Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 09:34

« Poprzedni Następny »


Krytyczna teoria rasy i antysemityzm


Adam Levick 2022-11-10


Poniżej znajduje się nieco zmieniona wersja przemówienia wygłoszonego przez  redaktora Camera U.K. Adama Levicka na konferencji inauguracyjnej Londyńskiego Centrum Badań nad Współczesnym Antysemityzmem.)

Krytyczna Teoria Rasy (CRT) jest odgałęzieniem Krytycznych badań Prawa, szkoły teorii krytycznej która rozwinęła się w USA w latach 70. XX wieku, która twierdzi, że prawa są stanowione w celu utrzymania status quo, kodyfikując w ten sposób uprzedzenia wobec zmarginalizowanych grup.


Liderzy CRT, tacy jak Richard Delgado, odrzucają same podstawy liberalizmu: prawa jednostki, teorię równości, rozumowanie prawne, oświeceniowy racjonalizm i neutralne zasady prawa konstytucyjnego.


W swoim epistemologicznym relatywizmie CRT zakłada, że pozycja jednostki w społeczeństwie (rasa, płeć, przywileje itp.) determinuje jej rozumienie świata, i tego co jest prawdą, a co fałszem. Twierdzą, że prawda jest „tworzona”, a nie odkrywana.


W rzeczywistości, CRT uprzywilejowując „prawdy” „uciskanych mniejszości”, zmienia ofiary w rodzaj arystokracji, mniejszości nie tylko otrzymują współczucie, ale otrzymują dodatkową legitymację dla swoich pomysłów i argumentów.


Podczas gdy liberalny uniwersalizm dąży do zmniejszenia znaczenia kategorii tożsamości i do równego traktowania ludzi, CRT (i pokrewne ideologie, takie jak intersekcjonalność i ruch „Różnorodność, równość i włączenie”) obsesyjnie zajmują się takimi kategoriami, próbując dowartościować nie tyle godność jednostek jako jednostek, ile ich godność jako posiadaczy grupowej tożsamości.


CRT zakłada również, że różnice rasowe w wynikach edukacyjnych i ekonomicznych są nie tylko wadą lub cechą, ale ukrytym celem liberalizmu – który manipuluje językiem i historią, promuje „fałszywą” ideę postępu rasowego i wprowadza „daltonistyczne pojęcia równego traktowania” w celu utrzymania białej dominacji we wszystkich sferach społeczeństwa.


Spiskowa natura CRT często wywołuje ideę, że wszyscy lub większość białych podejmuje zbiorowe decyzje o utrzymaniu „białej supremacji” i uciskaniu osób kolorowych.


Krytyczna teoria rasy twierdzi, że rasizm nie jest problemem indywidualnych postaw lub zachowań, ale jest trwałym systemem osadzonym w postawach, języku i instytucjach rządowych, w których wszyscy są socjalizowani.


CRT obejmuje również jednoczynnikowe wyjaśnienie nierówności, które usuwa wszystkie inne alternatywne czynniki różnic, poza systemowym rasizmem.


Biali – którzy są przedstawiani jako jednorodna grupa – są grupą ciemiężców z władzą, podczas gdy Czarni i inni ludzie kolorowi są grupami uciskanymi – manichejski paradygmat, który, jak twierdzi autorka Niamh Jiménez, arbitralnie „dzieli ludzkość na moralnie nieskazitelną klasę świętych grup mniejszościowych i haniebną grupę diabelskich ‘ciemiężców’”.


CRT zakłada, że rasizm istnieje wszędzie – w każdej osobie, instytucji i interakcji – a zadaniem krytycznego teoretyka rasy jest zbadanie, JAK (nie czy) rasizm występuje w każdych okolicznościach. Zawsze trzeba zakładać istnienie rasizmu.


CRT, z powodu odmowy poddania swoich teorii analizie empirycznej i przyjęcia epistemologicznego relatywizmu, jest niefalsyfikowalna. Upierają się, że musisz „wykonać pracę”, pracę, która nigdy się nie kończy, ponieważ nie ma odniesienia do sukcesu. Rasizm jako wieczna, wszechobecna, złowroga „niewidzialna ręka” niesprawiedliwości.


Jak powiedział amerykański prawnik Derek Bell, uważany za jednego z protoplastów CRT: postęp w stosunkach rasowych w Ameryce jest w dużej mierze mirażem, który ma zaciemnić fakt, że biali, świadomie lub nieświadomie, pracują nad zapewnieniem białej dominacji.


CRT jest również wrogo nastawiona do wolności słowa, argumentując, że to, co przedstawia się jako dowód i argument, jest w rzeczywistości kolejnym zatwierdzaniem władzy elity – i że sprawiedliwość wymaga, aby dyskurs publiczny był nierówny, przechylony przeciwko tym, którzy są biali i uprzywilejowani.


Oznacza to ograniczanie ich wolności słowa, stosowanie kastowego systemu ofiar, w którym ci na szczycie muszą ulegać tym, którzy mają większe roszczenia do naprawczej sprawiedliwości.


CRT promuje także wśród czarnych i innych mniejszości rasowych, które uwewnętrzniają jej przesłanie, autodestrukcyjny fatalizm, który zaprzecza ich sprawczości. Są uciskani i jako jednostki nie mogą nic zrobić, aby przezwyciężyć swoje upośledzenie. Reprezentuje to, co Greg Lukinoff i Jonathan Haidt w swojej książce The Coddling of the American Mind opisali jako poznawcze zniekształcenie katastrofizmu.


Krótko mówiąc, CRT jest wewnętrznie nieliberalną ideologią, która podporządkowuje fakty, rozum i staranne rozważania plemiennym namiętnościom.


To oczywiście rodzi główne pytanie: czy Żydzi są biali w ramach tego paradygmatu?


Wydaje się jasne, że w ruchu, który postuluje teorię sprawiedliwości opartą tylko na tym, które grupy mają władzę, a które nie, Żydzi – ze względu na ich względny sukces – nieuchronnie zostaną napiętnowani jako wpływowi i uznani za współwinnych niesprawiedliwości.


Istotnie „zasługa”, według  zwolenników CRT, takich jak Duncan Kennedy, jest jedynie konstrukcją społeczną mającą na celu utrzymanie władzy grup dominujących.


Żydowski sukces – to znaczy sukces pomimo wszelkich przeciwności historycznie uciskanej mniejszości – wydaje się umieszczać Żydów po „złej” stronie, ponieważ obala założenie CRT, że uciskane jednostki nie mogą odnieść sukcesu ze względu na stałość instytucjonalnego rasizmu.  

CRT klasyfikuje Żydów nie jako ofiary czy spadkobierców traumy pokoleniowej, ale jako zamożnych, białych (lub bliskich białym), zasymilowanych kapitalistów. W ramach swojej ideologii, w której rasa i władza stanowią podstawę we wszystkich ludzkich stosunkach, a tym samym rozstrzygają wszelkie roszczenia do bycia ofiarą, Żydzi stają się częścią lub przynajmniej współsprawcą białej hegemonii.


Jak więc w rzeczywistości to równanie moralne wpływa na dyskurs o Żydach, przywilejach i władzy?


Oto jeden konkretny przykład:

Program szkolny w Kalifornii o nazwie Ethnic Studies, zatytułowany „Żydowscy Amerykanie: tożsamość, intersekcjonalność i komplikowanie idei rasy ” instruuje uczniów, że „do dnia dzisiejszego” Żydzi nadal zmieniają swoje imiona (innymi słowy, usuwają oznaczenia etniczne), aby odnieść korzyść z białości.


Jak pisała
 o tej lekcji Pamela Paresky z Żydowskiego Instytutu Wartości Liberalnych:

„W czasach, gdy moralnym imperatywem jest ‘być  mniej  białym’, nie ma bardziej szkodliwej tożsamości niż tej niegdyś bezsilnej grupy mniejszościowej, która zamiast przyłączyć się do walki o rozmontowanie białości, zdecydowała się na nią”.

Sposób zrozumienia Zachodu przez CRT obejmuje również prawdopodobny wynikający z tego antysemityzm:


„Jak być antyrasistą” Ibrama X Kendiego (uproszczona wersja CRT) promuje ideologię, że różnice rasowe w wynikach są z definicji dowodem na systemowy rasizm – bigoterię, którą, odrzucając liberalizm, musi się zwalczać przez „antyrasistowską dyskryminację” wobec „białych” (w tym wobec Żydów) – czyli instytucjonalizację preferencyjnych praktyk opartych na jawnie rasistowskich i (zgodnie z takim rasowym esencjalizmem) antysemickich kryteriach.


Jeśli takie liberalne wyrazy antyrasizmu, jak równość wobec prawa i standardy przyjmowania do szkół i uniwersytetu bez zwracania uwagi na kolor skóry, nie dają równych rezultatów, są one zdaniem Kendiego w rzeczywistości rasistowskie.


Podczas gdy liberalizm poszukuje tradycyjnej sprawiedliwości, zwolennicy CRT poszukują tego, co Thomas Sowell nazywa „kosmiczną sprawiedliwością”, co jest utopijną koncepcją, która żąda nie tylko sprawiedliwego i przejrzystego procesu, ale pożądanego rezultatu, i jest nie do pogodzenia z wolnością osobistą opartą na rządach prawa.


CRT zamienia greckie powiedzenie „charakter jest przeznaczeniem” na „kolor jest przeznaczeniem”.


CRT przedkłada fatalizm i cynizm ponad sprawczość i optymizm liberalizmu.


CRT ma obsesję na punkcie tożsamości, podczas gdy projekt liberalizmu zawsze dążył do wyjścia poza identytaryzm i obsesję na punkcie tego, kim jesteśmy jedynie w wyniku przypadku narodzin.


Zainspirowany przez CRT mit o bliskim białym, białym lub nawet hiper-białym Żydzie pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy antysyjoniści nieprzyzwoicie określają Izrael jako „państwo białej supremacji”, co prowadzi nas do ważnej obserwacji izraelskiego pisarza Jossiego Kleina Haleviego:

Antysemici zazwyczaj zmieniali Żydów w symbol tego, co dana cywilizacja uważa za najbardziej odrażającą cechę.


We wczesnym chrześcijaństwie Żyd był zabójcą Chrystusa. W komunizmie Żyd był kapitalistą. W nazizmie Żyd był największym skażeniem rasy.


Teraz żyjemy w cywilizacji, w której najbardziej odrażającymi cechami jest rasizm, a więc, proszę, Żydzi stali się „białymi ludźmi”, uciskającymi „ludzi kolorowych”.

Stanowi to, konkluduje Halevi, “klasyczną ciągłość tysięcy lat używania Żyda jako symbolu”.


Co więcej, przesłanie tradycji żydowskiej jest takie, że nikt z nas nie jest zdany na łaskę przymiotów lub cech, które nigdy się nie zmienią. Naszym przesłaniem zawsze było działanie i nadzieja – każdy z nas jest dziełem w toku, nawet królowie i wielcy przywódcy.


CRT unieważnia tę potężną i liberalną ideę – że jesteśmy jednostkami, które mają moc dokonywania zmian w naszym życiu.


Równość wobec prawa, bez względu na klasę, kolor skóry czy wyznanie, nie jest tylko jedyną odpowiedzią, która sprawdziła się dla Żydów, ale dla większego dobra, na dłuższą metę, jest to również jedyne rozwiązanie z jakimkolwiek autorytetem moralnym – jedyna idea, która dowiodła, że jej realizacja daje największe prawdopodobieństwo doprowadzenia do ludzkiego rozkwitu.


Nie jest przypadkiem, że szczególnie Żydzi mają tendencję do prosperowania w społeczeństwach, w których liberalizm jest zapisany w prawie i kulturze obywatelskiej:

  • Czczenie i kodyfikacja praw jednostki (w przeciwieństwie do praw grupowych),  chronionych przez neutralne stosowanie prawa.
  • Koncepcja, że powinniśmy oceniać każdą osobę nie według jej pozycji czy rodowodu, ale według jej decyzji, działań i osiągnięć.
  • Świętość jednostki nad grupą.
  • Ludzka sprawczość, nie zaś fatalizm.

Jest to idea, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga, że wolność jest naturalnym, oczywistym prawem, poprzedzającym państwo i wspólnym dla wszystkich jednostek — rewolucyjne idee wywodzące się z Tory, ale wprowadzone na Zachód przez Locke'a, Milla, Monteskiusza i autorów Konstytucji Stanów Zjednoczonych – które oferują jedyną realną ochronę przed rosnącymi zagrożeniami dla wolności żydowskiej i wartości liberalnych, które służą jako bastion przeciwko rasizmowi i tyranii na całym świecie.


Adam Levick’s London Talk on Critical Race Theory and Antisemitism

CAMERA-UK, 31 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Adam Levick jest redaktorem Camera U.K. 



Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj






Notatki

Znalezionych 2343 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08
Refleksje o książce Roberta Spencera Who Lost Afghanistan?   Chesler   2022-11-08
Palestyńska walka o potrawy   Fitzgerald   2022-11-07
Arabowie o zachodniej hipokryzji w sprawie irańskich dronów     2022-11-07
Chaos tworzony przez moralistów na poziomie trzylatków   Tracinski   2022-11-04
Projektanci mody intelektualnej i ich klienci   Koraszewski   2022-11-02
Rewolucja w Iranie jest powstaniem, któremu przewodzą mniejszości etniczne   Mustafa   2022-11-01
Nadzieja w pesymizmie i rozsądku   Koraszewski   2022-10-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa



 Palestyńskie weto



Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk