Prawda

Środa, 27 marca 2019 - 03:38

« Poprzedni Następny »


W poszukiwaniu definicji islamu i islamizmu


Tufail Ahmad 2017-09-17


Przez ponad 1400 lat islamu liczni islamscy uczeni, nauczyciele i inni próbowali zrozumieć islam. Każdy z nich proponuje definicję tego, czym jest islam. Islamscy uczeni widzą islam jako kompletny sposób życia – jak system idei rządzących wszystkimi sferami indywidualnego i kolektywnego życia muzułmanów. Akademicy, dziennikarze i inni rozumieją islam inaczej. Jedni widzą go jako religię, podczas gdy inni uważają, że islam jest także polityką. W obliczu dżihadystów zabijających w krajach islamskich i nieislamskich, istotne jest dotarcie do definicji islamu.

Ponieważ idee mają konsekwencje, zrozumienie islamu musi obejmować wszystkie mity, przekonania, idee i praktyki, które wpływają na życie muzułmanów, niezależnie od tego, czy są, czy nie są zaaprobowane przez jakichś analityków. Jeśli idea ma konsekwencje, nie może być wykluczona ze zrozumienia islamu. Na przykład, działająca w Pakistanie organizacja dżihadystyczna, Dżaisz-e-Muhammad, cytuje Proroka Mahometa: „Dżihad jest dla was obowiązkowy pod każdym emirem [przywódcą], czy jest on pobożny, czy też fasik [grzesznikiem]"[1]. Nawet gdyby ten cytat nie był autentyczny, nadal pomaga w szkoleniu terrorystów i dlatego ma konsekwencje i jest ważny, szczególnie w wojnie dżihadystów przeciwko Indiom w Kaszmirze. Mój argument brzmi więc: każdy mit, każde przekonanie, idea lub fakt przedstawiane w imię islamu, nawet jeśli fałszywie, ma swoje konsekwencje.  


Islam – ruch idei


A zatem islam jest zbiorem idei muzułmanów. Ten zbiór obejmuje: wersety koraniczne, hadisy (powiedzenia i czyny Proroka Mahometa), różne interpretacje wersetów i hadisów, księgi hadisów, prace islamskich prawoznawców, wszystkie praktyki narzucane przez duchownych islamskich wyznawcom w różnych sektach, wachlarz idei, jakie mają muzułmanie na całym świecie i wszystkie panujące praktyki. Można postawić pytanie: dlaczego szukać całościowego poglądu na islam, skoro jego wyznawcy różnią się swoimi praktykami? Odpowiedź może brzmieć: wszyscy wyznawcy mają globalny pogląd na islam, uważają siebie za członków jednej muzułmańskiej umma (narodu). A także to, że skupianie się na różnicach między muzułmanami nie wyjaśnia, dlaczego ataki dżihadystyczne mają miejsce od Sydney do Paryża i od Mumbaju do Mombasy.


Dlatego dochodzimy do spojrzenia na islam jako na ruch idei, jako system idei, jako narrację, w której islam jest zarówno religią w jego formie duchowej, jak zestawem poglądów na ekonomię, politykę, gender studies i wojny. Tak samo jak rewolucja bolszewicka 1917 r. zrodziła komunistyczny ruch idei, radykalizowała młodzież na uniwersytetach na całym świecie, by chwycili za broń i dołączyli do wojen partyzanckich, świat dzisiejszy doświadcza islamu jako wojny idei. Jedyną różnicą jest to, że w obecnych czasach platformy medialne, takie jak Twitter, Facebook i Telegram zastąpiły kampusy uniwersyteckie – i uzupełniają meczety i madrasy (seminaria islamskie).


Na wykładzie, jaki wygłosiłem w indyjskim mieście Hajdarabad w 2016 r., wyjaśniałem: jako ruch idei islam zaczął się w siódmym wieku w Mekce, a w konsekwencji nie ma dzisiaj Żydów w Arabii Saudyjskiej i żadnych synagog ani kościołów[2]. Później powędrował do Iranu i w wyniku tego nie ma w Iranie zaratusztrian (poza bardzo nielicznymi). Ten ruch idei dotarł do subkontynentu indyjskiego i w rezultacie tego nie ma hindusów w Beludżystanie, nie ma hindusów w Afganistanie i nie ma hindusów w Pakistanie – i nie ma sikhów w Lahaur, pierwotnej metropolii sikhów. W latach 1990. hindusi zostali wygnani z indyjskiego Kaszmiru.   


Islamizm – pokojowa metodologia islamu


Kiedy już patrzymy na islam jako na ruch idei, kwestią pozostaje metodologia, dzięki której rozprzestrzenia się i wpływa na życie muzułmanów i ich relacje z niemuzułmanami. Jak pisałem” „Islamizm jest metodologią, dzięki której islam osiąga swoje cele, a dżihadyzm jest zbrojną wersją islamizmu"[3]. Osama bin Laden, przywódca Al-Kaidy, porównał kiedyś Amerykę do ośmiornicy, mówiąc, że chwyta świat swoimi mackami. Najpierw więc chciałbym przeprosić mieszkańców świata zwierzęcego, a potem powiedzieć, że islamizm jest jak ameba, która rozmnaża się przez podział


American Heritage Dictionary of the English Language tak definiuje islamizm: "1. Islamski ruch odnowy religijnej, charakteryzujący się często konserwatyzmem moralnym, dosłownością i próbą stosowania wartości islamskich do wszystkich dziedzin życia. 2. Wiara religijna, zasady lub prozelityzm islamu"[4]. Merriam-Webster definiuje islamizm jako: "1: wiara, doktryna lub prozelityzm islamu. 2: oddolny ruch reform, orędujący za przeorganizowaniem rządu i społeczeństwa zgodnie z prawami nakazanymi przez islam"[5]. Z tych definicji islamizm wyłania się jako „próba” „przeorganizowania” „wszystkich dziedzin” społeczeństw, by pasować do praw islamskich.


Według tej koncepcji islamu i islamizmu każdy akt dokonywany przez muzułmanów jest ważny. Takie akty mogą obejmować: modlenie się pięć razy dziennie; obchodzenie świąt takich jak Eid Al-Fitr i Eid Al-Adha; obchodzenie urodzin Proroka, znane jako Eid Milad; poszczenie całymi dniami podczas ramadanu; odwiedzanie świętych grobów i meczetów; dokonanie hadż; obchodzenie żałoby z powodu zabicia wnuka Proroka, Imama Husseina w Karbala; pobieranie się z osobą, która nie wyznaje islamu tylko po jej nawróceniu się na islam; uczestnictwo w trzydniowych do 40-dniowych misjach szkoleniowych Tablighi Dżamaat; organizowanie licznych seminariów przez organizacje islamskie i tym podobne. Takie działania – które wszystkie są zasadniczo pokojowe – stanowią metodologię islamu. Ta pokojowa wersja metodologii islamu jest islamizmem.


Za poglądem, że takie akty wykonywane przez muzułmanów, stanowią metodologię islamu, opowiadają się sami muzułmanie. Na przykład, wychodząca w Mumbaju gazeta “Roznama Urdu Times” opublikowała artykuł redakcyjny o znaczeniu Eid Al-Adha (trzydniowej Uczcie Ofiary): "Uwaga, każde święto islamu nie jest jedynie świętem, tak jak inne religie mają święta. Święto znaczy zabawę, spektakle i rozrywkę. Jeśli widzicie, Eid Al-Fitr i Eid Al-Adha, które głównie widzimy jak święta, w rzeczywistości są zasadami, zasadami islamu – nie świętami. Są zasadami, które przychodzą raz do roku dla naszego szkolenia"[6]. W sprawie hadż, dorocznej pielgrzymki do Mekki, gazeta pakistańska “Roznama Dunya” opublikowała artykuł, w którym twierdzi, że hadż jest “środkiem szkolenia muzułmańskiej umma"[7].


Dżihadyzm – pełna przemocy forma islamizmu


Jeśli islamizm jest metodologią pokojową, dżihadyzm jest zbrojną formą islamizmu, a różnicę stanowi tylko dobrowolne kontra przymusowe wprowadzanie w życie islamu. Według relacji w gazecie w języku urdu, “Roznama Siasat”, Muhammad Masood Chan and Farooq Haider Chan, odpowiednio prezydent i premier opanowanego przez Pakistan Kaszmiru, wyrazili pogląd, że wojna dżihadu w Kaszmirze jest sunną (tradycją) Proroka Abrahama[8]. Ich pogląd był zawarty w komunikacie w Eid Al-Adha, którym obchodzi się gotowość Abrahama do poświęcenia swojego syna, by spełnić wolę Boga. Według tej relacji ci dwaj przywódcy powiedzieli: „Kaszmirczycy ofiarowują niezrównane poświęcenia przez naśladowanie sunny Abrahama"[9].


Podczas gdy islamizm można nazwać narzucaniem islamu środkami dobrowolnymi i bez przemocy, dżihadyzm koncentruje się na wprowadzaniu go przemocą. Dla zilustrowania tej tezy popatrzmy na przykład jednej zasady dotyczącej bluźnierstwa. W celu wyegzekwowania tej zasady duchowny szyicki, imam Ruhollah Chomeini z Iranu, wezwał do obcięcia głowy Salmanowi Rushdiemu; Said i Cherif Kouachi z Al-Kaidy zastrzelili redaktorów pisma „Charlie Hebdo”; muzułmanie w indyjskim stanie Kerala odrąbali rękę profesora z powodu pytania egzaminacyjnego, które uznali za bluźniercze wobec Proroka Mahometa; i tak dalej. Takie narzucanie islamu przemocą jest zaaprobowane przez wszystkie odłamy islamu – szyitów i sunnitów, lub Sufi-Barelvi i Deobandi wśród sunnitów[10].


Próby narzucenia islamu przemocą na poziomie geopolitycznym – co ilustrują zamachy dżihadystyczne w miastach na całym świecie – są zakorzenione w idei globalnej jedności muzułmanów. Werset 3:110 Koranu mówi: "Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony (jako przykład) dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne i wierzycie w Allaha"[11]. Jak członkowie tego narodu powinni zaprowadzać islam? Prorok Mahomet powiedział: "Ktokolwiek z was widzi zło, musi zmienić je swoją ręką; jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to swoim językiem; a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to swoim sercem; i to jest najsłabszy rodzaj wiary"[12]. Duchowni islamscy rutynowo wyjaśniają ten hadis Proroka – zanotowany przez indyjskiego muftiego – następującymi słowami: 


"1. Jeśli jesteś w stanie, zatrzymaj zło własną ręką. Użyj swojej władzy, wpływu, statusu lub siły, by powstrzymać dzianie się złych rzeczy. 2. Jeśli nie jesteś w stanie powstrzymać zła własną ręką, to przynajmniej przemawiaj przeciwko niemu. 3. Jeśli nie możesz tego zrobić, to przynajmniej nienawidź tego w swoim sercu, mówiąc sobie, że takie zło dzieje się przed moimi oczyma, a ja nie jestem w stanie zrobić niczego, by to zatrzymać. Poczucie zła w sercu jest najsłabszym rodzajem wiary. Ci, którzy nie mają tego ‘najsłabszego rodzaju wiary’ – nie mają wiary w prawdziwym sensie"[13]. To wyjaśnienie hadisu znaczy, że ci, którzy używają siły – tacy jak dżihadyści, którzy używają broni – mają najsilniejszy rodzaj wiary. Tak więc dżihadyzm jest preferowaną wersją metodologii islamu, podczas gdy islamizm jest najmniej preferowaną wersją metodologii. 

 


[1] Patrz MEMRI JTTM report Contrary To Pakistan's Claim, Jihadi Group Jaish-e-Muhammad Carries Out Activities Across Pakistan, Quotes Prophet Muhammad: 'Jihad Is Obligatory Upon You Under Every Emir Whether He Be Pious Or Sinner', 6 września 2017.

[2] Firstpost.com/world/the-tufail-ahmad-lecture-islam-as-a-language-of-separatism-and-as-a-methodology-2958228.html, 22 sierpnia 2016.

[3] Patrz poprzedni przypis.

[4] Ahdictionary.com, dostęp: 3 września 2017.

[5] Merriam-webster.com, dostęp: 3 września 2017.

[6] “Roznama Urdu Times” (Indie), 2 września 2017.

[7] ”Roznama Dunya” (Pakistan), 31 sierpnia 2017.

[8] ”Roznama Siasat” (Pakistan), 1 września 2017.

[9] “Roznama Siasat” (Pakistan), 1 września 2017.

[10] Omówienie tego, jak wszystkie sekty islamu są chętne do dekapitacji każdego bluźniercy, znajduje się w MEMRI Daily Brief Nr 86, Pakistan's Execution Of Malik Mumtaz Qadri – The Ideology Of Blasphemy In Islam, 31 marca 2016.

[11] Quran.com/3/110, dostęp: 3 września 2017.

[12] Sunnah.com/riyadussaliheen/1/184, dostęp: 3 września 2017.

[13] yassarnalquran.wordpress.com/2014/10/14/amr-bil-maroof-wa-nahi-anil-munkar/, dostęp: 3 września 2017

Źródło: MEMRI, Badania i analizy Nr 1345, 8 września 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska                                                                         

 

Odwiedź polską stronę MEMRI: http://www2.memri.org/polish/

 Tufail Ahmad

Dziennikarz brytyjski urodzony w Indiach, współpracownik wielu pism w Indiach, były dziennikarz BBC World Service, obecnie jest analitykiem MEMRI Islamism and Counter-Radicalization Initiative


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 531 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24
Zwalczanie oszukańczych kapłanów i komercjalizacji religii w Republice Południowej Afryki   Igwe   2019-03-23
Dlaczego musiałem zostać ateistą   Ferus   2019-03-17
Eks-ateistka obnaża nędzę ateizmu   Koraszewski   2019-03-07
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-03-03
Trzy dni, które nie wstrząsną Kościołem   Koraszewski   2019-02-25
Ego kontra Świadomość II. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-24
Kiedy największa na świecie sunnicka instytucja religijne potępi swój kolonializm?    Shoaaib   2019-02-24
Artykuł w ”New York Times”: Nauka może uczyć się od religii   Coyne   2019-02-20
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-17
Papież ucałował notorycznego islamistycznego antysemitę   Meotti   2019-02-12
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia?   Ferus   2019-02-10
Płaska Ziemia: kwestia wiedzy czy wiary? (II)   Ferus   2019-01-27
Płaska Ziemia: czyli kwestia wiedzy czy wiary?   Ferus   2019-01-20
Zachodni apologeci ekstremizmu   Rafizadeh   2019-01-19
Refleksje po lekturze „Ateisty”   Ferus   2019-01-13
Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?   Igwe   2019-01-08
Eksperci od „prawdziwej” wolności i grzechu   Ferus   2019-01-06
Ośmioletnia panna młoda   Rafizadeh   2019-01-02
Intrygujące pytanie papieża Franciszka   Ferus   2018-12-30
Tak, jest wojna między nauką a religią   Coyne   2018-12-29
Jasełkowo-teologiczne refleksje dziadka „Maryi panienki”.   Ferus   2018-12-23
Pogodzenie nauki i religii?   Coyne   2018-12-21
Adwokat diabła II.Czyli religijna wersja ludzkich umiejętności „poszukiwania wyjścia”.   Ferus   2018-12-16
Adwokat diabła. Czyli religijne racje zastępujące prawdę.   Ferus   2018-12-09
Duchowni wypaczają religię i mordują kobiety   Reza   2018-12-03
Niechciany dar Boga. Czyli trudności z akceptacją nieuniknionego.   Ferus   2018-12-02
W Nigerii porzucenia religii jest ryzykownym przedsięwzięciem   Igwe   2018-11-29
Człowiek musi w coś wierzyć. Podsumowanie.   Ferus   2018-11-25
 “Islam przeżywa ostre starcie z nowoczesnością i wymaga reform”     2018-11-22
Człowiek musi w coś wierzyć. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a   Ferus   2018-11-18
Człowiek musi w coś wierzyć. Mariawici.   Ferus   2018-11-11
Boski niebyt, nauka i patriotyzm   Koraszewski   2018-11-07
Człowiek musi w coś wierzyć. Raskolnicy, Swedenborg.   Ferus   2018-11-04
Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni   Ferus   2018-10-28
Allah stworzył kobiety, żeby były w domach     2018-10-25
Prawdziwy opór przeciw fanatyzmowi   Chesler   2018-10-24
Człowiek musi w coś wierzyć. Kontynuacja.   Ferus   2018-10-21
List Einsteina kwestionujący religię, biblię i ideę Boga jest znowu na sprzedaż   Coyne   2018-10-19
Jak ekstremistyczny rząd traktuje dziewczynki i kobiety   Bulut   2018-10-19
Szatan pierwszej klasy   Kruk   2018-10-15
Przemyślana odmowa przymusowej relokacji uchodźców   Ferus   2018-10-14
Kiedy rzeczywistość zaprzecza religijnej fikcji. Czyli refleksje nad listem papieża Franciszka do ludu Bożego.   Ferus   2018-10-07
Rozum uskrzydlony wiarą (III)   Ferus   2018-09-30
Rozum uskrzydlony wiarą (II)   Ferus   2018-09-23
Rozum uskrzydlony wiarą   Ferus   2018-09-16
Zbrodnie Boga czy zbrodnie ludzi w imieniu Boga?   Ferus   2018-09-09
Kiedy stworzenie czuje się lepsze od Stwórcy.   Ferus   2018-09-02
Na skrzydłach Nauki i Wiary (III)   Ferus   2018-08-26
Na skrzydłach Nauki i Wiary (II)   Ferus   2018-08-19
Na skrzydłach Nauki i Wiary   Ferus   2018-08-12
Religia i strach, historia hidżabu   Rafizadeh   2018-08-10
Dziecko, grzech i kochający Ojciec w niebie   Ferus   2018-08-05
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary II.   Ferus   2018-07-29
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary.   Ferus   2018-07-22
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (VI)   Ferus   2018-07-15
Czy panie zaorzą Kościół?   Koraszewski   2018-07-09
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (V)   Ferus   2018-07-08
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (IV)   Ferus   2018-07-01
Wolna myśl, religianctwo i nasze uniwersytety   Igwe   2018-06-29
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (III)   Ferus   2018-06-24
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (II)   Ferus   2018-06-17
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby   Ferus   2018-06-10
Islam jest nie do pogodzenia z wolnością   Imani   2018-06-06
Człowiek musi w coś wierzyć. Nestorianizm.   Ferus   2018-06-03
Wielkie urojenie świętych pism   Mohamed   2018-06-01
Niech przemówią tureccy uczeni: zobaczymy czym jest islamizm   Bekdil   2018-05-30
Człowiek musi w coś wierzyć. Arianizm.   Ferus   2018-05-27
Seks w Kościele Powszechnym   Koraszewski   2018-05-25
Człowiek musi w coś wierzyć. Spadkobiercy manicheizmu.   Ferus   2018-05-20
Ateizm w Nigerii Północnej   Igwe   2018-05-15
Człowiek musi w coś wierzyć. Manicheizm.   Ferus   2018-05-13
Paradoksy cudu Słońca w Fatimie   Ferus   2018-05-06
Człowiek w labiryncie iluzji. Suplement II.   Ferus   2018-04-29
Człowiek w labiryncie iluzji. Suplement.   Ferus   2018-04-22
Człowiek w labiryncie iluzji. Część VI.   Ferus   2018-04-15
Australijski arcybiskup odmawia informowania o pedofilii księży i ich ofiarach   Coyne   2018-04-12
Nocna rozmowa z biskupem o sensie życia   Koraszewski   2018-04-09
Człowiek w labiryncie iluzji (Część V)   Ferus   2018-04-08
Człowiek w labiryncie iluzji  (Część IV)   Ferus   2018-04-02
Czy Bóg kocha małpi patriotyzm?   Koraszewski   2018-03-26
Człowiek w labiryncie iluzji (III)   Ferus   2018-03-25
O przebudzenie sceptycyzmu w Mozambiku   Igwe   2018-03-21
Człowiek w labiryncie iluzji (II)   Ferus   2018-03-18
Ateizm i religijna nienawiść w Zambii   Igwe   2018-03-15
Człowiek w labiryncie iluzji   Ferus   2018-03-11
Refleksje sprzed lat: „Czy pewność to prawda?”   Ferus   2018-03-04
Tęsknota za bezpiecznym miejscem III.     2018-02-25
Czy Pan Bóg lubi kiszone ogórki?   Koraszewski   2018-02-21
Tęsknota za bezpiecznym miejscem (II)Czyli Królestwo Niebieskie na Ziemi.   Ferus   2018-02-18
Tęsknota za bezpiecznym miejscem. Czyli Królestwo Niebieskie na Ziemi.   Ferus   2018-02-11
Archipelag islam, czy mamy się bać?   Koraszewski   2018-02-08
#PrayForGaza #PrayForPalestina.   Koraszewski   2018-02-07
Religijna troska o wspólny dom - Ziemię   Ferus   2018-02-04
Niebo naprawdę istnieje? To i piekło też?   Ferus   2018-01-28
Czas pociągnąć do odpowiedzialności “kapłanów-cudotwórców”   Igwe   2018-01-27
Nie ma konfliktu między nauką i religią, jest konflikt między religią i nauką   Koraszewski   2018-01-24
Fałszywi prorocy. Zakończenie.   Ferus   2018-01-21
Fałszywi prorocy. Podsumowanie.   Ferus   2018-01-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk