Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 16:51

« Poprzedni Następny »


Krytyczna teoria rasy i antysemityzm


Adam Levick 2022-11-10


Poniżej znajduje się nieco zmieniona wersja przemówienia wygłoszonego przez  redaktora Camera U.K. Adama Levicka na konferencji inauguracyjnej Londyńskiego Centrum Badań nad Współczesnym Antysemityzmem.)

Krytyczna Teoria Rasy (CRT) jest odgałęzieniem Krytycznych badań Prawa, szkoły teorii krytycznej która rozwinęła się w USA w latach 70. XX wieku, która twierdzi, że prawa są stanowione w celu utrzymania status quo, kodyfikując w ten sposób uprzedzenia wobec zmarginalizowanych grup.


Liderzy CRT, tacy jak Richard Delgado, odrzucają same podstawy liberalizmu: prawa jednostki, teorię równości, rozumowanie prawne, oświeceniowy racjonalizm i neutralne zasady prawa konstytucyjnego.


W swoim epistemologicznym relatywizmie CRT zakłada, że pozycja jednostki w społeczeństwie (rasa, płeć, przywileje itp.) determinuje jej rozumienie świata, i tego co jest prawdą, a co fałszem. Twierdzą, że prawda jest „tworzona”, a nie odkrywana.


W rzeczywistości, CRT uprzywilejowując „prawdy” „uciskanych mniejszości”, zmienia ofiary w rodzaj arystokracji, mniejszości nie tylko otrzymują współczucie, ale otrzymują dodatkową legitymację dla swoich pomysłów i argumentów.


Podczas gdy liberalny uniwersalizm dąży do zmniejszenia znaczenia kategorii tożsamości i do równego traktowania ludzi, CRT (i pokrewne ideologie, takie jak intersekcjonalność i ruch „Różnorodność, równość i włączenie”) obsesyjnie zajmują się takimi kategoriami, próbując dowartościować nie tyle godność jednostek jako jednostek, ile ich godność jako posiadaczy grupowej tożsamości.


CRT zakłada również, że różnice rasowe w wynikach edukacyjnych i ekonomicznych są nie tylko wadą lub cechą, ale ukrytym celem liberalizmu – który manipuluje językiem i historią, promuje „fałszywą” ideę postępu rasowego i wprowadza „daltonistyczne pojęcia równego traktowania” w celu utrzymania białej dominacji we wszystkich sferach społeczeństwa.


Spiskowa natura CRT często wywołuje ideę, że wszyscy lub większość białych podejmuje zbiorowe decyzje o utrzymaniu „białej supremacji” i uciskaniu osób kolorowych.


Krytyczna teoria rasy twierdzi, że rasizm nie jest problemem indywidualnych postaw lub zachowań, ale jest trwałym systemem osadzonym w postawach, języku i instytucjach rządowych, w których wszyscy są socjalizowani.


CRT obejmuje również jednoczynnikowe wyjaśnienie nierówności, które usuwa wszystkie inne alternatywne czynniki różnic, poza systemowym rasizmem.


Biali – którzy są przedstawiani jako jednorodna grupa – są grupą ciemiężców z władzą, podczas gdy Czarni i inni ludzie kolorowi są grupami uciskanymi – manichejski paradygmat, który, jak twierdzi autorka Niamh Jiménez, arbitralnie „dzieli ludzkość na moralnie nieskazitelną klasę świętych grup mniejszościowych i haniebną grupę diabelskich ‘ciemiężców’”.


CRT zakłada, że rasizm istnieje wszędzie – w każdej osobie, instytucji i interakcji – a zadaniem krytycznego teoretyka rasy jest zbadanie, JAK (nie czy) rasizm występuje w każdych okolicznościach. Zawsze trzeba zakładać istnienie rasizmu.


CRT, z powodu odmowy poddania swoich teorii analizie empirycznej i przyjęcia epistemologicznego relatywizmu, jest niefalsyfikowalna. Upierają się, że musisz „wykonać pracę”, pracę, która nigdy się nie kończy, ponieważ nie ma odniesienia do sukcesu. Rasizm jako wieczna, wszechobecna, złowroga „niewidzialna ręka” niesprawiedliwości.


Jak powiedział amerykański prawnik Derek Bell, uważany za jednego z protoplastów CRT: postęp w stosunkach rasowych w Ameryce jest w dużej mierze mirażem, który ma zaciemnić fakt, że biali, świadomie lub nieświadomie, pracują nad zapewnieniem białej dominacji.


CRT jest również wrogo nastawiona do wolności słowa, argumentując, że to, co przedstawia się jako dowód i argument, jest w rzeczywistości kolejnym zatwierdzaniem władzy elity – i że sprawiedliwość wymaga, aby dyskurs publiczny był nierówny, przechylony przeciwko tym, którzy są biali i uprzywilejowani.


Oznacza to ograniczanie ich wolności słowa, stosowanie kastowego systemu ofiar, w którym ci na szczycie muszą ulegać tym, którzy mają większe roszczenia do naprawczej sprawiedliwości.


CRT promuje także wśród czarnych i innych mniejszości rasowych, które uwewnętrzniają jej przesłanie, autodestrukcyjny fatalizm, który zaprzecza ich sprawczości. Są uciskani i jako jednostki nie mogą nic zrobić, aby przezwyciężyć swoje upośledzenie. Reprezentuje to, co Greg Lukinoff i Jonathan Haidt w swojej książce The Coddling of the American Mind opisali jako poznawcze zniekształcenie katastrofizmu.


Krótko mówiąc, CRT jest wewnętrznie nieliberalną ideologią, która podporządkowuje fakty, rozum i staranne rozważania plemiennym namiętnościom.


To oczywiście rodzi główne pytanie: czy Żydzi są biali w ramach tego paradygmatu?


Wydaje się jasne, że w ruchu, który postuluje teorię sprawiedliwości opartą tylko na tym, które grupy mają władzę, a które nie, Żydzi – ze względu na ich względny sukces – nieuchronnie zostaną napiętnowani jako wpływowi i uznani za współwinnych niesprawiedliwości.


Istotnie „zasługa”, według  zwolenników CRT, takich jak Duncan Kennedy, jest jedynie konstrukcją społeczną mającą na celu utrzymanie władzy grup dominujących.


Żydowski sukces – to znaczy sukces pomimo wszelkich przeciwności historycznie uciskanej mniejszości – wydaje się umieszczać Żydów po „złej” stronie, ponieważ obala założenie CRT, że uciskane jednostki nie mogą odnieść sukcesu ze względu na stałość instytucjonalnego rasizmu.  

CRT klasyfikuje Żydów nie jako ofiary czy spadkobierców traumy pokoleniowej, ale jako zamożnych, białych (lub bliskich białym), zasymilowanych kapitalistów. W ramach swojej ideologii, w której rasa i władza stanowią podstawę we wszystkich ludzkich stosunkach, a tym samym rozstrzygają wszelkie roszczenia do bycia ofiarą, Żydzi stają się częścią lub przynajmniej współsprawcą białej hegemonii.


Jak więc w rzeczywistości to równanie moralne wpływa na dyskurs o Żydach, przywilejach i władzy?


Oto jeden konkretny przykład:

Program szkolny w Kalifornii o nazwie Ethnic Studies, zatytułowany „Żydowscy Amerykanie: tożsamość, intersekcjonalność i komplikowanie idei rasy ” instruuje uczniów, że „do dnia dzisiejszego” Żydzi nadal zmieniają swoje imiona (innymi słowy, usuwają oznaczenia etniczne), aby odnieść korzyść z białości.


Jak pisała
 o tej lekcji Pamela Paresky z Żydowskiego Instytutu Wartości Liberalnych:

„W czasach, gdy moralnym imperatywem jest ‘być  mniej  białym’, nie ma bardziej szkodliwej tożsamości niż tej niegdyś bezsilnej grupy mniejszościowej, która zamiast przyłączyć się do walki o rozmontowanie białości, zdecydowała się na nią”.

Sposób zrozumienia Zachodu przez CRT obejmuje również prawdopodobny wynikający z tego antysemityzm:


„Jak być antyrasistą” Ibrama X Kendiego (uproszczona wersja CRT) promuje ideologię, że różnice rasowe w wynikach są z definicji dowodem na systemowy rasizm – bigoterię, którą, odrzucając liberalizm, musi się zwalczać przez „antyrasistowską dyskryminację” wobec „białych” (w tym wobec Żydów) – czyli instytucjonalizację preferencyjnych praktyk opartych na jawnie rasistowskich i (zgodnie z takim rasowym esencjalizmem) antysemickich kryteriach.


Jeśli takie liberalne wyrazy antyrasizmu, jak równość wobec prawa i standardy przyjmowania do szkół i uniwersytetu bez zwracania uwagi na kolor skóry, nie dają równych rezultatów, są one zdaniem Kendiego w rzeczywistości rasistowskie.


Podczas gdy liberalizm poszukuje tradycyjnej sprawiedliwości, zwolennicy CRT poszukują tego, co Thomas Sowell nazywa „kosmiczną sprawiedliwością”, co jest utopijną koncepcją, która żąda nie tylko sprawiedliwego i przejrzystego procesu, ale pożądanego rezultatu, i jest nie do pogodzenia z wolnością osobistą opartą na rządach prawa.


CRT zamienia greckie powiedzenie „charakter jest przeznaczeniem” na „kolor jest przeznaczeniem”.


CRT przedkłada fatalizm i cynizm ponad sprawczość i optymizm liberalizmu.


CRT ma obsesję na punkcie tożsamości, podczas gdy projekt liberalizmu zawsze dążył do wyjścia poza identytaryzm i obsesję na punkcie tego, kim jesteśmy jedynie w wyniku przypadku narodzin.


Zainspirowany przez CRT mit o bliskim białym, białym lub nawet hiper-białym Żydzie pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy antysyjoniści nieprzyzwoicie określają Izrael jako „państwo białej supremacji”, co prowadzi nas do ważnej obserwacji izraelskiego pisarza Jossiego Kleina Haleviego:

Antysemici zazwyczaj zmieniali Żydów w symbol tego, co dana cywilizacja uważa za najbardziej odrażającą cechę.


We wczesnym chrześcijaństwie Żyd był zabójcą Chrystusa. W komunizmie Żyd był kapitalistą. W nazizmie Żyd był największym skażeniem rasy.


Teraz żyjemy w cywilizacji, w której najbardziej odrażającymi cechami jest rasizm, a więc, proszę, Żydzi stali się „białymi ludźmi”, uciskającymi „ludzi kolorowych”.

Stanowi to, konkluduje Halevi, “klasyczną ciągłość tysięcy lat używania Żyda jako symbolu”.


Co więcej, przesłanie tradycji żydowskiej jest takie, że nikt z nas nie jest zdany na łaskę przymiotów lub cech, które nigdy się nie zmienią. Naszym przesłaniem zawsze było działanie i nadzieja – każdy z nas jest dziełem w toku, nawet królowie i wielcy przywódcy.


CRT unieważnia tę potężną i liberalną ideę – że jesteśmy jednostkami, które mają moc dokonywania zmian w naszym życiu.


Równość wobec prawa, bez względu na klasę, kolor skóry czy wyznanie, nie jest tylko jedyną odpowiedzią, która sprawdziła się dla Żydów, ale dla większego dobra, na dłuższą metę, jest to również jedyne rozwiązanie z jakimkolwiek autorytetem moralnym – jedyna idea, która dowiodła, że jej realizacja daje największe prawdopodobieństwo doprowadzenia do ludzkiego rozkwitu.


Nie jest przypadkiem, że szczególnie Żydzi mają tendencję do prosperowania w społeczeństwach, w których liberalizm jest zapisany w prawie i kulturze obywatelskiej:

  • Czczenie i kodyfikacja praw jednostki (w przeciwieństwie do praw grupowych),  chronionych przez neutralne stosowanie prawa.
  • Koncepcja, że powinniśmy oceniać każdą osobę nie według jej pozycji czy rodowodu, ale według jej decyzji, działań i osiągnięć.
  • Świętość jednostki nad grupą.
  • Ludzka sprawczość, nie zaś fatalizm.

Jest to idea, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga, że wolność jest naturalnym, oczywistym prawem, poprzedzającym państwo i wspólnym dla wszystkich jednostek — rewolucyjne idee wywodzące się z Tory, ale wprowadzone na Zachód przez Locke'a, Milla, Monteskiusza i autorów Konstytucji Stanów Zjednoczonych – które oferują jedyną realną ochronę przed rosnącymi zagrożeniami dla wolności żydowskiej i wartości liberalnych, które służą jako bastion przeciwko rasizmowi i tyranii na całym świecie.


Adam Levick’s London Talk on Critical Race Theory and Antisemitism

CAMERA-UK, 31 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Adam Levick jest redaktorem Camera U.K. Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2493 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk