Prawda

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 - 14:47

« Poprzedni Następny »


O demokracji


Vic Rosenthal 2018-08-07


Ulubionym oskarżeniem izraelskiej lewicy i amerykańskiego liberalnego establishmentu na cokolwiek, co rzekomo „prawicowy” rząd Izraela robi, jest, że jest to „niedemokratyczne”.


Nie definiują zazwyczaj pojęcia demokracji, ale są pewni, że prawo o państwie narodowymprawo o przejrzystości NGO, dążenie do przywrócenia równowagi między Sądem Najwyższym a Knesetem i prawo o macierzyństwie zastępczym są „niedemokratyczne”.


Czym jest więc demokracja? Wydaje mi się, że jest tu jedna podstawowa idea wraz z kilkoma warunkami, które są konieczne, by została zrealizowana. Tą podstawową ideą jest coś w tym rodzaju:


Obywatele państwa wyrażają swoją wolę w wolnych i uczciwych wyborach, a rząd rządzi zgodnie z tą wolą.


Żaden kraj nie ma czystej demokracji, w której wszystkie lub niemal wszystkie decyzje podejmowane są przez referendum. Dlatego każda demokracja ma jakąś odmianę systemu dla rządów reprezentatywnych. W Izraelu jest to system, w którym obywatele głosują na partię, a ta przedstawia krajową listę kandydatów do Knesetu. Członkowie Knesetu zostają następnie wybrani z każdej listy proporcjonalnie do liczby głosów otrzymanych przez partie. W USA i w Wielkiej Brytanii członkowie organów rządzących reprezentują jednostki geograficzne. Istnieją niezliczone sposoby robienia tego, każdy z wadami i zaletami.


Nie wystarcza po prostu mieć reprezentatywną strukturę, by rząd zachowywał się w sposób odzwierciedlający wolę ludności. Są jeszcze inne warunki, które muszą być spełnione, aby wybory były wolne i uczciwe oraz w celu zapewnienia, że rząd, raz ustanowiony, istotnie odzwierciedla w swoich działaniach wolę ludności. Kilkoma takimi warunkami są:


Uczestnictwo w wyborach.
 Jeśli głosuje tylko mały odsetek, wynik nie wyraża ogólnej woli obywateli.


Tajne i zabezpieczone głosowanie. 
Na obywateli nie wolno wywierać nacisku, by głosowali tak lub inaczej a ich głosy muszą być uczciwie policzone.  


Wolna prasa i wolny przepływ informacji w społeczeństwie.
 Obywatele muszą mieć możliwość zrozumienia konkurujących programów, aby rozsądnie głosowali.  


Prawa obywatelskie.
 Rząd ma obowiązek chronić swoich obywateli i nie wolno mu ingerować w ich normalne życie bardziej niż to, co absolutnie konieczne. Wolność słowa i zgromadzeń jest zasadnicza. Rząd musi być dla ludzi, a nie przeciwko nim.  


Rządy prawa.
 Sam rząd musi działać zgodnie z prawem państwa, szczególnie kiedy działa, by odebrać własność lub wolność swoim obywatelom. Obywatele zawsze powinni mieć możliwości odwołania lub uzyskania zadośćuczynienia wobec bezprawnego zachowania ze strony państwa.  


Mechanizmy gwarantujące równowagę i kontrolę.
 Powinny istnieć mechanizmy zapewniające, że skorumpowani lub niekompetentni politycy i pracownicy państwowi mogą zostać usunięci. Od rządu oczekuje się, że wykona ogólną wolę swoich obywateli, którą rozumie się jako wolę większości, jak długo nie jest ona sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa. Tak więc, na przykład, większość nie może przegłosować odebranie praw obywatelskich, które są konstytucyjnie zagwarantowane, mniejszości obywateli. Demokracja nie oznacza tyranii większości. 


Oczywiście, w przyzwoitym społeczeństwie są jeszcze inne wymogi, ale wydaje mi się, że powyższe to wymagania, by państwo nazywało się demokratyczne.


Państwo narodowe nie narusza żadnej z powyższych zasad. Nawet się do naruszeń nie zbliża. Tak, arabska mniejszość Izraela nie lubi narodowego hymnu, Hatikva, ani flagi. Chcieliby, by język arabski miał ten sam status co hebrajski. Chcieliby, żeby wiele rzeczy wyglądało inaczej, ale żadna z rzeczy, których nie lubią, nie umniejsza ich praw obywatelskich. Ich prawo do głosowania i stawania do wyborów, do pracy, do wykształcenia dla ich dzieci, do otrzymywania świadczeń socjalnych i do korzystania z systemu opieki zdrowotnej Izraela nie zostały ograniczone. Rządowe formularze i znaki drogowe, które są i po arabsku, i po hebrajsku, nadal będą w tych dwóch językach.


Prawo utrzymuje, że Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego. Nie mówi jednak, że tylko Żydzi mogą głosować. Nie uniemożliwia Arabom wyrażania swoich opinii. Niezależnie od tego, czy uważasz, że jest to rasistowskie, niepotrzebne czy absolutnie niezbędne, w żaden sposób nie wpływa ono na demokratyczną naturę państwa.


Prawo o przejrzystości NGO uchwalone dwa lata temu jest kolejnym bête noire izraelskiej lewicy. Podobnie jak prawo o państwie narodowym to, co w końcu uchwalono, jest znacznie słabsze niż jego pierwotna wersja. Wymaga, by NGO, które otrzymują ponad połowę finansowania od obcych rządów, informowały o tym, a zaniechanie zrobienia tego powoduje nałożenie grzywny, która jest znacznie mniejsza niż owe zagraniczne fundusze.


Twierdzenie, że to prawo jest niedemokratyczne, jest odwrotnością prawdy. Mamy tutaj wrogie kraje europejskie, finansujące organizacje, które pracują na rzecz obalenia demokratycznie wybranego rządu Izraela i – otwarcie mówiąc – pomagają śmiertelnym wrogom Izraela. Jasne jest, że samo to przedsięwzięcie jest sprzeczne z demokratyczną zasadą, że obywatele Izraela powinni decydować o polityce swojego kraju, nie zaś obywatele Niemiec lub Norwegii. Prawdziwa demokracja wymaga czegoś więcej niż ujawnienia; obca ingerencja powinna być zakazana.  


Uprawnienia izraelskiego Sadu Najwyższego rozszerzyły się – rozszerzył je sam Sąd Najwyższy – do punktu, w którym Kneset nie ma możliwości uchwalenia żadnego prawa, jakiego lewica (i lewicowy Sąd Najwyższy) nie aprobuje (prawo o państwie narodowym już zostało zaskarżone i będzie to stanowić ciekawą kwestię prawną, jako że jest to Ustawa Zasadnicza). Sąd Najwyższy stał się czymś znacznie więcej niż prawomocną kontrolą ustawodawcy – sam stał się aktorem politycznym.


Próby zmiany procesu wyboru sędziów Sądu Najwyższego, by zapewnić więcej równowagi, oraz propozycja pozwolenia na to, by kwalifikowana większość Knesetu mogła uchylić decyzje Sądu Najwyższego, jest atakowana jako – zgadliście – niedemokratyczna. Prawdę mówiąc, tym, co szkodzi demokracji, jest niepochodząca z wyboru elita, która może (i robi to) udaremnić proces legislacyjny realizujący wolę obywateli.


Wreszcie, kolejny przykład niezrozumienia pojęcia demokracji można znaleźć w kontrowersji wokół prawa o macierzyństwie zastępczym. Od 1996 r. izraelski system opieki zdrowotnej płaci za matki zastępcze w Izraelu parom heteroseksualnym, w których kobieta nie może zajść w ciążę. Niedawno rozszerzono to prawo na samotne kobiety; mimo jednak obietnic premiera i innych nie włączono homoseksualnych mężczyzn. Wywołało to olbrzymie oburzenie, demonstracje z zatrzymywaniem ruchu ulicznego i twierdzenia, ze prawo jest niedemokratyczne.


Samo prawo nie jest niedemokratyczne. Możliwe, że niesprawiedliwie dyskryminuje i jest naganne z innych powodów, ale nie ma to nic wspólnego z demokracją. Homoseksualni mężczyźni nadal mogą głosować i głosić swoje opinie. Ich prawa obywatelski i ludzkie nie zostały naruszone przez odmowę rządu na udzielenie im tego konkretnego świadczenia socjalnego (nie jest należnym prawem, by rząd płacił za matki zastępcze).


Z drugiej strony, tym, co może być niedemokratyczne, jest użycie przez partie religijne ich siły, by naruszyć koalicję w celu pokonania woli większości obywateli Izraela, którzy prawdopodobnie popierają rozciągnięcie opłat za matki zastępcze na gejów. Proces podjęcia tej decyzji mógł być niedemokratyczny, ale sama decyzja niedemokratyczna nie jest. Izrael nie jest doskonałą demokracją i zdolność partii mniejszości w koalicji do brania rządu jako zakładnika, jest jedną z jej najpoważniejszych niedoskonałości.


Trudno jest osiągnąć prawdziwą demokrację i trudno ją utrzymać. Mamy szczęście w Izraelu, że mamy taki stopień demokracji, jaki mamy – większość narodów świata żyje ze znacznie słabszą demokracją. Niemniej musimy walczyć o to, by ją utrzymać i ulepszyć. Słowa mają znaczenie i nadużywanie ich poważnie utrudnia niezbędne rozmowy.


On democracy

29 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1184 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy, o których nikt nie mówi   Tawil   2018-12-09
ONZ odrzuca rezolucję potępiającą terroryzm Hamasu   Koraszewski   2018-12-08
Sprawa palestyńska jest „islamska”     2018-12-07
Gdzie był UNIFIL, kiedy Hezbollah kopał tunel terroru?   Amos   2018-12-06
Pryncypialność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów społecznych   Koraszewski   2018-12-05
Kindertransport – okazjonalna wielkoduszność   Gur   2018-12-04
List dra Denisa MacEoina do Edinburgh University Students' Association   MacEoin   2018-12-02
"Palestyna" urojona   Chesler   2018-12-01
Izrael i Jazydzi   Frantzman   2018-11-29
Nowy niebezpieczny zakręt Unii Europejskiej   Murray   2018-11-27
Kochaj Bliźniego   Lewin   2018-11-26
Żydzi Afryki Północnej pod rządami muzułmańskimi   Blum   2018-11-25
Jak saudyjskie „dary" dla amerykańskich uniwersytetów wybielają religię   Ibrahim   2018-11-23
Bardzo głupia decyzja Airbnb   Maroun   2018-11-22
”Independent”: 3700 słów przyjaznej Hamasowi propagandy   Levick   2018-11-20
Palestyńskie groźby wobec arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem   Toameh   2018-11-17
Skandal za kulisami zakazu neonikotynoidów   Ridley   2018-11-17
Powyborcza zaduma: Dokąd zmierzasz Ameryko? Dokąd zmierzacie amerykańscy Żydzi?   Chesler   2018-11-14
Sto lat nowej Europy   Koraszewski   2018-11-13
Antysemityzm jest przede wszystkim nienawiścią, polityka jest tylko wymówką     2018-11-11
Jak Izrael mógłby zwyciężyć w dzisiejszym asymetrycznym konflikcie   Rosenthal   2018-11-10
Mord w Stambule i walka o supremację w świecie sunnickim   Carmon   2018-11-08
Brutalne przebudzenie z palestyńskiego snu   Kedar   2018-11-06
Jesień oświecenia, czyli powszechne zniechęcenie do logiki   Koraszewski   2018-11-05
Pakistan: Asia Bibi uniewinniona po latach oczekiwania na śmierć za ”bluźnierstwo”   Meotti   2018-11-01
Funkcjonariusz z Gazy: HAMAS i FATAH zamienili naszych ludzi w żebraków   Toameh   2018-10-30
”Saudyjska afera” w Stambule ujawnia rywalizację sunnicko sunnicką   Bekdil   2018-10-27
Orzeczenie sprzeczne z rozsądkiem   Yemini   2018-10-26
Prawo, religia i sekularyzacja  w Nigerii   Igwe   2018-10-22
Chrześcijanie skazani na śmierć pod prawem szariatu   Rafizadeh   2018-10-22
Czasem Internet może korygować fake news, a nie tylko je szerzyć   Gross   2018-10-21
Kiepsko skrywany antysemityzm Facebooka   Maroun   2018-10-16
Turcja buduje meczety, likwiduje chrześcijaństwo   Bulut   2018-10-15
Skrzyżowanie Netzarim i narodziny Fake News   Landes   2018-10-14
Wierzę tej palestyńskiej nastolatce   Flatow   2018-10-12
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich   Sucharewicz   2018-10-11
Narodowe prawo Izraela i palestyńskie kłamstwa   Tawil   2018-10-10
Czy oczekiwanie od Arabów mniej niż od Żydów jest w porządku?   Maroun   2018-10-09
Dzisiaj opublikowana książka   Novella   2018-10-09
”Antysyjonizm” traktuje o Żydach, głupcze!   Tsalic   2018-10-08
Szwecja – schronieniem przestępców   Bergman   2018-10-07
A gdyby Kavanaugh był libaralnym muzułmaninem oskarżonym o terroryzm?   Dershowitz   2018-10-06
Na marginesie tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla     2018-10-06
Przekłuwanie mitu palestyńskich uchodźców   Rosenthal   2018-10-05
Chińska medycyna i policja myśli   Novella   2018-10-05
Trzy „nie” Palestyńczyków: co mają na myśli   Tawil   2018-10-04
Uderzający rasizm Autonomii Palestyńskiej   Bergman   2018-10-03
”Antyimperializm” i apologetyka morderstwa   Sixsmith   2018-10-03
Kto napisał te słowa o Jerozolimie?   Gross   2018-10-02
Samobójcza nienawiść Europy do Ameryki   Koraszewski   2018-10-01
Refleksje o Oslo i procesie pokojowym   Collins   2018-10-01
Dlaczego nie mogę krytykować własnej religii?   Rafizadeh   2018-09-30
Przywódca Hamasu przyznaje, że protesty graniczne są zainscenizowane, nikogo to nie obchodzi   Bergman   2018-09-28
Czy sztuczna inteligencja zapewni nam sztuczny racjonalizm?   Koraszewski   2018-09-25
Dlaczego Żydzi są rdzenną ludnością Palestyny – a Arabowie nie są   Amos   2018-09-25
Wyznanie: od 15 lat leczę się z islamofobii   Lindenberg   2018-09-24
Niewidomy w Betlejem   Flatow   2018-09-23
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2018-09-21
To ”oni”, a nie ”on” zabili Ari Fulda   Peter   2018-09-20
Jak „New York Times” wybiela radykalny islam   Emerson   2018-09-18
Czas zakończyć fałszywą i krzywdzącą narrację   Rosenthal   2018-09-16
Dlaczego Clintonowie dzielili scenę z Farrakhanem?   Dershowitz   2018-09-15
Czy Facebook wspomaga radykalizm?   Rosenthal   2018-09-14
Abbas popełnia te same błędy, co Arafat     2018-09-14
Mosad w Paryżu, albo jak francuska prasa denuncjuje francuskich Żydów   Lewin   2018-09-10
Konfederacja jordańsko-palestyńska – dlaczego nie?   Yemini   2018-09-07
UNRWA i Żydzi   Julius   2018-09-06
Netanjahu, tragicznie, ma rację – Świat nie chroni słabych   Frantzman   2018-09-05
Jerozolima: dlaczego przywódcy palestyńscy mówią ”nie głosujcie”   Tawil   2018-09-04
YouTube blokuje ujawnianie antysemityzmu     2018-09-02
Podział Francji przez Macrona?   Mamou   2018-09-01
Fałszywi sojusznicy Ameryki w Zatoce    Bekdil   2018-08-31
Sfabrykowany kryzys humanitarny UNRWA   Bedein   2018-08-24
Mauretania: USA muszą żądać natychmiastowego uwolnienia przed wyborami kandydata ruchu przeciwko niewolnictwu   Blum   2018-08-23
Wielka Brytania: Dyskryminacja wobec chrześcijańskich uchodźców   Bergman   2018-08-22
Arabski dwugłos o pokoju na Bliskim Wschodzie     2018-08-21
Izrael – nie ma takiego państwa   Koraszewski   2018-08-20
Wybielanie skrajnie prawicowego charakteru partii politycznych na Bliskim Wschodzie   Frantzman   2018-08-20
Wielka Brytania wita ekstremistów – raz za razem   Murray   2018-08-18
Demokratyczna republika Somalilandu    Clarfield   2018-08-16
Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23
Po co Izraelowi konstytucja?   Koraszewski   2018-07-22
Historia udaremnionego zamachu terrorystycznego   Rafizadeh   2018-07-20
Plucie na Izrael to wielki (wspierany przez państwo) biznes   Bergman   2018-07-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk