Prawda

Niedziela, 26 stycznia 2020 - 13:55

« Poprzedni Następny »


Dla ONZ tylko Izrael jest “mocarstwem okupującym”


Eugene Kontorovich i Penny Grunseid 2016-09-16


Organizacja Narodów Zjednoczonych zaczyna w tym tygodniu doroczną sesję i Izrael będzie figurował na czele porządku dnia. Wielu obawia się, że Rada Bezpieczeństwa może rozważać rezolucję ustalającą zdefiniowane parametry terytorialne i ostateczny termin stworzenia państwa palestyńskiego.

Prezydent Obama napomykał, że w ostatnich miesiącach jego kadencji może zmienić tradycyjną politykę USA, które zawsze zakładały weto wobec takich rezolucji. Tymczasem Zgromadzenie Ogólne będzie prawdopodobnie odgrywało rolę zgodnego chóru w tym dramacie, recytując coroczną litanię rezolucji krytykujących Izrael.


Jeśli pan Obama stara się odcisnąć swoje piętno na konflikcie izraelsko-arabskim – poza negocjowanym procesem pokojowym, który rozpoczął się w Oslo – nie ma gorszego miejsca na zrobienie tego niż ONZ. Nowe badanie, które przeprowadziliśmy, pokazuje, że skupienie  się ONZ na Izraelu nie tylko podważa legitymację tej organizacji wobec państwa żydowskiego.  Odciąga także ONZ od zauważania problemów okupacji i osadnictwa w innych miejscach na świecie.


Nasze badanie pokazuje, że ONZ używa całkowicie innej retoryki i innego zestawu pojęć prawnych, kiedy zajmuje się Izraelem i kiedy rozważa sytuacje okupacji lub osiedli na całym świecie. Na przykład, w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego 530 razy mówi się o Izraelu jako o „mocarstwie okupacyjnym”. Jednak w siedmiu głównych sytuacjach byłej lub obecnej, długiej okupacji militarnej – Indonezja w Timorze Wschodnim, Turcja na Cyprze Północnym, Rosja na obszarach Gruzji, Maroko w Saharze Zachodniej, Wietnam w Kambodży, Armenia na obszarach Azerbejdżanu i Rosja na Krymie ukraińskim – ta liczba wynosi zero. ONZ nie nazwał żadnego z tych krajów „mocarstwem okupacyjnym”. Ani jeden raz.  


Jest jeszcze gorzej. Od 1967 r. Zgromadzenie Ogólne  w rezolucjach określa zajęte przez Izrael terytoria jako “okupowane” 2342 razy, podczas gdy terytoria wspomniane powyżej określa jako “okupowane” łącznie zaledwie 16 razy. Ten termin pojawia się w 90% rezolucji dotyczących Izraela i tylko w 14% znacznie mniejszej liczby rezolucji dotyczących wszystkich tych innych sytuacji, która to różnica niesłychanie przewyższa próg statystycznej istotności. Podobnie, rezolucje Rady Bezpieczeństwa mówią o terytoriach spornych w konflikcie izraelsko-palestyńskim jako „okupowanych” 31 razy, ale w sumie jest pięć takich określeń w odniesieniu do pozostałych siedmiu konfliktów.


Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego 513 razy używają określenia “poważne” dla opisania działań Izraela w odróżnieniu od 14 razy w sumie dla wszystkich innych konfliktów, w których jest pełen wachlarz pogwałceń praw człowieka, włącznie z oskarżeniami o czystki etniczne i tortury. Czasowniki takie jak „potępić” i „ubolewać” występują w rezolucjach związanych z Izraelem dziesiątki razy częściej niż w rezolucjach mówiących o innych konfliktach, co przydaje antyizraelskim rezolucjom wyjątkowy ton pogardy.


Izraelowi przypominano w rezolucjach o jego obowiązkach według Konwencji Genewskich 500 razy od 1967 r. – w odróżnieniu od dwóch razy dla sytuacji w pozostałych krajach.


Te rezolucje odwołują się do Artykułu 49(6), który stanowi, że “mocarstwo okupacyjne nie może dokonywać deportacji lub przesiedlenia części własnej ludności cywilnej na terytorium przez nie okupowane”. Jest to postanowienie, na którym oparta jest cała argumentacja prawna przeciwko osiedlom izraelskim. Niemniej żaden organ ONZ nigdy nie powoływał się na Artykuł 49(6) w stosunku do jakiejkolwiek innej okupacji wspomnianej powyżej.


Jest tak, mimo że (jak Eugene Kontorovich pokazuje w nowym artykule badawczym: Unsettled: A Global Study of Settlements in Occupied Territories), we wszystkich tych sytuacjach była działalność osadnicza, na ogół na skalę, która zaćmiewa sytuację w Izraelu. Niemniej, ONZ używa tylko prawnie naładowanego słowa „osiedla”, żeby opisać izraelskie społeczności cywilne (256 razy przez Zgromadzenie Ogólne i 17 razy przez Radę Bezpieczeństwa). Żaden z tych organów nigdy nie użył tego słowa w stosunku do żadnego innego kraju z osadnikami na terytorium okupowanym.


Nasze badanie nie tylko pokazują ilościowo podwójny standard ONZ. Dowody pokazują, że twierdzenie tej organizacji, iż reprezentuje interesy sprawiedliwości międzynarodowej jest puste, ponieważ ONZ wydaje się nie być zainteresowana walką z niesprawiedliwością, jeśli to nie Izrael jest oskarżonym krajem.


W czasie poważnych kryzysów globalnych – od dezintegracji Bliskiego Wschodu do wojny lądowej i wojennej okupacji w Europie – przywódców wolnego świata nie stać na uleganie ONZ i jej obsesji. Szczególnie, kiedy widoczną konsekwencją takiego znajdowania kozła ofiarnego jest ignorowanie przez tę organizację innych sytuacji i ludzi, którzy rozpaczliwie potrzebują uwagi.


At the UN Only Israel Is an ‘Occupying power’

13 września 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaEugene Kontorovich


Profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i prawa gospodarczego. Wykładowca Northwestern University School of Law w Chicago. Obecnie przeniósł się na stałe do Izraela.

 Penny Grunseid

Badaczka i wspóółpracowniczka profesora Kontorovicha.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1463 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk