Prawda

Wtorek, 31 stycznia 2023 - 08:46

« Poprzedni Następny »


Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie


Joseph Opoku 2022-11-09


Według nowego badania afrykańscy rolnicy w 2020 roku zarobili około 282 milionów dolarów na uprawie genetycznie zmodyfikowanych roślin.


Badanie opublikowane przez PG Economics w Wielkiej Brytanii ujawniło, że globalnie rolnicy na całym świecie zarobili około 18,8 miliarda dolarów dodatkowych korzyści z uprawy roślin GM.


Zaledwie 1,5% tego dochodu (282 mln USD) trafiło do rolników w Afryce, podczas gdy zarobki rolników uprawiających rośliny GM w USA, Argentynie, Indiach, Chinach i Brazylii stanowiły odpowiednio 39,1%, 15,1%, 8,1%, 8,4% i 18,3%.


Łącznie w latach 1996-2020 globalny dochód netto gospodarstw rolnych z uprawy roślin GM wyniósł 261,3 miliarda dolarów. Tylko 1,2% całej kwoty trafiło do rolników w krajach afrykańskich, przy czym rolnicy z USA otrzymali 42,5%, Brazylii – 12,7%, Indie – 10,5%, a Chiny – 10,1%.


Według badania dra Grahama Brookesa, 55% dochodów gospodarstw rolnych wynikających z uprawiania GMO w 2020 roku wytworzyli rolnicy krajów rozwijających się, a pozostałe 45% rolnicy krajów rozwiniętych.


Rośliny modyfikowane genetycznie są obecnie uprawiane komercyjnie w mniej niż 10% z 54 krajów Afryki. Rolnik z Ghany Evans Okomeng z Graduate Farmers Association mówi, że niepokojące jest to, że afrykańscy rolnicy nie czerpią wystarczających korzyści z ogromnych dochodów, jakie GMO dają swoim odpowiednikom w innych częściach świata. „Nie powinno być żadnej różnicy między rolnikami afrykańskimi a rolnikami z innych części świata. Amerykańscy rolnicy mają swobodny dostęp do nasion, technologii i sprzętu, nie sądzę, że byłoby złym pomysłem, dać taki dostęp również afrykańskiemu rolnikowi” – powiedział w wywiadzie dla Alliance for Science.


„Nasi liderzy powinni pozwolić nam na uprawę roślin, które chcemy uprawiać. Takich jak odmiany GMO. W ten sposób możemy zwiększyć naszą siłę gospodarczą i pomóc w stworzeniu bezpieczeństwa żywnościowego na kontynencie” – powiedział Okomeng, który jest również dyrektorem generalnym Millennium Farms.


Badanie, również opublikowane w czasopiśmie GM Crops and Food Journal, zawiera analizę istniejących danych dotyczących wpływu GM na wydajność na poziomie gospodarstwa, zawarte we wcześniej opublikowanych recenzowanych badaniach i innych artykułach badawczych. Korzyści ekonomiczne dla rolników zostały ogólnie ocenione, biorąc pod uwagę dochód rolnika brutto i zmienne koszty produkcji. Autor twierdzi, że przeprowadził również szczegółową analizę wpływu niektórych kombinacji cech genetycznie modyfikowanych upraw w niektórych krajach, w których opublikowano ograniczone badania.


Łącznie od 1996 roku genetycznie zmodyfikowana technologia odporności na owady dodała 67,8 miliardów dolarów do dochodów globalnych hodowców kukurydzy. W sektorze bawełny osiągnięto również znaczne korzyści dzięki połączeniu wyższych plonów i niższych kosztów. Od 1996 do 2020 roku poziom dochodów gospodarstw uprawiających bawełnę w krajach uprawiających rośliny GM wyniósł 73,11 miliarda dolarów. Odporna na herbicydy technologia GM w soi zwiększyła dochody gospodarstw o dodatkowe 74,65 miliarda dolarów w tym samym okresie.


Dr Brookes mówi, że biotechnologia upraw nadal wnosi znaczący wkład w globalną produkcję rolną, ponieważ uprawy GM zwiększyły produkcję żywności, paszy i włókna o prawie 1 miliard ton w latach 1996-2020. W tym czasie technologia GM odpowiadała za dodatkową światową produkcję 330 mln ton soi, 595 mln ton kukurydzy, 37 mln ton bawełny, 15,8 mln ton rzepaku i 1,9 mln ton buraków cukrowych.


W artykule stwierdzono, że technologia upraw GM nadal wnosi istotny wkład w zmniejszanie śladu środowiskowego rolnictwa i zabezpieczanie globalnych dostaw żywności w sposób zrównoważony.


Na przykład GMO zmniejszyły emisje dwutlenku węgla o 39,1 miliarda kilogramów, co wynika ze zmniejszenia zużycia paliwa o 14,7 miliarda litrów. Liczba ta odpowiada usunięciu z dróg 25,9 mln samochodów.


Badanie mówi, że technologia GM pomogła również rolnikom zmniejszyć ślad środowiskowy związany z ich praktykami ochrony upraw o ponad 17%. W latach 1996-2020 biotechnologia upraw zmniejszyła stosowanie środków ochrony roślin o 748,6 miliona kilogramów. Stanowi to o 7,2% mniejsze zużycie chemikaliów w krajach, w których uprawia się rośliny GM odporne na owady.


Biotechnologia upraw znacznie zmniejszyła również emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie, pomagając rolnikom w stosowaniu bardziej zrównoważonych praktyk, takich jak zmniejszona orka, co zmniejsza spalanie paliw kopalnych i zatrzymuje więcej węgla w glebie.


Według artykułu, gdyby nie uprawiano genetycznie modyfikowanych upraw w 2020 roku, do atmosfery zostałoby wyemitowanych dodatkowo 23,6 miliarda kilogramów dwutlenku węgla. Odpowiada to wypuszczeniu na drogi dodatkowych 15,6 miliona samochodów.


Badanie dodatkowo ujawnia, że technologia upraw GM zwiększyła plony dzięki lepszej kontroli szkodników i chwastów. Na przykład w latach 1996-2020 technologia GM odporności na owady zastosowana w uprawach kukurydzy zwiększyła plony średnio o 17,7 procent w porównaniu z konwencjonalnymi systemami produkcji. Technologia spowodowała również średnio 14,5 procentowy wzrost plonów bawełny w całym okresie użytkowania.


Zastosowanie biotechnologii upraw zmniejszyło również presję na zabieranie nowych gruntów dla rolnictwa. Na przykład, gdyby biotechnologia upraw nie była dostępna dla rolników w 2020 roku, utrzymanie światowych poziomów produkcji w tym roku wymagałoby obsadzenia dodatkowych 11,6 miliona hektarów soi, 8,5 miliona ha kukurydzy, 2,8 miliona ha bawełny i 0,5 mln ha rzepaku.


W oświadczeniu zamieszczonym również przez Alliance for Science dr Brookes zauważył, że biotechnologia upraw zapewnia doskonały zwrot z inwestycji dla rolników korzystających z tej technologii. W okresie 1996-2020 rolnicy w krajach rozwijających się otrzymywali 5,22 dolara dodatkowego dochodu za każdy dodatkowy dolar zainwestowany w nasiona roślin GM, podczas gdy ich odpowiednicy w krajach rozwiniętych otrzymali tylko trzy dolary.


African farmers earned about US$ 282 million from GMOs in 2020 - NewStudy

Alliance for Science, 3 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoseph Opoku

Dziennikarz radiowy z Ghany. W maju 2020 r. otrzymał międzynarodową nagrodę za dziennikarstwo dotyczące rozwoju rolnictwa. 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2310 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08
Refleksje o książce Roberta Spencera Who Lost Afghanistan?   Chesler   2022-11-08
Palestyńska walka o potrawy   Fitzgerald   2022-11-07
Arabowie o zachodniej hipokryzji w sprawie irańskich dronów     2022-11-07
Chaos tworzony przez moralistów na poziomie trzylatków   Tracinski   2022-11-04
Projektanci mody intelektualnej i ich klienci   Koraszewski   2022-11-02
Rewolucja w Iranie jest powstaniem, któremu przewodzą mniejszości etniczne   Mustafa   2022-11-01
Nadzieja w pesymizmie i rozsądku   Koraszewski   2022-10-31
Inna definicja antysemityzmu     2022-10-30
Czego Irańczycy chcą od Waszyngtonu   Taheri   2022-10-29
Zachód odwraca się plecami do prześladowanych chrześcijan, wita radykalnych muzułmanów   Ibrahim   2022-10-26
Opowieści byłego premiera kraju wielkości znaczka pocztowego   Koraszewski   2022-10-25
Odsłonić prawdziwe poglądy antysemitki   Kirchick   2022-10-22
Dzięki administracji Bidena Rosja i Iran są sobie bliższe niż kiedykolwiek   Rafizadeh   2022-10-21
Błąd „jeśli-to” powraca z pełną mocą z okazji umowy o granicy morskiej z Libanem     2022-10-14
Nowa bajka na zimę: “Europa jest ofiarą Amerykanów”   Godefridi   2022-10-12
Pan się myli, Panie Konstanty   Koraszewski   2022-10-12
Także dzisiaj niewolnictwo jest ogólnoświatową plagą   Jacoby   2022-10-11
FAIR – Fairness & Accuracy In Reporting – pokazuje skrajny brak szacunku wobec izraelskich Arabów     2022-10-09
Szef administracji Rady Praw Człowieka ONZ systematycznie naruszał zasady ONZ, ujawniają wycieki e-maili     2022-10-08
Czy Ilhan Omar lub Linda Sarsour dobrowolnie zdjęły hidżab w solidarności z irańskimi kobietami?   Chesler   2022-10-07
Rashida Tlaib, Jaskinia Lwa i wszechobecność nienawiści do Żydów ponad politycznymi podziałami (plus komiks)     2022-10-05
Dalekosiężne skutki śmierci Mahsy Amini   Mahmoud   2022-10-05
Jak USA roztrwoniły swoje strategiczne minerały   Bergman   2022-10-04
Główny nurt i władczyni pierścionka   Koraszewski   2022-10-03
Iran: dymiący wulkan   Taheri   2022-10-03
Iran kupił ponad milion hektarów ziemi w Wenezueli     2022-10-02
Wojownicy sprawiedliwości społecznej ignorują arabskich właścicieli niewolników   Bard   2022-10-01
Czy irański naród otrzyma wsparcie demokratycznego Zachodu?   Koraszewski   2022-09-30
Rosja i Iran: przyjaźń czy tylko partnerstwo?   Amos   2022-09-25
Niebezpieczne związki, czyli sojusze wiernych i niewiernych   Koraszewski   2022-09-24
Nierozwiązywalne konflikty na Bliskim Wschodzie   i Alberto M. Fernandez   2022-09-18
Trzecia droga skręca w prawo   Koraszewski   2022-09-17
Palestyńczycy i świat nie potrzebują jeszcze jednego, skorumpowanego, upadłego, terrorystycznego państwa arabskiego   Toameh   2022-09-17
Jak Zachód zbudował rosyjskiego wroga   Taheri   2022-09-16
Dlaczego ludzie nienawidzą?   Koraszewski   2022-09-15
Fundamentalna irracjonalność palestinizmu   Bellerose   2022-09-14
Administracja Bidena “zaniepokojona” izraelskimi rajdami na Zachodni Brzeg   Fitzgerald   2022-09-13
Departament Stanu traktuje śmierć Abu Akleh jako priorytet, ignorując śmierć Malki Roth   Meyers Epstein   2022-09-12
Kiedy niemieccy ekolodzy i rząd Putiuna mieli gorący romans   Godefridi   2022-09-12
Arabowie do Bidena: Nie podpisuj umowy z Iranem, doprowadzi to do wojny   Toameh   2022-09-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk