Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 18:02

« Poprzedni Następny »


Ewolucja i Bóg


Jerry Coyne 2014-01-29


Artykuł Nowaka, “How might cooperation play a role in evolution?“ [Jak kooperacja może odgrywać rolę w ewolucji?] jest doskonałym przykładem problemów z akomodacjonizmem. Podstawą jest porządna, uczciwa nauka. Nowak jednak, praktykujący katolik, wciąga do tego Boga i cały artykuł schodzi na psy.

Martin Nowak jest dobrze znanym profesorem biologii ewolucyjnej na Harvardzie, specjalizującym się w modelach teoretycznych ewolucji kooperacji. Jego pracę finansowały jedne z największych grantów Fundacji Templetona, o jakich słyszałem: 10,5 miliona dolarów!


Najnowszą koncepcją Nowaka jest odrzucenie idei, która była niezmiernie produktywna w biologii ewolucyjnej, idei dostosowania łącznego – to jest, że „replikowalność” genu musi brać pod uwagę wpływ dostosowania genu nie tylko na jego nosiciela, ale na spokrewnionych nosicieli, którzy także mają kopie tego genu. (Dobór oparty o ten rodzaj pokrewieństwa nazywany jest „doborem krewniaczym”). Jednym z przykładów jest dobór na opiekę rodzicielską, jak również dobór każdego wariantu genetycznego, który daje zachowania faworyzujące krewnych.


Pisałem obszernie o moich różnicach poglądów z Nowakiem  i jego współautorami Coiną Tranitą i E.O. Wilsonem w tej kwestii; wraz z wieloma innymi uważam, że dostosowanie łączne było płodną ideą w biologii ewolucyjnej i doprowadziło do nowego zrozumienia w wielu dziedzinach (po prostu szukaj „Nowak” na mojej witrynie, jeśli chcesz zobaczyć tę dyskusję).


Widzę, że Nowak nadal prowadzi krucjatę przeciwko doborowi krewniaczemu i dostosowaniu łącznemu (on, Wilson i Tarnita wolą „dobór grupowy”): odpowiedzią Nowaka na najnowsze pytanie Edge: „Jaka idea naukowa dojrzała do emerytury?”  [What scientific idea is ready for retirement?] było “dostosowanie łączne”.


Nie chcę jednak mówić dzisiaj o dostosowaniu łącznym. Pomówię o akomodacjonizmie lub raczej niepowodzeniu prób pogodzenia nauki i religii. Te niepowodzenia są ewidentne w nowym artykule opublikowanym przez Nowaka, który ukazał się 13 stycznia 2014 w Big Questions Online, specjalnym miejscu dla “popularyzowania nauki” Fundacji Johna Templetona.  Templeton, jak wiecie, jest organizacją poświęconą zamazywaniu granic między nauką a religią, która robi to przez kooptowanie naukowców przyjaznych tej koncepcji, dając im duże granty i mnóstwo pieniędzy za to, co piszą (słyszałem, że Big Questions Online płaci całkiem niemało za artykuły).


Artykuł Nowaka, “How might cooperation play a role in evolution?“ [Jak kooperacja może odgrywać rolę w ewolucji?] jest doskonałym przykładem problemów z akomodacjonizmem. Podstawą jest porządna, uczciwa nauka: rekapitulacja tego, co Nowak uważa za główne kroki w ewolucji (np. ewolucja organizmów wielokomórkowych, powstanie języka u ludzi), omówienie różnych sposobów, na jakie mogła wyewoluować współpraca i lista „otwartych pytań” w ewolucji (np. jak rozpoczęło się życie?). Nowak jednak, praktykujący katolik (jeden z powodów, dla którego Templeton go lubi), wciąga Boga i cały artykuł schodzi na psy. Bóg pakuje swój nos już w pierwszy akapit:


Ewolucja jest potężnym i poprawnym podejściem naukowym. Niemniej nasze obecne rozumienie ewolucji nie jest pełne. Stoimy przed wieloma otwartymi pytaniami. Omówię niektóre z nich w tym artykule. Będę także twierdził, że czysto naukowa interpretacja ewolucji nie stanowi argumentu przeciwko teologii chrześcijańskiej, według której Bóg jest stwórcą wszechświata i podtrzymuje go. Nauka i religia są podstawowymi składnikami poszukiwania prawdy. Powinny działać wspólnie, by rozwiązać trudne problemy, przed jakimi stoi ludzkość. 


Masz babo placek. Co to robi w artykule o ewolucji? (Odpowiedź brzmi oczywiście, że ten artykuł został zamówiony przez Templetona.) Pytania ewolucyjne, które stawia Nowak, mają odpowiedzi, przynajmniej w zasadzie, ale skąd wie on, że istnieje Bóg, nie mówiąc już o tym, skąd wie, że tenże Bóg stworzył wszechświat i podtrzymuje go?


Nowak tego nie wie; po prostu zakłada, że jest to prawda, bo tego naucza jego Kościół. Jest to zabobonny nonsens. Jeśli zaś chodzi o to, że religia i nauka są uzupełniającymi się sposobami znajdowania prawdy, to także to jest błędne, bowiem religia nie może i nigdy nie mogła znaleźć prawdy. Gdyby tak było, wszystkie religie świata podawałyby te same prawdy. Jeśli chcemy rozwiązać problemy, przed jakimi stoi ludzkość, lepiej żeby nauka trzymała się tak daleko od religii jak to możliwe, poza możliwym angażowaniem wiernych do pomocy w realizowaniu rozwiązań empirycznych. Jakie jest rozwiązanie kościoła Nowaka na problem AIDS w Afryce? Nie używajcie prezerwatyw!


Dopiero jednak pod koniec artykułu Nowak rzeczywiście dostaje fiksacji. Wyobraźcie sobie, po przeczytaniu w miarę solidnego artykułu o głównych krokach w ewolucji współpracy, widzicie następujące słowa:


Bóg i ewolucja


W teologii chrześcijańskiej Bóg jest stwórcą wszechświata i go podtrzymuje. Według św. Augustyna Bóg jest bezczasowy i stworzył świat ex nihilo (z niczego). Według św. Tomasza Bóg jest ostateczną przyczyną wszystkiego, co istnieje.


Bóg wybrał ukazanie swojego stworzenia w czasie, zgodnie z prawami natury. Ludzie, stworzeni na podobieństwo Boga, zaczęli rozumieć pewne aspekty tych praw natury. Ewolucja jest organizującą zasadą świata ożywionego. Bóg używa ewolucji, by rozwinąć życie na ziemi. Twórcza moc Boga i prawa ewolucji nie stoją w konflikcie ze sobą. Bóg działa poprzez ewolucję. Bóg jest ostateczną przyczyną ewolucji. Według tego światopoglądu, bez Boga w ogóle nie byłoby ewolucji.


Podobnie, Bóg używa grawitacji do zorganizowania struktury wszechświata na dużą skalę. Bez Boga nie byłoby grawitacji. Ani grawitacja, ani ewolucja nie stanowią wyzwania dla wiary chrześcijańskiej.


Czysto naukowa interpretacja ewolucji nie prowadzi do argumentu przeciwko istnieniu Boga. Naukowy ateizm jest stanowiskiem metafizycznym, które wychodzi poza interpretację naukową dostępnych dowodów.


Bóg jest nie tylko stwórcą, ale także podtrzymującym. Twórcza moc i miłość Boga są potrzebne, by zmusić każdy moment do istnienia. Bóg jest bezczasowy. Moim zdaniem bezczasowy Stwórca i Podtrzymujący wznosi do istnienia całą trajektorię świata. Dla bezczasowego Boga, który jest stwórcą wszechświata i go podtrzymuje, trajektoria ewolucyjna nie jest nieprzewidywalna, ale jest w pełni znana.


Niezmiernie mnie to przygnębia. Bóg pasuje do tego jak wół do karety. W całości jednak ten artykuł jest moim zdaniem najlepszą ilustracją, jaką można sobie wyobrazić, głębokiej sprzeczności między nauką i wiarą. Mamy tutaj bystrego faceta, profesora Harvardu, który pracuje nad trudną i szanowaną nauką, a potem dokleja jej zestaw średniowiecznych zabobonów, bez żadnej podstawy w danych, jako zakończenie artykułu o nauce. I jest to oczywiste i rażące doklejenie, bo nic w tych ostatnich akapitach nie jest poparte ani strzępkiem dowodu. Skąd Nowak wie, że Bóg używa grawitacji do kontrolowania wszechświata, lub że Bóg jest wymagany do istnienia grawitacji? Jak można by to sfalsyfikować? I skąd wie, że Augustyn miał rację i Bóg jest „bezczasowy”? W końcu Bóg mógłby być czasowy. Skąd Nowak wie, że Bóg jest kochający? Jest wiele dowodów przeciwko temu założeniu.


W rzeczywistości wiele z tego, co Nowak tutaj pisze, nie ma nawet sensu – w całkowitym odróżnieniu od tego, co pisze o nauce. Może się mylić co do doboru krewniaczego (o którym nie pisze w tym artykule), ale przynajmniej można to przetestować. Nie można przetestować całej tej czczej gadaniny o miłości Boga, bezczasowości i statusie Dawcy Grawitacji.


Przez połowę artykułu Nowak polega na dowodach i rozumie co pisze, ale pod koniec porzuca racjonalność na rzecz średniowiecznego zabobonu, który daje mu dobre samopoczucie. Jest dla mnie zagadką, jak jakikolwiek naukowiec, nauczony cenić rozum, logikę i dowody, może wyprodukować taki bełkot o Bogu.


A nawiasem mówiąc, naukowy ateizm nie jest stanowiskiem metafizycznym, które “wychodzi poza dowody”. Naukowy ateizm jest po prostu poglądem, że nie ma żadnych dowodów – naukowych lub innych – na istnienie Boga i dlatego nie ma żadnego powodu, by w niego wierzyć. Jeśli to jest stanowisko metafizyczne, to tym samym jest nasza odmowa zaakceptowania istnienia Świętego Mikołaja, Bigfoot, kosmitów w latających talerzach i potwora z Loch Ness.


Martin Nowak - evolution and god

Why Evolution Is True, 25 stycznia 2014

Tłumaczenie M.K.

 

 Jerry A. Coyne
Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Wyślij artykuł do znajomego:     WydrukujNauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk