Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 21:14

« Poprzedni Następny »


Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?


Autor anionimowy 2023-07-11


Od czasu objęcia urzędu przez administrację Bidena Departament Stanu USA przywrócił pełne finansowanie szkołom UNWRA. Teraz eliminują finansowanie badań izraelskich szkół w Judei i Samarii. Departament Stanu USA Matt Miller potwierdził nową politykę na niedawnej konferencji prasowej. Wyjaśnił, że jest to zgodne z długoletnią polityką, pomimo znaczącej zmiany w polityce.

 

Czy ta polityka narusza obowiązujące w USA przepisy dotyczące praw obywatelskich?

 

Istotne tu są dwie ustawy: Rozdział VI i Rozdział VII Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. Oba zakazują dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie narodowe. Rozdział VI ma zastosowanie do każdego beneficjenta funduszy federalnych, a Rozdział VII dotyczy każdego pracodawcy w USA (zazwyczaj zatrudniającego więcej niż 15 pracowników).


Rząd USA jest nie tylko największym pracodawcą w Ameryce, ale i na całym świecie. Rząd Stanów Zjednoczonych zatrudnia wielu podwykonawców, w tym odbiorców grantów federalnych. Jako pracodawca rząd Stanów Zjednoczonych podlega tym samym prawom obywatelskim, co wszyscy inni.

 

Rozdział VII powinien mieć zastosowanie do terytoriów, w oparciu o proste odczytanie tekstu. Dział definicji terminów wyraźnie stwierdza, że prawo ma zastosowanie do handlu między państwem a jakimkolwiek miejscem poza państwem.

 

„Termin ‘handel’ oznacza handel, ruch, transport, przekazywanie lub komunikację między kilkoma stanami lub między państwem a jakimkolwiek miejscem poza nim;…”


W związku z tym, jeśli Stany Zjednoczone wypłacają fundusze zagranicznym naukowcom, w efekcie stają się oni podwykonawcami rządu USA, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

 

Według amerykańskiego Biura Praw Obywatelskich (OCR), Rozdział VI dotyczy wszystkich odbiorców federalnych grantów edukacyjnych. OCR oczekuje, że wszyscy odbiorcy będą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących praw obywatelskich dotyczących dyskryminacji, w przeciwnym razie ryzykują utratę dalszych funduszy federalnych.

 

Na przykład, jeśli uniwersytet Ariel otrzymał finansowanie badań z grantu amerykańskiego, w celu dalszego otrzymywania finansowania, uniwersytet Ariel nie mógłby angażować się w praktyki dyskryminacyjne wobec swoich palestyńskich arabskich studentów. Nikt nie sprzeciwia się takim ustawom dotyczącym praw obywatelskich. Opierają się one na powszechnie przyjętych zasadach i należy je akceptować.

 

Nikt nie twierdzi, że uniwersytet Ariel narusza takie prawa. Ma duży kontyngent arabskich studentów, którzy są traktowani na równi ze wszystkimi innymi.

 

Departament Stanu twierdził, że sporne terytoria powinny być oddzielone od Izraela do czasu ustalenia ostatecznego statusu w drodze wzajemnie uzgodnionych negocjacji między zainteresowanymi stronami. Twierdzą, że tworzenie „faktów w terenie” na spornych terytoriach powoduje napięcia, zaostrza przemoc, uprzedza negocjacje, pozbawia palestyńskich Arabów ich ziemi i jest „przeszkodą na drodze do pokoju”. Słyszeliśmy takie argumenty od lat, nie mając realnej możliwości, by odpowiednio się do nich odnieść. W ostatniej zmianie polityki Departament Stanu sugeruje, że promowanie izraelskich instytucji edukacyjnych na spornych terytoriach jest w jakiś sposób złe dla mieszkających tam palestyńskich Arabów. Wielu arabskich studentów Uniwersytetu Ariel nie zgodziłoby się z tym twierdzeniem.

 

Jeżeli odbiorca federalnych grantów edukacyjnych jest objęty zakazem stosowania określonych form dyskryminacji, podmiot przyznający takie fundusze również powinien podlegać tym samym standardom. Dlatego OCR powinien kłaść nacisk na przestrzeganie Rozdziału VII w takim samym stopniu, jak w przypadku Rozdziału VI.

 

Rozważmy teraz palestyńskich odbiorców funduszy federalnych USA. UNWRA ma 96 szkół, z których 2 znajdują się w muzułmańskiej dzielnicy Jerozolimy.

 

Ambasadorka USA przy ONZ, Linda Thomas-Greenfield, odwiedziła szkołę dla dziewcząt UNRWA w Ramallah w 2021 roku.

 

Dzisiaj spotkałam się z wychowawcami i uczennicami Jalazone @UNRWA Girls School w Ramallah. Zainspirowały mnie ich historie i marzenia na przyszłość. Rozmawiałem z przedstawicielami UNRWA o tym, jak sprawić, by ich praca była mocniejsza, wydajniejsza i bardziej odpowiedzialna. pic.twitter.com/MREcnTnSzb

 

— Ambasador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) 17 listopada 2021 r.

 

 Pani Thomas-Greenfield nie wspomniała o podręcznikach UNWRA nawołujących do nietolerancji wobec izraelskich Żydów.

 

Zignorowała również fakt, że szkoły jednopłciowe stanowią naruszenie Rozdziału IX Ustawy o poprawkach do edukacji z 1972 r.

 

Ponieważ UNWRA otrzymuje fundusze federalne USA, UNWRA jest zobowiązana do przestrzegania amerykańskich przepisów dotyczących praw obywatelskich, tak samo jak wszyscy inni odbiorcy. UNWRA nie może dyskryminować ze względu na pochodzenie narodowe. Jednak samo istnienie UNWRA stanowi pogwałcenie Rozdziału VI, ponieważ świadczy usługi jedynie osobom, które deklarują narodowość palestyńską. 

 

Ponadto UNWRA z zasady nie zatrudnia Izraelczyków, co również stanowi naruszenie Rozdziału VII. Co więcej, podręczniki szkolne UNWRA od dziesięcioleci naruszają wytyczne OCR dotyczące różnorodności i inkuzywności, co jest kolejnym powodem do wstrzymania finansowania UNWRA przez Stany Zjednoczone.

 

Chociaż Departament Stanu USA może twierdzić, że położenie geograficzne niektórych beneficjentów finansowania jest kryterium zróżnicowania ich polityki, argumentowi temu przeczą fakty. Departament Stanu nadal finansuje palestyńskie instytucje arabskie na spornych terytoriach, co może stanowić naruszenie istniejących praw obywatelskich. Równocześnie ograniczają finansowanie instytucji izraelskich na tym samym obszarze geograficznym przy braku jakichkolwiek praw, które mogłyby usprawiedliwiać taką dyskryminację.

 

Rozdział VII ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. chroni pracowników przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie narodowe. Prawo koncentruje się na zachowaniu pracodawcy, którym w tym przypadku jest rząd USA. Rozdział VII nie wspomina o terytoriach spornych.

 

Nie chodzi tylko o UNRWA. Amerykańskie Biuro ds. Palestyny oferuje granty na stworzenie „partnerstwa między instytucjami amerykańskimi i palestyńskimi” na Zachodnim Brzegu [Judei i Samarii] i we wschodniej Jerozolimie w ramach programu „Zrównoważone partnerstwa amerykańsko-palestyńskie w zakresie szkolnictwa wyższego”. Dotacje te nie są dostępne dla instytucji izraelskich w tych samych lokalizacjach geograficznych. I oczywiście izraelscy Żydzi nie mogą zostać studentami w tych instytucjach, które mogą otrzymać te fundusze.

 

To z pewnością brzmi jak dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe ze strony amerykańskiego Biura do Spraw Palestyny, a ich dotacje dla instytucji palestyńskich, które dyskryminują Żydów, naruszają Rozdział VI. 

 

Podsumowując, polityka Departamentu Stanu USA na Zachodnim Brzegu jest problematyczna na wielu poziomach. Jest to podwójny standard, który mógłby być analizowany w kontekście definicji IHRA. To także podwójne standardy, które poniżają palestyńskich naukowców przez stosowanie do nich niższych standardów niż te stosowane do izraelskich instytucji. Polityka Departamentu Stanu USA może być również niezgodna z prawem Stanów Zjednoczonych. Nie spotkałem się jeszcze z żadną szeroko dostępną analizą na ten temat. Mam nadzieję, że może to być impulsem do dalszych badań.

 

(Podziękowania dla Eldera of Ziyon za opublikowanie tego eseju.)

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/07/does-state-department-adhere-to-us-law.html

Elder of Ziyon, 3 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Elder of Ziyon – blog amerykańskiego badacza antysemityzmu w mediach i organizacjach.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2488 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21
Groźba decywilizacji   Lloyd   2023-06-21
„To nie dowcip”: zaskakujące milczenie administracji Bidena, ONZ i UE w sprawie łamania praw człowieka w Iranie   Rafizadeh   2023-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk