Prawda

Poniedziałek, 13 lipca 2020 - 01:30

« Poprzedni Następny »


Dżihad przeciwko świątyniom mniejszości


Uzay Bulut 2015-09-03

Kościół Hagia Triada w Stambule podpalony niedawno przez podpalacza.
Kościół Hagia Triada w Stambule podpalony niedawno przez podpalacza.

Dawno temu Azja Mniejsza, zwana obecnie Turcją, jak również reszta Bliskiego Wschodu, były przez stulecia prawdziwą kolebką cywilizacji, gdzie rozkwitło wiele różnych religii i kultur. Dzisiaj jednak te maleńkie, kurczące się społeczności nie są w stanie cieszyć się żadną wolnością wyznania lub sumienia.

Wydaje się, że “pokojowa koegzystencja” to pojęcie zupełnie obce dla wyznawców muzułmańskiej supremacji. To właśnie zgubione pojęcie utrzymuje ich w mrocznym średniowieczu. Mogą chodzić na zakupy do centrów handlowych lub używać telefonów komórkowych i innych technologicznych wynalazków, ale ich umysły i dusze są uwięzione w średniowieczu. Jak na ironię, większość nowoczesnej technologii i nauki, jakich używają, została wynaleziona przez ludzi, których miejsca kultu chcieliby zniszczyć.


Dlaczego nie ma ani jednego kraju muzułmańskiego, który działa w harmonijnym współistnieniu z wszystkimi zamiast dążenia do dominacji nad wszystkimi? I dlaczego jest tak, że w krajach z większością muzułmańską niemuzułmanie cierpią z powodu prześladowań i dyskryminacji? Dlaczego nie są uznawani za równych obywateli z równymi prawami?


“Społeczność rzymskokatolicka nie była w stanie dowieść własności kościołów, które posiadali przez setki lat z powodu braku prawnego uznania ich istnienia” – pisze uczona Mine Yildirim. „W efekcie nieustannie tracą swoją własność… Ponieważ nie mają osobowości prawnej w dodatku do niemożności posiadania nieruchomości, społeczność nie może iść do sądu, kiedy traci nieruchomość z powodu tego właśnie braku osobowości prawnej”.


Po podaniu informacji, że ten sam problem dotyczy protestantów i Świadków Jehowy, Yildirim pisze: “Społeczność Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, która urosła w ostatnich latach z powodu migracji z południowowschodniej Turcji, czekała ponad trzy lata na decyzję w sprawie podania o otworzenie drugiego kościoła w Stambule… Nie można przecenić znaczenia posiadania prawnie uznanego miejsca modłów w sytuacji powszechnej w Turcji nietolerancji społeczeństwa wobec innych religii… Jeśli chodzi o prawo, modlitwy w budynku, który nie ma statusu prawnego lub wezwania do zbudowania domu cem, kościoła itp. może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej"[1].


Nietolerancja społeczna, a także ataki fizyczne, mogą także spowodować zamknięcie niemuzułmańskich miejsc kultu religijnego. Na przykład w mieście Inegol kościół i synagoga otwarte w centrum handlowym 10 maja zamknięto w dwa tygodnie później z powodu „nacisków”.


Szef-założyciel tego centrum handlowego, Haluk Ozbek, powiedział, według Agencji Informacyjnej Cihan: “Podczas gdy czujemy zasłużoną dumę z powodu wprowadzenia do Inegol takiego dużego projektu międzynarodowej tożsamości, zostaliśmy wystawieni na ohydne i bezsensowne ataki ze strony kilku grup (na które zupełnie nie zasłużyliśmy), za to, że w naszym projekcie były także obce miejsca kultu, jak również meczet”.


Ozbek powiedział, że ponieważ centrum handlowe doznało ataków fizycznych, jak również ataków w mediach “postanowili obecnie zmienić decyzję w sprawie obcych miejsc kultu”.


10 czerwca Muhammed S., lat 25, z okrzykami: “Skończyliśmy z chrześcijaństwem i judaizmem… Allahu Akbar!" podpalił wejście do największego na wybrzeżu azjatyckim kościoła grecko prawosławnego w Stambule – Kościoła Hagia Triada.


"Podejrzany powiedział, że we śnie zobaczył ‘Proroka Jezusa” - mówił reporterom Kostandin Kiracopulos, przedstawiciel Stowarzyszenia Fundacji Greckich, z którym kościół jest stowarzyszony. Rządowa Agencja Anatolijska poinformowała, że człowiek ten przechodził leczenie szpitalne z powodu zaburzeń psychicznych.


Ten kościół miał “szczęście” – nie został spalony doszczętnie, jak to się stało z wieloma historycznymi kościołami w Turcji. Jeden z nich, w Bodrum, Kościół Hagia Nicholas, nazwany jest imieniem św. Mikołaja, historycznego świętego chrześcijańskiego z IV wieku, który urodził się w Myrze, mieście w obecnej Turcji. W 1923 r., po wygnaniu wielu Greków siłą z ich domów z Azji Mniejszej podczas przymusowej wymiany populacji między Turcją a Grecją, Kościół Hagia Nicholas nie miał już dłużej parafian. Zaczęto go więc używać jako kina, a potem jako magazynu gąbek. Następnie, w 1969 r. władze postanowiły go zburzyć. Najpierw próbowano zniszczyć go narzędziami do kopania, ale budynek był tak solidny, że nie chciał upaść. Wysadzili go więc w powietrze przy pomocy dynamitu.  


Inne kościoły w Azji Mniejszej, po masakrze Ormian w 1915 r., także zostały wysadzone dynamitem lub zbombardowane z armat, według informacji Stowarzyszenia Praw Człowieka w Turcji.


We wrześniu 1955 r. rząd turecki zorganizował skoordynowany atak, który obejmował zniszczenie większości kościołów, klasztorów i cmentarzy greckiej społeczności Stambułu.


Takie ataki doprowadziły do zniszczenia kultury chrześcijańskiej w regionie. Niestety, ta stara tradycja w Turcji nadal działa z pełną siłą. W kwietniu 2015 r. w prowincji Mardin, która do masakry Asyryjczyków w latach 1914 – 1925 była ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa asyryjskiego, zamknięto Stowarzyszenie Jedności Asyryjskiej, ponieważ koncepcja „współ-prezydentury” w jego statucie – termin używany także przez organizacje kurdyjskie – jak również słowo „jedność” w nazwie „są sprzeczne z prawem”. Przewodnicząca Stowarzyszenia Asyryjskiego, Yuhanna Aktas, powiedziała, że członkowie Stowarzyszenia zaskarżą decyzję, ale jeśli nie zostanie ona zmieniona, zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Obecnie, kiedy w Turcji pozostała maleńka społeczność chrześcijańska, islamskie władze kraju nieczęsto uciekają się do ich zwykłych, agresywnych metod. Zamiast tego używają wielu kościołów, które przetrwały, do obraźliwych celów, ale ta praktyka czyni tylko prześladowanie kościołów mniej widocznym.


Na przykład, historyczny kościół we wsi Germus, która przed 1915 r. miała większość ormiańską, jest obecnie używany jako stajnia. Kościół ten został odrestaurowany przez Ormian zaledwie 11 lat temu.


Szczegółowy raport z 2014 r. Stowarzyszenia Kościołów Protestanckich w Turcji ujawnił przestępstwa nienawiści i łamanie praw chrześcijan do budowania i utrzymywania miejsc kultu, do dzielenia się swoją wiarą oraz inne formy dyskryminacji, na jakie są narażeni. Raport pełen jest historii przemocy lub gróźb przemocy, jakie kościoły lub członkowie kościoła doświadczyli w Turcji tylko w 2014 r. W wielu miastach w całej Turcji kościoły, przywódcy społeczności chrześcijańskich lub członkowie kościoła nieustannie byli przedmiotem gróźb, nękania lub ataków fizycznych.


Kościół protestancki w prowincji Antep został zapieczętowany, ponieważ „było to nielegalne miejsce pracy”. W dzielnicy Stambułu Uskudar kazano członkom społeczności protestanckiej opuścić ich kościół, obiecując, że otrzymają nowe miejsce kultu religijnego. Nadal na nie czekają. W dzielnicy Stambułu, Bahcelievler, na mediach społecznościowych grożono kościołowi protestanckiemu atakami. Policja nie mogła znaleźć źródła tych gróźb. W prowincji Kayseri jacyś ludzie grozili i próbowali porwać studenta uniwersytetu. Kiedy prosił o pomoc, nic nie zostało zrobione i musiał przerwać studia.


Turcja ma także społeczność Alewitów, szacowaną na kilka milionów, ale liczby są tylko przybliżone. Alewici w Turcji także prawnie „nie istnieją”. A ponieważ nie można przeprowadzać spisu grupy ludzi, którzy prawnie „nie istnieją”, liczy się ich po prostu jako „muzułmanów sunnickich”.


Domy cem, miejsca kultu religijnego Alewitów w Turcji, są także ofiarami islamskiej supremacji. Nigdy nie zostały uznane za miejsca kultu religijnego, ani za rządów Osmanów, ani w Republice Tureckiej.


Według raportu parlamentarnego z 2013r., w Turcji są 82693 meczety, a tylko 937 domów cem. W ponad połowie prowincji Turcji nie ma ani jednego domu cem.


Ekspert polityki społecznej, John C. Sawhill, powiedział podobno: “Społeczeństwo jest definiowane nie tylko tym, co tworzy, ale także tym, co odmawia zniszczyć”.  


Niestety, wyznawcy supremacji islamskiej nie wydają sie zdolni do respektowania ludzi innych wyznań lub niewierzących. Wielu pobożnych muzułmanów wydaje się myśleć, że skoro islam jest jedyną prawdziwą religią, na co potrzebne są niemoralne, nieprawdziwe religie lub filozofie, które zwodzą ludzi na manowce?


Próbują także unieważnić lub zniszczyć religie, które pojawiły się na świecie setki lub tysiące lat przed ich religią – nawet jeśli te religie nie wyrażają braku szacunku ani nie starają się nikogo nawrócić siłą. Dla nich nie-muzułmanie są kafirami – jak święte pisma islamskie nazywają niewiernych.


“Język islamu jest dualistyczny - pisze Bill Warner, dyrektor Center for the Study of Political Islam. – Nie widzi ludzkości jako jedności, ale dzieli ją według tego, czy osoba wierzy, że Mahomet jest prorokiem Allaha, czy nie”. A według Koranu muzułmanin nie jest przyjacielem kafira (3:28).


Koran definiuje kafira jako: znienawidzonego (40:35), wyszydzanego (83:34), ukaranego (25:77), z obciętą głową (47:4), zdezorientowanego (6:25), przedmiotu spisku (86:15), terroryzowanego ( 8:12), unicestwionego (6:45), zabitego (4:91), ukrzyżowanego (5:33), przeciwko któremu prowadzi się wojny (9:29), ignoranta (6:111), podłego (23:97), zhańbionego (37:18), nieczystego (9:28) i wyklętego (33:60).


Według Wernera "Tylko słowo 'kafir' pokazuje wspólne traktowanie polityczne chrześcijanina, żyda, hindusa, buddystę, animistę, ateistę i humanistę”.


Kiedy muzułmańskie armie dżihadystyczne, jak również wielu muzułmańskich cywilów, kontynuują niszczenie lub ataki na miejsca kultu religijnego i inne kulturowe lub religijne wartości ludzi innej wiary, tworzą oni własne dziedzictwo. Z każdym kościołem, synagogą, domem cem, świątynią buddyjską lub innym niemuzułmańskim miejscem kultu, które niszczą, atakują lub zakazują, niszczą oni własną tożsamość, wartości i swoją godność.


Czy to jest dziedzictwo, które chcą, by zapamiętały kolejne pokolenia? Najwyraźniej jest.


Równocześnie słyszymy zapewnienia, że „Islam jest religią pokoju”. Czego jednak nie rozumie wielu ludzi Zachodu, to że pokój nastaje dopiero po tym, jak wszyscy nawrócą się na islam.


Kiedy przyszli potomkowie dzisiejszych muzułmanów zrozumieją to i spojrzą wstecz, na to, co robili ich przodkowie, mogą nie zobaczyć przeszłości ani dziedzictwa, z których mogliby być dumni.


Dlaczego krytykowanie ideologii islamskiej jest tak niebezpieczne – i to na całym świecie?


Żadna inna ideologia nie miała luksusu wysławiania jej jako “religii pokoju”, podczas gdy dowodzi, że jest tego odwrotnością.


Jihad on Non-Muslim Places of Worship

2 sierpnia 2015

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut

Publicystka turecka mieszkająca w Ankarze. Pisze o sobie, że urodziła się jako muzułmanka.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Nawrócenie na Islam. Ale który? MKraus 2015-09-03


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 645 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28
Palestyńczycy: Czy rzeczywiście chodzi o “aneksję”?   Toameh   2020-06-26
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i KnesetCzęść 5: Wbijanie noża   Pandavar   2020-06-24
Przerażająca prawda o dziewicach z raju   Koraszewski   2020-06-24
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (VI)   Ferus   2020-06-21
Turcja: Uczniowie czytają Koran i porzucają islam   Bulut   2020-06-19
Wiara, nauka i umiłowanie bzdury   Koraszewski   2020-06-17
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-06-17
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. V   Ferus   2020-06-14
Dżihadystyczne narracje i islamskie fobie w Nigerii   Igwe   2020-06-11
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu (3)   Pandavar   2020-06-10
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. IV   Ferus   2020-06-07
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu   Pandavar   2020-06-03
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (III)   Ferus   2020-05-31
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Knesset.   Pandavar   2020-05-27
Męczeństwo w obronie niezmiernej głupoty   Koraszewski   2020-05-25
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. II   Ferus   2020-05-24
Nie ma boga nad Boga   Koraszewski   2020-05-18
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości - fikcja   Ferus   2020-05-17
Naprawdę świat chce być oszukiwany?   Ferus   2020-05-10
Usunięcie „Izraela” z duńskiej Biblii   Jacoby   2020-05-05
Fikcja uznawana za Prawdę (VIII)   Ferus   2020-05-03
Fikcja uznawana za Prawdę (VII)   Ferus   2020-04-26
Fikcja uznawana za Prawdę (VI)   Ferus   2020-04-19
Fikcja uznawana za Prawdę (V)   Ferus   2020-04-11
Fikcja uznawana za Prawdę (IV)   Ferus   2020-04-05
Oderwanie charedim   Rosenthal   2020-04-01
Fikcja uznawana za Prawdę (III)   Ferus   2020-03-29
Pandemia i muzułmańskie priorytety   Pandavar   2020-03-26
Fikcja uznawana za Prawdę (II)   Ferus   2020-03-22
Fikcja uznawana za Prawdę   Ferus   2020-03-15
Uciekłaś od wojny, a oni przyjęli cię      2020-03-13
Najdłużej trwająca mistyfikacja. Podsumowanie.   Ferus   2020-03-08
Religie usprawiedliwiają zabijanie, kradzież i inne przestępstwa   Al-Tamimi   2020-03-06
Credo islamu z ust autorytetu     2020-03-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IX)   Ferus   2020-03-01
Francja po cichu wprowadza z powrotem przestępstwo bluźnierstwa   Meotti   2020-02-27
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VIII)   Ferus   2020-02-23
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VII)   Ferus   2020-02-16
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VI)   Ferus   2020-02-09
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (V)   Ferus   2020-02-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IV)   Ferus   2020-01-26
Nie, islamofobia nie jest tym samym co antysemityzm   Bulut   2020-01-26
Niepowodzenie islamistycznej kampanii Erdogana w Turcji   Bekdil   2020-01-25
Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk