Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 11:09

« Poprzedni Następny »


Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego


Sheree Trotter 2023-02-09

RIYAD MANSOUR, stały obserwator Palestyny przy ONZ, przemawia do Rady Bezpieczeństwa na spotkaniu, które odbyło się po wizycie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym na początku tego miesiąca(źródło zdjęcia: Al Dżazira TV)

RIYAD MANSOUR, stały obserwator Palestyny przy ONZ, przemawia do Rady Bezpieczeństwa na spotkaniu, które odbyło się po wizycie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym na początku tego miesiąca

(źródło zdjęcia: Al Dżazira TV)Czy w jakimś równoległym wszechświecie wizyta żydowskiego polityka w najświętszym miejscu judaizmu mogłaby zostać uznana za kontrowersyjną?


Dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w orwellowski świat fantazji palestyńskiej polityki, Żyd modlący się w miejscu starożytnych świątyń Izraela wydaje się równie naturalny i niczym nie wyróżniający się jak wilgoć wody czy katolickość papieża. Jednak dla osób indoktrynowanych palestyńską narracją wizyta izraelskiego polityka w najświętszym miejscu judaizmu jest postrzegana jako wysoce prowokacyjna, ryzykująca agresywną reakcję Palestyńczyków i zasługująca na specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) – światowego organu, którego zadaniem jest monitorowanie wrażliwych punktów zapalnych na świecie.


Rada Bezpieczeństwa ONZ spotyka się w sprawie wizyty Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym, ignorując wszystkie inne ważne kwestie


Chociaż nie było żadnego krwawego powstania, Rada Bezpieczeństwa ONZ rzeczywiście zebrała się. Nieważne: wojna rosyjsko-ukraińska, pogarszająca się sytuacja praw człowieka w Iranie lub nuklearne zbrojenia przez Iran i Koreę Północną. Wszystko to najwyraźniej zostało przebite przez izraelskiego polityka, który miał czelność odwiedzić najświętsze miejsce judaizmu.


13-minutowa cicha wizyta nowego prawicowego ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym została opisana przez państwa arabskie jako „szturm na dziedziniec meczetu Al-Aksa”. Fałszywe oskarżenie, że wizyta była próbą zmiany status quo i ogólne oburzenie wywołane tym incydentem ignorują fakt, że Żydzi mają prawo odwiedzać Wzgórze Świątynne zgodnie z umową zawartą między Izraelem a Jordanią po wojnie 1967 roku.

 

Izrael przejął kontrolę nad Wzgórzem Świątynnym, ale jego przywódcy postanowili zachować status quo w odniesieniu do kompleksu Al-Aksa, przekazując Jordanii odpowiedzialność za administrację i ustalenia religijne, zachowując jednocześnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wielu uważa teraz to ustępstwo, zaoferowane w nadziei na złagodzenie konfliktu, za błąd.


Żydzi mogą odwiedzać Wzgórze Świątynne tylko w określonych godzinach i poruszać się po określonej trasie. Muszą im towarzyszyć siły bezpieczeństwa. Żydom nie wolno modlić się w miejscu uważanym za centrum judaizmu. Te ograniczenia są nie tylko absurdalne, ale podkreślają fakt, że przestarzały, dyskryminujący system jest narzucany Żydom w sposób, który można uznać jedynie za antysemicki.


Ambasador Alan Baker, dyrektor Instytutu Spraw Współczesnych w Centrum Jerozolimskim i szef Global Law Forum, mówi: „Status quo, który utrwala starą i przestarzałą strukturę społeczną, która już nie istnieje, która praktykuje dyskryminację religijną i zaprzecza lub ogranicza swobodę wyznania, jest rażąco niezgodny z przyjętymi międzynarodowymi normami i koncepcjami równości, praw człowieka, wolności wyznania i kultu, dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, tolerancji, zrozumienia i współpracy”.


DODATKOWO uniemożliwianie Żydom odwiedzania i modlenia się w ich najświętszym miejscu jest bezpośrednim pogwałceniem ich praw ludności rdzennej zgodnie z Deklaracją Praw Ludów Rdzennych 61/295 ONZ .


Jak napisałam gdzie indziej, „ Żydzi są niezaprzeczalnie rdzenną ludnością Jerozolimy, co jest poparte dowodami historycznymi, archeologicznymi i genetycznymi. „Żydzi wyraźnie spełniają kryteria ludów rdzennych, zgodnie z definicjami ONZ: samoidentyfikacja, ciągłość historyczna ze społeczeństwami przedkolonialnymi i/lub przedosadniczymi, silne powiązania z terytoriami i otaczającymi je zasobami naturalnymi oraz odrębność społeczna, ekonomiczna lub systemu politycznego, język, kultura i wierzenia zdeterminowane tak, by zachować i odtwarzać środowiska i systemy przodków jako odrębnych społeczności.


Zarówno Świątynia Salomona, Pierwsza Świątynia, zniszczona przez babilońskich kolonizatorów w 586 roku p.n.e., jak i Druga Świątynia zniszczona przez Rzymian w 70 roku n.e., stały w tym najświętszym dla judaizmu miejscu. To tutaj, zgodnie z tradycją żydowską, Bóg zebrał proch, aby stworzyć Adama, a według Pism Hebrajskich Abraham ofiarował Bogu swego syna Izaaka w akcie posłuszeństwa.


Kiedy muzułmanie podbili Jerozolimę w VII wieku, zbudowali swoje obiekty kultu na miejscu zniszczonych żydowskich świątyń, co było kolonizującym aktem wymazania żydowskiego dziedzictwa. W ostatnich dziesięcioleciach palestyńscy przywódcy nieco niedbale, ale z powodzeniem skonstruowali narrację, która zaprzecza żydowskim historycznym powiązaniom z ich ojczyzną. Nie usatysfakcjonowani kulturowym zawłaszczeniem żydowskiej historii, zrobili kolejny krok uzurpując sobie prawa rdzennych mieszkańców tej ziemi, wbrew wszelkim dowodom historycznym.


Ograniczenia nałożone na Żydów w odwiedzaniu ich świętych miejsc są naruszeniem artykułów Deklaracji Narodów Zjednoczonych 61/295 o prawach ludów rdzennych, w szczególności artykułów 2, 8, 11, 12 i 25.


Artykuły te potwierdzają prawo ludów rdzennych do „wolności od wszelkiego rodzaju dyskryminacji w korzystaniu z ich praw, w szczególności tych wynikających z ich rdzennego pochodzenia lub tożsamości; ... prawo do praktykowania i ożywiania swoich tradycji i zwyczajów kulturowych; ... prawo do zachowania, ochrony i prywatnego dostępu do swoich miejsc religijnych i kulturowych; ...prawo do utrzymania i wzmacniania ich charakterystycznego duchowego związku z tradycyjnie posiadanymi lub w inny sposób zajmowanymi i używanymi ziemiami, terytoriami oraz do zadośćuczynienia za wszelkie działania, których celem lub skutkiem jest pozbawienie ich integralności jako odrębnych narodów lub ich kulturowych wartości lub tożsamości etnicznych”.


Gdyby restrykcje nałożone na naród żydowski były skierowane przeciwko jakiejkolwiek innej grupie, czy to muzułmanów modlących się w Mekce, katolików  modlących się w Watykanie, czy przeciw nam, Maorysom modlącym się w naszych świętych miejscach, słusznie wybuchłby krzyk. Jednak z jakiegoś powodu świat nie ma skrupułów w ograniczaniu praktyk religijnych i kulturowych jednej konkretnej grupy ludzi. To jest z pewnością nieokiełznany antysemityzm.


Jews have indigenous rights to the Temple Mount

Jerusalem Post, 16 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Sheree Trotter

Pochodzi z plemienia Te Arawa. Ukończyła studia historyczne na University of Auckland, Nowa Zelandia. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 297 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk