Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 17:13

« Poprzedni Następny »Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?


Jerry A. Coyne 2021-02-08


Ten prowokacyjny tytuł nie odzwierciedla moich poglądów ponieważ bojownicy ruchu społecznej sprawiedliwości nie wydają mi się specjalnie zainteresowani kobietami. Jest to pogląd przedstawiony na łamach magazynu “Areo” (kliknij na link pod zrzutem z ekranu poniżej) Frei Indi Ager, świeżej absolwentki londyńskiego King’s College z dyplomem w dziedzinie nauk politycznych, a obecnie niezależnej autorki zainteresowanej polityką, psychologią i kulturą.

Oczywiście określenie „toksyczna kobiecość” jest zbudowane jako przeciwieństwo „toksycznej męskości”, często wskazywanej jako coś odpowiedzialnego za wiele zła tego świata. Osobiście nie przepadam za tym określeniem, ponieważ wydaje się zakładać, że wszystkie męskie cechy są „toksyczne” i jako mężczyzna, z natury rzeczy irytuję się na takie oskarżenia. Nie mogę zaprzeczyć, że są wykształcone w procesie ewolucji biologiczne różnice między płciami i że niektóre cechy mężczyzn mogą być szkodliwe dla społeczeństwa. Agresja, wieczna konkurencja między mężczyznami to dwie takie cechy. Te cechy prowadzą do bójek i wojen oraz, co często widziałem w uniwersyteckich salach, do tendencji dominowania w dyskusjach i ignorowania głosów kobiet. Wszystkie kobiety tego doświadczyły.              


Inną cechą jest pragnienie bogatego życia seksualnego, co prowadzi do większej częstotliwości zdrad ze strony mężczyzn, jak również do złego traktowania kobiet. Pisząc to trudno mi wskazać na jakąś charakterystyczną czysto “męską” cechę, która jest dobra, być może jest nią normatywność przy rozwiązywaniu problemów.        


Z drugiej strony ta męska normatywność też może być szkodliwa. Wszyscy mężczyźni wiedzą, że kiedy kobieta przychodzi z problemem, często raczej chce, żeby jej ktoś wysłuchał i okazał sympatię niż żeby wskazał rozwiązanie problemu. Moim zdaniem jedną z cech kobiecości jest właśnie wyższy poziom empatii. Dla mnie jest to pociągająca cecha i dlatego większość moich najlepszych przyjaciół to właśnie kobiety. Czasem masz ochotę po prostu pogadać, poczuć wspólnotę, bo gdyby odpowiedź na twój problem była oczywista, dawno byś o niej pomyślał.             

To są nasze wspólne “ludzkie” cechy w pewnym stopniu obecne w obydwu płciach (chociaż niekoniecznie w tym samym stopniu), mogą być dobre, jak altruizm, życzliwość, towarzyskość i podobne. Może i humor i jeśli wierzyć Hitchensowi, mężczyźni są zabawniejsi niż kobiety. Ale prawdę mówiąc, można się zastanawiać,  czy są jakieś typowo “męskie” cechy, których chcielibyśmy widzieć częściej u kobiet?        


Ager, jednak postrzega “kobiece” cechy  - w tym empatię, jako w niektórych przypadkach szkodliwe – szczególnie w sytuacjach, kiedy taka osoba używa ich jako broni w walce o „kulturę społecznej sprawiedliwości”. Te cechy autorka postrzega jako zły wpływ „toksycznej kobiecości”.  


Tezy Ager:

Jeśli zamierzamy opisywać toksyczną męskość jako manifestację negatywnych cech męskich, pewne nasze problemy społeczne muszą znajdować swoją negatywną ekspresję w cechach kobiecych.


Charakterystyczne cechy silniej obecne w jednej płci niż w drugiej z pewnością istnieją. Jednostki się różnią, ale na przykład mężczyźni są generalnie bardziej agresywni, a kobiety są generalnie bardziej empatyczne. Jeśli mężczyzna lub kobieta cierpi na psychopatologię, te różnice mogą znajdować swój wyraz w szczególnych formach aspołecznych zachowań.        

Nie mówimy o toksycznej kobiecości i nie sądzę, że powinniśmy, jednak gdybyśmy wyobrazili sobie najgorsze rodzaje manifestacji typowo kobiecych cech, podejrzewam, że wyglądałoby to jak dzisiejsza kultura społecznej sprawiedliwości.     


. . .Historia pokazuje wiele świadectw niebezpieczeństwa demonizowania różnych grup ludzi opartego na ich stałej charakterystyce. Ten rodzaj myślenia prowadził nie tylko do seksizmu wobec kobiet (nadal obecnego w całym świecie), ale również skłania dziś do wrogości wobec mężczyzn, powodując wzrost jadowitych trendów pod hasłem zabić wszystkich mężczyzn, czy mężczyźni to śmieci.


Nie chcę tu twierdzić, że społeczeństwo zostało zainfekowane toksyczną kobiecością, ani że nosicielkami kultury społecznej sprawiedliwości są głównie kobiety.


Chciałabym raczej zniuansować trochę dyskusję o toksycznej męskości, pokazując, że ten rodzaj rozumowania i metod argumentacji przyjmowany przez wielu lewicowych bojowników o społeczną sprawiedliwość może się korelować z typowymi kobiecymi psychopatologiami.        

Patrząc na trzy kluczowe elementy kultury społecznej sprawiedliwości, twierdzę że obecny zeitgeist — który normalizuje anulowanie innych, wynosi na piedestał reakcje emocjonalne i przecenia bezpieczeństwo - łączą się silnie z cechami, które ogólnie są silniejsze u kobiet niż u mężczyzn. 

Poniżej mamy kilka aspektów kultury społecznej sprawiedliwości (KSS), które ta autorka uważa za częściej występujące u kobiet niż u mężczyzn. To oczywiście nie oznacza, że ta kultura sprawiedliwości społecznej jest produktem kobiet, a tylko, że niektóre aspekty tej kultury, jak twierdzi Ager, znajdujemy częściej w „naturze” kobiet niż mężczyzn. (Cytaty z jej artykułu są wcięte.)        


Kultura anulowania: 
Wiele razy kobiety mówiły mi, że jeśli mi się zdaje, że obrażanie mężczyzn przez innych mężczyzn jest paskudne, to po prostu nie wiem jak kobiety mówią o innych kobietach. Nie mogę powiedzieć jak wygląda prawda, ale popatrzmy, co pisze Ager:

To jest ogólna reakcja kobiet na aspołeczne zachowania. Zamiast gwałtownej reakcji, kobiety mają tendencję do niszczenia reputacji i do wykluczania, starając się zniszczyć raczej status swoich rywali niż pokonać ich fizycznie.


Wiele badań wskazuje, że są ewolucyjne podstawy tych zachowań.   


W interdyscyplinarnych badaniach nad konkurencją i agresją wśród kobiet (Stockley i Campbell) sugeruje się, że kobiety są “zaprogramowane” na przetrwanie, konkurencję o preferowanych samców i reprodukcję. Dlatego uderzają w rywali unikając ryzyka, stosując mniej bezpośrednie strategie takie jak:        


- Odmowa współdziałania, niszczenie reputacji (by skłonić innych do odmowy współdziałania) i, ostatecznie, do wykluczenia z grupy.


- Agresja niebezpośrednia, (użycie negatywnych plotek i wykluczenia) jest preferowaną przez kobiety agresywną taktyką. Ponieważ krzywda wyrządzana jest drogą okrężną i ponieważ wyrządzana jest równocześnie przez wielu członków grupy, jest to strategia niskiego ryzyka.

Ager przypomina, że obserwuje się to  również wśród szympansów, gdzie samice “izolują nowicjuszki i te z niższym statusem”.   


Osobiste doświadczenia
  Tu mamy odniesienie do tendencji w kulturze sprawiedliwości społecznej, by raczej powoływać się na osobiste doświadczenie niż na dane z badań, co prowadzi do lekceważenia obiektywnej prawdy. A to, jak pisze Ager, może wyrastać z większej empatii u kobiet. Twierdzi również, że kobiety “są bardziej otwarte na negatywne doświadczenia”, co samo w sobie prowadzi do wyższego poziomu neuroz. Osobiście podejrzewam, że łączenie tego z kulturą sprawiedliwości społecznej jest słabo podbudowane:

Różnice neurotyczności między płciami okazują się większe w kulturach charakteryzujących się większą równością między płciami, a nie mniejszą jakby się można było spodziewać, gdyby różnice między płciami były wyłącznie efektem socjalizacji do tradycyjnych ról kobiecych i męskich.  


Może to wyjaśniać szereg ewolucyjnych teorii, włącznie z hipotezą, że „kobiety mogą być bardziej podatne na wszelkie emocje innych ze względu na konieczność (większą niż u mężczyzn) przywiązania do dzieci, lub kobiety mogą szczególnie mocno reagować na negatywne emocje ze względu na konieczność reagowania na większe niż u mężczyzn zagrożenie fizycznej sprawności”.


Nie oznacza to, że wszystkie kobiety są bardziej emocjonalne lub neurotyczne niż mężczyźni, ani że zrównoważenie i racjonalność to charakterystyczne cechy męskie. Jednak ogólnie kobiety skłaniają się częściej do rozumowania opartego na negatywnych emocjach, co jest poważnym kognitywnym problemem endemicznym dla współczesnego ruchu sprawiedliwości społecznej.

I na końcu:


Żądanie bezpieczeństwa,
 narastające pragnienie chronienia siebie i członków swojej grupy przed emocjonalnymi krzywdami. Widzieliśmy to już wcześniej:

Dwóch psychologów, Jonathan Haidt i Greg Lukianoff w swojej książce pod tytułem The Coddling of the American Mind uderza na alarm w związku z nasilaniem się w USA żądania emocjonalnego bezpieczeństwa, szczególnie na uniwersyteckich kampusach. Safetyism, jak to określają jest “kultem bezpieczeństwa – obsesją eliminowania zagrożeń (zarówno realnych jak i wyimaginowanych) do tego stopnia, że ludzie zaczynają się obawiać normalnych kompromisów koniecznych w praktycznych i moralnych  sprawach”.     


Safetyizm znajduje się w samym centrum kultury sprawiedliwości społecznej, dając podstawę dla takich idei jak bezpieczna przestrzeń, ostrzeżenia, mowa nienawiści, mikroagresja. Haidt i Lukianoff twierdzą, że ten etos powoduje, iż młode pokolenie jest bardziej wrażliwe niż wszystkie poprzednie, dramatycznie narażone na lęki, depresje i skłonności samobójcze z powodu ustawiania ich w roli bezsilnych ofiar.

Ager nie zamierza demonizować żadnej z płci, ponieważ byłoby to bezproduktywne w równym stopniu jak mówienie o “toksycznej białości “ lub “toksycznej czarności”. Jak pisze:

Zdrowy dyskurs nie powinien szczuć jednej płci na drugą, ani przedstawiać kobiet jako moralnie lepszych, ale dostrzegać, że jesteśmy ułomni i musimy współpracować, by wyeliminować różne problem od seksualnych napaści do tego safetyizmu.


Toksyczność jest cechą jednostek, a nie grup. Niektóre cechy mogą być mocniejsze w jednej płci niż w drugiej ze względu na przeciętne psychologiczne różnice między nimi, ale to, co się naprawdę liczy, to jak konkretna jednostka zachowuje się. Ostatecznie wszystkie ludzkie cnoty mogą się zmieniać w przywary i im szybciej to zrozumiemy tym szybciej osiągniemy postęp dla wszystkich.

I ja się z tym zgadzam. Jest rzeczą znacznie bardziej pożyteczną i mniej dzielącą pracowanie nad „problemami społecznymi” bez tego martwienia się, czy są to problemy „męskie”, czy „kobiece”. Czemu zatem Ager napisała ten artykuł? Zgaduję, że ma dość tego gadania o „toksycznej męskości” i napisała to, chcąc pokazać: „widzicie, możemy tę samą sztuczkę zastosować do kobiecości”.        


Is “toxic femininity” a major cause of social justice warriorism?
 

Why Evolution Is True, 2 lutego 2021

Tłumaczenie: Andrzej KoraszewskiJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". (Jest już polskie wydanie - "Wiara vs Fakty", wydawnictwo "Stapis".) Jerry Coyne jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk