córki. Fundacja ta zajmuje się pomocą dla dzieci żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Obraz przygnębiający? Marek Eyal 2021-06-25


Notatki

Znalezionych 2227 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Główny nurt i władczyni pierścionka   Koraszewski   2022-10-03
Iran: dymiący wulkan   Taheri   2022-10-03
Iran kupił ponad milion hektarów ziemi w Wenezueli     2022-10-02
Wojownicy sprawiedliwości społecznej ignorują arabskich właścicieli niewolników   Bard   2022-10-01
Czy irański naród otrzyma wsparcie demokratycznego Zachodu?   Koraszewski   2022-09-30
Rosja i Iran: przyjaźń czy tylko partnerstwo?   Amos   2022-09-25
Niebezpieczne związki, czyli sojusze wiernych i niewiernych   Koraszewski   2022-09-24
Nierozwiązywalne konflikty na Bliskim Wschodzie   i Alberto M. Fernandez   2022-09-18
Trzecia droga skręca w prawo   Koraszewski   2022-09-17
Palestyńczycy i świat nie potrzebują jeszcze jednego, skorumpowanego, upadłego, terrorystycznego państwa arabskiego   Toameh   2022-09-17
Jak Zachód zbudował rosyjskiego wroga   Taheri   2022-09-16
Dlaczego ludzie nienawidzą?   Koraszewski   2022-09-15
Fundamentalna irracjonalność palestinizmu   Bellerose   2022-09-14
Administracja Bidena “zaniepokojona” izraelskimi rajdami na Zachodni Brzeg   Fitzgerald   2022-09-13
Departament Stanu traktuje śmierć Abu Akleh jako priorytet, ignorując śmierć Malki Roth   Meyers Epstein   2022-09-12
Kiedy niemieccy ekolodzy i rząd Putiuna mieli gorący romans   Godefridi   2022-09-12
Arabowie do Bidena: Nie podpisuj umowy z Iranem, doprowadzi to do wojny   Toameh   2022-09-10
Oni umarli wszyscy, my wszyscy żyjemy   Koraszewski   2022-09-09
Norwegia dostaje za swoje   Bawer   2022-09-08
Tragedia bez Żydów to żadna wiadomość   von Koningsveld   2022-09-06
A piecyk wciąż dymi   Koraszewski   2022-09-03
Co mają wspólnego Indianie Abenaki z Żydami oraz z firmą Ben &Jerry?   Amos   2022-09-02
Bejrut i Stalingrad Arabów   Fernandez   2022-08-30
Kto egzekwuje antysemickie prawa Autonomii Palestyńskiej dotyczące obrotu ziemią AP?   Hirsch   2022-08-29
Czego szef @UNRWA nie powiedział Radzie Bezpieczeństwa ONZ     2022-08-28
Burza w szklance wody, czy spór o fundamentalne zasady?   Koraszewski   2022-08-27
Kiedy krytyka George’a Sorosa jest antysemicka?     2022-08-25
Czy jest szansa na redukcję zatrudnienia w przemyśle wróżbiarskim?   Koraszewski   2022-08-24
Książka o niemieckich nazistach nad Nilem     2022-08-23
Podczas nadchodzącej sesji ONZ Palestyńczycy będą domagać się pełnego uznania „Państwa Palestyna”   Hirsch   2022-08-22
Tożsamość cała w skowronkach   Koraszewski   2022-08-20
Europejskie związki z NGO powiązanymi z palestyńskimi terrorem   i Liora Rosenblatt   2022-08-18
Jak “przebudzeni” wymazali w mediach klasę robotniczą i Żydów   Tobin   2022-08-17
Fałszywe oskarżenia i ideologiczne uprzedzenia   Steinberg   2022-08-17
Czym jest proporcjonalność w prawie międzynarodowym, gdy chodzi o Izrael?   Hirsch   2022-08-16
Palestyńczycy popełniają samobójstwa, podczas gdy ich przywódcy żyją w hotelach i willach   Toameh   2022-08-15
Dżihad i pokój, kiedy wyrosną gruszki na wierzbie   Blum   2022-08-13
O różnych formach oderwania od rzeczywistości   Koraszewski   2022-08-13
Biden i bardzo masochistyczny gwóźdź   Taheri   2022-08-12
Co zobaczył Seward w Jerozolimie   Jacoby   2022-08-09
Pandemia małpiego rozumu   Koraszewski   2022-08-08
Dlaczego zachodni dziennikarze omijają temat nepotyzmu i korupcji w Autonomii Palestyńskiej?   Fitzgerald   2022-08-07
Ekoekstremizm rzucił Sri Lankę na kolana   Ridley   2022-08-04
Zielone marzenia, inflacyjne realia   i Hügo Krüger   2022-08-03
Haniebna polityka Unii Europejskiej wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2022-08-02
Judaizm zasługuje na taki sam szacunek jak islam   Tobin   2022-07-31
Administracja Bidena finansuje antyizraelskie programy szkolne i propagandę nienawiści   Tawil   2022-07-29
Dyskryminacja z miłości i dobrego serca   Koraszewski   2022-07-29
Odkryte taśmy z wyznaniami Eichmanna   Jacoby   2022-07-27
Wycieczka Bidena do szpitala we wschodniej Jerozolimie   Fitzgerald   2022-07-24
Palestyńczycy robią pranie mózgu światu: mały przykład, który demaskuje cały przemysł palestyńskich kłamstw     2022-07-23
Obecność mitu pod strzechą i blachodachówką   Koraszewski   2022-07-23
Administracja Bidena: najbardziej przyjazna dla irańskich mułłów?   Rafizadeh   2022-07-22
Wyzwolenie Arabów z rąk globalnej lewicy   Mansour   2022-07-21
Biznes zawodowych „obrońców praw człowieka”   Koraszewski   2022-07-20
NATO w Madrycie: To nie będzie ostatni szantaż Erdoğana   Bekdil   2022-07-20
Palestyńskie tortury: raport dla ONZ     2022-07-19
UNRWA nadal uczy nienawiści, ale administracji Bidena to nie przeszkadza   Fitzgerald   2022-07-17
Od dziesięcioleci istnieje „Plan Marshalla” dla Palestyńczyków. Nie zadziałał     2022-07-16
Covid, wojna i inne troski   Koraszewski   2022-07-15
Strach i odraza w Iranie   Fitzgerald   2022-07-14
Biblia dla pana proboszcza   Kruk   2022-07-13
Jak naruszyliśmy standardy pewnej „społeczności”   Koraszewski   2022-07-12
Kto ukradł palestyńską ziemię? Jordania   Bard   2022-07-09
Śmierć dziennikarki, kim są winni?   Flatow   2022-07-07
Konformizm w domu wariatów jest strategią przetrwania   Koraszewski   2022-07-06
Wielka Brytania i jej polityka wobec Jerozolimy   Fitzgerald   2022-07-05
Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk