Prawda

Wtorek, 14 sierpnia 2018 - 21:57

« Poprzedni Następny »


O demokracji


Vic Rosenthal 2018-08-07


Ulubionym oskarżeniem izraelskiej lewicy i amerykańskiego liberalnego establishmentu na cokolwiek, co rzekomo „prawicowy” rząd Izraela robi, jest, że jest to „niedemokratyczne”.


Nie definiują zazwyczaj pojęcia demokracji, ale są pewni, że prawo o państwie narodowymprawo o przejrzystości NGO, dążenie do przywrócenia równowagi między Sądem Najwyższym a Knesetem i prawo o macierzyństwie zastępczym są „niedemokratyczne”.


Czym jest więc demokracja? Wydaje mi się, że jest tu jedna podstawowa idea wraz z kilkoma warunkami, które są konieczne, by została zrealizowana. Tą podstawową ideą jest coś w tym rodzaju:


Obywatele państwa wyrażają swoją wolę w wolnych i uczciwych wyborach, a rząd rządzi zgodnie z tą wolą.


Żaden kraj nie ma czystej demokracji, w której wszystkie lub niemal wszystkie decyzje podejmowane są przez referendum. Dlatego każda demokracja ma jakąś odmianę systemu dla rządów reprezentatywnych. W Izraelu jest to system, w którym obywatele głosują na partię, a ta przedstawia krajową listę kandydatów do Knesetu. Członkowie Knesetu zostają następnie wybrani z każdej listy proporcjonalnie do liczby głosów otrzymanych przez partie. W USA i w Wielkiej Brytanii członkowie organów rządzących reprezentują jednostki geograficzne. Istnieją niezliczone sposoby robienia tego, każdy z wadami i zaletami.


Nie wystarcza po prostu mieć reprezentatywną strukturę, by rząd zachowywał się w sposób odzwierciedlający wolę ludności. Są jeszcze inne warunki, które muszą być spełnione, aby wybory były wolne i uczciwe oraz w celu zapewnienia, że rząd, raz ustanowiony, istotnie odzwierciedla w swoich działaniach wolę ludności. Kilkoma takimi warunkami są:


Uczestnictwo w wyborach.
 Jeśli głosuje tylko mały odsetek, wynik nie wyraża ogólnej woli obywateli.


Tajne i zabezpieczone głosowanie. 
Na obywateli nie wolno wywierać nacisku, by głosowali tak lub inaczej a ich głosy muszą być uczciwie policzone.  


Wolna prasa i wolny przepływ informacji w społeczeństwie.
 Obywatele muszą mieć możliwość zrozumienia konkurujących programów, aby rozsądnie głosowali.  


Prawa obywatelskie.
 Rząd ma obowiązek chronić swoich obywateli i nie wolno mu ingerować w ich normalne życie bardziej niż to, co absolutnie konieczne. Wolność słowa i zgromadzeń jest zasadnicza. Rząd musi być dla ludzi, a nie przeciwko nim.  


Rządy prawa.
 Sam rząd musi działać zgodnie z prawem państwa, szczególnie kiedy działa, by odebrać własność lub wolność swoim obywatelom. Obywatele zawsze powinni mieć możliwości odwołania lub uzyskania zadośćuczynienia wobec bezprawnego zachowania ze strony państwa.  


Mechanizmy gwarantujące równowagę i kontrolę.
 Powinny istnieć mechanizmy zapewniające, że skorumpowani lub niekompetentni politycy i pracownicy państwowi mogą zostać usunięci. Od rządu oczekuje się, że wykona ogólną wolę swoich obywateli, którą rozumie się jako wolę większości, jak długo nie jest ona sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa. Tak więc, na przykład, większość nie może przegłosować odebranie praw obywatelskich, które są konstytucyjnie zagwarantowane, mniejszości obywateli. Demokracja nie oznacza tyranii większości. 


Oczywiście, w przyzwoitym społeczeństwie są jeszcze inne wymogi, ale wydaje mi się, że powyższe to wymagania, by państwo nazywało się demokratyczne.


Państwo narodowe nie narusza żadnej z powyższych zasad. Nawet się do naruszeń nie zbliża. Tak, arabska mniejszość Izraela nie lubi narodowego hymnu, Hatikva, ani flagi. Chcieliby, by język arabski miał ten sam status co hebrajski. Chcieliby, żeby wiele rzeczy wyglądało inaczej, ale żadna z rzeczy, których nie lubią, nie umniejsza ich praw obywatelskich. Ich prawo do głosowania i stawania do wyborów, do pracy, do wykształcenia dla ich dzieci, do otrzymywania świadczeń socjalnych i do korzystania z systemu opieki zdrowotnej Izraela nie zostały ograniczone. Rządowe formularze i znaki drogowe, które są i po arabsku, i po hebrajsku, nadal będą w tych dwóch językach.


Prawo utrzymuje, że Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego. Nie mówi jednak, że tylko Żydzi mogą głosować. Nie uniemożliwia Arabom wyrażania swoich opinii. Niezależnie od tego, czy uważasz, że jest to rasistowskie, niepotrzebne czy absolutnie niezbędne, w żaden sposób nie wpływa ono na demokratyczną naturę państwa.


Prawo o przejrzystości NGO uchwalone dwa lata temu jest kolejnym bête noire izraelskiej lewicy. Podobnie jak prawo o państwie narodowym to, co w końcu uchwalono, jest znacznie słabsze niż jego pierwotna wersja. Wymaga, by NGO, które otrzymują ponad połowę finansowania od obcych rządów, informowały o tym, a zaniechanie zrobienia tego powoduje nałożenie grzywny, która jest znacznie mniejsza niż owe zagraniczne fundusze.


Twierdzenie, że to prawo jest niedemokratyczne, jest odwrotnością prawdy. Mamy tutaj wrogie kraje europejskie, finansujące organizacje, które pracują na rzecz obalenia demokratycznie wybranego rządu Izraela i – otwarcie mówiąc – pomagają śmiertelnym wrogom Izraela. Jasne jest, że samo to przedsięwzięcie jest sprzeczne z demokratyczną zasadą, że obywatele Izraela powinni decydować o polityce swojego kraju, nie zaś obywatele Niemiec lub Norwegii. Prawdziwa demokracja wymaga czegoś więcej niż ujawnienia; obca ingerencja powinna być zakazana.  


Uprawnienia izraelskiego Sadu Najwyższego rozszerzyły się – rozszerzył je sam Sąd Najwyższy – do punktu, w którym Kneset nie ma możliwości uchwalenia żadnego prawa, jakiego lewica (i lewicowy Sąd Najwyższy) nie aprobuje (prawo o państwie narodowym już zostało zaskarżone i będzie to stanowić ciekawą kwestię prawną, jako że jest to Ustawa Zasadnicza). Sąd Najwyższy stał się czymś znacznie więcej niż prawomocną kontrolą ustawodawcy – sam stał się aktorem politycznym.


Próby zmiany procesu wyboru sędziów Sądu Najwyższego, by zapewnić więcej równowagi, oraz propozycja pozwolenia na to, by kwalifikowana większość Knesetu mogła uchylić decyzje Sądu Najwyższego, jest atakowana jako – zgadliście – niedemokratyczna. Prawdę mówiąc, tym, co szkodzi demokracji, jest niepochodząca z wyboru elita, która może (i robi to) udaremnić proces legislacyjny realizujący wolę obywateli.


Wreszcie, kolejny przykład niezrozumienia pojęcia demokracji można znaleźć w kontrowersji wokół prawa o macierzyństwie zastępczym. Od 1996 r. izraelski system opieki zdrowotnej płaci za matki zastępcze w Izraelu parom heteroseksualnym, w których kobieta nie może zajść w ciążę. Niedawno rozszerzono to prawo na samotne kobiety; mimo jednak obietnic premiera i innych nie włączono homoseksualnych mężczyzn. Wywołało to olbrzymie oburzenie, demonstracje z zatrzymywaniem ruchu ulicznego i twierdzenia, ze prawo jest niedemokratyczne.


Samo prawo nie jest niedemokratyczne. Możliwe, że niesprawiedliwie dyskryminuje i jest naganne z innych powodów, ale nie ma to nic wspólnego z demokracją. Homoseksualni mężczyźni nadal mogą głosować i głosić swoje opinie. Ich prawa obywatelski i ludzkie nie zostały naruszone przez odmowę rządu na udzielenie im tego konkretnego świadczenia socjalnego (nie jest należnym prawem, by rząd płacił za matki zastępcze).


Z drugiej strony, tym, co może być niedemokratyczne, jest użycie przez partie religijne ich siły, by naruszyć koalicję w celu pokonania woli większości obywateli Izraela, którzy prawdopodobnie popierają rozciągnięcie opłat za matki zastępcze na gejów. Proces podjęcia tej decyzji mógł być niedemokratyczny, ale sama decyzja niedemokratyczna nie jest. Izrael nie jest doskonałą demokracją i zdolność partii mniejszości w koalicji do brania rządu jako zakładnika, jest jedną z jej najpoważniejszych niedoskonałości.


Trudno jest osiągnąć prawdziwą demokrację i trudno ją utrzymać. Mamy szczęście w Izraelu, że mamy taki stopień demokracji, jaki mamy – większość narodów świata żyje ze znacznie słabszą demokracją. Niemniej musimy walczyć o to, by ją utrzymać i ulepszyć. Słowa mają znaczenie i nadużywanie ich poważnie utrudnia niezbędne rozmowy.


On democracy

29 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1104 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23
Po co Izraelowi konstytucja?   Koraszewski   2018-07-22
Historia udaremnionego zamachu terrorystycznego   Rafizadeh   2018-07-20
Plucie na Izrael to wielki (wspierany przez państwo) biznes   Bergman   2018-07-19
Kaczka trojańska i jej wredne potomstwo   Koraszewski   2018-07-18
Futbol i inne rodzaje „postępowego” kolonializmu   Tsalic   2018-07-17
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazują, że nie ma „prawa powrotu” i że Gaza nie jest okupowana   Amos   2018-07-16
Biskup Graham Tomlin i demonizacja Izraela   MacEoin   2018-07-13
Wyrazy uznania dla Lee Kuan Yew   Fitzgerald   2018-07-09
Czy poczucie winy zabija Zachód od środka?   Meotti   2018-07-08
Jak pomóc sąsiadom, którzy uciekają przed swoimi   Koraszewski   2018-07-06
Lata po ludobójstwie Jazydzi pilnie potrzebują pomocy   Bulut   2018-07-04
Racjonalizm przerywany, czyli mambo-jumbo wiecznie żywe   Koraszewski   2018-07-02
Oszczerstwo o niemowlęciu z Gazy: równe narracje; nierówne traktowanie   Plosker   2018-07-01
Mega-antysemici współczesnego świata   Gerstenfeld   2018-06-29
Zachodnioeuropejskie postawy wobec Żydów: raport z dużego badania     Gerstenfeld   2018-06-27
Kolejny rok suszy, czy zdążymy się obudzić?   Koraszewski   2018-06-25
Jak NGO pomagają imigrantom   Frantzman   2018-06-24
Dlaczego nie bronimy się?   Rosenthal   2018-06-23
Marsz na rzecz terroryzmu w Londynie? Żaden problem   Bergman   2018-06-21
Etniczna czystka północnego Cypru. Wyznania turecko-cypryjskiego masowego mordercy   Bulut   2018-06-19
O chorobie psychicznej i wspomaganym samobójstwie   Coyne   2018-06-18
NGO finansowane z zagranicy - władza polityczna i prawowita demokracja   Steinberg   2018-06-18
Palestyna: Oblanie egzaminu historii   Sherman   2018-06-17
Wielka Brytania: Nowa akcja na rzecz islamskich praw o bluźnierstwie?   Bergman   2018-06-16
Sport, czyli szlachetna rywalizacja   Koraszewski   2018-06-15
Gangi gwałcicieli: opowieść z zielonego Oxfordshire   Murray   2018-06-15
Odrażający antysemityzm w ONZ   Bayefsky   2018-06-11
Palestyńscy podpalacze z latawcami   Rosenthal   2018-06-10
Unijne i palestyńskie nielegalne „fakty w terenie”   Tawil   2018-06-09
Odrastające głowy hydry nazizmu   Koraszewski   2018-06-08
Iran odpłaca za ciosy Izraelowi palestyńską krwią   Kedar   2018-06-07
Kobiety są ofiarami islamskich ekstremistów   Ayari   2018-06-06
Palestyńska „zdrada”   Tawil   2018-06-05
Dobrzy Europejczycy marzą choćby o proporcjonalności   Koraszewski   2018-06-04
Jak multikulturowy, intersekcjonalny postkolonializm cofa nas do Średniowiecza   Rosenthal   2018-06-03
Kolonizowanie martwych Gazy dla teatru kadiszu   Frantzman   2018-06-01
Propalestyńskie organizacje praw człowieka gwiżdżą na Palestyńczyków i na prawa człowieka   Tawil   2018-05-31
Problem mediów z Izraelem   Rosenthal   2018-05-30
Kazania na górkach   Koraszewski   2018-05-29
Norweska NGO gubi drogę na granicy Gazy   Steinberg   2018-05-28
Samodzielnie stworzona Nakba Palestyńczyków   Yemini   2018-05-26
Pięć filarów palestynizmu   Rosenthal   2018-05-25
Pilny list otwarty do sekretarza generalnego ONZ António Gutteresa   Kalulu   2018-05-24
Palestyńczycy: prawdziwa blokada Gazy   Toameh   2018-05-23
Cywilizacja zderzeń narracji   Koraszewski   2018-05-22
Trump przestaje karmić krokodyla   Rosenthal   2018-05-22
Zachód zdradza Kurdów   Meotti   2018-05-21
Gaza, Daniel i toporna robota   Tsalic   2018-05-19
Czy media rzeczywiście rozumieją przemoc w Gazie?   Plosker   2018-05-17
Zasłona dymna: sześć tygodni przemocy na granicy Gazy   Kemp   2018-05-16
220 nalotów na Palestyńczyków; świat ziewa   Toameh   2018-05-14
Ku politycznemu wymarciu   Carmon   2018-05-11
Kiedy nawet ateiści wierzą w fatwy i zaklęcia   Koraszewski   2018-05-10
Czy Putin realizuje idee Sołżenicyna, jak sądzą niektórzy analitycy?   de Lazari   2018-05-10
Palestyńczycy: nowy zwrot w starym kłamstwie   Tawil   2018-05-09
Dlaczego jestem wdzięczny Mahmoudowi Abbasowi   Rosenthal   2018-05-08
Igrzysk, igrzysk, pal diabli chleb   Koraszewski   2018-05-07
Artykuł w “Guardianie” kwestionuje “sztywną ortodoksję” Jom Ha’atzmaut, że Izrael powinien istnieć   White   2018-05-06
Dlaczego nienawidzisz Izraela?   O'Neill   2018-05-01
Proces Tariqa Ramadana o gwałt: obwinianie  ofiar   Meotti   2018-04-27
Zabójcza broń Hamasu: kombinacja rasizmu i antysemityzmu   Maroun   2018-04-26
Europejska imigracja: zakonnice won, terrorystów zapraszamy   Murray   2018-04-25
Niebezpieczne ignorowanie islamskiego antysemityzmu   Bergman   2018-04-24
Dlaczego chrześcijanie potrzebują samostanowienia w Iraku   Bulut   2018-04-23
Wielka Brytania: finansowanie nauki wysadzania się w powietrze   Murray   2018-04-20
Kto jest “uchodźcą”? Żydzi z Maroka a Palestyńczycy z Izraela   Dershowitz   2018-04-19
Tajemny świat Autonomii Palestyńskiej   Tawil   2018-04-18
Bliskowschodnie dziennikarstwo stadne: wszyscy zgadzają się   Landes   2018-04-17
Wolność, rynek, innowacje i wstawanie z kolan   Koraszewski   2018-04-16
Antysemityzm szaleje w Turcji   Bulut   2018-04-16
Izraelski dylemat afrykańskich migrantów   i Daniel Pomerantz   2018-04-15
Nieograniczona tania energia zmieniłaby społeczeństwo   Ridley   2018-04-14
“Obowiązek nienawidzenia Brytanii”   Murray   2018-04-14
Gaza: To co jest ludobójczymi rozruchami dla jednego, jest pokojowymi demonstracjami dla innego   Ruda (Daled Amos)   2018-04-12
Szwedzka minister spraw zagranicznych nie jest antysemitką, ona jest demagogiem   Flatow   2018-04-10
Nieodwzajemniona miłość Erdogana do ArabówBurak Bekdil   Bekdil   2018-04-09
Spotkanie na szczycie Turcja-Iran-Rosja     2018-04-08
Co wspólnego mają Alt-Right i Regresywna Lewica   Anomaly   2018-04-07
Chrześcijanie Nigerii dzisiaj, chrześcijanie Europy jutro   Meotti   2018-04-07
Apartheid w Judei i Samarii narzucony przez AP, wspierany przez Oslo   Maroun   2018-04-06
Co naprawdę znaczy wizyta saudyjskiego księcia?   Charai   2018-04-04
Pseudonauka i pseudoinformacja   Koraszewski   2018-04-02
Mity i fakty: śmiertelne “protesty ” Gazy   Pomerantz   2018-04-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Odrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucji


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk