Prawda

Sobota, 4 lipca 2020 - 13:45

« Poprzedni Następny »


Jak Golda Meir definiowała “Palestyńczyków”?


Golda Meir 2018-01-21

Wbij w wyszukiwarkę hasło \
Wbij w wyszukiwarkę hasło "Golda Meir" a natychmiast wyskoczy ci popularny wśród dzisiejszych antysemitów rzekomy "cytat".

Czterdzieści lat temu – dwa lata po wojnie Jom Kipur w 1973 r. – premier Golda Meir powiedziała: “Nie ma palestyńskiego narodu. Są palestyńscy uchodźcy”. W reakcji na częste, radykalne i świadome zniekształcanie jej słów Golda Meir wysłała list do „New York Times”, który został opublikowany 14 stycznia 1976 roku.    

Opublikowane ponownie w tym tygodniu przez Davida Bedeina z mieszczącej się w Jerozolimie  Israel Resource News Agency.

W liście do NYT Golda Meir pisała: 


Błędne cytowanie jest zawodowym ryzykiem politycznego kierownictwa; z tego powodu chciałabym wyjaśnić moje stanowisko w kwestii palestyńskiej. Oskarżono mnie o sztywną niewrażliwość w kwestii Arabów palestyńskich. Na dowód tego przytacza się moje rzekome słowa: „Nie istnieją Palestyńczycy”. Moje rzeczywiste słowa brzmiały: “Nie istnieje naród palestyński. Istnieją palestyńscy uchodźcy”. To rozróżnienie nie jest semantyczne. Moja wypowiedź opierała się na całym życiu dyskusji z arabskimi nacjonalistami, którzy zaciekle wykluczali separatystyczny nacjonalizm Arabów palestyńskich ze swoich sformułowań.


Kiedy w 1921 r. przyjechałam do Palestyny – do końca I wojny światowej jałowej, rzadko zamieszkanej prowincji tureckiej – my, żydowscy pionierzy, byliśmy zdeklarowanymi Palestyńczykami. Tak nazywał nas świat. Arabscy nacjonaliści, z drugiej strony, wojowniczo odrzucali to określenie. Arabscy rzecznicy nadal twierdzili uparcie, że kraj, który my miłowaliśmy od stuleci, był – podobnie jak Liban – zaledwie fragmentem Syrii. Na bazie tego, że rozczłonkowuje się idealne, zjednoczone państwo arabskie, walczyli przed Anglo-Amerykańską Komisją Badawczą w Narodach Zjednoczonych.    


Kiedy arabski historyk, Philip K. Hitti, informował Anglo-Amerykańską Komisję Badawczą, że “nie było niczego takiego jak Palestyna w [całej] historii”, David Ben-Gurion musiał przedstawiać centralną rolę Palestyny w żydowskiej, choć nie w arabskiej, historii.


Funkcjonariusz OWP: “Palestyna jest tylko południową Syrią”


Jeszcze w maju 1956 r. Ahmed Szukajri, późniejszy szef Organizacji Wyzwolenia Palestyny, deklarował na Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych: “Jest powszechnie wiadome, że Palestyna jest tylko południową Syrią”. W świetle tego sądzę, że można mi wybaczyć, iż poważnie potraktowałam słowa rzeczników Arabów.


Do lat 1960. uwaga była skupiona na arabskich uchodźcach, na rozwiązanie ciężkiego losu, których nie pozwalały państwa arabskie, mimo wielu konstruktywnych i dalekosiężnych propozycji ze strony Izraela i społeczności świata.


Wielokrotnie wyrażałam współczucie dla niepotrzebnego cierpienia uchodźców, których nienormalna sytuacja została stworzona i jest wykorzystywana przez państwa arabskie jako taktyka w ich kampanii przeciwko Izraelowi. Jednak status uchodźcy nie może być w nieskończoność utrzymywany dla pierwotnych 550 tysięcy Arabów, którzy w 1948 r. dołączyli do exodusu z terenu bitew podczas arabskiego napadu na nowe państwo Izrael.  


Kiedy karta uchodźców zaczęła się wycierać, na scenie pojawili się palestyńscy terroryści wymachując już nie wątpliwymi twierdzeniami o wysiedlonych uchodźcach, ale upiornym nacjonalizmem, który mógł nasycić się tylko trupem Izraela.


“Nie wywłaszczyliśmy Arabów”


Powtórzę raz jeszcze. Nie wywłaszczyliśmy Arabów. Nasza harówka na pustyniach i bagnach Palestyny stworzyła więcej nadającej się do życia przestrzeni dla zarówno Arabów, jak Żydów. Do 1948 r. Arabowie w Palestynie mnożyli się i prosperowali jako bezpośredni rezultat syjonistycznego osiedlania się. Jakiekolwiek zło spadło następnie na Arabów, było nieuniknionym rezultatem arabskich planów zepchnięcia nas do morza. Gdyby Izrael nie odparł swoich niedoszłych niszczycieli, nie byłoby na Bliskim Wschodzie ani jednego żywego żydowskiego uchodźcy, by mógł niepokoić świat.


Teraz, dwa lata po wojnie Jom Kipur, jestem w pełni świadoma potęgi arabskich petromiliardów i nie mam złudzeń co do zasad moralnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, której członkowie powitali jak bohatera wymachującego pistoletem Jasera Arafata i uchwalili antysemicką rezolucję, opisującą syjonizm, ruch narodowo-wyzwoleńczy narodu żydowskiego, jako rasizm.


Choć jednak Izrael jest mały i osaczony, nie jestem gotowa zgodzić się na łatwą formułę, że w konflikcie arabsko-izraelskim widzimy dwa równe, rywalizujące prawa, co wymaga dalszej “elastyczności” od Izraela. Sprawiedliwość nie została pogwałcona, kiedy z olbrzymich terytoriów wyzwolonych spod władzy Sułtana przez aliantów, mniej niż 1 procent został przeznaczony na żydowską ojczyznę w ziemi ich przodków, podczas gdy równocześnie 99 procent terytoriów przeznaczono na niepodległe państwa arabskie.  


Kolejno akceptowaliśmy odcięcie Transjordanii, trzech czwartych obszaru historycznej Palestyny, a potem bolesny kompromis rezolucji podziału z 1947 r., w nadziei na pokój. Niemniej, chociaż Izrael powstał na zaledwie jednej piątej terytorium pierwotnie przeznaczonego na żydowską ojczyznę, Arabowie najechali na to młode państwo.


Pytam znowu, jak już często pytałam, dlaczego Arabowie nie założyli palestyńskiego państwa w swojej części, zamiast rozczłonkowywać kraj przez jordańskie przechwycenie Zachodniego Brzegu i egipskie przechwycenie Strefy Gazy? A ponieważ kwestia granic z 1967 r. tak ciężko waży w obecnych dyskusjach, dlaczego Arabowie zgromadzili się przeciwko nam na tych granicach w czerwcu 1967 r., kiedy Zachodni Brzeg, Wzgórza Golan, Synaj, Strefa Gazy i Stare Miasto Jerozolimy były w ich rękach?


To nie są próżne pytania. Dotyczą one sedna sprawy – arabskiej odmowy prawa Izraela do istnienia. To prawo nie jest tematem do dyskusji. Dlatego Izrael nie może godzić się na uczestnictwo Organizacji Wyzwolenia Palestyny na Radzie Bezpieczeństwa, uczestnictwo, które bezpośrednio łamie Rezolucje 242 i 338.


“Nie ma wspólnego języka” z terrorystami


Nie mamy wspólnego języka z rozradowanymi mordercami niewinnych i z ruchem terrorystycznym ideologicznie oddanym likwidacji żydowskiej niepodległości narodowej.


OWP nigdy nie wycofała się ze swojego programu “eliminacji tworu syjonistycznego”. Z zaskakującą bezczelnością rzecznicy OWP przyznają, że ich proponowane państwo na Zachodnim Brzegu będzie jedynie wygodnym “punktem wyjścia”, taktycznym “pierwszym etapem” i “arsenałem” do walki ze strategiczną lokalizacją, by łatwiej przeniknąć do Izraela.  


Często zadają mi hipotetyczne pytanie: jak zareagowalibyśmy, gdyby OWP zgodziła się na porzucenie broni, terroru i swojego celu zniszczenia Izraela? Odpowiedź jest prosta. Każdy ruch, który wyrzeka się swoich środków i swojego celu, staje się w rzeczywistości inną organizacją z innym kierownictwem. Nie ma miejsca na takie spekulacje w wypadku OWP.


Nie znaczy to, że na tym etapie lekceważę narodowe aspiracje, jakie palestyńscy Arabowie rozwinęli w ostatnich latach. Te aspiracje można jednak zaspokoić w granicach historycznej Palestyny.


Większość uchodźców nigdy nie opuściła Palestyny; osiedlili się na Zachodnim Brzegu i w Jordanii, w której większość populacji jest palestyńska. Jakiejkolwiek nomenklatury użyć, oba te ludy i terytorium, na którym żyją, są palestyńskie.  


Mini-państwo palestyńskie, umieszczone jako bomba zegarowa na Zachodnim Brzegu przeciwko Izraelowi, będzie służyło wyłącznie jako punkt centralny do dalszej eksploatacji regionalnych napięć przez Związek Radziecki.   


Jordańsko-palestyńskie państwo arabskie?


Ale w rzeczywistym porozumieniu pokojowym realna Palestyna-Jordania mogłaby rozkwitać obok Izraela na oryginalnym terytorium Mandatowej Palestyny.


21 lipca 1974 r. rząd izraelski uchwalił następującą rezolucję: “Pokój będzie oparty na istnieniu tylko dwóch niepodległych państw – Izraela ze zjednoczoną Jerozolimą jako stolicą i jordańsko-palestyńskiego państwa arabskiego na wschód od Izraela w granicach do ustalenia w negocjacjach między Izraelem a Jordanią”.


Wszystkie związane z tym problemy mogą zostać sprawiedliwie rozwiązane. By to się zdarzyło, przeciwnicy Izraela muszą skończyć z jawnymi planami unicestwienia go natychmiast lub kawałek po kawałku.


Istnieje 21 państw arabskich, bogatych w ropę naftową, ziemię i suwerenność. Istnieje tylko jedno małe państwo, w którym żydowska niepodległość narodowa została osiągnięta wysokim kosztem. Z pewnością nie jest ekstrawagancją żądanie, by w obecnych rozgrywkach sił nie zdradzono prawa małej demokracji do wolności i życia.

 

How did Golda Meir define the Palestinians?

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Artykuł w „Listach” o Goldzie Meir sprzed 2 lat: Co zdaniem świata ma zrobić-Izrael


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Palestyńczycy-pochodzenia arabskiego 18/1 2018-09-13
1. My a oni i Kurdowi MEF 2018-01-21


Syjonizm

Znalezionych 159 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk