Prawda

Poniedziałek, 15 lipca 2019 - 20:38

« Poprzedni Następny »


O demokracji


Vic Rosenthal 2018-08-07


Ulubionym oskarżeniem izraelskiej lewicy i amerykańskiego liberalnego establishmentu na cokolwiek, co rzekomo „prawicowy” rząd Izraela robi, jest, że jest to „niedemokratyczne”.


Nie definiują zazwyczaj pojęcia demokracji, ale są pewni, że prawo o państwie narodowymprawo o przejrzystości NGO, dążenie do przywrócenia równowagi między Sądem Najwyższym a Knesetem i prawo o macierzyństwie zastępczym są „niedemokratyczne”.


Czym jest więc demokracja? Wydaje mi się, że jest tu jedna podstawowa idea wraz z kilkoma warunkami, które są konieczne, by została zrealizowana. Tą podstawową ideą jest coś w tym rodzaju:


Obywatele państwa wyrażają swoją wolę w wolnych i uczciwych wyborach, a rząd rządzi zgodnie z tą wolą.


Żaden kraj nie ma czystej demokracji, w której wszystkie lub niemal wszystkie decyzje podejmowane są przez referendum. Dlatego każda demokracja ma jakąś odmianę systemu dla rządów reprezentatywnych. W Izraelu jest to system, w którym obywatele głosują na partię, a ta przedstawia krajową listę kandydatów do Knesetu. Członkowie Knesetu zostają następnie wybrani z każdej listy proporcjonalnie do liczby głosów otrzymanych przez partie. W USA i w Wielkiej Brytanii członkowie organów rządzących reprezentują jednostki geograficzne. Istnieją niezliczone sposoby robienia tego, każdy z wadami i zaletami.


Nie wystarcza po prostu mieć reprezentatywną strukturę, by rząd zachowywał się w sposób odzwierciedlający wolę ludności. Są jeszcze inne warunki, które muszą być spełnione, aby wybory były wolne i uczciwe oraz w celu zapewnienia, że rząd, raz ustanowiony, istotnie odzwierciedla w swoich działaniach wolę ludności. Kilkoma takimi warunkami są:


Uczestnictwo w wyborach.
 Jeśli głosuje tylko mały odsetek, wynik nie wyraża ogólnej woli obywateli.


Tajne i zabezpieczone głosowanie. 
Na obywateli nie wolno wywierać nacisku, by głosowali tak lub inaczej a ich głosy muszą być uczciwie policzone.  


Wolna prasa i wolny przepływ informacji w społeczeństwie.
 Obywatele muszą mieć możliwość zrozumienia konkurujących programów, aby rozsądnie głosowali.  


Prawa obywatelskie.
 Rząd ma obowiązek chronić swoich obywateli i nie wolno mu ingerować w ich normalne życie bardziej niż to, co absolutnie konieczne. Wolność słowa i zgromadzeń jest zasadnicza. Rząd musi być dla ludzi, a nie przeciwko nim.  


Rządy prawa.
 Sam rząd musi działać zgodnie z prawem państwa, szczególnie kiedy działa, by odebrać własność lub wolność swoim obywatelom. Obywatele zawsze powinni mieć możliwości odwołania lub uzyskania zadośćuczynienia wobec bezprawnego zachowania ze strony państwa.  


Mechanizmy gwarantujące równowagę i kontrolę.
 Powinny istnieć mechanizmy zapewniające, że skorumpowani lub niekompetentni politycy i pracownicy państwowi mogą zostać usunięci. Od rządu oczekuje się, że wykona ogólną wolę swoich obywateli, którą rozumie się jako wolę większości, jak długo nie jest ona sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa. Tak więc, na przykład, większość nie może przegłosować odebranie praw obywatelskich, które są konstytucyjnie zagwarantowane, mniejszości obywateli. Demokracja nie oznacza tyranii większości. 


Oczywiście, w przyzwoitym społeczeństwie są jeszcze inne wymogi, ale wydaje mi się, że powyższe to wymagania, by państwo nazywało się demokratyczne.


Państwo narodowe nie narusza żadnej z powyższych zasad. Nawet się do naruszeń nie zbliża. Tak, arabska mniejszość Izraela nie lubi narodowego hymnu, Hatikva, ani flagi. Chcieliby, by język arabski miał ten sam status co hebrajski. Chcieliby, żeby wiele rzeczy wyglądało inaczej, ale żadna z rzeczy, których nie lubią, nie umniejsza ich praw obywatelskich. Ich prawo do głosowania i stawania do wyborów, do pracy, do wykształcenia dla ich dzieci, do otrzymywania świadczeń socjalnych i do korzystania z systemu opieki zdrowotnej Izraela nie zostały ograniczone. Rządowe formularze i znaki drogowe, które są i po arabsku, i po hebrajsku, nadal będą w tych dwóch językach.


Prawo utrzymuje, że Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego. Nie mówi jednak, że tylko Żydzi mogą głosować. Nie uniemożliwia Arabom wyrażania swoich opinii. Niezależnie od tego, czy uważasz, że jest to rasistowskie, niepotrzebne czy absolutnie niezbędne, w żaden sposób nie wpływa ono na demokratyczną naturę państwa.


Prawo o przejrzystości NGO uchwalone dwa lata temu jest kolejnym bête noire izraelskiej lewicy. Podobnie jak prawo o państwie narodowym to, co w końcu uchwalono, jest znacznie słabsze niż jego pierwotna wersja. Wymaga, by NGO, które otrzymują ponad połowę finansowania od obcych rządów, informowały o tym, a zaniechanie zrobienia tego powoduje nałożenie grzywny, która jest znacznie mniejsza niż owe zagraniczne fundusze.


Twierdzenie, że to prawo jest niedemokratyczne, jest odwrotnością prawdy. Mamy tutaj wrogie kraje europejskie, finansujące organizacje, które pracują na rzecz obalenia demokratycznie wybranego rządu Izraela i – otwarcie mówiąc – pomagają śmiertelnym wrogom Izraela. Jasne jest, że samo to przedsięwzięcie jest sprzeczne z demokratyczną zasadą, że obywatele Izraela powinni decydować o polityce swojego kraju, nie zaś obywatele Niemiec lub Norwegii. Prawdziwa demokracja wymaga czegoś więcej niż ujawnienia; obca ingerencja powinna być zakazana.  


Uprawnienia izraelskiego Sadu Najwyższego rozszerzyły się – rozszerzył je sam Sąd Najwyższy – do punktu, w którym Kneset nie ma możliwości uchwalenia żadnego prawa, jakiego lewica (i lewicowy Sąd Najwyższy) nie aprobuje (prawo o państwie narodowym już zostało zaskarżone i będzie to stanowić ciekawą kwestię prawną, jako że jest to Ustawa Zasadnicza). Sąd Najwyższy stał się czymś znacznie więcej niż prawomocną kontrolą ustawodawcy – sam stał się aktorem politycznym.


Próby zmiany procesu wyboru sędziów Sądu Najwyższego, by zapewnić więcej równowagi, oraz propozycja pozwolenia na to, by kwalifikowana większość Knesetu mogła uchylić decyzje Sądu Najwyższego, jest atakowana jako – zgadliście – niedemokratyczna. Prawdę mówiąc, tym, co szkodzi demokracji, jest niepochodząca z wyboru elita, która może (i robi to) udaremnić proces legislacyjny realizujący wolę obywateli.


Wreszcie, kolejny przykład niezrozumienia pojęcia demokracji można znaleźć w kontrowersji wokół prawa o macierzyństwie zastępczym. Od 1996 r. izraelski system opieki zdrowotnej płaci za matki zastępcze w Izraelu parom heteroseksualnym, w których kobieta nie może zajść w ciążę. Niedawno rozszerzono to prawo na samotne kobiety; mimo jednak obietnic premiera i innych nie włączono homoseksualnych mężczyzn. Wywołało to olbrzymie oburzenie, demonstracje z zatrzymywaniem ruchu ulicznego i twierdzenia, ze prawo jest niedemokratyczne.


Samo prawo nie jest niedemokratyczne. Możliwe, że niesprawiedliwie dyskryminuje i jest naganne z innych powodów, ale nie ma to nic wspólnego z demokracją. Homoseksualni mężczyźni nadal mogą głosować i głosić swoje opinie. Ich prawa obywatelski i ludzkie nie zostały naruszone przez odmowę rządu na udzielenie im tego konkretnego świadczenia socjalnego (nie jest należnym prawem, by rząd płacił za matki zastępcze).


Z drugiej strony, tym, co może być niedemokratyczne, jest użycie przez partie religijne ich siły, by naruszyć koalicję w celu pokonania woli większości obywateli Izraela, którzy prawdopodobnie popierają rozciągnięcie opłat za matki zastępcze na gejów. Proces podjęcia tej decyzji mógł być niedemokratyczny, ale sama decyzja niedemokratyczna nie jest. Izrael nie jest doskonałą demokracją i zdolność partii mniejszości w koalicji do brania rządu jako zakładnika, jest jedną z jej najpoważniejszych niedoskonałości.


Trudno jest osiągnąć prawdziwą demokrację i trudno ją utrzymać. Mamy szczęście w Izraelu, że mamy taki stopień demokracji, jaki mamy – większość narodów świata żyje ze znacznie słabszą demokracją. Niemniej musimy walczyć o to, by ją utrzymać i ulepszyć. Słowa mają znaczenie i nadużywanie ich poważnie utrudnia niezbędne rozmowy.


On democracy

29 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1326 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26
To jeszcze nie apokalipsa   Jacoby   2019-03-25
Kolonialne pochodzenie sympatii do ”Żon ISIS”   Frantzman   2019-03-25
Izrael kontra jego wrogowie w Europie   Blum   2019-03-23
Janczarzy silnej tożsamości, czyli więź społeczna i grupy odniesienia   Koraszewski   2019-03-16
Amnesty International narzeka na sytuację, którą pomogła stworzyć   Flatow   2019-03-16
Badanie – nadal nie ma związku między autyzmem a szczepionką MMR   Novella   2019-03-15
Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę   Ibrahim   2019-03-15
Julian Baggini: Jak możemy nadal podziwiać postaci z przeszłości, które były ksenofobami   Coyne   2019-03-13
Czy jest miejsce dla energii odnawialnej?   Novella   2019-03-11
Kto pomoże uratować Jazydów?   Saleh   2019-03-11
Były sobie drzewa   Ferus   2019-03-10
Dlaczego energia odnawialna nie może uratować planety   Shellenberger   2019-03-09
Zjednoczony Kościół Chrystusa niesprawiedliwie atakuje Izrael   MacEoin   2019-03-09
Putin wchodzi do klubu oszukanych przez mułłów   Taheri   2019-03-08
Oburzenie w Syrii i Iraku, że  członkowie isis są na Zachodzie traktowani jak znakomitości   Frantzman   2019-03-06
Nie widzimy lasu zza drzew   Lomborg   2019-03-05
Polowanie na Benjamina Netanjahu   Rosenthal   2019-03-04
Europa: Próba legitymizacji irańskiego reżimu   Meotti   2019-03-01
Turcja: Jednoczenie ”Armii Islamu”, by pokonać pewien kraj   Bulut   2019-02-27
Żydzi powinni móc mieszkać wszędzie   Maroun   2019-02-26
Filipiny: chrześcijanie mordowani, bomby w kościołach   Ibrahim   2019-02-21
40. rocznica Islamskiej Republiki Iranu   Rafizadeh   2019-02-21
Ludzie, którzy twierdza, że „Palestyna jest kwestią rasowej sprawiedliwości”, są prawdziwymi rasistami     2019-02-20
Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19
Amerykanin w Warszawie i kilka uwag o historii   Koraszewski   2019-02-18
Fikcyjny Abbas jest wymówką, by patrzeć w inną stronę   Maroun   2019-02-18
To nie okupacja zabiła Ori Ansbacher   Yemini   2019-02-17
TIPH i groźby: tymczasowe i permanentne   Collins   2019-02-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk