Prawda

Środa, 6 grudnia 2023 - 03:00

« Poprzedni Następny »


Zawrotnie szybka islamizacja systemu edukacyjnego Turcji


Uzay Bulut 2018-11-04

Na zdjęciu: turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan odwiedza religijną szkołę \
Na zdjęciu: turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan odwiedza religijną szkołę "imam hatip" 2 kwietnia 2018 r. (Zrzut z ekranu z aHBR wideo)

Według gazety „Cumhuriyet”, turecki urząd ds. religijnych (Diyanet) ma otrzymać dodatkowe dwa miliardy lirów (około 350 milionów dolarów), co podniesie jego budżet na rok 2019 z zeszłorocznych 8,3 miliardów lirów (1,5 miliarda dolarów) do 10,4 miliardów lirów (1,8 miliarda dolarów). Ten wzrost budżetu przewyższa 29 innych dużych instytucji państwowych, włącznie z ministerstwami spraw wewnętrznych i zagranicznych.

Diyanet, organ państwowy zajmujący się rolą islamu w Turcji, wyraźnie otrzymał jako jedną ze swoich głównych misji, przekształcenie systemu edukacyjnego w kraju. Obecnie bierze pełen udział w formułowaniu programów szkolnych.


Po zniesieniu w 2011 r. minimalnego wieku na naukę Koranu w Turcji w dziesięciu miastach w kraju przeprowadzono pilotażowy projekt o nazwie „Przedszkolna edukacja religijna poprzez lekcje Koranu”, realizowany przez Diyanet w 2013 r. Projekt polega na nauczaniu Koranu i „podstawowych informacji o islamie” dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. W 2015 r. Diyanet postanowił rozszerzyć program na „wszystkie miejsca, gdzie są odpowiednie warunki fizyczne”. Od tego czasu liczba „przedszkolnych klas Koranu” ciągle rosła. W ciągu pięciu lat wzrosła do 150 tysięcy uczniów.


W 2016 r. tureckie Ministerstwo Edukacji i Diyanet podpisały "protokół współpracy", według którego wszystkie publikacje Diyanet  - jak również programy radiowe i telewizyjne – dla  Edukacyjnej Sieci Informacyjnej (EBA) Turcji miały „zostać zamienione na treści i materiały do nauczania”.


W dodatku w każdej dziedzinie w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Diyanet będzie również miał takie same kompetencje do podejmowania decyzji. Tak stanowi regulacja prawna wydana przez Ministerstwo Finansów w 2017 r. Współpraca między tymi dwiema instytucjami jako ”równymi partnerami w podejmowaniu decyzji” gwałtownie rozszerza się. Jednym ze wspólnych przedsięwzięć jest "projekt szkoleniowy hafiz", który ma na celu "wychowanie dzieci z religijną dyscypliną". Uczniowie liceów w religijnych szkołach zawodowych nazywanych "imam hatip", uczą się obecnie na pamięć całego Koranu.  


Ten projekt jest nie tylko pierwszym opartym o meczety programem edukacyjnym w Turcji; uczestnicy, którzy zdobywają płynną znajomość Koranu – niezależnie od ich wyników w przedmiotach świeckich - przechodzą do następnej klasy.


Według
 Feray Aytekin Aydoğan, przewodniczącej Związku Edukacyjnego:

"Fakt, że te dzieci – od dziewiątego roku życia – zostają przekazane ludziom związanym z Diyanet, którzy nie są nauczycielami i wychowawcami, jest złamaniem praw dzieci… Edukacja hafiz jest bezprawna... Uczniowie, którzy chodzą do meczetów na tę naukę, nie będą w szkole, a to jest przestępstwo i naruszenie ich praw”.

Niemniej liczba szkół ”imam hatip" poszybowała od 450 w 2002 r. do 4112 w 2017 r. Tymczasem w całym kraju są tylko, 302 wyspecjalizowane licea z naukami ścisłymi.


Szkoły „imam hatip”, których celem jest kształcenie dzieci na imamów i kaznodziei, otwarto w Turcji po raz pierwszy w 1924 r. Jednak od czasu kiedy islamistyczna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) doszła do władzy w 2002 r., władze wydają się dawać tym szkołom pierwszeństwo nad innymi rodzajami szkół i zasypują je pieniędzmi w wyraźnej próbie przekształcenia tureckiego systemu edukacji. Dzisiaj programy szkolne szkół imam hatip obejmują naukę islamu, jak również inne przedmioty, ale absolwenci mogą studiować na wszystkich wydziałach uniwersyteckich.  


Ministerstwo Edukacji, dzięki regulacji prawnej z 2017 r. podniosło liczbę szkół imam hatip, które mogą działać w kraju, z 5 tysięcy do 50 tysięcy, torując drogę dla szkoły imam hatip  "w każdej dzielnicy" w Turcji.


W dodatku rząd turecki dał zielone światło na ponowne zakładanie madras, islamskich szkół teologicznych.


Pierwsze madrasy założyli w Anatolii Turcy Seldżucy, którzy najechali i zdobyli ten teren w jedenastym wieku, żeby nauczać islamskiego prawoznawstwa (fikih) w islamie sunnickim. Osmanowie przyjęli tradycję madras w czternastym wieku i wzmocnili je jako swoje najwyższe instytucje edukacyjne.


Według profesora Ekmeleddina Ihsanoglu, uczonego teologa i kandydata w wyborach prezydenckich w 2014 r., „Budowa meczetu wraz z madrasą [stała się] tradycją w miejscach zdobytych przez Osmanów, integralną częścią ich polityki podboju”.  


Chociaż madrasy zostały zniesione w Turcji w 1924 r., kilka „nieoficjalnych” nadal działa w kraju.


15 września Ali Erbaş, szef Diyanet, odwiedził rektora Uniwersytetu Eren w Bitlis i powiedział, że uniwersytety i madrasy "korzystają" wzajem od siebie. W 2016 r. Mehmet Görmez, ówczesny szef Diyanet, zwrócił się do rządu o ponowne zalegalizowanie madras. „Tradycja madras osłabła z czasem” - powiedzial.


Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zgodził się, mówiąc:

"Kiedy republika zamknęła madrasy, stworzyła wielką [społeczną] próżnię… Szkoły imam hatip i wydziały teologii [na uniwersytetach] są ważne, ale nie sięgnęły jeszcze poziomu wiedzy tradycyjnych madras”.

Diyanet również oznajmił niedawno, że meczety są nie tylko miejscami modłów, ale także „szkołami”. Zwracając się do władz religijnych podczas konferencji w Edirne 22 września, Erbaş powiedział:

"Walka między haqq a batil ["prawda" i "fałsz" po arabsku] będzie trwała do dnia Sądu Ostatecznego. Czy dzisiejsza ciemnota i ignorancja są mniejsze niż były wczoraj?... Ta sprawa się nie skończy; będzie trwała. A kto wykona pracę na rzecz Proroka? My wykonamy, wy wykonacie i wszyscy z nas wykonają. Każdy meczet powinien być także szkołą. Ci, którzy przychodzą do meczetu i ci, którzy nie [przychodzą], jak również ludzie w waszym sąsiedztwie, wszyscy są waszymi uczniami”.

Diyanet wzmógł także działalność w akademikach. Na przykład, w 2016 r. pilotował "projekt poradnictwa duchowego". Tylko w tym roku Diyanet mianował 559 ”duchowych przewodników” w akademikach w całej Turcji. Do obowiązków tych duchowych przewodników należy „rekomendowanie studentom książek i artykułów, przeprowadzanie sondaży i organizowanie sympozjów”.


W wywiadzie dla tureckiej gazety ”Birgun” we wrześniu İlknur Bahadır Kaya, przewodnicząca Związku Rodziców, pomstowała na tę sytuację:

"Kiedy mówimy o ureligijnieniu systemu edukacyjnego, nie mówimy tylko o wzroście liczby szkół imam hatip. Istnieją religijne organizacje i społeczności, którym pozwala się na wchodzenie do szkół bez żadnego nadzoru. Wylewają własną ideologię na dzieci podczas lekcji ‘edukacja o wartościach’ lub podczas seminariów. Wiemy, że używają jednostronnego języka, demonizującego tych, którzy są inni. Widzimy, że uczniowie, którzy przeszli takie programy, uważają innych za swoich ‘wrogów’.


Widzimy także, że ubogie rodziny i rodziny z wieloma dziećmi, zapisują swoje dzieci do internatów prowadzonych przez te religijne organizacje i fundacje… Nie daje się zrozumieć, że ci, którzy nie mają najmniejszego problemu z tym, co dzieje się w tych internatach [jak gwałcenie dzieci przez ich nauczycieli], mają problemy z dziewczynkami i chłopcami siedzącymi obok siebie lub trzymającymi się za ręce w szkołach koedukacyjnych. Dlatego martwimy się o przyszłość naszego kraju. Kiedy patrzy się na kraje takie jak Afganistan, gdzie podjęto podobne kroki, można zobaczyć, dokąd prowadzi ten proces”.  

The Breakneck Islamization of Turkey’s Education

Gatestone Institute, 27 października 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Od Redakcji „Listów z naszego sadu”


Gmina Dobrzyń nad Wisła obejmuje wieś Chalin, gdzie do szkoły chodził Lech Wałęsa. Dziś budynek szkoły jest piękny, a dzieci uczone są zgodnie z programem „dobrej zmiany”. Na  stronie internetowej tej szkoły znajdujemy informację o podręcznikach, z jakich dzieci się uczą:   

Klasa 1 – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński PIW  

Klasa 2 – Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Klasa 3 – Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A Krasiński PIW

Klasa IV Wierzę w Boga Ojca, red A. Krasiński PIW

Klasa V – Ufam synowi Bożemu, red A. Krasiński PIW

Klasa VI - Wierzę w Kościół,  W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VII  - Spotykam Twoje słowo,  P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VIII – Z Tobą idę przez życie, P. Makosa, Wydawnictwo Gaudium

 

Zderzenie cywilizacji czy przenikanie się kultur dobrej zmiany?Uzay Bulut

Publicystka turecka z Ankary, która obecnie przebywa w USA. Pisze o sobie, że urodziła się jako muzułmanka.


Wyślij artykuł do znajomego: WydrukujEdukacja

Znalezionych 51 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Bieg do fraktala   Kruk   2023-06-29
“Rada ds. Wolności Akademickiej” Harvardu   Dershowitz   2023-05-13
Komunistyczna ikona podbija amerykańskie szkoły podstawowe   Mikics   2023-05-06
Były egipski minister kultury: Nieobecność Egiptu w dziedzinie osiągnięć naukowych powinna być powodem niepokoju     2023-04-10
Prawda to tylko teoria?   Koraszewski   2023-04-07
“Przebudzenie” łatwo zdefiniować. Trudniej z nim walczyć   Jacoby   2023-04-06
Gdzieś w niebie Booker T. Washington płacze   Jacoby   2023-03-09
Nielubiani przybysze z innej kultury   Koraszewski   2023-03-06
Harvard poddaje się antysemickiej bandzie   Tobin   2023-01-22
Intelektualiści, politycy i zagubiony suweren   Koraszewski   2022-12-24
Właściwy człowiek, na właściwym miejscu   Koraszewski   2022-09-06
No i wydało się...   Kruk   2022-02-12
Znaczenie akademickiej bezstronności   Beard   2022-02-02
Wielorakie źródła demokracji sadystycznej   Koraszewski   2022-02-01
Wesołych Świąt   Kruk   2021-08-26
Krytyczne myślenie w afrykańskiej szkole   Igwe   2021-03-08
Ochrona amerykańskich dzieci przed dzisiejszymi aktywistami edukacji   Hill   2021-03-03
Przekupieni: korumpowanie amerykańskich uniwersytetów   Ibrahim   2020-12-04
Ministrze, daj małpie brzytwę Ockhama   Kruk   2020-09-26
Różne drogi poznawania świata   Koraszewski   2020-09-23
Jak walczyć z wrogami wolności akademickiej   Klainerman   2020-08-20
Niedokończony projekt edukacji zdalnej   Kruk   2020-06-06
Strach przed czarami na nigeryjskich uniwersytetach   Igwe   2019-12-16
Wydział studiów antyizraelskich   Rosenthal   2019-06-30
Jak pisze się m-o-t-y-w-a-c-j-a?   Jacoby   2019-06-07
Jurassic Park à la polonaise   Kruk   2019-06-05
"Postępowi" atakują czarnego profesora jako ”rasistowskiego, seksistowskiego islamofoba”, ponieważ na czelność myśleć samodzielnie     2019-04-27
Ministerialny kult fallusa i organów kompatybilnych   Kruk   2019-02-23
Nauczyciel – nieudacznik, czy skarb?   Koraszewski   2019-02-22
Chiński problem amerykańskich uniwersytetów   Precht   2019-01-17
Kolejna szkoła waldorfska, kolejna epidemia. Co za niespodzianka!     2018-12-06
Zawrotnie szybka islamizacja systemu edukacyjnego Turcji   Bulut   2018-11-04
Turecka edukacja: ta sama religijna obsesja tylko gorsza   Bekdil   2018-09-26
Awaria w Zakładach Produkcji Wody Święconej   Kruk   2018-09-17
Pochwała Głupoty i wieża z kości słonowej   Koraszewski   2018-08-08
Po drugiej stronie lustra w Concordia University   Newman   2018-07-16
Propozycja powszechnego nauczania krytycznego myślenia   Igwe   2018-07-11
Rasa, klasa i nauka afirmująca nieuctwo   Koraszewski   2018-07-04
Moje trzy grosze do reformy Gowina   Koraszewski   2018-06-21
Czy małe dzieci kochają naukę?   Koraszewski   2018-06-19
O skutecznym rad sposobie   Kruk   2015-06-22
Życie jest traumatyczne, literatura też   Coyne   2015-05-20
Krytyka oparta na wiedzy   Kruk   2015-05-08
Piętaszek w cyfrowym świecie   Koraszewski   2014-04-05
Seks w małym palcu   Kruk   2014-04-04
Meandry racjonalizmu   Koraszewski   2014-01-03
Uniwersytety amerykańskie odrzucają wezwanie do bojkotu uniwersytetów izraelskich   Coyne   2013-12-27
Dzisiejsza młodzież    Koraszewski   2013-12-20
Droga do gospodarki opartej na wiedzy   Koraszewski   2013-12-05
Demokracja w rodzinnym domu   Koraszewski   2013-12-05
Kiedy człowiek ma naście lat...   Koraszewski   2013-11-17
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk