Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 18:30

« Poprzedni Następny »


Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie


Joseph Opoku 2022-11-09


Według nowego badania afrykańscy rolnicy w 2020 roku zarobili około 282 milionów dolarów na uprawie genetycznie zmodyfikowanych roślin.


Badanie opublikowane przez PG Economics w Wielkiej Brytanii ujawniło, że globalnie rolnicy na całym świecie zarobili około 18,8 miliarda dolarów dodatkowych korzyści z uprawy roślin GM.


Zaledwie 1,5% tego dochodu (282 mln USD) trafiło do rolników w Afryce, podczas gdy zarobki rolników uprawiających rośliny GM w USA, Argentynie, Indiach, Chinach i Brazylii stanowiły odpowiednio 39,1%, 15,1%, 8,1%, 8,4% i 18,3%.


Łącznie w latach 1996-2020 globalny dochód netto gospodarstw rolnych z uprawy roślin GM wyniósł 261,3 miliarda dolarów. Tylko 1,2% całej kwoty trafiło do rolników w krajach afrykańskich, przy czym rolnicy z USA otrzymali 42,5%, Brazylii – 12,7%, Indie – 10,5%, a Chiny – 10,1%.


Według badania dra Grahama Brookesa, 55% dochodów gospodarstw rolnych wynikających z uprawiania GMO w 2020 roku wytworzyli rolnicy krajów rozwijających się, a pozostałe 45% rolnicy krajów rozwiniętych.


Rośliny modyfikowane genetycznie są obecnie uprawiane komercyjnie w mniej niż 10% z 54 krajów Afryki. Rolnik z Ghany Evans Okomeng z Graduate Farmers Association mówi, że niepokojące jest to, że afrykańscy rolnicy nie czerpią wystarczających korzyści z ogromnych dochodów, jakie GMO dają swoim odpowiednikom w innych częściach świata. „Nie powinno być żadnej różnicy między rolnikami afrykańskimi a rolnikami z innych części świata. Amerykańscy rolnicy mają swobodny dostęp do nasion, technologii i sprzętu, nie sądzę, że byłoby złym pomysłem, dać taki dostęp również afrykańskiemu rolnikowi” – powiedział w wywiadzie dla Alliance for Science.


„Nasi liderzy powinni pozwolić nam na uprawę roślin, które chcemy uprawiać. Takich jak odmiany GMO. W ten sposób możemy zwiększyć naszą siłę gospodarczą i pomóc w stworzeniu bezpieczeństwa żywnościowego na kontynencie” – powiedział Okomeng, który jest również dyrektorem generalnym Millennium Farms.


Badanie, również opublikowane w czasopiśmie GM Crops and Food Journal, zawiera analizę istniejących danych dotyczących wpływu GM na wydajność na poziomie gospodarstwa, zawarte we wcześniej opublikowanych recenzowanych badaniach i innych artykułach badawczych. Korzyści ekonomiczne dla rolników zostały ogólnie ocenione, biorąc pod uwagę dochód rolnika brutto i zmienne koszty produkcji. Autor twierdzi, że przeprowadził również szczegółową analizę wpływu niektórych kombinacji cech genetycznie modyfikowanych upraw w niektórych krajach, w których opublikowano ograniczone badania.


Łącznie od 1996 roku genetycznie zmodyfikowana technologia odporności na owady dodała 67,8 miliardów dolarów do dochodów globalnych hodowców kukurydzy. W sektorze bawełny osiągnięto również znaczne korzyści dzięki połączeniu wyższych plonów i niższych kosztów. Od 1996 do 2020 roku poziom dochodów gospodarstw uprawiających bawełnę w krajach uprawiających rośliny GM wyniósł 73,11 miliarda dolarów. Odporna na herbicydy technologia GM w soi zwiększyła dochody gospodarstw o dodatkowe 74,65 miliarda dolarów w tym samym okresie.


Dr Brookes mówi, że biotechnologia upraw nadal wnosi znaczący wkład w globalną produkcję rolną, ponieważ uprawy GM zwiększyły produkcję żywności, paszy i włókna o prawie 1 miliard ton w latach 1996-2020. W tym czasie technologia GM odpowiadała za dodatkową światową produkcję 330 mln ton soi, 595 mln ton kukurydzy, 37 mln ton bawełny, 15,8 mln ton rzepaku i 1,9 mln ton buraków cukrowych.


W artykule stwierdzono, że technologia upraw GM nadal wnosi istotny wkład w zmniejszanie śladu środowiskowego rolnictwa i zabezpieczanie globalnych dostaw żywności w sposób zrównoważony.


Na przykład GMO zmniejszyły emisje dwutlenku węgla o 39,1 miliarda kilogramów, co wynika ze zmniejszenia zużycia paliwa o 14,7 miliarda litrów. Liczba ta odpowiada usunięciu z dróg 25,9 mln samochodów.


Badanie mówi, że technologia GM pomogła również rolnikom zmniejszyć ślad środowiskowy związany z ich praktykami ochrony upraw o ponad 17%. W latach 1996-2020 biotechnologia upraw zmniejszyła stosowanie środków ochrony roślin o 748,6 miliona kilogramów. Stanowi to o 7,2% mniejsze zużycie chemikaliów w krajach, w których uprawia się rośliny GM odporne na owady.


Biotechnologia upraw znacznie zmniejszyła również emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie, pomagając rolnikom w stosowaniu bardziej zrównoważonych praktyk, takich jak zmniejszona orka, co zmniejsza spalanie paliw kopalnych i zatrzymuje więcej węgla w glebie.


Według artykułu, gdyby nie uprawiano genetycznie modyfikowanych upraw w 2020 roku, do atmosfery zostałoby wyemitowanych dodatkowo 23,6 miliarda kilogramów dwutlenku węgla. Odpowiada to wypuszczeniu na drogi dodatkowych 15,6 miliona samochodów.


Badanie dodatkowo ujawnia, że technologia upraw GM zwiększyła plony dzięki lepszej kontroli szkodników i chwastów. Na przykład w latach 1996-2020 technologia GM odporności na owady zastosowana w uprawach kukurydzy zwiększyła plony średnio o 17,7 procent w porównaniu z konwencjonalnymi systemami produkcji. Technologia spowodowała również średnio 14,5 procentowy wzrost plonów bawełny w całym okresie użytkowania.


Zastosowanie biotechnologii upraw zmniejszyło również presję na zabieranie nowych gruntów dla rolnictwa. Na przykład, gdyby biotechnologia upraw nie była dostępna dla rolników w 2020 roku, utrzymanie światowych poziomów produkcji w tym roku wymagałoby obsadzenia dodatkowych 11,6 miliona hektarów soi, 8,5 miliona ha kukurydzy, 2,8 miliona ha bawełny i 0,5 mln ha rzepaku.


W oświadczeniu zamieszczonym również przez Alliance for Science dr Brookes zauważył, że biotechnologia upraw zapewnia doskonały zwrot z inwestycji dla rolników korzystających z tej technologii. W okresie 1996-2020 rolnicy w krajach rozwijających się otrzymywali 5,22 dolara dodatkowego dochodu za każdy dodatkowy dolar zainwestowany w nasiona roślin GM, podczas gdy ich odpowiednicy w krajach rozwiniętych otrzymali tylko trzy dolary.


African farmers earned about US$ 282 million from GMOs in 2020 - NewStudy

Alliance for Science, 3 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoseph Opoku

Dziennikarz radiowy z Ghany. W maju 2020 r. otrzymał międzynarodową nagrodę za dziennikarstwo dotyczące rozwoju rolnictwa. 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2384 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amerykanin w Moskwie   Bawer   2023-06-07
Saudyjczycy wyłaniają się jako nowe mocarstwo Bliskiego Wschodu     2023-06-06
Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11
„Biedni” Palestyńczycy nie są tacy biedni   Fitzgerald   2023-04-07
Hipokryzja brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka wobec Izraela i terroru   Flatow   2023-04-06
Serce i umysł: Ćwierć wieku MEMRI   i Alberto M. Fernandez   2023-04-04
Żart niech się żartem odciska, a przed fejkami uczmy bronić się za młodu   Koraszewski   2023-04-01
Obrona obiektywnego dziennikarstwa   Jacoby   2023-03-31
Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk