Prawda

Sobota, 25 czerwca 2022 - 19:23

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Dlaczego “różnorodność” musi prowadzić do antysemityzmu?


Jonathan S. Tobin 2022-01-05


Jedną z obsesji nowoczesnego miejsca pracy, jak również kampusów uniwersyteckich, jest potrzeba osiągnięcia i promowania różnorodności. W teorii różnorodność jest szlachetnym celem. Wszyscy zyskujemy na kontaktach z różnymi ludźmi z różnych środowisk. I, choć dyskryminacja rasowa, która była powszechna w amerykańskim społeczeństwie zaledwie 60 lat temu, nie jest już nawet mglistym wspomnieniem dla nikogo, kto nie zbliża się do wieku emerytalnego, starania o zapewnienie, że rasowe, etniczne i religijne mniejszości mają równą szansę na zatrudnienie lub przyjęcie na studia, są w zasadzie godne pochwały.

Dzisiaj jednak różnorodność jest nie tyle ideą, ile przemysłem. Na przykład, przeciętny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych zatrudnia około 45 ludzi, których zadaniem jest promowanie tego, o czym potocznie określa się jako agenda DEI — diversity [różnorodność], equity [równość] i inclusions [włączenie]. Fakt, że wymaga to tak wielu zatrudnionych w czasie, kiedy instytucje wyższego kształcenia muszą dokonywać cięć, wiele mówi o szaleństwie tego przemysłu. To samo dotyczy organizacji zajmujących się sztuką, które ledwie dyszą z powodu pandemii, ale nadal tworzą stanowiska dla wysoko wynagradzanych urzędników różnorodności.

 

Jednak, jak chociażby wskazuje na to użycie słowa “equity” zamiast equality, które odnosi się do wyrównania wyników, zamiast zapewnienia, żeby wszyscy mieli uczciwą szansę, ci zatrudnieni urzędnicy mają cele, które różnią się od zwalczania dyskryminacji lub zachęcania do praktyk zakorzenionych w zasadzie równych możliwości. Zamiast tego, jest to bastion “przebudzonej” ideologii, która interpretuje “różnorodność” jako promowanie interesów pewnych chronionych grup, które są uznane za pokrzywdzone lub ofiary niezależnie od okoliczności indywidualnych osób.  


Równie ważne jest to, że ta ideologia jest kategorycznie przeciwna różnorodności idei, a tych, którzy są przeciwni lewicowej polityce i sposobowi, w jaki aktywiści próbują upolityczniać wszystko, traktuje jak pariasów. Sprzeciwienie się modnemu, lewicowemu stanowisku lub przyznanie do choćby sceptycyzmu w sprawie potrzeby wpychania kwestii rasy do każdego tematu, jak też definiowania wszystkiego, kim jesteśmy i co robimy w poprawnych kategoriach, oznacza ryzyko anulowania w niektórych przedsiębiorstwach i w całym świecie akademickim.   

 

Wszystko to nie jest tajemnicą i dlatego ludzie, którzy pracują w instytucjach wyższej edukacji lub w pewnych działach, takich jak sztuka, media głównego nurtu, popularna rozrywka i większość wydawnictw, którzy nie akceptują lewicowego katechizmu lub wręcz są konserwatystami, a nawet głosują na Republikanów, muszą utrzymywać swoje poglądy w tajemnicy, bo inaczej odetną sobie wszelkie nadzieje na awans lub choćby akceptację.                                                   

Zamiast jednak ograniczenia tych niepokojów do ludzi wyznających heretyckie, konserwatywne zasady, w sposób nieunikniony rządy “przebudzonych” stanowią problem dla Żydów. I w tym kontekście badacze z The Heritage Foundation przeprowadzili nowe badanie poglądów ludzi zatrudnionych w przemyśle różnorodności na Izrael i Żydów.  

 

To, co odkryli, było alarmujące, ale nie zaskakujące. Zbadanie opinii personelu DEI na 65 amerykańskich uniwersytetach ujawniło, że mieli nieproporcjonalnie negatywne postawy wobec Izraela i kwestii żydowskich. Choć badacze piszą, że złe opinie o Izraelu niekoniecznie oznaczają antysemityzm, związek między nimi jest wyraźny.  


Badacze zastosowali metodę, do jakiej nie jesteśmy przyzwyczajeni przy badaniach statystycznych. Zamiast wywiadów z respondentami, badacze przyjrzeli się ich kontom na Twitterze. Choć może to brzmieć nieortodoksyjnie lub wręcz pobrzmiewać brakiem akademickiego rygoru, w rzeczywistości ma to sens. To, co ludzie mówią ankieterom przez telefon, a także podczas pogłębionych wywiadów, jest często kwestią tego, jak chcą wyglądać w oczach innych, nie zaś tego, co rzeczywiście myślą lub w co wierzą.


Na dobre jednak lub złe – a wiemy, że na ogół na złe, bowiem media społecznościowe stały się motorem popychającym naszą polityczną i społeczną kulturę do rynsztoka – ci, którzy tweetują, zazwyczaj piszą, co myślą i robią to w nieprzefiltrowany sposób, w jaki nigdy nie zrobiliby w kontakcie z drugą, żywą osobą. W ten sposób, mimo całej podstępności, daje równie dobry – jeśli nie lepszy obraz opinii publicznej, jak wiele tradycyjnych metod.


Po zbadaniu kont Twittera 741 urzędników różnorodności badacze odkryli, że tweetowali oni bardzo często o Izraelu. Kiedy porównali ich zainteresowanie Chinami, krajem, który ma 1,4 miliarda mieszkańców w porównaniu do 9 milionów w Izraelu i który ma nieporównanie większy wpływ na gospodarkę Ameryki, okazało się, że armia strażników różnorodności tweetowała trzykrotnie więcej o Izraelu. Choć Izrael jest częstym tematem w wiadomościach, włącznie z walką z Hamasem w maju, nie jest tak, jakby Chiny były w ostatnim roku nieobecne w wiadomościach. To one przecież są źródłem pandemii koronawirusa. Niedawno Pekin próbował zniszczyć ostatnie resztki demokracji w Hong Kongu i otwarcie grozi inwazją na Tajwan. Jest także sprawa trwającego ludobójstwa dokonywanego na Ujgurach przez reżim komunistyczny. Jednak przeciętnego uniwersyteckiego strażnika różnorodności nadal bardziej interesował Izrael. I aż 96 procent ich tweetów o Izraelu było krytycznych, podczas gdy 62 procent komentarzy o największej tyranii świata było pozytywnych.


Wśród komentarzy o Izraelu, jak można się było spodziewać, pełno jest oskarżeń o “apartheid” lub “osadniczy kolonializm” — określenia, które w świecie “przebudzonych” odnoszą się do wszystkich Żydów tam mieszkających, a nie tylko do tych z Zachodniego Brzegu [tj. Judei i Samarii]. Wskazują one również na przekonanie, że żydowskie państwo nie ma prawa istnieć. Są tam jeszcze inne oszczercze oskarżenia, jak oskarżenie o popełnianie przez Izrael “ludobójstwa” palestyńskich Arabów (których populacja rosła wykładniczo w ciągu stulecia, w którym zwalczali powrót Żydów do ich starodawnej ojczyzny) lub „czystki etnicznej”. Niektórzy używali zwrotu “od rzeki do morza” – wyrażenie, które jest synonimem zniszczenia Izraela.


Krytyka polityki Izraela nie jest antysemityzmem. Nie jest jednak przesadą powiedzenie, że ci, którzy uważają, że jedyne żydowskie państwo na planecie, to o jedno za dużo, lub którzy wierzą, że tylko Żydom należy odebrać prawo do samostanowienia lub samoobrony, lub którzy szerzą fałszywe oskarżenia w celu delegitymizacji Izraela i uciszenia lub zbojkotowania stronników Żydów, angażują się w antysemityzm.


Kiedy więc przyjrzymy się poglądom reprezentatywnej próby urzędników różnorodności na amerykańskich uniwersytetach, którzy są na Twitterze, widzimy, że wielu z nich jest antysemicka lub, co najmniej, skłonna do wyrażania opinii, które są nie do pogodzenia ze sprzeciwem wobec nienawiści do Żydów.


Ponadto, jak piszą autorzy badania w artykule opublikowanym w “Newsweeku”, łatwo znaleźć przykłady urzędników różnorodności aktywnie zaangażowanych w antysemityzm. Urzędniczka różnorodności w Yale Law School powiedziała studentom, że “nie uznaje, że możliwy jest antysemityzm wobec białych ludzi”. Grupa doradcza komisji różnorodności w Stanford University przeprowadziła szkolenie, podczas którego członkowie personelu zapewniali, że ponieważ “Żydzi, w odróżnieniu od innych grup mniejszościowych, posiadają przywileje i władzę, Żydzi i ofiary nienawiści do Żydów nie zasługują ani nie potrzebują uwagi komisji DEI”.

 

To pokazuje, że nieproporcjonalnie duża liczba osób, którzy pracują w tej branży, jest pod wpływem intersekcjonalności – która błędnie traktuje palestyńską wojnę o zniszczenie Izraela jako sprawę będącą w jakiś sposób równoważną z walką o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych – że traktują ataki na żydowskie państwo i na Żydów jako moralnie uzasadnione i wręcz chwalebne. Przemysłowi różnorodności do tego stopnia brak różnorodności idei, że z obojętnością, jeśli nie z aprobatą traktują odmawianie Żydom praw lub jawne, antysemickie podżeganie.


Ten trend nie ogranicza się też tylko do urzędników różnorodności w świecie akademickim. W 2018 roku ujawniono,  że mianowany przez Google do kierowania strategią i badaniami różnorodności Kamau Bobb wypisywał na Twitterze antysemickie tyrady. Został “przeniesiony na inne stanowisko”. ale nie wyrzucony z pracy w tej najpotężniejszej chyba i najbardziej na świecie wpływowej firmie.   

 

Choć jest to tylko jedna część dużego obrazu, gdzie “przebudzona” ideologia przekształca nasze społeczeństwo na gorsze, nie należy nie doceniać roli urzędników różnorodności we wprowadzaniu antysemityzmu do głównego nurtu. Ani nie powinniśmy ignorować tego czynnika, kiedy staramy się zrozumieć, dlaczego nasilają się antysemickie incydenty na amerykańskich kampusach uniwersyteckich, najczęściej w ramach starań o szkalowanie Izraela lub zamknięcie ust żydowskim studentom.  


Nie jest tylko ironią fakt, że grupa ludzi, rzekomo oddanych włączaniu wszystkich mniejszości, wydaje się sądzić, że wrażliwość na żydowskie uczucia lub też sprzeciw wobec antysemityzmu jest zbędna. Jest to niepokojąca oznaka tego, jak bardzo toksyczna stała się lewicowa ideologia i dlaczego opór przeciwko „przebudzeniu” ma szczególne znaczenie dla tych, którzy troszczą się o bezpieczeństwo Żydów.


Why does ‘diversity’ have to lead to anti-Semitism

JSN Org. 29 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2151 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20
Zwycięzcą w wojnie z Ukrainą nie będzie Rosja ani Ameryka. Będą nim Chiny   Stern   2022-03-19
Jeśli chcesz prawdziwego pokoju, nie nalegaj na podział Jerozolimy, @USAmnIsrael     2022-03-19
Dlaczego świat tak bardzo obchodzi to, co Izrael robi w sprawie Ukrainy?   Tobin   2022-03-18
Amnesty International przyznaje, że chce zniszczenia Izraela   Collier   2022-03-17
Wymyślanie dyskryminacji tam gdzie jej nie ma   Abdul-Hussain   2022-03-16
Przeciwstawianie się Putinowi jest czymś więcej niż sympatią dla słabszego   Tobin   2022-03-15
Sonata na cztery kałachy i czołg   Koraszewski   2022-03-15
Nowa Wielka Gra   i Hügo Krüger   2022-03-14
Reakcje “przebudzonych” na wojnę w Ukrainie   Goska   2022-03-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk