Prawda

Czwartek, 4 czerwca 2020 - 15:12

« Poprzedni Następny »


Bohaterowie palestyńskiej walki o pokój


Z materiałów MEMRI 2017-07-07

Osiem z 27 ofiar masowego mordu popełnionego przez palestyńskiego bohatera narodowego.
Osiem z 27 ofiar masowego mordu popełnionego przez palestyńskiego bohatera narodowego.

Podczas niedawnego  spotkania Mahmouda Abbasa z prezydentem Trumpem Abbas powiedział:

 
“Panie Prezydencie, mogę pana zapewnić, że wychowujemy naszą młodzież, nasze dzieci nasze wnuki w kulturze pokoju.” Jak ta „kultura pokoju” wygląda w praktyce? Kogo stawia się w tej kulturze młodzieży za wzór? Władze miejskie w Dżanin zainaugurowały nazwanie placu i odsłonięcie pomnika honorującego Chaleda Nazzala, który przewodniczył Demokratycznemu Frontowi Wyzwolenia Palestyny (DFWP) i organizował brutalne zamachy, z których najkrwawszy był masakrą w Maalot, gdzie zginęło 27 Izraelczyków, w większości uczniów szkolnych. W tydzień po odsłonięciu pomnika, w następstwie nacisków z USA i Izraela, władze Dżanin usunęły ten pomnik, ale aktywiści Fatahu postawili go ponownie później. Kiedy armia izraelska zniszczyła pomnik, aktywiści z Dżanin zbudowali podobny w innej części miasta, który armia także zniszczyła. Kolejny pomnik dla Nazzala został zbudowany w Ramallah i nie jest zniszczony.


Niniejszy raport zajmuje się upamiętnianiem terrorystów, skupiając się na sprawie Chaleda Nazzala.

 


15 czerwca 2017 r. władze miejskie Dżanin i DFWP zorganizowały ceremonię, w której uczestniczyli przedstawiciele AP, by inaugurować nazwanie placu i odsłonięcie pomnika Chaleda Nazzala. Zastępca gubernatora Dżanin, Kamal Abu Al-Rub, podkreślił “narodową i wiodącą rolę męczennika Chaleda Nazzala”. Wiceburmistrz Dżanin, Mahmoud Abu Mweis, powiedział podczas ceremonii: “Dzisiaj konsolidujemy dziedzictwo męczennika Nazzala… Dusze męczenników unoszą się nad nami w Palestynie… Nasi przywódcy i ludność są lojalni wobec drogi męczenników"[1].

Inauguracja placu i pomnika ku pamięci Chaleda Nazzala w Dżanin (zdjęcie: wafa.ps, 15 czerwca 2017)
Inauguracja placu i pomnika ku pamięci Chaleda Nazzala w Dżanin (zdjęcie: wafa.ps, 15 czerwca 2017)

Tydzień później, po naciskach z Izraela i USA, włącznie z ultimatum izraelskim, że jeśli AP nie usunie pomnika, armia izraelska zrówna cały plac buldożerami, władze miejskie Dżanin istotnie rozmontowały pomnik. Jednak burmistrz Dżanin, Muhammad Abu Ghali, wyjaśnił, że plac nadal będzie nosił nazwisko Nazzala i powiedział: "Męczennicy nigdy nie zostają zniszczeni. Jak feniks wznoszą się z popiołów w dniu ich upamiętnienia lub w postaci ulicy albo placu ich imienia. To jest najlepszy dowód, że są zapisani w sercach ich narodu [palestyńskiego], nie zaś tylko w sercach członków ich rodzin"[2].


Oddział DFWP w Dżanin potępił decyzję władz miejskich jako kapitulację przed naciskami izraelskimi i “i całkowite lekceważenie lojalności wobec krwi męczenników i ich poświęcenia”. Dodał: „Walczący lud palestyński nigdy nie wyrzeknie się historii narodowej ani męczenników i więźniów, którzy zdobyli chwałę i poprzez swoje poświęcenie zmusili świat to uznania ludu palestyńskiego i jego prawa do samostanowienia”. DFWP żądał, by AP pod przewodnictwem prezydenta Mahmouda Abbasa „nie poddawała się dyktatom rządu okupacyjnego, szczególnie w sprawie męczenników, więźniów i rannych” i przywróciła pomnik na jego miejsce. Następnie stwierdził: „Kapitulacja przed takimi dyktatami daje okupantowi apetyt na dalsze naciski. Dzisiaj jest to pomnik męczennika Chaleda Nazzala, a jutro będzie mauzoleum męczennika Abu 'Ammara (Jasera Arafata), plac George’a Habbasza w Ramallah, Dalal Al-Mughrabi, instytucje nazwane imieniem Chalila Al-Wazira, i tak dalej"[3].


Ramię militarne DFWP, Brygady Oporu Narodowego w komunikacie prasowym nazwało usunięcie pomnika “zdradą krwi męczenników, którzy poświęcili życie dla Palestyny” i dalej: “Brygady nigdy nie pozwolą na takie działania, które wymazują historię męczenników i szlachetnych przywódców naszego ludu"[4].


Palestyńska agencja informacyjna Maan opublikowała artykuł szefa informacji DFWP, Fathiego Kulaiba, który powiedział: "Premier izraelski Netanjahu myślał, że przez usuniecie pomnika usunie męczennika z pamięci i serc ludu, który zna znaczenie męczeństwa i poświęcenia i uświęca je z powodu świętości i szlachetnego charakteru celów, dla których poświęcenie było dokonane – celów, które nadal żyją w kolektywnej pamięci ludu kontynuującego drogą męczenników. Jeśli negocjacje i kwestia politycznego rozwiązania z Izraelem oraz gra o stanowiska dzieli naród palestyński, to męczeństwo i męczennicy są wspólnym mianownikiem, który łączy ich wszystkich.


Jeśli pomnik męczennika tak bardzo rozwścieczył premiera wrogów, że zamieścił dwa tweety wzywające do jego usunięcia, to prostą odpowiedzią postępowego patrioty palestyńskiego, który żarliwie strzeże nazwisk, reputacji i dziedzictwa męczenników, jest przekształcenie tych pomników na cześć Nazzala i wszystkich męczenników w światła przewodnie ozdabiające wjazd do naszych miast, wsi i obozów uchodźców w Palestynie i poza nią. Jeśli nazwisko i wizerunek Nazzala i wszystkich innych męczenników ma taki efekt na przywódcach okupanta, naszym obowiązkiem jest co najmniej umieszczenie nazwiska i wizerunku Nazzala na czele wszystkich naszych mediów społecznościowych, a to jest coś, co wszyscy możemy zrobić. Musimy działać pod wspólnym hasłem: ‘Wszyscy jesteśmy Nazzalami; okupacja i osiedla muszą zniknąć'"[5].


24 czerwca, dwa dni po usunięciu pomnika i po interwencji oddziału Fatahu w Dżanin, pomnik został ponownie wzniesiony za zgodą burmistrza. Oświadczenie Fatahu brzmi: „My, członkowie oddziału Fatahu w Dżanian... podkreślamy naszą całkowitą odmowę zaakceptowania izraelskich żądań usunięcia pomnika z placu… Nasi męczennicy są czerwoną linią, której nie wolno przekroczyć..."[6] Przedstawiciel DFWP, Taysir Chaled, podziękował Fatahowi w Dżanin za “ich rolę w przywróceniu pomnika na jego miejsce na placu Chaleda Nazzala w Dżanin" i za oświadczenie, które wydali.[7]


Następnego dnia 'Omar Hilmi Al-Ghoul, publicysta gazety AP, “Al-Hayat Al-Jadida”, który był doradcą byłego premiera AP, Salama Fajjada, napisał, że męczennicy tacy jak Chaled Nazzal są "wielkimi symbolami w historii naszej walki narodowej i są szlachetniejsi i bardziej honorowi niż my wszyscy… Tak, skrajnie prawicowy rząd izraelski może najechać Dżanin i każde miasto palestyńskie, ale nie może najechać narracji palestyńskiej i zaszkodzić honorowi żadnego z męczenników narodu arabsko-palestyńskiego..."[8]


Pomnik Chaleda Nazzala wzniesiony ponownie na “Placu Chaleda Nazzala\
Pomnik Chaleda Nazzala wzniesiony ponownie na “Placu Chaleda Nazzala" (alwatanvoice.com, 24 czerwca 2017)

30 czerwca młodzież w Dżanin wzniosła nowy pomnik dla Nazzala na ulicy Hajfa u wjazdu do miasta. Armia izraelska zniszczyła go 2 lipca[9].


Drugi pomnik w Dżanin na ulicy Hajfa (palinfo.com, 1 lipca 2017)
Drugi pomnik w Dżanin na ulicy Hajfa (palinfo.com, 1 lipca 2017)

30 czerwca aktywiści w Ramallah zbudowali inny pomnik dla Nazzala na ulicy Rakab w tym mieście, wyjaśniając, że jest to odpowiedź na zniszczenie pierwszego pomnika w Dżanin. (To wyjaśnienie jest także napisane na samym pomniku). [10]


Wdowa Chaleda Nazzala, Rima Katana Nazzal, która jest członkinią Palestyńskiej Rady Narodowej i publicystką gazety AP, “Al-Ayyam”, opisała publiczny sprzeciw wobec usunięcia pomnika jako „wyraźne stanowisko, które odmawia poparcia każdego elementu politycznego, próbującego iść na kompromis w sprawie zasad narodowych, wśród których główną są kwestie więźniów, męczenników i rannych. Szczególnie, że tym, co oferuje się nam w zamian za kompromisy, są negocjacje z Izraelem, które nie zmieniły wiele, bo trwają od 25 lat bez dania jakichkolwiek rezultatów”.


Następnie napisała: “Pytaniem powtarzanym w mieście Dżanin jest, czy jesteśmy świadomi niebezpieczeństw, przed jakimi stoimy. Sprawa jest większa niż zniszczenie pomnika męczennika Chaleda Nazzala. Jest dużo większa niż to. Zniszczenie pomnika przez obie strony, Izrael i AP, ożywiło męczenników jako krąg prześladowany przez okupanta. Chaled nigdy nie był bardziej żywy niż w momencie, kiedy Izrael planował zniszczyć go znowu przez zniszczenie jego pomnika. Ustawienie Chaleda jako celu – co wynosi jego symboliczny status na najwyższy możliwy poziom – jest manewrem izraelskim zmierzającym do zmuszenia nas do zaakceptowania niemożliwych warunków w sytuacji rozłamu wśród Palestyńczyków. Co jest granicą, kiedy akceptujesz niemożliwe warunki? Jaki jest punkt, z którego zaczynamy negocjacje? Po zgodzeniu się na wstrzymanie wypłat dla rodzin męczenników i rannych i usunięciu pomników, placów i ulic nazwanych imionami męczenników? Czy też ich groby są również wśród kwestii do negocjacji? Czy oczekuje się, że sformatujemy pamięć i wymażemy z palestyńskiego umysłu bazę danych męczenników i więźniów?"[11]


Palestyński minister ds. Więźniów, Issa Karake', napisał artykuł na temat zniszczenia pomnika: “30 czerwca 2017 r. izraelskie władze okupacyjne zniszczyły pomnik na cześć męczennika Chaleda Nazzala, który był członkiem komitetu centralnego DFWP w okręgu Dżanin. W ten sposób zabiły go dwa razy – raz za życia i znowu po jego śmierci, i nadal prześladują duszę palestyńską i jej resztki…


Zniszczenie pomników na cześć męczennika bojownika Nazzala jest równoznaczne z zabiciem tych wszystkich, którzy jeszcze są żywi na ziemi palestyńskiej i prześladowaniem każdego patriotycznego i ludzkiego człowieka na tym świecie i na świecie następnym, jako część izraelskiej kampanii podżegania przeciwko walce ludu palestyńskiego oraz próby przedstawienia jej jako terrorystycznej i zbrodniczej. Zniszczenie pomnika nie jest tylko fizycznym aktem zniszczenia. Wygasza świecący i święty ideał palestyński. Wypacza wartości kulturowe, podważa nasze poczucie przynależności i niszczy palestyńskie kontinuum czasu, męczennik za męczennikiem, więzień za więźniem – nie pozostawiając grobów ani w diasporze, ani tutaj w Palestynie, ani nawet kogoś, kto opowie twoją historię w podręcznikach. Izraelczycy prześladują także w programach szkolnych, które muszą być pustą kartą bez czasu i miejsca. Nie chcą ludzi chodzących po powierzchni ziemi, ani domu lub ogrodu, ani nikogo, kto przypominałby ludziom o masakrze tutaj i tam, kogoś kto śpiewałby lub recytował na rzecz wolności, pokoju i spokoju. Chcą ukryć ofiarę i pochować go, jakby nigdy nie istniał.


Władze okupacyjne wierzą, że kiedy zniszczą pomnik męczennika Nazzala, ukryją wszystkie ślady swojej pierwotnej zbrodni i zbrodni, które po niej nastąpiły, zrzucając z siebie odpowiedzialność za naszą krew i oczyszczając scenę z naszych męczarni i ciał, żeby żaden dowód nie pozostał, który kiedyś może zostać odkryty. Izraelczycy działają, by zniszczyć znaczenie i ludzkie oraz prawne aspekty walki ludu palestyńskiego przeciwko okupacji i na rzecz wolności, prawa powrotu i niepodległości. Nieustannie atakują prawa więźniów, męczenników i pomoc udzielaną im i ich rodzinom. Atakują każdego, kto wyraża kondolencje rodzinom męczenników lub modli się za ich dusze. Atakują ziemię i wymazują nazwy drzew, ptaków, skał, źródeł oraz wspomnienia. Prowadzą wszechstronną kampanię przeciwko palestyńskim smutkom i radościom. Nie chcą, by Palestyńczycy widzieli kolor biały poza białymi całunami…"[12]

 


[1] Wafa.ps, June 15, 2017.

[2] Wattan.tv, June 23, 2017.

[3] Qudsn.ps, June 22, 2017.

[4] Facebook.com/nrb.info.office/posts/1439422846118656, June 23, 2017.

[5] Maannews.net, July 1, 2017.

[6] Karamapress.com, June 24, 2017.

[7] Amad.ps, June 24, 2017.

[8] Alhayat.ps, June 25, 2017.

[9] Hadfnews.ps, July 2, 2017.

[10] Amad.ps, July 1, 2017.

[11] Al-Ayyam (PA), June 2, 2017.

[12] Al-Quds (Jerusalem), July 3, 2017.

 

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat 6989, 3 lipca 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1539 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpieczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk