Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 10:29

« Poprzedni Następny »


Czy antysemityzm, szalejący w niektórych częściach świata muzułmańskiego, naprawdę opiera się na błędnej interpretacji islamu?


Robert Spencer 2023-02-27

(AP Photo/Adel Hana, File)
(AP Photo/Adel Hana, File)

Liberalna muzułmanka, Raheel Raza, opublikowała w poniedziałek w kanadyjskiej gazecie „National Post” wzruszający artykuł zatytułowany „Jestem muzułmanką i kocham Izrael. Wyjaśniam dlaczego". Pisze w nim, że „każdy moment mojej pierwszej podróży do państwa żydowskiego był odkrywaniem dezinformacji, którą mnie karmiono”. Raza opowiada liczne historie o życzliwości okazywanej jej przez Żydów i Izraelczyków, a w tym rozdartym i zmęczonym świecie jest to naprawdę wzruszające.

Jednak w swoim obszernym artykule pisze: „Nienawiść jest okropną ideologią i podsyca antysemityzm, który szerzy się w niektórych częściach świata muzułmańskiego. Wiele z tego opiera się na nieznajomości faktów i błędnej interpretacji wiary”. Niestety, jest to nie tylko fałszywe, ale może sprzyjać niebezpiecznemu samozadowoleniu w obliczu prawdziwego zagrożenia.


Dzieje się tak dlatego, że chociaż islamscy rzecznicy na Zachodzie temu zaprzeczają, nienawiść do Żydów jest głęboko zakorzeniona w świętych tekstach islamu. W islamie istnieje silny rodzimy nurt antysemityzmu, zakorzeniony w Koranie. Koran przedstawia jasny, spójny obraz Żydów: są oni intrygantami, zdradzieckimi kłamcami i najniebezpieczniejszymi wrogami muzułmanów.


Koran przedstawia Mahometa jako ostatniego i największego w linii proroków biblijnych, głoszącego przesłanie identyczne z ich przesłaniem. Identyczny charakter ich przesłań może wydawać się dziwny dla tych, którzy bardzo dobrze wiedzą, że treść Koranu ma zupełnie inny charakter niż treść Biblii, ale Koran ma na to genialne wyjaśnienie: oryginalnym przesłaniem wszystkich biblijnych proroków był islam, a oni wszyscy byli muzułmanami. Dopiero później ich wyznawcy sfałszowali ich przesłania, tworząc judaizm i chrześcijaństwo.


W konsekwencji w Koranie Abraham nie jest Żydem ani chrześcijaninem, ale muzułmaninem (3:67); jego przesłanie było identyczne z przesłaniem Mahometa. Według islamskiego twierdzenia autentyczna Tora w rzeczywistości nakazuje Żydom podążać za Mahometem i uznawać jego proroctwo. Ci, którzy odmawiają uznania Mahometa za proroka, zdaniem muzułmanów odrzucają zarówno Mojżesza, jak i proroctwa Tory. Nic więc dziwnego, że w Koranie zarówno Dawid, jak i Jezus przeklinają niewierzących w Mahometa Żydów za ich nieposłuszeństwo (5:78).


Jednak, oczywiście, przestrzegający Tory Żydzi nie akceptowali i nie akceptują Mahometa jako proroka, co zgodnie z islamską tradycją rozwścieczyło proroka islamu za jego życia. Zgodnie z islamską tradycją Mahomet początkowo energicznie apelował do Żydów, mając nadzieję, że zaakceptują jego status proroczy. Kazał nawet muzułmanom naśladować Żydów, modląc się twarzą do Jerozolimy, i przyjął dla muzułmanów żydowski zakaz spożywania wieprzowiny. Ale był wściekły, kiedy Żydzi go odrzucili, a Allah podzielał jego wściekłość w objawieniu Koranu: „A kiedy przyszedł do nich posłaniec Allaha, potwierdzając prawdziwość tego, co oni posiadają, część tych, którym już została dana Księga, odrzuciła Księgę Allaha za swoje plecy, jak gdyby wcale nie wiedzieli”. (2:101).


Muzułmanie nie powinni zbliżać się do takich ludzi: „O wy, którzy wierzycie, nie bierzcie sobie za przyjaciół Żydów i chrześcijan, oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was, bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych” (5:51). Nie byłoby właściwe, aby muzułmanie zachowywali się pokojowo wobec Żydów, skoro Żydzi, zgodnie z Koranem, są skłonni do wojny – zwłaszcza przeciwko muzułmanom. Ilekroć Żydzi „rozpalają ogień wojny”, mówi Koran, „Allah go gasi” (5:64).


W świetle tego wszystkiego (a jest tego znacznie więcej), poinformowany i oddany pobożny muzułmanin spojrzy na Żydów, a w szczególności na syjonizm i państwo Izrael, i nie zobaczy walki o ziemię lub granice, którą można rozwiązać przez negocjacje, jeśli po obu stronach istnieje wystarczająca ilość dobrej woli. Taki wierzący jest znacznie bardziej skłonny do postrzegania konfliktu izraelsko-palestyńskiego jako eschatologicznej walki z wielkimi duchowymi wrogami muzułmanów, jak Żydzi są określani w Koranie: „ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli - to Żydzi i bałwochwalcy”. (5:82)


Nie może być wynegocjowanej ugody ani pokoju z tymi zdradzieckimi, niegodnymi zaufania, kłamliwymi wrogami. Konflikt izraelsko-palestyński jest, krótko mówiąc, tym, czego nie przyznał żaden decydent, żaden negocjator, nikt, kto kiedykolwiek był zaangażowany w „proces pokojowy” na Bliskim Wschodzie: wojną religijną. To wspaniałe, że Raheel Raza ma pozytywne doświadczenia w Izraelu. Ale żadne z tych doświadczeń nie zakończy nieprzejednanej i opartej na Koranie islamskiej wrogości wobec Żydów.

Is the Antisemitism That Is Rampant in Some Parts of the Muslim World Really Based on a Misinterpretation of Islam

PJ Media, 21 lutego 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Robert Spencer


Amerykański badacz, pochodzący z rodziny arabskich chrześcijan (jego dziadkowie uciekli z tureckiego ludobójstwa chrześcijan), jest podejrzewany przez amerykańskie kręgi postępowe o wyznanie chrześcijańskie i niechęć do islamu, a w szczególności do islamu politycznego. Prowadzi stronę internetową „Jihad Wath”, gdzie złośliwie informuje o zbrodniach islamistów, jak również o uzasadnieniu tych zbrodni, które znajdujemy w Koranie i w hadisach.

Napisał kilkanaście książek. Jego książki są na listach bestsellerów:

The Truth About Muhammad: Founder of the World's Most Intolerant ReligionRegnery Press, 2006,  (NYT bestseller list – 2006-10-29)  

The Politically Incorrect Guide to Islam (And the Crusades), Regnery Press, 2005. (NYT bestseller list – 2005-10-16[62])     

 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 846 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Credo sceptyka. Część VII.   Ferus   2023-06-04
Credo sceptyka. Część VI   Ferus   2023-05-28
Credo sceptyka. Część V.   Ferus   2023-05-21
Credo sceptyka, Część  IV.   Ferus   2023-05-14
Credo sceptyka. Część III   Ferus   2023-05-07
Credo sceptyka. Część II.   Ferus   2023-04-30
Credo sceptyka. Część I.   Ferus   2023-04-23
Odłożone w czasie zbawienie (IV)   Ferus   2023-04-16
Dorastać we wszechświecie   Koraszewski   2023-04-15
Odłożone w czasie zbawienie (III)   Ferus   2023-04-09
Odłożone w czasie zbawienie (II)   Ferus   2023-04-02
“New York Times” głosi fałszywą przyjaźń między nauką i religią   Coyne   2023-03-30
Odłożone w czasie zbawienie   Ferus   2023-03-26
Nawróć się, wyjdź za mnie lub giń: Chrześcijanki w muzułmańskim Pakistanie   Ibrahim   2023-03-21
Credo Ateisty (XIII)   Ferus   2023-03-19
Galopujący wzrost dyskrepancji między słowem i jego desygnatem   Koraszewski   2023-03-13
Credo ateisty (XII)   Ferus   2023-03-12
Turcja: seks islamistów z dziećmi jest w porządku; potępienie tego to przestępstwo   Bekdil   2023-03-10
Skandal wokół Jezusa niefrasobliwego   Kruk   2023-03-08
Zbliżają się dni religijnej zemsty   Carmon   2023-03-06
Credo ateisty (XI)   Ferus   2023-03-05
Czy antysemityzm, szalejący w niektórych częściach świata muzułmańskiego, naprawdę opiera się na błędnej interpretacji islamu?   Spencer   2023-02-27
Credo ateisty (X)   Ferus   2023-02-26
Credo ateisty (IX)   Ferus   2023-02-19
Credo ateisty (VIII)   Ferus   2023-02-12
Credo ateisty (VII)   Ferus   2023-02-05
“Hańba Pakistanu”: oskarżenia o bluźnierstwo   Saeed   2023-02-03
Watykan przeciw Izraelowi   Koraszewski   2023-02-02
Credo ateisty (VI)   Ferus   2023-01-29
Skąd Jezus wziął swoje DNA? Spór między katolikami a ewangelikami   Coyne   2023-01-25
Credo ateisty (V)   Ferus   2023-01-22
Credo ateisty (IV)   Ferus   2023-01-15
Credo ateisty (III)   Ferus   2023-01-08
Credo ateisty (II)   Ferus   2023-01-01
Credo ateisty    Ferus   2022-12-25
Przekleństwo nieskończonych możliwości (II)   Ferus   2022-12-18
Przekleństwo nieskończonych możliwości   Ferus   2022-12-11
Nasza lepsza połowa (III)   Ferus   2022-12-04
Nasza lepsza połowa (II)   Ferus   2022-11-27
Nasza lepsza połowa   Ferus   2022-11-20
List do chrześcijan i nie tylko   Koraszewski   2022-11-19
Błędna droga rozwoju ludzkości (II)   Ferus   2022-11-13
Błędna droga rozwoju ludzkości   Ferus   2022-11-06
Zbłąkane dzieci Matki Natury (VI)   Ferus   2022-10-30
Zbłąkane dzieci Matki Natury (V)   Ferus   2022-10-23
Czy jakiś proboszcz popełnił kardynalny błąd?   Koraszewski   2022-10-17
Zbłąkane dzieci matki Natury (IV)   Ferus   2022-10-16
Zbłąkane dzieci Matki Natury (III)   Ferus   2022-10-09
Zbłąkane dzieci Matki Natury (II)   Ferus   2022-10-02
Co się właściwie stało?   Kalwas   2022-10-01
Kilka poważnych powodów do śmiechu   Koraszewski   2022-09-26
Zbłąkane dzieci Matki Natury   Ferus   2022-09-25
Marnotrawny Syn Boży   Ferus   2022-09-18
Niepojęta miłość Boga Ojca   Ferus   2022-09-11
Fałszywka Boga: wygnanie ludzi z raju   Ferus   2022-09-04
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (V)   Ferus   2022-08-28
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. IV.   Ferus   2022-08-21
Szamani: antenaci współczesnych kapłanówI.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (III)   Ferus   2022-08-14
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (II)   Ferus   2022-08-07
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy.   Ferus   2022-07-31
Śmierć dla “bluźnierców” w Pakistanie   Ibrahim   2022-07-27
Podstępne kuszenie Jezusa (IV)   Ferus   2022-07-24
Podstępne kuszenie Jezusa (III)   Ferus   2022-07-17
Podstępne kuszenie Jezusa (II)   Ferus   2022-07-10
Podstępne kuszenie Jezusa   Ferus   2022-07-03
Nowa książka Jasona Rosenhouse’a z krytyką Inteligentnego Projektu   Coyne   2022-07-02
Potwór stworzony ludzką wyobraźnią   Ferus   2022-06-26
Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk