Prawda

Niedziela, 5 lipca 2020 - 08:30

« Poprzedni Następny »


Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć


Bassam Tawil 2017-05-22

Na spotkaniu z prezydentem Autonomii Palestyńskiej, Mahmoudem Abbasem w Betlejem w przyszłym tygodniu prezydent USA,  Donald Trump mógłby odłożyć na stronę słodkie słówka prawione przez Abbasa i jego rzeczników i posłuchać zamiast tego niepokojących prawd wypowiadanych przez innych Palestyńczyków, takich jak Hamas i Islamski Dżihad. Na zdjęciu: Trump i Abbas wygłaszają wspólne oświadczenie 3 maja 2017 w Waszyngtonie. (Zdjęcie: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)
Na spotkaniu z prezydentem Autonomii Palestyńskiej, Mahmoudem Abbasem w Betlejem w przyszłym tygodniu prezydent USA,  Donald Trump mógłby odłożyć na stronę słodkie słówka prawione przez Abbasa i jego rzeczników i posłuchać zamiast tego niepokojących prawd wypowiadanych przez innych Palestyńczyków, takich jak Hamas i Islamski Dżihad. Na zdjęciu: Trump i Abbas wygłaszają wspólne oświadczenie 3 maja 2017 w Waszyngtonie. (Zdjęcie: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Kiedy prezydent USA, Donald Trump, przygotowuje się do drugiego spotkania z prezydentem Autonomii Palestyńskiej (AP), Mahmoudem Abbasem, w Betlejem w następnym tygodniu, dwie palestyńskie grupy terrorystyczne oznajmiły, że administracja USA planuje “zlikwidowanie sprawy palestyńskiej”. Ostrzeżenia Hamasu i Islamskiego Dżihadu są skierowane nie tylko do Trumpa i jego nowej administracji, ale także do Abbasa i każdego przywódcy arabskiego, który ośmiela się “zmawiać” z USA.

Te dwie palestyńskie grupy terrorystyczne, które kontrolują Strefę Gazy i jej dwa miliony mieszkańców ponowiły także przysięgę prowadzenia walki przeciwko Izraelowi, mówiąc, że nie oddadzą ani centymetra Palestyny od morza (Śródziemnego) do rzeki (Jordan).


Trump i jego administracja zrobiliby dobrze, gdyby zważali na te ostrzeżenia wydane przez Hamas i Islamski Dżihad, szczególnie po niedawnych wypowiedziach Abbasa dotyczących rozwiązania w postaci dwóch państw i pokoju z Izraelem. Abbas kontroluje tylko część Zachodniego Brzegu, więc jak zamierza założyć państwo palestyńskie, skoro nie może nawet postawić stopy w Gazie? Niedawno Hamas oznajmił, że jeśli i kiedy 82-letni Abbas pokaże się w Strefie Gazy, zostanie powieszony na placu publicznym za „zdradę stanu”.


Ostrzeżenia palestyńskich grup terrorystycznych wypowiedziano podczas wspólnego wiecu w Strefie Gazy 15 maja. Przywódcy Hamasu i Islamskiego Dżihadu przysięgli "zachować karabin palestyński i prawa palestyńskie wobec wszystkich spisków i prób likwidacji sprawy palestyńskiej”.


Przywódca Hamasu, Mahmoud Zahar, powiedział, że "zasady palestyńskie są częścią naszej religii [islamskiej] i nie możemy uczynić w nich żadnych ustępstw. Nie zrezygnujemy ani z jednego centymetra naszej ziemi i miejsc świętych. Będziemy kontynuować działania do wyzwolenia każdego centymetra Palestyny”.


Zahar ostrzegł także Abbasa, by nie podpisywał żadnego porozumienia z Izraelem, które obejmuje rezygnację z praw palestyńskich. “Każdy, kto rezygnuje z naszych praw i naszych miejsc świętych, zdradza Allaha i jego Proroka Mahometa” – ostrzegł Zahar.  


Wypowiedź Zahara o "wyzwoleniu każdego centymetra Palestyny” pojawia się wśród fałszywych twierdzeń w mediach zachodnich, że Hamas porzucił swoje marzenie o likwidacji Izraela.


Te twierdzenia opierają się na nowej deklaracji programowej opublikowanej ostatnio przez Hamas; mówią w niej, że ruch terroru islamskiego akceptuje państwo palestyńskie na Zachodnim Brzegu, Strefie Gazy i Jerozolimie Wschodniej, jednak bez uznania prawa Izraela do istnienia. Przekład: Hamas dąży do państwa palestyńskiego jako bazy wypadowej do zniszczenia Izraela.


Zahar i inni przywódcy Hamasu użyli wszystkich dostępnych platform, żeby wyjaśnić, że ich akceptacja państwa palestyńskiego na liniach sprzed 1967 r. nie oznacza porzucenia planu likwidacji Izraela.  


Wyjaśniali także, bardzo obszernie, że ten nowy dokument nie zastępuje oryginalnej Karty Hamasu, która explicite wzywa do zniszczenia Izraela.


Szczerość Hamasu co do jego prawdziwych zamiarów jest w całkowitym kontraście do oszustwa, z jakim ta deklaracja programowa jest traktowana przez innych.


Na przykład, pewne media zachodnie i “eksperci” sprawy palestyńskiej oraz “analitycy” zwodniczo opisują ten dokument jako oznakę umiarkowania i pragmatyzmu ze strony Hamasu.  


Podczas gdy przywódcy Hamasu dumnie oznajmiają, że nie ma żadnej realnej zmiany ich ideologii i Karty, niektórzy ludzie Zachodu wydają się mieć jakiś rodzaj uszkodzenia słuchu, kiedy chodzi o prawdę o tym ruchu terrorystycznym.  


Inny przywódca  Hamasu, Ahmed Bahr, powiedział na wiecu, że jego ruch nadal ostro sprzeciwia się kooperacji w sprawach bezpieczeństwa między Autonomią Palestyńską Abbasa a Izraelem na Zachodnim Brzegu.


Bahr określił współpracę w sprawach bezpieczeństwa i rozprawę ze zwolennikami Hamasu na Zachodnim Brzegu jako nową “Nakbę” (katastrofę) palestyńską – określenie używane przez Palestyńczyków i Arabów do opisania założenia Izraela w 1948 r.  


Nawiązując do zbliżającej się wizyty Trumpa w Jerozolimie i w Betlejem oraz doniesień, że administracja amerykańska dąży do ożywienia zamarłych rozmów pokojowych między AP a Izraelem, wysoki funkcjonariusz Hamasu powiedział, że Palestyńczycy pozostają oddani „oporowi, by wyzwolić Palestynę, mimo spisków, które knuje się przeciwko nim”.  


Dla Hamasu i jego sojuszników starania pokojowe Trumpa są po prostu spiskiem, którego celem jest zmuszenie Palestyńczyków do ustępstw na rzecz Izraela, jakie są dla nich nie do przyjęcia. Nie zaakceptują niczego poza likwidacją Izraela i jego zastąpieniem państwem islamskim, rządzonym przez islamskie prawo szariatu.


Przywódcy Islamskiego Dżihadu powiedzieli ze swej strony, że zbliżająca się wizyta Trumpa na Bliskim Wschodzie ma na celu „stworzenie nowego sojuszu dla zachowania” interesów Izraela. Wierzą oni, że domniemany sojusz będzie składał się z Izraela, Autonomii Palestyńskiej Abbasa i kilku krajów arabskich.


Zdaniem przywódcy Islamskiego Dżihadu, Mohammeda al-Hindiego, organizowany przez Trumpa sojusz “stworzy nową Nakbę” dla Palestyńczyków. "Palestyna jest ziemią wszystkich Palestyńczyków i częścią naszej historii” - oświadczył. On również ostrzegł Abbasa przed zgodą na jakiekolwiek porozumienie, które obejmuje ustępstwa wobec Izraela.


Ignorowanie takich gróźb ze strony palestyńskich grup terroru jest skrajnie niebezpieczne. To nie są marginalne frakcje z ograniczoną liczbą zwolenników wśród Palestyńczyków. Ideologia Hamasu i Islamskiego Dżihadu jest szeroko rozpowszechniona wśród Palestyńczyków i żyje w sercach i umysłach wielu z nich. Te grupy terroru są popularne nie tylko w Strefie Gazy, ale także wśród szerokich warstw Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu.


Dopiero co, w zeszłym tygodniu, otrzymaliśmy kolejne przypomnienie o rosnącej popularności Hamasu na Zachodnim Brzegu, kiedy jego zwolennicy wygrali – trzeci rok z rzędu – wybory do rady studenckiej na uniwersytecie Bir Zeit University pod Ramallah. Zwycięstwo Hamasu w wyborach uniwersyteckich raz jeszcze wprawiło Abbasa i ludzi mu lojalnych w oszołomienie.


Wynik wyborczy nie jest jednak dezorientujący: pokazuje z przerażającą jasnością, że Hamas mógłby z łatwością przejąć każde państwo palestyńskie, jakie USA i Europejczycy pomogą stworzyć na Zachodnim Brzegu.


Nikt nie jest tego bardziej świadomy niż Abbas – jest to sytuacja, która wyjaśnia, dlaczego spędził ostatnie dziesięciolecie na blokowaniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Nade wszystko Abbas chce uniknąć błędu z 2006 r., kiedy Hamas wygrał wybory parlamentarne.


Na początek Trump mógłby zapytać Abbasa, jak właściwie planuje poradzenie sobie z groźbami Hamasu i Islamskiego Dżihadu oraz innych grup palestyńskich, że zniszczą Izrael i udaremnią każde “zdradzieckie” porozumienie pokojowe z Izraelem. W obecnej sytuacji, kiedy Palestyńczycy są codziennie radykalizowani przeciwko Izraelowi, a popularność Hamasu szybuje, rozmowy o rozwiązaniu w postaci dwóch państw i pokoju brzmią po prostu jak urojenia.


Abbas jest słabym przywódcą z minimalnym poparciem wśród Palestyńczyków. Nigdy nie przeżyje żadnego rodzaju rzeczywistego układu pokojowego z Izraelem – taka jest rzeczywistość, którą, jak na ironię sam stworzył, dokładając do tego wszystkich starań.


Trump i jego doradcy mogliby odłożyć na stronę słodkie słówka prawione przez Abbasa i jego rzeczników i posłuchać zamiast tego niepokojących prawd wypowiadanych przez innych Palestyńczyków, takich jak Hamas i Islamski Dżihad. Albo też Zachód może nadal fantazjować o nowym Bliskim Wschodzie, w którym Arabowie i muzułmanie akceptują prawo Izraela do istnienia – podczas gdy w rzeczywistości wielu z nich jest całkowicie pochłoniętych próbami zrównania go z ziemią.

Palestinians: The Threats Trump Needs to Hear

Gatestone Institute, 16 maja 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Bassam Tawil – palestyński badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie

 

Od Redakcji

Dla porównania warto również uważnie spojrzeć, co właściwie mówi Abbas.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej, ‚Abbas: Palestyńska Nakba trwa do dziś – i jej źródłem jest Deklaracja Balfoura; strategicznym wyborem Palestyńczyków jest pokój, pod warunkiem, że obejmuje prawo powrotu i rekompensatę zgodnie z Rezolucją 194

 

W przemówieniu 15 maja 2017 r. w 69 rocznicę Nakby, które wygłosił podczas wizyty w Indiach, prezydent palestyński Mahmoud ‚Abbas powiedział, że Nakba ludu palestyńskiego trwa do dnia dzisiejszego i że źródłem tej historycznej niesprawiedliwości wobec ludu palestyńskiego jest Deklaracja Balfoura z 1917 r. Wezwał Wielką Brytanię, by za nią przeprosiła lud palestyński[1].  ‚Abbas podkreślił, że strategicznym wyborem Palestyńczyków jest pokój, pod warunkiem, że jest sprawiedliwy i wszechstronny, oparty na rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i na Arabskiej Inicjatywie Pokojowej, oraz obejmuje prawo uchodźców do powrotu, jak również rekompensatę, zgodnie z Rezolucją ONZ 194. W przemówieniu tym wychwalał także męczenników palestyńskich i walkę więźniów palestyńskich w więzieniach izraelskich, nazywając ich „bohaterami” i obiecując pracować niezmordowanie, by osiągnąć uwolnienie ich wszystkich.


Poniżej podajemy przekład przemówienia Abbasa[2]:


Dzisiaj obchodzimy 69 rocznicę Nakby. Obchody Nakby z 1948 r. nie są obchodami czegoś, co minęło i jest zakończone – jest to bolesne obchodzenie czegoś, co trwa w naszym życiu do dzisiaj. Nasz lud palestyński, który płaci cenę za nie swoją historię [tj. Holocaust Żydów], nadal cierpi z powodu tej samej niesprawiedliwości, która zaczęła się ponad stulecie temu z pojawieniem się syjonizmu i jego fałszywą wizją, zaprzeczającą naszemu istnieniu na naszej ziemi – która nadal zaprzecza naszym prawom narodowym i legalnym, które są wyraźnie ustanowione w legalnych rezolucjach międzynarodowych.


W tę bolesną rocznicę mamy obowiązek podkreślić, że ta nieustannie nasilająca się niesprawiedliwość historyczna zadawana naszemu ludowi zaczęła się od godnej ubolewania Deklaracji Balfoura. Z tego miejsca wzywam rząd brytyjski, by przyjął historyczną i moralną odpowiedzialność i nie obchodził ani nie świętował 100. rocznicy tej odrzuconej deklaracji, ale pospieszył przeprosić nasz lud palestyński, który zapłacił ciężką cenę w życiu ludzkim i w wysiedleniu ze swojej ziemi w wyniku wprowadzenia w życie tej godnej ubolewania deklaracji kosztem naszej ojczyzny historycznej i naszego ludu i jego legalnych praw.


Nasz lud nie pozostawi kwestii Nakby, aż uznane zostaną wszystkie jego legalne prawa narodowe, bez wyjątku – a przede wszystkim prawo powrotu i prawo do samostanowienia i założenia niezależnego, w pełni suwerennego państwa w granicach 1967 r. z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą.


Już mówiliśmy jasno przy każdej okazji, że pokój jest naszym wyborem strategicznym, ale nie za każdą cenę – musi on być sprawiedliwy i wszechstronny, oparty na prawomocnych rezolucjach międzynarodowych i na Arabskiej Inicjatywie Pokojowej, włącznie z palestyńskim prawem powrotu i rekompensatą, zgodnie z Rezolucją 194.


Dzisiaj, kiedy obchodzimy dzień Nakby, w żadnym razie nie zapominamy o naszych bohaterskich więźniach w więzieniach okupanta izraelskiego, którzy prowadzą walkę o wolność i honor. Salutuję im, podziwiam ich i szanuję ich, i obiecuję im, że nie spoczniemy i nie będziemy milczeć, aż wszyscy oni zdobędą wolność i powrócą do swoich rodzin z wysoko podniesioną głową. Z tego miejsca wzywam społeczność międzynarodową, by interweniowała i działała, by naciskała na rząd izraelski, żeby spełnił humanitarne, uprawnione i sprawiedliwe żądania więźniów jako wstęp do bezwarunkowego uwolnienia ich, wszystkich bez wyjątku.


O nasza potężna społeczności ludu palestyńskiego! Nasza walka, nasza niezłomność w naszej ojczyźnie i nasze zdecydowanie trzymania się naszych praw narodowych są krytycznymi elementami, które z konieczności doprowadzą nas do wolności i niepodległości, kiedy skupiamy się na uczeniu się lekcji Nakby, szczególnie w świetle tych poważnych wyzwań, jakie stoją przed sprawą palestyńską. Ponawiam zatem wezwanie do zakończenia schizmy wewnątrz-palestyńskiej i do zjednoczenia szeregów narodowych, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom. Jest tak, ponieważ nasza jedność narodowa jest świętą zasadą i tylko dzięki niej nasz lud zrealizuje swoje nadzieje i aspiracje, i zbuduje swoje narodowe, niepodległe państwo z Jerozolimą jako stolicą.


Chwała sprawiedliwym męczennikom,


Wolność dla naszych więźniów,


Niech żyje wolna i niepodległa Palestyna.

[1] See MEMRI Special Dispatch No. 6836, Palestinian Campaign To Sue Britain, Demand Reparation For Balfour Declaration, March 21, 2017.
[2] Al-Hayat Al-Jadida (Palestinian Authority), May 16, 2017.

MEMRI, Specjalny Komunikat 6928

17 maja 2017


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 236 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14
Pojechałam do Izraela i nie żałuję tego     2018-08-12
Dlaczego przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się pomaganiu własnej ludności?   Tawil   2018-07-18
Jesteśmy rasistami, ale przypisujemy to Izraelowi   Al-Sa'di   2018-07-10
Palestyńczycy: jak poprawić jakość życia?   Tawil   2018-06-30
Dlaczego my, Arabowie, musimy krzyczeć   Maroun   2018-06-27
Palestyńczycy: Ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2018-06-25
W przyszłym roku w Jerozolimie   Eid   2018-06-22
Egipski Al-Azhar upiera się przy antysemityzmie   Mohamed   2018-06-14
O tym nie słyszeliście na Zachodzie   Tawil   2018-06-13
Tak, było mi dobrze w Izraelu, kiedy Palestyńczycy ginęli w Gazie   Maroun   2018-06-02
Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba   Maroun   2018-05-05
Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16
My, Arabowie, mamy cholerne szczęście, że Żydzi nie zachowują się jak Arabowie   Maroun   2017-07-15
Nadchodzi kolejna antysemicka wojna, a świat dalej odwraca głowę   Maroun   2017-07-04
Turcja bez cenzury: wojna z mediami   Bulut   2017-07-03
Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet   Jasser   2017-07-01
Niewygodna prawda o konflikcie izraelsko-palestyńskim   Maroun   2017-06-30
Miękki szariat w Turcji     2017-06-29
Źli przywódcy - prawdziwa tragedia Palestyńczyków   Toameh   2017-06-24
Świat musi wygnać niszczące go fantazje   Qudosi   2017-06-11
Jako Arab wstydzę się za wojnę sześciodniową   Maroun   2017-06-07
Dorastając na północ od Izraela: Jak zostałem żarliwym syjonistą   Maroun   2017-05-31
Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć   Tawil   2017-05-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk