Prawda

Środa, 3 marca 2021 - 04:14

« Poprzedni Następny »


Pseudo-akademicki, anty-izraelski festiwal nienawiści w Irlandii


Denis MacEoin 2017-01-16

University College Cork w Irlandii. (Zdjęcie: Bjørn Christian Tørrissen/Wikimedia Commons)
University College Cork w Irlandii. (Zdjęcie: Bjørn Christian Tørrissen/Wikimedia Commons)

Uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa Rezolucji 2334 w dniu 23 grudnia 2016 r. wsadziło kij w niejedno mrowisko[1]. Przez ogłoszenie, że osiedla izraelskie nie mają żadnego prawnego podbudowania i są "jaskrawym naruszeniem prawa międzynarodowego", rezolucja wręczyła Palestyńczykom broń równie silną, jak każda inna, jakiej używali przeciwko państwu żydowskiemu w licznych atakach fizycznych od ponad stulecia. Już od wielu lat wojna prawna zastąpiła wojnę (choć nie terror) jako wybrana przez Palestyńczyków metoda zmierzająca do wyeliminowania Izraela; ta nowa rezolucja, choć tylko doradcza, jest wielkim krokiem na drodze do ogłoszenia nie tylko osiedli, ale całego Izraela za nielegalny.

Niemal wszystkie kraje świata, wraz z ONZ, Organizacją Współpracy Islamskiej (OIC), Ligą Arabską i socjalistyczną “lewicą” uważa obecnie projekt syjonistyczny - stworzenia przestrzeni do życia dla Żydów - za spisek kolonialny przeciwko “rdzennym” mieszkańcom legendarnego państwa “Palestyny”. Wygodnie „zapominają” – ze znaczną dawką antysemityzmu - że przez ponad 3 tysiące lat „pierwszymi ‘rdzennymi’ mieszkańcami” byli tam Żydzi – po nich przyszli Etiopczycy, Nubijczycy, Kartagińczycy, Fenicjanie, a potem Rzymianie, chrześcijanie, a następnie arabscy imperialiści muzułmańscy z kulminacją w postaci Turków osmańskich. Żydzi byli ludem, który zamieszkiwał Kanaan; Żydzi są powodem, dla którego Judea nazywa się Judea.


Powiedzmy otwarcie: arabska “Palestyna” nigdy nie istniała.


Wydaje się, że prezydent USA, Barack Obama, wraz z ONZ, OIC i znaczną częścią Europy – szczególnie z Francją – chcieliby zniszczyć Izrael i w jego miejsce stworzyć jeszcze jedną pogruchotaną Syrię, by nad tym, co pozostało, walczyła między sobą mieszanka sekt, organizacji terrorystycznych i frakcji politycznych.


Prawdą jest, że ta rezolucja jest sama w sobie pogwałceniem prawa międzynarodowego, tak jak istniało ono od 1920 r., kiedy rezolucja Ligi Narodów dała narodowi żydowskiemu prawo założenia permanentnej ojczyzny w południowej części byłej osmańskiej prowincji Syrii, nazwanej tymczasowo “Palestyną”. Od tego czasu liczne porozumienia i rezolucje ONZ zatwierdziły prawo Izraela do terytorium na Zachodnim Brzegu oraz to, że dalece nie wszystkie jego osiedla są w jakikolwiek sposób nielegalne – jak to udaje nowa rezolucja.  


Nie ulega jednak wątpliwości, że ta nikczemna i prawnie wątpliwa rezolucja podnosi wojnę prawną na nowy poziom i że będzie stanowić podstawę wszystkich przyszłych prób podważenia samego prawa Izraela do istnienia i prawa narodu żydowskiego do ojczyzny swoich przodków – co jest bezpośrednim i podżegającym zaprzeczeniem prawa do samostanowienia dla narodów świata, uznawanego od końca osiemnastego wieku i uświęconego w prawie międzynarodowym w Karcie Narodów Zjednoczonych.


Legalność Izraela jako suwerennego państwa jest obecnie w równym stopniu zagrożona przez głęboko błędne rozumienie i wypaczenie prawa, jak jego istnienie było zagrożone wojnami i intifadami prowadzonymi przeciwko niemu od 1947/48. Znaczy to, że proces pokojowy poprzez bezpośrednie negocjacje między głównymi stronami zostanie wyrzucony na śmietnik historii. Rezolucja 2334 dała Palestyńczykom wszystko, co chcieli, bez konieczności ruszenia przez nich palcem. Zamiast zrównoważonych negocjacji przekażą teraz swoją sprawę prawnikom międzynarodowym i intelektualistom w stronniczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Wielkiego bodźca tej debacie w międzynarodowych kręgach prawniczych, która będzie głęboko zabarwiona przez Rezolucję 2334, dostarczy trzydniowa konferencja na początku 2017 r. na University College Cork w republice Irlandii – w kraju już dobrze znanym ze swojego antysyjonistycznego i antysemickiego nastawienia[2].


Ta nadchodząca konferencja nie jest jakąś małą sprawą w pomniejszej uczelni przy mało znanym uniwersytecie[3]. Zatytułowana: "International Law and the State of Israel: Legitimacy, Responsibility and Exceptionalism" [Prawo międzynarodowe a państwo Izrael: legalność, odpowiedzialność i wyjątkowość] jest zgromadzeniem międzynarodowym głównie akademików, którzy są także aktywistami antyizraelskimi. Mówcy przybędą z całego świata: 18 z Wielkiej Brytanii, 8 ze Stanów Zjednoczonych, 8 z Izraela i Zachodniego Brzegu, po jednym z Kataru, Libanu, Austrii, Holandii, Singapuru i Kanady i tylko dwóch z samej Irlandii.


Nie będzie to konferencja naukowa w żadnym sensie tego słowa. Jest to, od samego początku, festiwal nienawiści międzynarodowej antysyjonistycznej, antyizraelskiej i antysemickiej retoryki i kłamstw. Nie ma tu cienia równowagi. Z listy 47 uczestników, tylko dwóch (profesorowie Alan Johnson i Geoffrey Alderman z Wielkiej Brytanii) wypowiadało się bezstronnie na temat Izraela i narodu żydowskiego. Proporcje: 45 do dwóch. Niektórzy z tych 45 będą bardziej zaciekli w krytyce Izraela niż inni, ale żaden (z tego, co wiem), nie jest wolny od widocznych uprzedzeń. Skąd to wiadomo? Po pierwsze dlatego, że znacząca większość uczestników nie czyni tajemnicy ze swojego poparcia bojkotu izraelskich pracowników uniwersyteckich. Który to bojkot sam w sobie odziera konferencję z jakiegokolwiek podobieństwa do neutralności akademickiej.


Trzydniowa konferencja (31 marca-2 kwietnia) jest w rzeczywistości próbą wskrzeszenia wcześniejszej konferencji o tej samej nazwie, która była planowana na kwiecień 2015 r. w Southampton University w Wielkiej Brytanii. Mimo protestów wielu akademików i organizacji żydowskich, konferencja w Southampton odbyłaby się; twierdzono jednak, że syjoniści mogą przybyć w wielkich liczbach i spowodować zamęt (mimo że nie planowano żadnego fizycznego protestu). To wywołało niepokój o bezpieczeństwo i organizatorzy musieliby zapłacić pokaźną kwotę za prywatną ochronę. Uniwersytet w tej sytuacji odwołał konferencję ze względów bezpieczeństwa, nie zaś z powodu troski o uprzedzenia antysemickie ani równowagę akademicką.


Oto cel konferencji
jaki ustalono jeszcze w 2015 r. Jego jednostronność bije z każdego słowa:

Ta konferencja będzie pierwszą w swoim rodzaju i stanowi przełomowe wydarzenie historyczne na drodze do sprawiedliwości i trwałego pokoju w historycznej Palestynie. Jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy legalności żydowskiego państwa Izrael w świetle prawa międzynarodowego. Zamiast skupiać się na działaniach Izraela na terytoriach okupowanych od 1967 r. konferencja skupi się na badaniu tematów legalności, odpowiedzialności i wyjątkowości; z których wszystkie stawią samą naturę Izraela.

Mówcy i panele:


Konferencja ma na celu zbadanie związków między cierpieniem i niesprawiedliwością w Palestynie a założeniem i bronieniem państwa takiej natury i pyta, jaką rolę powinno w takiej sytuacji odgrywać prawo międzynarodowe.


Jest jasne, że mówcy zamierzają kwestionować samo prawo Izraela do istnienia, czyli będą kwestionować prawo samostanowienia dla narodu żydowskiego. Jak ujął to David Collier, autor blogu "Beyond the Great Divide" i jeden z wybitnych brytyjskich badaczy i komentatorów: "konferencja najprawdopodobniej będzie odrażającą, z góry napisaną, antysemicką diatrybą”. Collier włożył niesłychanie dużo pracy w badanie przygotowań do tej konferencji i proponowanych mówców, ujawniając prawdziwą naturę tego przedsięwzięcia i antyizraelskie kariery większości osób zaproponowanych do paneli. Wszyscy, którzy zajmują się reakcjami na tę konferencję, mają wobec niego olbrzymi dług wdzięczności.


Podobnie jak w Southampton, na obecnie planowanej konferencji mają wystąpić czołowi aktywiści, którzy pracują zarówno na uniwersytetach, jak poza nimi, by zniszczyć Izrael, przy czym nieważnej jest czy będzie to drogą wygnania, czy ludobójstwa żydowskiej populacji tego kraju. Większość czytelników rozpozna przynajmniej kilka nazwisk, z których każde jest dobrze znane na scenie międzynarodowej ze swej roli w nękaniu Izraela i Izraelczyków. 


Pierwszym nazwiskiem w programie konferencji w Cork jest Richard Falk z Princeton i University of California. Oto co pisze o nim David Collier: "[Falk] porównywał politykę Izraela do polityki nazistów i napisał artykuł zatytułowany Slouching toward a Palestinian Holocaust. Aktywnie popiera bojkot, nazywając go 'obowiązkiem obywatelskim'."


W artykule Slouching toward a Palestinian Holocaust (2007) Falk porównał pewne działania Izraela w stosunku do Palestyńczyków do historii kolektywnego karania przez nazistów i ostrzegał (trudno uwierzyć!), że Izrael może planować holocaust w ten sam sposób, w jak planowały Holocaust Niemcy nazistowskie.


Collier daje link do bardzo szczegółowego artykułu o Falku w Wikipedii. Możemy tu znaleźć informację o wpływie Falka na Radę Praw Człowieka ONZ (w której był Specjalnym Sprawozdawcą), oskarżając Izrael o apartheid, zbrodnie wojenne i czystkę etniczną. Zrobił chyba więcej niż ktokolwiek inny, by na całym świecie wywołać odrazę do Izraela.


Po Falku w programie konferencji w Cork przychodzi Ilan Pappé, osławiony ze swoich publikacji o uchodźcach palestyńskich i przestępstwach Izraela. Zatrudniony na brytyjskim University of Exeter, wykorzystuje wolność akademicką, jaką się tam cieszy, do propagowania swoich jednostronnych opinii. Według Colliera, Pappé, który "właściwie nie potrzebuje przedstawiania, także określa się jako aktywista. Jest autorem The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). Wierzy, że Izrael jest państwem rasistowskim, apartheidem, państwem dokonującym czystek etnicznych i tak dalej. Czynnie popiera bojkot".


Innym uczestnikiem o skrajnych poglądach jest dr Anthony Löwstedt z uniwersytetu Webster w Wiedniu. Collier tak go opisuje:


Löwestedt twierdzi, że 98% wszystkich poważnych złamań praw człowieka popełnionych jak dotąd w konflikcie palestyńsko-izraelskim jest wyłączną odpowiedzialnością Żydów izraelskich, mówi też o izraelskim apartheidzie. W tym artykule Löwestedt twierdzi, że "lobby izraelskie nie akceptuje tego, że studenci nadal są do pewnego stopnia uczeni prawdy o Izraelu i Palestynie". Mówi o "szwadronach śmierci państwa izraelskiego" i twierdzi, że "w wielu wypadkach wystarczy, by Palestyńczyk choćby spojrzał na instalację militarną albo żołnierza w niewłaściwy sposób, a zostaje zabity”. Twierdzi, że "najwyższym celem jest oczyszczenie etniczne Palestyny z Palestyńczyków", choć będąc w Izraelu „nie dyskutował tej sprawy szczegółowo z Izraelczykami”.  Pełne nieprawdziwych twierdzeń, takich jak “musisz być Żydem, by służyć w armii izraelskiej i jeśli nie jesteś Żydem, nie możesz służyć w armii”, wypaczeń i statystycznych akrobacji, te artykuły pokazują, że opinie Löwstedta są wynikiem jego wewnętrznego nakazu, nie zaś jakiegoś akademickiego procesu badawczego.


Profesor George Bisharat z Law University of California jest w zasadzie na tym samym poziomie. Collier opisuje go następująco:


Bisharat jest palestyńsko-amerykańskim profesorem prawa, który wyraźnie popiera rozwiązanie w postaci jednego państwa. Wierzy on, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i wzywa do bojkotu izraelskiego apartheidu. Bisharat nieustannie używa odnośników do nazizmu, mówi o masakrach i wielkich planach i często zajmuje się złożonymi wydarzeniami historycznymi, używając prostych sloganów, jednostronnej propagandy i zwykłej nieprawdy.


Jeden z kluczowych organizatorów konferencji, profesor Oren Ben-Dor z Southampton University, opisany jest w źródłach cytowanych w Wikipedii jak następuje:


Ben-Dor jest byłym Izraelczykiem, urodzonym w Nahariji w północnym Izraelu. Popiera bojkot akademicki uniwersytetów izraelskich, pisząc, że ci na izraelskiej „lewicy”, którzy są mu przeciwni, są „wyrafinowanymi wspólnikami dławienia debaty”. Pisał o rzekomym apartheidzie w Izraelu, uprzedzeniach w systemie edukacyjnym Izraela, etycznych i prawnych problemach stojących przed Palestyną i o użyciu przemocy przez państwo izraelskie.


Jako współpracownik biuletynu “CounterPunch”, pisał krytycznie o roli Izraela w wojnie w Libanie w 2006 r. i wojnie w Gazie od grudnia 2008 do stycznia 2009. Krytykując taktykę Izraela przeciwko Hamasowi Ben-Dor napisał, że “zabijanie poszczególnych członków Hamasu, nawet obalając tę organizację, niszcząc jej infrastrukturę i budynki, nie zniszczy uprawnionej opozycji wobec aroganckiego i zadufanego tworu syjonistycznego”. W 2007 r. dołączył do całego szeregu intelektualistów i aktywistów, którzy podpisali “Deklarację jednego państwa” z wezwaniem do utworzenia jednego demokratycznego państwa dla całego Izraela i Palestyny. Ben-Dor był zaangażowany w debatę akademicką z Orenem Yiftachelem w piśmie „Holy Land Studies” w sprawie rozwiązania w postaci jednego państwa.  


Pełną listę uczestników z Southampton, z których większość pojawi się w Corku, można znaleźć u Colliera tutaj, wraz z komentarzami o ich poglądach politycznych i akcjach.  


Konferencji planowanej na University College Cork nie można w żaden sposób nazwać konferencją akademicką. Ciężko zakłócona równowaga, obecność przytłaczającej liczby aktywistów, związki z organizacjami takimi jak Kampania Solidarności z Palestyną, uczestnictwo tak wielu akademików, którzy popierają bojkot izraelskich uniwersytetów (co samo w sobie jest odrzuceniem autentycznych wartości akademickich, włącznie z wolnością akademicką) oraz stworzenie naładowanej atmosfery, w którą baliby się wkroczyć akademicy bona fide, włącznie z autorem tych słów – wszystko to pokazuje wyraźnie, że temu wydarzeniu całkowicie brak kwalifikacji jako wydarzenie akademickie. Ta konferencja jest frontalnym atakiem na wszystko, co jest istotą pracy akademickiej. Wielu już protestuje w nadziei, że uda się przekonać University College Cork o zagrożeniu dla dobrego imienia nauki, jakie stanowi taka konferencja. Podobnie jak jej poprzedniczka, Konferencja w Southampton w 2015 r., również ta zasługuje na odwołanie.


[1] Gruntowna, mądra i szczegółowa rozprawa z tą rezolucją znajduje się w długim liście UN Watch do ambasador USA przy ONZ, Samanthy Power.

[2] Przez "antysemickie” rozumiem tu ustawianie podwójnych i niesprawiedliwych standardów dla państwa Izrael, jak definiuje to Definicja antysemityzmu Departamentu Stanu i podobna definicja International Holocaust Remembrance Alliance, przyjęta niedawno przez Zjednoczone Królestwo.

[3] National University of Ireland (Ollscoil na hÉireann) ma cztery uniwersytety i trzy uczelnie. UCC jest pięciogwiazdkowym uniwersytetem, który wchodzi w jego skład.


UnCorked: Ireland’s Pseudo-Academic Anti-Israel Hate-Fest

Gatestone Institute, 7 stycznia 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDenis MacEoin

Mieszkający obecnie w USA pisarz irlandzki, autor 26 powieści, znawca literatury perskiej i arabskiej, były wykładowca na studiach islamistycznych, od dwóch lat związany z Gatestone Institute. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1778 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Głupia polityka bliskowschodnia Bidena   Rosenthal   2021-03-02
Palestyńczycy: Unia Europejska ułatwia zwycięstwo Hamasu   Tawil   2021-02-28
Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18
Nawet najbardziej elokwentni Palestyńczycy (tacy jak Noura Erakat) mają idiotyczną mentalność “sumy zerowej”, że pomaganie Izraelowi równa się szkodzeniu Palestyńczykom     2021-02-17
Człowiek to brzmi dumnie   Koraszewski   2021-02-17
Dla Obamy Izrael nie był “żadną Ziemią Obiecaną”   Bard   2021-02-16
Przeszłość i przyszłość, czyli uwagi o futurologii   Koraszewski   2021-02-15
Wybory prezydenta Bidena wskazują na długą listę błędów w polityce wobec Bliskiego Wschodu   Amos   2021-02-15
Klapki na oczach antyizraelskich historyków: “Porozumienia Abrahamowe nie są historyczne”     2021-02-14
Hady Amr i inne powody do złośliwej satysfakcji w Ramallah   Blum   2021-02-13
Zagubiona w kontrowersji wokół laserów z przestrzeni kosmicznej   Collins   2021-02-12
O kryzysach humanitarnych i kryzysie humanistycznym   Koraszewski   2021-02-11
O Polaku, który zaważył na losach świata   Garczyński-Gąssowski   2021-02-09
Palestyńczycy: Nie dla normalizacji z „syjonistycznym tworem”   Toameh   2021-02-08
Oszustwo w sprawie palestyńskich uchodźców   Bard   2021-02-07
Nowi ludzie w Waszyngtonie: Co kryje się za gestami   Taheri   2021-02-06
Niegdysiejszy i przyszły “bystrooki ekspert”, Robert Malley   Fitzgerald   2021-02-06
Rękawiczki Berniego, memy i inne sprawy   Collins   2021-02-03
Dlaczego ustępstwa Bidena wobec Palestyńczyków szkodzą im zamiast pomagać   Tobin   2021-02-02
Arabski medyczny apartheid – gdzie jest oburzenie?   Tawil   2021-02-01
Wendy Sherman i sztuka spadania w górę   Tobin   2021-01-26
Dokąd zmierzasz Ameryko?   Koraszewski   2021-01-25
Edukacyjna czystka etniczna   Kemp   2021-01-25
Czy Ameryka powinna wznowić finansowanie UNRWA?   Fitzgerald   2021-01-24
Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12
Zamach na dyskurs wieczorową porą   Koraszewski   2021-01-11
Biegnące ku dorosłości. Czyli jak szybko dojrzewają dzieci? Zbyt szybko!   Ferus   2021-01-10
Arabia Saudyjska i progi zwalniające postęp na drodze do normalizacji   Fitzgerald   2021-01-10
Szalone rady dla prezydenta Bidena   Bard   2021-01-09
Kiedy załamują się rządy prawa nikt nie jest bezpieczny   Tobin   2021-01-08
Dwa “haniebne” lata Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ   Kern   2021-01-08
Nowy rok: lepszy czy mniej zły?   Taheri   2021-01-07
Jak antyizraelskie głosy stworzyły pełną hipokryzji, nieprawdziwą narrację o szczepionkach   Frantzman   2021-01-07
Co mówił Stalin o fałszowaniu wyborów   Greenfield   2021-01-06
Radości Paryża w czasach koronawirusa   Taheri   2021-01-05
Palestyńczycy: Międzynarodowa konferencja “pokojowa” dla wyeliminowania Izraela   Tawil   2021-01-04
Joseph Massad i “Brzydki Palestyńczyk”     2021-01-03
Czy Palestyńczycy potrafią przystosować się do zmieniających się czasów?   Tobin   2021-01-02
Zrozumienie lobby sprzeciwiającego się nowym stosunkom Izraela w Zatoce   Frantzman   2021-01-01
Otwarcie nawiasu prezydentury Bidena   Taheri   2020-12-30
Więcej niż tylko pokój – normalność   Amos   2020-12-28
Trudne lekcje Arabskiej Wiosny   i Alberto M. Fernandez   2020-12-27
Życzcie swoim chrześcijańskim znajomym Wesołych Świąt   Al-Sajf   2020-12-26
Sprawa palestyńska w oczach Libańczyka   Saghija   2020-12-26
Heretycki impuls: Zamiatin i Orwell   Moore   2020-12-25
Nowy raport o antysemityzmie online, który trzeba koniecznie przeczytać     2020-12-23
Propagandziści palestyńskich Arabów dosłownie piszą na nowo historię   Flatow   2020-12-22
Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba   Koraszewski   2020-12-22
Europa nie może walczyć z antysemityzmem, podczas gdy ignoruje zagrożenie  Izraela   Harris   2020-12-21
Pochwała dyplomatycznych quid pro quo   Tobin   2020-12-20
Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą bezpieczniejsze i bardziej tolerancyjne wobec Żydów niż większość Europy?   Frantzman   2020-12-19
Kolumbowy błąd Georga Orwella   Koraszewski   2020-12-17
Czy Palestyńczycy są ofiarami “kultury anulowania”?     2020-12-16
Baronówna Sonia von Dombrowsky   Garczyński-Gąssowski   2020-12-15
Terroryzm: ostrzeżenie Iranu dla Europy   Kemp   2020-12-15
Nowa kokieteria Erdoğana: oszukańcze reformy demokratyczne   Bekdil   2020-12-14
New York Times wyciąga starą historię, by zmieszać z błotem Izrael   Miller   2020-12-13
Kobayahshi Maru, paradoks szantażysty i Trump   Amos   2020-12-10
Moralne bankructwo Banku Światowego   Hirsch   2020-12-09
Wołanie o spóźnioną sprawiedliwość dla pułkownika Larry’ego Franklina   Glick   2020-12-07
Pogromcy szarańczy szkolą Etiopczyków    Leichman   2020-12-07
Arabowie: Dlaczego UE opłakuje tego irańskiego naukowca?   Toameh   2020-12-06
Biblia w ręku ateisty - recenzja   Koraszewski   2020-12-03
Arabka pisze o głupocie odmowy normalizacji stosunków z Żydami   Mahmoud   2020-12-03
Iran, a  nie Izrael, jest wrogiem Arabów   Zajed   2020-12-02
Ziemia obiecana Baracka Obamy   Lipman   2020-12-01
Książka, której jeszcze nie możesz przeczytać   Pandavar   2020-12-01
Zamachowcy, demokraci i potępieńcze łkania   Koraszewski   2020-11-30
Antysemici zwalczają antysemityzm: orwellowska farsa   Blum   2020-11-28
Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?   Hirsch   2020-11-26
Odkrywając pokój w Dubaju   Yemini   2020-11-25
Izrael jest besztany za opór przeciwko arabskiej kolonizacji   Rosenthal   2020-11-24
Usprawiedliwianie muzułmańskiej wściekłości na karykatury Mahometa   Saghieh   2020-11-23
Brytyjski rząd raz za razem opluwa Izrael   Collier   2020-11-21
Urojenie osobistej dyplomacji   Tobin   2020-11-20
Iran: Mułłowie świętują w nadziei na powrót do bomby nuklearnej   Rafizadeh   2020-11-20
Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza   Koraszewski   2020-11-19
Pluralistyczna Europa odrzuciła wojny religijne, a teraz poddaje się „potworowi” ekstremistycznego, politycznego islamu   Abdel-Samad   2020-11-18
W wasze ręce, czyli moja nowa książka   Koraszewski   2020-11-17
Historyczna Palestyna: czyli co należy wiedzieć!   Oz   2020-11-17
Wybory 2020 były okropne   Glick   2020-11-16
Amerykańsko-żydowsko-radzieckie doświadczenie   Tabarovsky   2020-11-15
Muzułmanie: Meczet Al-Aksa nie należy do Palestyńczyków   Toameh   2020-11-14
Muślinowa kurtyna samooszustwa   Koraszewski   2020-11-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk