Prawda

Czwartek, 22 marca 2018 - 09:19

« Poprzedni Następny »


Zabobony w postkolonialnej Afryce


Leo Igwe 2018-03-10


Ostatnio informowano o szkodliwych incydentach związanych z tradycyjnymi wierzeniami i praktykami w regionie. Na przykład, ludzie atakowali farmerów i kupców za “wiązanie deszczu”. Twierdzili, że ofiary panowały nas opadami deszczu, by były korzystne dla ich przedsiębiorstw. Wiara w wywoływanie i powstrzymywanie deszczu znana jest w innych afrykańskich społeczeństwach. Na szczęście, interweniowała policja i ostrzegła sprawców przed rzucaniem takich oskarżeń.

W innym wydarzeniu rytualiści zabili pięciu łysych mężczyzn w okręgu Milange, ponieważ ich głowy rzekomo zawierały złoto. Nie jest jasne jak i kiedy Mozambijczycy zaczęli kojarzyć łyse głowy ze złotem lub magicznym bogactwem. Podobne zabobony prowadziły do przemocy w innych afrykańskich kulturach. Na przykład, w Nigerii, gdzie wierzą, że garb zawiera “cenne minerały”, atakowano ludzi garbatych.  


W ostatnich latach jednak Mozambik był wyjątkowo podatny na rytualne morderstwa. Polowano w Mozambiku i zabijano ludzi z albinizmem (PLA), by zdobyć części ich ciał. Używane one były do przygotowania magicznych substancji, które rzekomo dawały bogactwo i przynosiły szczęście. We wrześniu 2017 r. rytualiści zabili 17-letniego chłopca i porwali jego mózg.


Mozambijczycy, którzy chorują lub którym umiera członek rodziny, zakładają działanie czarów, a oskarżeni o rzucanie czarów często są atakowani lub zabijani. W 2011 r. w Mozambiku zamordowano ponad 20 osób za rzekome rzucanie czarów. Wśród aresztowanych za atakowanie lub zlinczowanie rzekomych czarowników byli także nauczyciele szkolni. Ważne jest więc zbadanie, jak te przejawy zabobonów są związane z nowoczesnością i kontekstem postkolonialnym. Dlaczego szerzenie się nowoczesności nie spowodowało zaniku zabobonnych wierzeń i praktyk w Mozambiku?  


Reakcja na nowoczesność?


Niektórzy badacze, tacy jak Peter Geschiere, Jean i John Comaroff uznali, że przejawy okultystycznej wiary we współczesnej Afryce są częścią reakcji na zetknięcie się Afryki z nowoczesnością. Twierdzą, że nowoczesne zmiany rozbiły Afrykę i zakłóciły życie ludzi w Afryce. Rytualna wiara i oparte na zabobonach praktyki, twierdzą Geschiere i Comaroff, są próbami nadania sensu tym zmianom przez Afrykanów.  


Argument nowoczesności wymaga jednak krytycznej analizy. Po pierwsze, jak oskarżanie kupców i farmerów o zatrzymanie deszczu lub zabijanie albinosów może być sposobem nadawania sensu nowoczesnym zmianom? Czy modernizacja popycha ludzi do rzucania oskarżeń o czary i linczowania rzekomych czarownic? Jak kryzys spowodowany przez modernizację (cokolwiek to znaczy) jest związany z magicznymi zarzutami i rytualną wiarą? Gdzie jest logika w argumencie, że nowoczesność jest przyczyną narastającej widoczności okultystycznych przekonań w regionie? Czy nowoczesność nie ma być przeciwieństwem magii i zabobonu?


Nie ulega wątpliwości, że modernizacja spowodowała znaczącą zmianę w afrykańskich społeczeństwach. Wprowadzenie biurokracji państwowej, systemu szkolnego, nauki i techniki, neoliberalnej ekonomii i mediów doprowadziło do społecznych, ekonomicznych i politycznych zmian w postkolonialnej Afryce. Ale okultystyczne przekonania i praktyki wyprzedzają nowoczesność w Afryce. Afrykanie posługiwali się narracją magii, by nadać sens swojemu życiu i organizacjom społecznym przed wprowadzeniem państwowej biurokracji i innych nowoczesnych instytucji. Modernizacja nie doprowadziła do całkowitego zniknięcia magicznych przekonań. Czy jest więc uprawnione twierdzenie, że przejawy zabobonu w postkolonialnej Afryce są spowodowane nowoczesnością?


We współczesnej Afryce ludzie czynią użytek zarówno z magii, jak z nowoczesności. Modernizacja dała Afrykanom dodatkowe narzędzia i zasoby do nadawania sensu ich doświadczeniom. Tam, gdzie ludzie w Afryce nie mogą używać, lub nie mają dostępu do tego, co nowoczesne, używają magii. Jeśli nowoczesność nie wystarcza, uzupełniają ją zabobonem. Ludzie próbują wyjaśnić swoje nieszczęścia przy pomocy nauki i logiki lub stosując zasoby materialne i naturalistyczne. Tam jednak, gdzie to, co materialne i naturalistyczne nie pomaga lub jest niezadowalające, gdzie nie dostarcza odpowiedzi i rozwiązań, używa się nadnaturalności i duchowości.


Zabobony i magia


Zabobony i magia rosną i objawiają się z siłą w miejscach takich jak Mozambik mimo procesu modernizacji, ponieważ istnieje cel, któremu służą te rytualistyczne przekonania i praktyki, a którym nie zajmuje się nowoczesność


Kiedy państwo zawodzi


W Mozambiku państwo nie pomogło obywatelom w sensowny sposób radzić sobie z brakami deszczu i innymi egzystencjalnymi niepewnościami i lękami. Brak jest niezbędnej edukacji i uświadamiania. Państwo nie dostarczyło opartej na dowodach informacji ani sposobów radzenia sobie z ograniczonymi opadami deszczu szczególnie dla ludzi w wiejskich społecznościach. Jak informują miejscowe źródła, starsi ludzie w kraju żyją w nędzy: „Nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, transportu i mieszkań. Większość starych ludzi żyje w biedzie. Żyją w opłakanych warunkach, opuszczeni przez krewnych, oskarżani o czary i z bardzo małymi lub żadnymi dochodami”.


Państwo Mozambik nie było w stanie zrealizować skutecznego programu złagodzenia biedy swoich obywateli. Nie ma funkcjonującego systemu społecznego wsparcia dla ubogich i bezrobotnych. Ludzie próbują więc nadać sens swojej nieszczęsnej sytuacji używając wszystkiego co jest dostępne, czy jest to materialne, mityczne, czy też mieszanina jednego i drugiego. Nie ma żadnych bodźców dla farmerów i rybaków, którzy borykają się, by zarobić na życie. Ponoszą cały ciężar spadających na nich klęsk bez wsparcia lub subsydiów państwowych. Kupcy i inni są pozostawieni sami, by radzili sobie z surową rzeczywistością ekonomiczną.


Wniosek


Z powodu braku skutecznych państwowych interwencji i kierownictwa w tych podstawowych dziedzinach Afrykanie uciekają się do okultystycznych praktyk, by nadać sens swojemu życiu i doświadczeniom. Przy braku nowoczesności ludzie w Mozambiku i w innych miejscach w regionie przywołują magię i zabobon jako pomoc w przetworzeniu egzystencjalnych wyzwań i niepewności, jakie spotykają w codziennym życiu.  

 

Confronting Superstition in Postcolonial Africa

Modern Ghana, 27 lutego 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLeo Igwe

Sekretarz Nigeryjskiego Ruchu Humanistycznego, działacz Center for Inquiry w Nigerii, członek IHEU i Atheist Alliance International. Jest redaktorem "Humanist Inquirer" i autorem wielu artykułów wolnomyślicielskich. Większość swojego czasu poświęca ratowaniu dzieci oskarżanych o czary.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 996 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Prawo Izraela do samoobrony   Rosenthal   2018-03-21
Żydowskie curesy   Lewin   2018-03-19
Jak lewica stała się własnym najgorszym wrogiem – część II   MacEoin   2018-03-18
Jak lewica stała się własnym najgorszym wrogiem – Część I   MacEoin   2018-03-17
Czy zachodni "Zatroskani" rzeczywiście troszczą się o pomoc dla Syryjczyków i Palestyńczyków?   Meotti   2018-03-13
Amerykański syndrom i Katar   Carmon   2018-03-12
Zabobony w postkolonialnej Afryce   Igwe   2018-03-10
"Ohydne przestępstwo" szkolnego programu   Tawil   2018-03-09
Izrael – państwo antyimperialistyczne   Krygier   2018-03-08
Świat mówi „nie”, ale już nie cały świat   Koraszewski   2018-03-07
#MeToo w meczecie   Meotti   2018-03-06
Oxfam, NGO i efekt aureoli    Steinberg   2018-03-04
Poinformujmy Abbasa: Wieczną stolicą “Palestyny” nie jest Jerozolima, jest nią Damaszek     2018-03-03
Więź społeczna, dziedzictwo krwi i rządy jego kurewskiej mości   Koraszewski   2018-03-02
Lekcje historii z dziesiątków lat pod rządami islamizmu   Rafizadeh   2018-03-02
Łupki są prawdziwą rewolucją energetyczną   Ridley   2018-03-01
Jak Izrael, Diaspora i Polska mogą opanować debatę o Holocauście   Frantzman   2018-03-01
Cenzorscy millennialsi są nowymi wiktorianami   Ridley   2018-02-27
Kto spowodował kryzys zdrowotny w Gazie?   Pomerantz   2018-02-27
Przyzwolenie, czyli dziś wolno zabijać   Koraszewski   2018-02-26
Amnesty wie, że to konflikt wewnętrzny między Palestyńczykami spowodował kryzys w Gazie, ale i tak obwinia Izrael     2018-02-26
Śmierć demokracji?   MacEoin   2018-02-25
Zachodnie feministki: hipokryzja hidżabu   Khan   2018-02-24
Europejscy apologeci arabsko-islamskiego ucisku i terroryzmu   Meotti   2018-02-23
Religia i polityka w zwarciu między Arabią Saudyjską a Katarem   Kedar   2018-02-21
Każdy naród powinien uchwalić prawa przeciwko fatwom   Nasreen   2018-02-19
Potworności, o których nikt nie mówi   Toameh   2018-02-19
Kryzys humanitarny w Gazie   Adam   2018-02-18
Irańska “Opowieść podręcznej” i etnocentryzm #MeToo   Frantzman   2018-02-17
Długi spacer z cudzymi myślami   Koraszewski   2018-02-16
Czy afrykańscy migranci powinni dostać pozwolenie na pozostanie w Izraelu?   Rosenthal   2018-02-16
Oświecenie: Rozum jest niezbywalny    Pinker   2018-02-15
Mroczny sekret dwulicowych akademików   Meotti   2018-02-13
Libańczycy zapłacą za grzech pierworodny Arabów   Maroun   2018-02-12
Polska, Izrael i Holocaust   Tsalic   2018-02-11
Jak nie upamiętniać Holocaustu   Rosenthal   2018-02-09
Holenderscy łowcy Żydów, którzy udzielili olbrzymiej pomocy nazistom   Gerstenfeld   2018-02-07
Niedobrze mi się robi na widok hidżabu, prawa szariatu, policji szariatu   Rafizadeh   2018-02-04
Co trzeba wiedzieć o obecnym trudnym położeniu Izraela    Flatow   2018-02-03
Konflikt arabsko-izraelski – dlaczego nie ma pokoju?   Kemp   2018-02-02
Zapomniani więźniowie sumienia   Koraszewski   2018-02-01
Prawa człowieka są uniwersalne, Amnesty. Także prawa Żydów   Nawaz   2018-02-01
Czy Oxfam popiera terror?    Clarfield   2018-01-28
Czy Trump zakończy problem palestyńskich uchodźców?   Rosenthal   2018-01-27
Tsunami w świecie arabskim   Kedar   2018-01-26
Muzułmańskie prześladowania chrześcijan: “Wyznawcy krzyża, zabijemy was wszystkich”   Ibrahim   2018-01-25
Urojenie dwóch państw jest największą przeszkodą dla pokoju    i Bruce Abramson   2018-01-24
W Gazie kolejna niewidzialna rakieta, która “spadła za blisko” i zniszczyła dom palestyńskich Arabów   Roth   2018-01-23
Takiej wody nie piłem jak żyję…   Koraszewski   2018-01-22
Korzenie BDS są zanurzone w antysemityzmie   Marquardt-Bigman   2018-01-22
Przestańcie “rozumieć” Palestyńczyków    Yemini   2018-01-19
Jak @UNRWA łamie najbardziej podstawową regułę NGO: "Nie czyń szkody"     2018-01-16
Czy wolno krytykować Unię Europejską?   Koraszewski   2018-01-15
Dlaczego Trump zdobywa poparcie na syjonistycznej lewicy?   Maroun   2018-01-15
Religia, kultura, mentalność i wartości   Koraszewski   2018-01-13
Arabski św. Mikołaj rozdaje granaty i bomby   Saif   2018-01-13
Arabski apartheid uderza w Palestyńczyków   Toameh   2018-01-12
Jak zakończyć finansowanie ONZ   Bolton   2018-01-08
Palestyńczycy: gdzie oni się podziali?   Bryen   2018-01-07
Myślenie stadne versus myślenie zbiorowe   Koraszewski   2018-01-06
Tolerancja Europy wobec terrorystów   Greenfield   2018-01-06
Kto jest najbardziej purytański?   Meotti   2018-01-05
Irańczycy przeciwko irańskiemu reżimowi      2018-01-03
Arabscy autorzy o kurdyjskim referendum     2018-01-02
Czego chcą Palestyńczycy? Widziane z Malezji   Lau   2017-12-31
Islamistyczne reżimy przejmują UNESCO   Meotti   2017-12-28
Wielka Brytania: Perwersja sprawiedliwości   Khan   2017-12-26
„Arabska ulica” wybucha w Europie   Murray   2017-12-23
Do czego wzywa imam w New Jersey?     2017-12-22
Nowy, irański porządek świata     2017-12-21
“Wdowy ISIS” i mit o niewinnych kobietach dżihadystkach   Frantzman   2017-12-20
Reakcje w Iranie na oświadczenie Trumpa     2017-12-19
Wielki palestyński szantaż. Czy Arabowie mają dość?   Tawil   2017-12-18
Erdogan: Nie ma umiarkowanego islamu   Bekdil   2017-12-17
Europa znowu walczy o pokój   Koraszewski   2017-12-16
Przestępstwo: Spacerowanie będąc Żydem   Flatow   2017-12-15
Czy kobiety rzeczywiście są ofiarami? Cztery kobiety dorzucają swoje zdanie      2017-12-15
Dla młodzieży priorytetem jest rolnictwo   Lomborg   2017-12-14
Postęp i historia idąca zygzakiem   Taheri   2017-12-14
Niebezpieczna nuklearna „dyplomacja” Rosji   Ghoshal   2017-12-12
Wiadomość z ostatniej chwili: Jerozolima nie jest w ogniu!   Tawil   2017-12-12
Gdyby Izrael był normalnym krajem   Gerstman   2017-12-11
Dlaczego Trump ma rację uznając, że Jerozolima jest stolicą Izraela?   Dershowitz   2017-12-10
Ci, którzy oddali życie za przekonania   Koraszewski   2017-12-09
Czy Donald Trump podważył watykański paradygmat?   Koraszewski   2017-12-08
Czy “Guardian” zawsze musi kłamać?   White   2017-12-07
Afryka: droga naprzód   Charai   2017-12-06
Dżihadystyczny terror nie potrzebuje wymówek   Yemini   2017-12-06
Barbie w hidżabie: użyteczni idioci kulturowego dżihadu   Bergman   2017-12-05
Liban: czyli “oszukaj i niczego nie zmieniaj”   Taheri   2017-12-04
Kiedy stworzono "naród palestyński"? Google ma odpowiedź   Grumberg   2017-12-03
Jak dziesięciu (durnych) demokratycznych członków Kongresu zachęca do posługiwania się dziećmi-terrorystami   Dershowitz   2017-11-29
Masowy morderca Charles Manson i masowa morderczyni Ahlam Tamimi: kto jest większym potworem?   Roth   2017-11-28
Chomsky i mit natychmiastowej ekspertyzy   Frantzman   2017-11-27
Niemożliwa umowa stulecia   Begin   2017-11-27
Rzeczywistym wrogiem Izraela jest Rosja   Linn   2017-11-26
Cywilizacja zniszczona przez obojętność Zachodu?   Meotti   2017-11-25
Hipokryzja odwołań i bojkotów   Yemini   2017-11-24
Czego uczą w islamskich szkołach i w meczetach na Zachodzie?   Bulut   2017-11-23
Zmowa Europy z Palestyńczykami w zawłaszczaniu ziemi   Blum   2017-11-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Alternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawisc


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk