Prawda

Sobota, 15 grudnia 2018 - 21:30

« Poprzedni Następny »


Jak multikulturowy, intersekcjonalny postkolonializm cofa nas do Średniowiecza


Vic Rosenthal 2018-06-03


Polityka tożsamości żąda specjalnego statusu nie na zasadzie fundamentalnych praw człowieka (które z konieczności muszą być oparte na czymś innym niż rozróżnienie narodowe, rasowe, płciowe lub innych wyznacznikach tożsamości), ale na frustracjach. I ogranicza swoje roszczenia etyczne przez odmowę potępienia pewnego typu zachowań niezależnie od tego, czyje są.


Największą chyba ironią jest jednak to, że ludzie, którzy bawią się w politykę tożsamości, liczą na to, że inni odpowiedzą w humanistyczny sposób – z troską o indywidualne dobro w oparciu o podzielane człowieczeństwo. – Daphne Patai, What Price Utopia? Essays on Ideological Policing, Feminism, and Academic Affairs, Rowman & Littlefield, 2008, s. 8


Polityka tożsamości, gdziekolwiek występuje, jest zmorą demokratycznych aspiracji. Kiedy polityczne wybory jednostek opierają się na ich grupowej tożsamości – a każde społeczeństwo na pewnym poziomie dzieli się na grupy, jeśli nie według linii rasowych, to przez klasę, płeć i inne wyróżniki – wtedy „proces demokratyczny” nie działa na rzecz promowania ogólnego dobrostanu narodu, ale na rzecz relatywnych korzyści poszczególnych grup.


Bez skutecznego procesu demokratycznego, który obejmuje wolność słowa, prawa mniejszości i rządy prawa, konflikty między grupami rozwijają się i eskalują, często przechodząc w przemoc.


Konflikty plemienne i religijne przeszkadzają rozwojowi wolnych społeczeństw i wspierają kleptokratyczne dyktatury w rozwijającym się świecie, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Permanentna niestabilność wielu krajów, takich jak Irak i Liban, jest w większości wynikiem przyjęcia polityki tożsamości przez różne grupy.


Jednym sposobem zapobieżenia grupowych konfliktów jest utrzymywanie jednorodnej populacji. To jest jeden z powodów, dla których kraje skandynawskie przez lata zajmowały pierwsze miejsca na listach krajów o najwyższej jakości życia (ale przybycie wielu imigrantów należących do różnych grup na przykład w Szwecji, naruszyło to).


W USA i niektórych innych krajach, gdzie było wiele zróżnicowanej imigracji, idea „tygla narodów” miała na celu zredukowanie grupowych konfliktów. Od każdego imigrant w USA oczekiwano, że nauczy się angielskiego i nieco historii amerykańskiej i zrobi wszystko, co potrafi, by upodobnić się do reszty populacji, szczególnie do (wówczas) białej anglosaskiej większości. To funkcjonowało dobrze dla niektórych grup, głównie imigrantów z Europy. Nie działało dla potomków afrykańskich niewolników, głównie dlatego, że biała większość nie chciała ich zaakceptować.


Idea multikulturowości ma zredukować konflikty przez uznanie różnorodności grup w społeczeństwie, ale przez wprowadzenie (w jakiś sposób) tolerancji między grupami. Zamiast więc prób integracji z większością, zamiast zostania Szwedem lub Amerykaninem, członkowie grup są zachęcani do zachowania swoich wyróżniających cech, równocześnie jednak rozumiejąc i akceptując różnice między nimi i innymi grupami.


W tym samym czasie, kiedy multikulturowość stała się uznaną polityką na Zachodzie, przyjął się tam (szczególnie w świecie akademickim), inny system przekonań: “postkolonializm”, według którego narody są podzielone na kolonizatorów i kolonizowanych, ciemiężców i ciemiężonych. Według postkolonializmu rasizm jest uprzedzeniem rasowym połączonym z władzą – tylko kolonizator lub ciemiężca może być rasistą.


Postkolonialna analiza została rozszerzona z narodów na grupy mniejszościowe w społeczeństwie, z takimi grupami jak Afro-Amerykanie, kobiety, niedawni imigranci i  LGBTQ, definiowanymi jako ciemiężeni, podczas gdy biali mężczyźni są definiowani jako ciemiężcy. Innym ważnym, związanym z tym pojęciem jest „intersekcjonalność”, która ustala hierarchię ucisku – czarna kobieta jest bardziej uciskana niż czarny mężczyzna. Intersekcjonalność głosi, że ciemiężone grupy powinny wspierać się wzajemnie w walce, ponieważ mają wspólnego ciemiężcę.


Ważny wkład w myśl postkolonialną dał Edward Said, który twierdził, że kolonizatorzy nie są zdolni do zrozumienia przeżyć ludzi, których skolonizowali. Próbę takiego zrozumienia nazwał „orientalizmem” i uznał za rodzaj rasizmu. Według Saida prawdziwe wyjaśnienie warunków ciemiężonej grupy może przyjść tylko od członka tej grupy.


Połączenie tych idei jest zabójcze.
 Tolerancja znaczy teraz to, że jest zabroniona krytyka innej grupy za praktyki, jakie własna grupa uważa za naganne. Krytyka – lub choćby komentowanie – innej grupy przez członków „uprzywilejowanej” grupy jest potępione jako rasizm (lub, w wypadku grup płci seksizm, homofobia, transfobia itd.) i jest karana ostracyzmem lub gorzej.


Jest oczywiste, że prowadzi to bezpośrednio do polityki tożsamości. Jeśli nie-członek grupy nie może nawet zrozumieć problemów tej grupy, to – na przykład - żaden polityk-mężczyzna nie może porządnie reprezentować kobiet, a żaden biały nie może reprezentować czarnych. Konflikty międzygrupowe pogłębiają się, ponieważ z definicji istnieje przepaść nie do pokonania między ciemiężcami a ciemiężonymi.


Tak więc, te same siły, które nie dopuszczają do liberalnej (w sensie wolnej) demokratycznej polityki w rozwijającym się świecie, zostały wprowadzone do społeczeństw zachodnich.


Wolność słowa jest jedną z ofiar. „Ciemiężycielom”, czy to Izraelczykom – zapomniałem powiedzieć, że Izraelczycy i Żydzi, mimo że w rzeczywistości uciskane mniejszości, w postkolonialnym światopoglądzie zawsze zaliczają się do ciemiężców – białym profesorom psychologii, chrześcijanom, byłym muzułmanom i wielu innym po prostu nie pozwala się mówić. Wolność słowa jest ograniczona regułami poprawności politycznej.


Żąda się tolerancji dla grup, które same są głęboko nietolerancyjne. Muzułmańscy taksówkarze muszą być tolerowani, kiedy nietolerancyjnie odmawiają zabrania pasażerów niosących alkohol lub niewidomych z psami. A naprawdę koszmarne praktyki, jak okaleczanie żeńskich genitaliów, morderstwa honorowe, gangi gwałcicieli i nieustające wysiłki wygnania lub dążenie do eksterminowania Żydów w Izraelu mają nie podlegać krytyce.


Świat akademicki, strefa zero tej epidemii, całkowicie oszalał, z ledwo dającymi się zrozumieć politycznymi tyradami, które w wielu dziedzinach zastąpiły naukę, i politycznym aktywizmem, który zastąpił nauczanie i badania.


W sposób zrozumiały ci, których zdefiniowano jako ciemiężców, oddają ciosy tą samą ideologiczną bronią. Staromodni biali rasiści i męscy mizogini uzasadniają obecnie swoją działalność jako wyraz swojej tożsamości i żądają takiej samej wolności od krytyki, na jaką nalegają czarni i kobiety.


Jak zauważa Daphne Patai, całe przedsięwzięcie jest wewnętrznie sprzeczne. Uznanie uciskanych grup – a naprawdę istnieją takie na świecie – zależy od liberalnego humanizmu, który uznaje podstawowe prawa człowieka, włącznie z wolnością słowa, równością wobec prawa i prawem do obrony życia i własności. Ale polityka tożsamości, która rzekomo wyrosła z troski o prawa człowieka, odwraca to i neguje te prawa.


To nie jest tylko moda intelektualna. To jest napaść na gmach zachodniej myśli politycznej, która rozwija się od czasów Oświecenia i jest symbolizowana przez Magna Charta i wdrożona we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i w Karcie Praw Stanów Zjednoczonych.


Czy naprawdę jesteśmy na tyle głupi, by odrzucić to wszystko?


How multicultural, intersectional postcolonialism is taking us back to the Middle Ages

27 maja 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Analogia do Średniowiecza może chybiona MEF 2018-06-03


Notatki

Znalezionych 1187 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zabijanie żydowskich dzieci!   Sherman   2018-12-13
Dlaczego prasa zwraca mniejszą uwagę na mordowanie dziennikarzy nie nazywających się Chaszodżdżi   Baum   2018-12-12
Ciemności znowu kryją ziemię   Koraszewski   2018-12-11
Palestyńczycy, o których nikt nie mówi   Tawil   2018-12-09
ONZ odrzuca rezolucję potępiającą terroryzm Hamasu   Koraszewski   2018-12-08
Sprawa palestyńska jest „islamska”     2018-12-07
Gdzie był UNIFIL, kiedy Hezbollah kopał tunel terroru?   Amos   2018-12-06
Pryncypialność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów społecznych   Koraszewski   2018-12-05
Kindertransport – okazjonalna wielkoduszność   Gur   2018-12-04
List dra Denisa MacEoina do Edinburgh University Students' Association   MacEoin   2018-12-02
"Palestyna" urojona   Chesler   2018-12-01
Izrael i Jazydzi   Frantzman   2018-11-29
Nowy niebezpieczny zakręt Unii Europejskiej   Murray   2018-11-27
Kochaj Bliźniego   Lewin   2018-11-26
Żydzi Afryki Północnej pod rządami muzułmańskimi   Blum   2018-11-25
Jak saudyjskie „dary" dla amerykańskich uniwersytetów wybielają religię   Ibrahim   2018-11-23
Bardzo głupia decyzja Airbnb   Maroun   2018-11-22
”Independent”: 3700 słów przyjaznej Hamasowi propagandy   Levick   2018-11-20
Palestyńskie groźby wobec arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem   Toameh   2018-11-17
Skandal za kulisami zakazu neonikotynoidów   Ridley   2018-11-17
Powyborcza zaduma: Dokąd zmierzasz Ameryko? Dokąd zmierzacie amerykańscy Żydzi?   Chesler   2018-11-14
Sto lat nowej Europy   Koraszewski   2018-11-13
Antysemityzm jest przede wszystkim nienawiścią, polityka jest tylko wymówką     2018-11-11
Jak Izrael mógłby zwyciężyć w dzisiejszym asymetrycznym konflikcie   Rosenthal   2018-11-10
Mord w Stambule i walka o supremację w świecie sunnickim   Carmon   2018-11-08
Brutalne przebudzenie z palestyńskiego snu   Kedar   2018-11-06
Jesień oświecenia, czyli powszechne zniechęcenie do logiki   Koraszewski   2018-11-05
Pakistan: Asia Bibi uniewinniona po latach oczekiwania na śmierć za ”bluźnierstwo”   Meotti   2018-11-01
Funkcjonariusz z Gazy: HAMAS i FATAH zamienili naszych ludzi w żebraków   Toameh   2018-10-30
”Saudyjska afera” w Stambule ujawnia rywalizację sunnicko sunnicką   Bekdil   2018-10-27
Orzeczenie sprzeczne z rozsądkiem   Yemini   2018-10-26
Prawo, religia i sekularyzacja  w Nigerii   Igwe   2018-10-22
Chrześcijanie skazani na śmierć pod prawem szariatu   Rafizadeh   2018-10-22
Czasem Internet może korygować fake news, a nie tylko je szerzyć   Gross   2018-10-21
Kiepsko skrywany antysemityzm Facebooka   Maroun   2018-10-16
Turcja buduje meczety, likwiduje chrześcijaństwo   Bulut   2018-10-15
Skrzyżowanie Netzarim i narodziny Fake News   Landes   2018-10-14
Wierzę tej palestyńskiej nastolatce   Flatow   2018-10-12
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich   Sucharewicz   2018-10-11
Narodowe prawo Izraela i palestyńskie kłamstwa   Tawil   2018-10-10
Czy oczekiwanie od Arabów mniej niż od Żydów jest w porządku?   Maroun   2018-10-09
Dzisiaj opublikowana książka   Novella   2018-10-09
”Antysyjonizm” traktuje o Żydach, głupcze!   Tsalic   2018-10-08
Szwecja – schronieniem przestępców   Bergman   2018-10-07
A gdyby Kavanaugh był libaralnym muzułmaninem oskarżonym o terroryzm?   Dershowitz   2018-10-06
Na marginesie tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla     2018-10-06
Przekłuwanie mitu palestyńskich uchodźców   Rosenthal   2018-10-05
Chińska medycyna i policja myśli   Novella   2018-10-05
Trzy „nie” Palestyńczyków: co mają na myśli   Tawil   2018-10-04
Uderzający rasizm Autonomii Palestyńskiej   Bergman   2018-10-03
”Antyimperializm” i apologetyka morderstwa   Sixsmith   2018-10-03
Kto napisał te słowa o Jerozolimie?   Gross   2018-10-02
Samobójcza nienawiść Europy do Ameryki   Koraszewski   2018-10-01
Refleksje o Oslo i procesie pokojowym   Collins   2018-10-01
Dlaczego nie mogę krytykować własnej religii?   Rafizadeh   2018-09-30
Przywódca Hamasu przyznaje, że protesty graniczne są zainscenizowane, nikogo to nie obchodzi   Bergman   2018-09-28
Czy sztuczna inteligencja zapewni nam sztuczny racjonalizm?   Koraszewski   2018-09-25
Dlaczego Żydzi są rdzenną ludnością Palestyny – a Arabowie nie są   Amos   2018-09-25
Wyznanie: od 15 lat leczę się z islamofobii   Lindenberg   2018-09-24
Niewidomy w Betlejem   Flatow   2018-09-23
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2018-09-21
To ”oni”, a nie ”on” zabili Ari Fulda   Peter   2018-09-20
Jak „New York Times” wybiela radykalny islam   Emerson   2018-09-18
Czas zakończyć fałszywą i krzywdzącą narrację   Rosenthal   2018-09-16
Dlaczego Clintonowie dzielili scenę z Farrakhanem?   Dershowitz   2018-09-15
Czy Facebook wspomaga radykalizm?   Rosenthal   2018-09-14
Abbas popełnia te same błędy, co Arafat     2018-09-14
Mosad w Paryżu, albo jak francuska prasa denuncjuje francuskich Żydów   Lewin   2018-09-10
Konfederacja jordańsko-palestyńska – dlaczego nie?   Yemini   2018-09-07
UNRWA i Żydzi   Julius   2018-09-06
Netanjahu, tragicznie, ma rację – Świat nie chroni słabych   Frantzman   2018-09-05
Jerozolima: dlaczego przywódcy palestyńscy mówią ”nie głosujcie”   Tawil   2018-09-04
YouTube blokuje ujawnianie antysemityzmu     2018-09-02
Podział Francji przez Macrona?   Mamou   2018-09-01
Fałszywi sojusznicy Ameryki w Zatoce    Bekdil   2018-08-31
Sfabrykowany kryzys humanitarny UNRWA   Bedein   2018-08-24
Mauretania: USA muszą żądać natychmiastowego uwolnienia przed wyborami kandydata ruchu przeciwko niewolnictwu   Blum   2018-08-23
Wielka Brytania: Dyskryminacja wobec chrześcijańskich uchodźców   Bergman   2018-08-22
Arabski dwugłos o pokoju na Bliskim Wschodzie     2018-08-21
Izrael – nie ma takiego państwa   Koraszewski   2018-08-20
Wybielanie skrajnie prawicowego charakteru partii politycznych na Bliskim Wschodzie   Frantzman   2018-08-20
Wielka Brytania wita ekstremistów – raz za razem   Murray   2018-08-18
Demokratyczna republika Somalilandu    Clarfield   2018-08-16
Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk