Prawda

Wtorek, 21 maja 2019 - 00:48

« Poprzedni Następny »


Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne


Jerry A. Coyne 2019-02-26


Tutaj jest post biologów Nathana Lentsa i Arthur Hunta (nazwisko Hunta nie figuruje pod tytułem), gdzie analizują tylko dwa przypadki okrzyczane przez Behego jako pokazujące „de-ewolucję” w nowej książce Behego o Inteligentnym Projekcie pod tytułem Darwin Devolves: The New Science about DNA That Challenges Evolution. Dotyczą one utraty pigmentu w futrze i zmian metabolizmu tłuszczu u niedźwiedzi polarnych, których przodkowie mieli prawdopodobnie tak jak niedźwiedzie brunatne, brązowe lub wpadające w czerń futro.  Kiedy niedźwiedzie zetknęły się z zimnym klimatem, ich futro wyewoluowało do białego koloru. Niedźwiedzie polarne mają także znacznie tłustszą dietę, a więc ich przetwarzające tłuszcz geny także wyewoluowały. Jak to się stało? Okazuje się, że Behe błędnie opisał tę historię – prawdopodobnie umyślnie.

W artykule pod tytułem Celebrating Darwin Day by Correcting Michael Behe on the Evolution of Polar Bears autorzy piszą, że  Behe twierdzi, iż niemal wszystkie adaptacje opierają się na „popsutych genach” – genach, które są wyłączone, albo przez nabycie mutacji zmiany sensu lub nonsensu, albo przez zamianę aminokwasu, która powoduje, że produkt genu jest nieczynny -  ewolucja drogą doboru naturalnego po prostu dzieje się przez gromadzenie jednego popsutego genu po drugim. W tym sensie, mówi Behe, ewolucja jest „samoograniczająca się”, ponieważ kiedy adaptacja opiera się na nieczynnym genie, nie może zostać odwrócona („martwe geny” na ogół gromadzą jeszcze więcej mutacji, co czyni je jeszcze bardziej martwymi). Innymi słowy, przez akumulację coraz bardziej popsutych genów ewolucja zapędza się w kozi róg, z którego nie może wydostać się przez dalszą ewolucję (popsute geny jest bardzo trudno „naprawić”).  


Behe twierdzi, że tak było z niedźwiedziami polarnymi: geny, które zamieniły futro przodków na białe i zmieniły metabolizm tłuszczu, były popsutymi genami. Kiedy jednak czytasz prace, rzekomo popierające twierdzenie Behego, odkrywasz – piszą Lents i Hunt – że w połowie z nich nie ma  żadnych szkodliwych mutacji i że „żaden z 17 najbardziej pozytywnie selekcjonowanych genów niedźwiedzi polarnych nie jest ‘uszkodzony’”.


W rzeczywistości możemy nawet przyznać Behemu liczbę 50% popsutych genów, biorących udział w adaptacjach, a nadal nie ma to znaczenia. Jeśli bowiem połowa genów biorących udział w nowych adaptacjach robi nowe i inne rzeczy i nie jest uszkodzona, to jego teza nie działa: ewolucja nie zatrzymuje się. A, jak powiedziałem, wiele jest zmian genetycznych, które nie dotyczą popsutych genów, włącznie z duplikacją, mutacjami wpływającymi na regulacje i tak dalej.


Lents i Hunt przyjrzeli się jednemu genowi, APOB, zaangażowanemu w metabolizm tłuszczu, który zmienił się przez dobór u niedźwiedzi polarnych (można ocenić działanie doboru w przeszłości przez patrzenie na stosunkową liczbę wymiany aminokwasów w białku w porównaniu do tego, czego można oczekiwać, gdyby nie było doboru). W Darwin Devolves Behe twierdzi, że badacze odkryli wiele mutacji w genie APOB niedźwiedzi polarnych i wywnioskowali, że te nowe mutacje „bardzo prawdopodobnie były szkodliwe – to jest prawdopodobnie degradowały lub niszczyły funkcję białka, które koduje ten gen”. (To jest cytat z książki Behego.)  


Ale to nie jest prawda. Nie taki był wniosek badaczy. Lents i Hunt odszukali artykuł z 2014 r. w „Cell” o genetyce populacyjnej niedźwiedzi polarnych i zobaczyli, co autorzy rzeczywiście mówią (podkreślenia Lentsa i Hunta):

Dokonano obszernej pracy nad funkcjonalnym znaczeniem mutacji APOB u innych ssaków. U ludzi i myszy genetyczne odmiany APOB związane z podniesionymi poziomami apoB są także związane z niezwykle wysokimi koncentracjami cholesterolu i LDL w plazmie, co z kolei przyczynia się do hipercholesterolemii i chorób serca u ludzi (Benn, 2009; Hegele, 2009). W odróżnieniu od niedźwiedzia brunatnego, który nie ma ustalonych mutacji APOB w porównaniu do genomu pandy wielkiej, znajdujemy dziewięć ustalonych, zmieniających sens mutacji u niedźwiedzia polarnego (Wykres 5A). Pięć z dziewięciu zgrupowań w końcowej domenie ba1 genu APOB, chociaż odcinek ten obejmuje tylko 22% białka (binominalny test wartości p = 0.029). Ta domena koduje powierzchniowy odcinek i zawiera większość funkcjonalnych domen do transportu lipidów. Naszym zdaniem zmiana diety składającej się głównie z kwasów tłuszczowych u niedźwiedzi polarnych spowodowała adaptacyjne zmiany w APOB, które umożliwiły gatunkowi radzenie sobie z wysoką konsumpcją kwasów tłuszczowych przez wkład w skuteczne oczyszczanie krwi z cholesterolu.

Mutacje zmieniające sens to mutacje, które zmieniają kodowany aminokwas przez zmutowaną trójkę kodonów; niekoniecznie są to ”zepsute” lub ”nieczynne” białka, a w wypadku APOB najwyraźniej takimi nie są; pomagają białku oczyścić krew z cholesterolu. (Zgrupowanie w funkcjonalnym odcinku już jest wskazówką, że nie są losowymi ”psującymi” mutacjami.) Lub, jak mówią Lents i Hunt: 

Jasne jest, że autorzy nie oczekują, że APOB niedźwiedzi polarnych jest „popsuty”.  Zamiast tego, większość zmian aminokwasów znajduje się w odcinku najważniejszym dla czyszczenia krwi z cholesterolu. Innymi słowy, te mutacje raczej wzmacniają funkcję apoB, przynajmniej jeśli chodzi o przeżycie na diecie bogatej w tłuszcze nasycone.


Warto także zauważyć, że apoB robi dużo więcej niż tylko oczyszczanie krwi z kwasów tłuszczowych. Jest to bardzo duże białko, które wykonuje wiele biochemicznych czynności i jest centralne dla transportu lipidów i cholesterolu. Nawet jeśli ”szkodzące” mutacje mogą być korzystne w jednym kontekście, mogą być szkodliwe  lub letalne w innym. Ponadto, myszy, które nie mają apoB, nie są zdolne do życia.


. . . Reasumując: 1.) Nie ma dowodów na twierdzenie Behego, że APOB jest zdegradowany lub pomniejszony u niedźwiedzi polarnych, a wszystko, co wiemy o białku u innych ssaków, sugeruje odwrotność tego.  2.) Twierdzenie Behego, że najczęstszymi zmianami adaptacyjnymi u niedźwiedzi polarnych są te, które degradują lub niszczą białka, nie ma poparcia, a dowody sugerują, że jest wręcz odwrotnie. To są błędy, które znaleźliśmy tylko w jego pierwszym przykładzie.


Niemniej Behe twierdzi śmiało:


Wydaje się więc, że wspaniały Ursus maritimus przystosował się do swojego surowego środowiska głównie przez degradację genów, jakie jego przodkowie już posiadali. Mimo swoich imponujących możliwości zamiast ewoluować, zaadaptował się głównie przez dewoluowanie. Co to zwiastuje dla naszego pojęcia ewolucji jest głównym tematem tej książki.

Który czytelnik-laik kwestionowałby to, nie znając technicznej literatury?  


Behe wyraźnie liczy na swoich czytelników, którzy nie są naukowcami, że uwierzą mu na słowo i nie przeczytają trudnych artykułów o genetyce populacyjnej w piśmie technicznym.


Behe zawsze lubi argumentować tak, jakby jeden błąd ze strony ewolucjonistów podważał całe rozumowanie – wraz z całą teorią ewolucji. No cóż, to może działać na obie strony. Ten przykład nie popiera twierdzenia Behego, że „ewolucja niemal zawsze działa przez psucie genów”, a znamy wiele innych przykładów, które również tego nie popierają. 


Dlaczego jednak Behe próbuje przedstawić naukową tezę w ”popularnej” książce zamiast w naukowej literaturze? No cóż, wiemy dlaczego: naukowcy nie „kupują” jego twierdzeń. Próbuje więc zmienić zaakceptowaną naukę przez apelowanie do szerokiej publiczności. To może wprawić w dobre samopoczucie wielu kreacjonistów lub ludzi, którzy wątpią w ewolucję, ale nie uczyni to Inteligentnego Projektu w „dominującą perspektywę w nauce”, co było jednym za celów od 20 lat niesławnego Wedge Document z 1998 r.


Scientists scrutinize just two examples in Behe’s new book; finds them deeply misleading

Why Evolution Is True, 13 lutego 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry Coyne

Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 940 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Wykrywanie kłamstw w mózgu   Novella   2019-05-17
Walka o zachowanie bioróżnorodności   Ridley   2019-05-15
Niezwykły przypadek mimikry: skaczący pająk naśladuje gąsienicę   Coyne   2019-05-14
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Kiedy naukowcy nie tolerują odmiennego zdania   Weber   2019-05-07
Przegapione odkrycia w historii nauki   Ridley   2019-05-02
W obronie scjentyzmu   Winegard   2019-04-30
Akupunktura kwantowa   Novella   2019-04-23
Nie tylko kakao   Łopaniuk   2019-04-20
Wstęga Möbiusa sprzecznych egocentryzmów poznawczych   Landes   2019-04-18
Kolejne badania nad bzdurą   Novella   2019-04-17
Licząca 43 miliony lat forma przejściowa: wodno-lądowy wieloryb    Coyne   2019-04-15
Zdumiewające możliwości docenienia i wykorzystania neuroróżnorodności   Koraszewski   2019-04-12
Jak sobie radzić ze skrajnymi wydarzeniami pogodowymi?   Lomborg   2019-04-09
Najbardziej zabójczy dzień na Ziemi   Novella   2019-04-06
Zaprzeczanie neuronauce o różnicach płci   Cahill   2019-04-05
Zwierzęce roboty   Novella   2019-04-04
Technologia pomaga w kryzysach wodnych na całym globie   Cohen   2019-04-02
Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess   Coyne   2019-03-30
Tak wygląda dobre dziennikarstwo   Novella   2019-03-29
Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk