Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 05:21

« Poprzedni Następny »


Wojna Unii Europejskiej z Izraelem


Bassam Tawil 2023-01-19

<span>Wyciekł poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. (Na zdjęciu szef misji UE w Jerozolimie Wschodniej, Sven Kühn von Burgsdorff, na czele 13 europejskich polityków (w tym z Polski), protestujący przeciwko budowaniu w Jerozolimie mieszkań dla Żydów w listopadzie 2022r.) </span>
Wyciekł poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. (Na zdjęciu szef misji UE w Jerozolimie Wschodniej, Sven Kühn von Burgsdorff, na czele 13 europejskich polityków (w tym z Polski), protestujący przeciwko budowaniu w Jerozolimie mieszkań dla Żydów w listopadzie 2022r.) 

Unia Europejska (UE) przekonuje, że szanuje demokrację i podziela z Izraelem wartości otwartego i demokratycznego społeczeństwa opartego na rządach prawa. Jeśli to prawda, to dlaczego UE nie szanuje decyzji Arabów i Izraelczyków, by wspólnie zasiąść do stołu i wynegocjować granice? Dlaczego UE potajemnie pomaga Palestyńczykom w przejęciu Obszaru C na Zachodnim Brzegu poprzez nielegalne budownictwo?


Poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który wyciekł, pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. 


Porozumienia z Oslo, podpisane między Izraelem a Palestyńczykami, ustanowiły podział administracyjny Zachodniego Brzegu na trzy obszary: A, B i C.


Obszar A znajduje się pod wyłączną kontrolą Autonomii Palestyńskiej; w Obszarze B Autonomia Palestyńska sprawuje kontrolę administracyjną, ale dzieli kontrolę bezpieczeństwa z Izraelem. Większość Palestyńczyków mieszka na tych dwóch obszarach.


Obszar C jest kontrolowany wyłącznie przez Izrael.


Porozumienia z Oslo nazywane są umowami tymczasowymi, ponieważ miały być podstawą późniejszych negocjacji między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz wstępem do ewentualnego wszechstronnego porozumienia pokojowego. Preambuła umowy mówi o „pokojowym współistnieniu, wzajemnej godności i bezpieczeństwie, przy jednoczesnym uznaniu… wzajemnych uzasadnionych i politycznych praw” stron . Celem negocjacji izraelsko-palestyńskich jest między innymi utworzenie Palestyńskiej Tymczasowej Władzy Samorządowej dla narodu palestyńskiego. Do 1996 r., zgodnie z postanowieniami Porozumień z Oslo, miały rozpocząć się negocjacje w sprawie stałego statusu, w tym granic.


UE zdecydowała się jednak zignorować decyzję podjętą przez Izraelczyków i Palestyńczyków o osiągnięciu trwałego i wszechstronnego porozumienia pokojowego w drodze negocjacji. Zdecydowała się także zachęcić Palestyńczyków do łamania prawa poprzez nielegalne budownictwo i zawłaszczanie ziemi.


Zamiast naciskać na Palestyńczyków, by wrócili do stołu negocjacyjnego z Izraelem, UE pomaga Palestyńczykom w nielegalnym przejęciu kontroli nad dużymi częściami Obszaru C – co stanowi bezpośrednie naruszenie porozumienia z Oslo.


Krótko mówiąc, UE zachęca Palestyńczyków, by nie wracali do stołu negocjacyjnego z Izraelem. Zamiast tego UE mówi Palestyńczykom, że UE pomoże im ukraść ziemię jako alternatywę dla osiągnięcia pokojowego porozumienia z Izraelem w drodze negocjacji.


„Unia Europejska zobowiązuje się przyczynić do budowy państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku i zmobilizować w tym celu swoje narzędzia polityczne i finansowe” – czytamy w dokumencie .

„Żywotność rozwiązania dwupaństwowego jest stale podważana przez postępującą fragmentację i ‘pełzającą aneksję’ (przez Izrael) Obszaru C. Wymaga to ulepszonego, wyartykułowanego i solidnego podejścia całościowego, mobilizującego europejskie środki polityczne i finansowe”.

Zgodnie z dokumentem:

„Program UE dla Obszaru C ma na celu wspieranie odporności ludzi, usług i instytucji, wzmocnienie obecności Palestyńczyków na Obszarze C oraz ochronę praw Palestyńczyków żyjących na Obszarze C. Program przyczynia się do służenia społecznościom na Obszarze C i obecności Palestyńczyków na tym obszarze, tak, aby zachować Obszar C jako część przyszłego państwa palestyńskiego”.

Dr Gerald Steinberg, prezes NGO Monitor, powiedział Jewish News Syndicate (JNS), że „od 1980 roku decydenci UE dążyli do stworzenia państwa palestyńskiego, a przez ostatnie dwie dekady korzystali z sieci podwykonawców organizacji pozarządowych, aby promować ten cel”.

„Jak potwierdza ten dokument, używanie przez Europę etykiet takich jak wsparcie dla ‘społeczeństwa obywatelskiego’ i ‘praw człowieka’ miało na celu ukrycie milionów euro przekazywanych co roku wybranym sojuszniczym organizacjom pozarządowym, szczególnie na Obszarze C, w celu stworzenia faktów dokonanych w terenie. Teraz, gdy pozory zostały ujawnione, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo poważnej konfrontacji między Izraelem a Europą, w tym w sprawie poparcia dla organizacji pozarządowych”.

Profesor Eugene Kontorovich, dyrektor ds. prawa międzynarodowego w Kohelet Policy Forum w Jerozolimie, powiedział JNS, że ujawniony dokument UE pokazuje, że Bruksela podejmuje kroki w oczekiwaniu na politykę nowego rządu Izraela, aby „zachować” ziemie na Obszarze C.

„Dochodzi do szybkiej aneksji obszarów otaczających żydowskie miasta w Judei i Samarii przez AP i UE. To jest ‘ziemia za pokój’ bez fałszywej obietnicy pokoju… To ujawnienie pokazuje, że nikt nie powinien być zaskoczony, kiedy UE potępi nowy rząd za próbę uratowania ziemi w Jehuda i Szomron [Zachodni Brzeg] – za kradzież której oni [UE i Palestyńczycy] są odpowiedzialni”.

Jenny Aharon, dyrektorka Golden Gate Public Affairs, która doradza w sprawach UE-Izrael i współpracuje z instytucjami UE w Brukseli, zwróciła uwagę, że UE działa wbrew deklarowanemu przez siebie celowi.


„Aby zrozumieć, co wydarzyło się w związku z tym dokumentem i reakcją Izraela, ważne jest spojrzenie na kontekst: UE starała się pozostać neutralnym mocarstwem, wyrażając swoją opinię na temat polityki Izraela na Zachodnim Brzegu” – mówi Aharon.

„Twierdzi uparcie, że jej stanowisko opiera się na skrupulatnym przestrzeganiu prawa międzynarodowego, prawa i karty UE, a także Porozumień z Oslo. Temu twierdzeniu z pewnością zaprzecza ujawniony dokument, w którym widzimy aktywistę UE starającego się pomóc Palestyńczykom w przejęciu władzy na Obszarze C, tym samym obszarze, który został oddany pod kontrolę Izraela na mocy Porozumień z Oslo, które UE, jak twierdzi, przestrzega”.

Aharon pisze, że podczas gdy UE nalegała, aby Izrael przestrzegał porozumień z Oslo i aby państwo palestyńskie zostało ustanowione w ramach wszechstronnego porozumienia pokojowego, UE jednocześnie próbuje pozbawić Izrael jego praw wynikających z tego samego porozumienia, które dało Izraelowi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, porządek publiczny i wszystkie kwestie związane z terytorium Obszaru C, w tym planowanie przestrzenne i podział na strefy ochronne.

„Teraz, gdy intencje UE zostały ujawnione, powinna ona ponownie rozważyć swoje stanowisko, przestać maskować swoje decyzje polityczne prawami i wyłożyć karty na stół w celu uczciwej dyskusji… Powinni to zrobić, zanim stosunki UE-Izrael jeszcze bardziej się pogorszą”.

Izraelska organizacja składająca się z ponad 16 tysięcy byłych oficerów wojskowych, służb bezpieczeństwa i policji nazwała ujawnienie, że UE pracuje nad przejęciem przez Palestyńczyków Obszaru C, „aktem rażącej wrogości i agresji”.


W liście otwartym Izraelskie Forum Obrony i Bezpieczeństwa (IDSF) skrytykowało UE za ten poufny dokument:

„Zgodnie z naszym profesjonalnym rozumieniem bezpieczeństwa narodowego dominujący teren Judei i Samarii na Obszarze C jest strategicznym terenem, który kontroluje lub może zagrozić większości nowoczesnej infrastruktury i aktywów strategicznych Państwa Izrael… Ujawnione tajne działania UE mające na celu podważenie izraelskiej kontroli na Obszarze C i wspieranie nielegalnego rozwoju Palestyny na tych obszarach stanowi wyraźne i ostre zagrożenie bezpieczeństwa Państwa Izrael i jest aktem rażącej wrogości i agresji”.

Założyciel i dyrektor IDSF, generał brygady (w rezerwie) Amir Avivi, powiedział, że działalność UE podważa Porozumienia z Oslo, które ustanowiły kontrolę Izraela nad Obszarem C:

„Te obszary są kluczowe dla istnienia Izraela w dłuższej perspektywie. To kwestia egzystencjalna. Tylko my możemy określić, czego potrzebujemy, mówiąc o bezpieczeństwie narodowym, mówiąc o żydowskich aspiracjach narodowych. Żaden kraj europejski nie może decydować za nas, czego potrzebujemy, a już na pewno nie sprzeciwiać się porozumieniu, które każdy powinien przestrzegać”.

Grupa 40 izraelskich członków Knesetu (parlamentu) również wyraziła zaniepokojenie polityką i działaniami UE. Wezwali UE do natychmiastowego zaprzestania „nielegalnej działalności budowlanej na suwerennym terytorium Izraela”.


Zwracając się do przywódców UE, członkowie Knesetu napisali:

„Wczoraj dowiedzieliśmy się o oficjalnym dokumencie politycznym Unii Europejskiej, dokumencie, którego powagi nie sposób przecenić, który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do jednostronności i wrogości UE wobec państwa Izrael i narodu żydowskiego. Dokument [UE] całkowicie ignoruje historyczne związki naszego narodu z naszą ojczyzną, całkowicie ignoruje porozumienia polityczne i status państwa Izrael na Obszarze C i dąży do ustanowienia granic z 1949 r. jako ostatecznych stałych granic Izraela – z całkowitym lekceważeniem społeczności żydowskich na tym terenie”.

Unijna polityka finansowania i zachęcania do zawłaszczania ziemi przez Palestyńczyków zaczyna przynosić owoce.


Raport opublikowany przez izraelską organizację pozarządową Regavim, która działa na rzecz zapobiegania nielegalnemu zajęciu izraelskiej ziemi państwowej, ujawnił, że w 2022 r. nielegalne budownictwo palestyńskie na Obszarze C wzrosło o 80%. Raport dokumentuje 5535 nowych nielegalnych konstrukcji zbudowanych w 2022 roku, w porównaniu do 3076 konstrukcji w tym samym okresie w 2021 roku.


Wsparcie UE dla palestyńskich wysiłków zmierzających do przejęcia Obszaru C w rzeczywistości podważa perspektywy osiągnięcia pokojowego porozumienia między Palestyńczykami a Izraelem. UE nie tylko zniweczyła wszelkie szanse na wynegocjowanie porozumienia, ale obłudnie poparła trwające próby Palestyńczyków narzucenia Izraelowi rozwiązania, zamiast – jak uzgodniły obie zaangażowane strony – osiągnięcia go w drodze negocjacji.


Nadszedł czas, aby powiedzieć UE, aby zajęła się swoimi sprawami i zaprzestała antydemokratycznego wtrącania się w sprawy innych krajów.


The European Union’s War on Israel

Gatestone Institute, 9 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil – muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”

 

Ujawniony tajny dokument misji Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie podpisany jest podobno przez jej szefa, niemieckiego dyplomatę Svena Kühna von Burgsdorffa. Pisaliśmy o nim dwukrotnie tutaj oraz tutaj. Instytut Wiesenthala wystosował w czerwcu 2022r. list otwarty do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej, wzywający do usunięcie tego niemieckiego dyplomaty ze stanowiska przedstawiciela UE, gdyż naraża on na szwank reputację Unii Europejskiej. List spowodowany był jego wypowiedzią, w której kłamliwie stwierdzał, że „od 2008 roku zabito tysiące Palestyńczyków” jak również, że „ataki terrorystyczne na Izraelczyków nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę głębię cierpień Palestyńczyków z powodu 74-letniego konfliktu z Izraelem!”

 

W artykule z 19 listopada 2020 pod tytułem „Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza”, opisywaliśmy działalność tego niemieckiego dyplomaty, który wdaje się być bardziej przedstawicielem Hamasu niż Unii Europejskiej, jak również przypominaliśmy inną postać o tym samym nazwisku Kurta Ludwiga Ehrenreicha Burgsdorffa. To urodzony w 1886 roku niemiecki arystokrata, doktor prawa, kawaler Krzyża Rycerskiego. Od 1 grudnia 1943 do 17 stycznia 1945 pełnił funkcję gubernatora dystryktu Kraków w Generalnym Gubernatorstwie. Równocześnie był kierownikiem organizacji partyjnej NSDAP w dystrykcie krakowskim.

 

Nie wiemy, czy Sven Kuhn von Burgsdorff jest jego potomkiem ale jest duże prawdopodobieństwo, że jest co najmniej z tej samej rodziny i podtrzymuje rodzinną tradycję. Oczywiście, żaden człowiek nie odpowiada za czyny kogokolwiek ze swojej rodziny, a tylko za swoje własne. Kiedy jednak jego działalność wyraźnie zmierza do tego samego celu, co działalność innego Burgsdorffa – nazisty i hitlerowca -  to daje już sporo do myślenia.


Mało prawdopodobne, aby zbieżność nazwisk była przypadkowa, ale zbieżność przekonań z pewnością przypadkowa nie jest.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2492 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk