Prawda

Czwartek, 4 czerwca 2020 - 07:20

« Poprzedni Następny »


Ewolucja i Bóg


Jerry Coyne 2014-01-29


Artykuł Nowaka, “How might cooperation play a role in evolution?“ [Jak kooperacja może odgrywać rolę w ewolucji?] jest doskonałym przykładem problemów z akomodacjonizmem. Podstawą jest porządna, uczciwa nauka. Nowak jednak, praktykujący katolik, wciąga do tego Boga i cały artykuł schodzi na psy.

Martin Nowak jest dobrze znanym profesorem biologii ewolucyjnej na Harvardzie, specjalizującym się w modelach teoretycznych ewolucji kooperacji. Jego pracę finansowały jedne z największych grantów Fundacji Templetona, o jakich słyszałem: 10,5 miliona dolarów!


Najnowszą koncepcją Nowaka jest odrzucenie idei, która była niezmiernie produktywna w biologii ewolucyjnej, idei dostosowania łącznego – to jest, że „replikowalność” genu musi brać pod uwagę wpływ dostosowania genu nie tylko na jego nosiciela, ale na spokrewnionych nosicieli, którzy także mają kopie tego genu. (Dobór oparty o ten rodzaj pokrewieństwa nazywany jest „doborem krewniaczym”). Jednym z przykładów jest dobór na opiekę rodzicielską, jak również dobór każdego wariantu genetycznego, który daje zachowania faworyzujące krewnych.


Pisałem obszernie o moich różnicach poglądów z Nowakiem  i jego współautorami Coiną Tranitą i E.O. Wilsonem w tej kwestii; wraz z wieloma innymi uważam, że dostosowanie łączne było płodną ideą w biologii ewolucyjnej i doprowadziło do nowego zrozumienia w wielu dziedzinach (po prostu szukaj „Nowak” na mojej witrynie, jeśli chcesz zobaczyć tę dyskusję).


Widzę, że Nowak nadal prowadzi krucjatę przeciwko doborowi krewniaczemu i dostosowaniu łącznemu (on, Wilson i Tarnita wolą „dobór grupowy”): odpowiedzią Nowaka na najnowsze pytanie Edge: „Jaka idea naukowa dojrzała do emerytury?”  [What scientific idea is ready for retirement?] było “dostosowanie łączne”.


Nie chcę jednak mówić dzisiaj o dostosowaniu łącznym. Pomówię o akomodacjonizmie lub raczej niepowodzeniu prób pogodzenia nauki i religii. Te niepowodzenia są ewidentne w nowym artykule opublikowanym przez Nowaka, który ukazał się 13 stycznia 2014 w Big Questions Online, specjalnym miejscu dla “popularyzowania nauki” Fundacji Johna Templetona.  Templeton, jak wiecie, jest organizacją poświęconą zamazywaniu granic między nauką a religią, która robi to przez kooptowanie naukowców przyjaznych tej koncepcji, dając im duże granty i mnóstwo pieniędzy za to, co piszą (słyszałem, że Big Questions Online płaci całkiem niemało za artykuły).


Artykuł Nowaka, “How might cooperation play a role in evolution?“ [Jak kooperacja może odgrywać rolę w ewolucji?] jest doskonałym przykładem problemów z akomodacjonizmem. Podstawą jest porządna, uczciwa nauka: rekapitulacja tego, co Nowak uważa za główne kroki w ewolucji (np. ewolucja organizmów wielokomórkowych, powstanie języka u ludzi), omówienie różnych sposobów, na jakie mogła wyewoluować współpraca i lista „otwartych pytań” w ewolucji (np. jak rozpoczęło się życie?). Nowak jednak, praktykujący katolik (jeden z powodów, dla którego Templeton go lubi), wciąga Boga i cały artykuł schodzi na psy. Bóg pakuje swój nos już w pierwszy akapit:


Ewolucja jest potężnym i poprawnym podejściem naukowym. Niemniej nasze obecne rozumienie ewolucji nie jest pełne. Stoimy przed wieloma otwartymi pytaniami. Omówię niektóre z nich w tym artykule. Będę także twierdził, że czysto naukowa interpretacja ewolucji nie stanowi argumentu przeciwko teologii chrześcijańskiej, według której Bóg jest stwórcą wszechświata i podtrzymuje go. Nauka i religia są podstawowymi składnikami poszukiwania prawdy. Powinny działać wspólnie, by rozwiązać trudne problemy, przed jakimi stoi ludzkość. 


Masz babo placek. Co to robi w artykule o ewolucji? (Odpowiedź brzmi oczywiście, że ten artykuł został zamówiony przez Templetona.) Pytania ewolucyjne, które stawia Nowak, mają odpowiedzi, przynajmniej w zasadzie, ale skąd wie on, że istnieje Bóg, nie mówiąc już o tym, skąd wie, że tenże Bóg stworzył wszechświat i podtrzymuje go?


Nowak tego nie wie; po prostu zakłada, że jest to prawda, bo tego naucza jego Kościół. Jest to zabobonny nonsens. Jeśli zaś chodzi o to, że religia i nauka są uzupełniającymi się sposobami znajdowania prawdy, to także to jest błędne, bowiem religia nie może i nigdy nie mogła znaleźć prawdy. Gdyby tak było, wszystkie religie świata podawałyby te same prawdy. Jeśli chcemy rozwiązać problemy, przed jakimi stoi ludzkość, lepiej żeby nauka trzymała się tak daleko od religii jak to możliwe, poza możliwym angażowaniem wiernych do pomocy w realizowaniu rozwiązań empirycznych. Jakie jest rozwiązanie kościoła Nowaka na problem AIDS w Afryce? Nie używajcie prezerwatyw!


Dopiero jednak pod koniec artykułu Nowak rzeczywiście dostaje fiksacji. Wyobraźcie sobie, po przeczytaniu w miarę solidnego artykułu o głównych krokach w ewolucji współpracy, widzicie następujące słowa:


Bóg i ewolucja


W teologii chrześcijańskiej Bóg jest stwórcą wszechświata i go podtrzymuje. Według św. Augustyna Bóg jest bezczasowy i stworzył świat ex nihilo (z niczego). Według św. Tomasza Bóg jest ostateczną przyczyną wszystkiego, co istnieje.


Bóg wybrał ukazanie swojego stworzenia w czasie, zgodnie z prawami natury. Ludzie, stworzeni na podobieństwo Boga, zaczęli rozumieć pewne aspekty tych praw natury. Ewolucja jest organizującą zasadą świata ożywionego. Bóg używa ewolucji, by rozwinąć życie na ziemi. Twórcza moc Boga i prawa ewolucji nie stoją w konflikcie ze sobą. Bóg działa poprzez ewolucję. Bóg jest ostateczną przyczyną ewolucji. Według tego światopoglądu, bez Boga w ogóle nie byłoby ewolucji.


Podobnie, Bóg używa grawitacji do zorganizowania struktury wszechświata na dużą skalę. Bez Boga nie byłoby grawitacji. Ani grawitacja, ani ewolucja nie stanowią wyzwania dla wiary chrześcijańskiej.


Czysto naukowa interpretacja ewolucji nie prowadzi do argumentu przeciwko istnieniu Boga. Naukowy ateizm jest stanowiskiem metafizycznym, które wychodzi poza interpretację naukową dostępnych dowodów.


Bóg jest nie tylko stwórcą, ale także podtrzymującym. Twórcza moc i miłość Boga są potrzebne, by zmusić każdy moment do istnienia. Bóg jest bezczasowy. Moim zdaniem bezczasowy Stwórca i Podtrzymujący wznosi do istnienia całą trajektorię świata. Dla bezczasowego Boga, który jest stwórcą wszechświata i go podtrzymuje, trajektoria ewolucyjna nie jest nieprzewidywalna, ale jest w pełni znana.


Niezmiernie mnie to przygnębia. Bóg pasuje do tego jak wół do karety. W całości jednak ten artykuł jest moim zdaniem najlepszą ilustracją, jaką można sobie wyobrazić, głębokiej sprzeczności między nauką i wiarą. Mamy tutaj bystrego faceta, profesora Harvardu, który pracuje nad trudną i szanowaną nauką, a potem dokleja jej zestaw średniowiecznych zabobonów, bez żadnej podstawy w danych, jako zakończenie artykułu o nauce. I jest to oczywiste i rażące doklejenie, bo nic w tych ostatnich akapitach nie jest poparte ani strzępkiem dowodu. Skąd Nowak wie, że Bóg używa grawitacji do kontrolowania wszechświata, lub że Bóg jest wymagany do istnienia grawitacji? Jak można by to sfalsyfikować? I skąd wie, że Augustyn miał rację i Bóg jest „bezczasowy”? W końcu Bóg mógłby być czasowy. Skąd Nowak wie, że Bóg jest kochający? Jest wiele dowodów przeciwko temu założeniu.


W rzeczywistości wiele z tego, co Nowak tutaj pisze, nie ma nawet sensu – w całkowitym odróżnieniu od tego, co pisze o nauce. Może się mylić co do doboru krewniaczego (o którym nie pisze w tym artykule), ale przynajmniej można to przetestować. Nie można przetestować całej tej czczej gadaniny o miłości Boga, bezczasowości i statusie Dawcy Grawitacji.


Przez połowę artykułu Nowak polega na dowodach i rozumie co pisze, ale pod koniec porzuca racjonalność na rzecz średniowiecznego zabobonu, który daje mu dobre samopoczucie. Jest dla mnie zagadką, jak jakikolwiek naukowiec, nauczony cenić rozum, logikę i dowody, może wyprodukować taki bełkot o Bogu.


A nawiasem mówiąc, naukowy ateizm nie jest stanowiskiem metafizycznym, które “wychodzi poza dowody”. Naukowy ateizm jest po prostu poglądem, że nie ma żadnych dowodów – naukowych lub innych – na istnienie Boga i dlatego nie ma żadnego powodu, by w niego wierzyć. Jeśli to jest stanowisko metafizyczne, to tym samym jest nasza odmowa zaakceptowania istnienia Świętego Mikołaja, Bigfoot, kosmitów w latających talerzach i potwora z Loch Ness.


Martin Nowak - evolution and god

Why Evolution Is True, 25 stycznia 2014

Tłumaczenie M.K.

 

 Jerry A. Coyne
Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Wyślij artykuł do znajomego:     WydrukujNauka

Znalezionych 1110 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk