Prawda

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 - 11:08

« Poprzedni Następny »


Atak na prawo o państwie narodowym


Vic Rosenthal 2019-04-08


Amos Schocken, wydawca „Ha’aretz”, jest pracodawcą Gideona Levy’ego i Amiry Hass, Rogela Alphera i B. Michael, i innych autorów, którzy wylewają swoją nienawiść do państwa żydowskiego zarówno po hebrajsku, jak w angielskich tłumaczeniach. Dla kogoś takiego jak ja, który wierzy, że walka w obronie Izraela w sferze informacyjnej jest równie ważna jak walka na polach bitwy, Amos Schocken jest wcielonym diabłem.

 

Schocken i reszta izraelskiej lewicy namiętnie nienawidzi niedawno uchwalonego Prawa o Państwie Narodowym. Dla nich oznajmienie, że „Izrael jest państwem narodu żydowskiego” jest anatemą. Jest to deklaracja syjonizmu, który jest żydowskim nacjonalizmem. A oni ani nie lubią nacjonalizmu (poza, być może, palestyńskim nacjonalizmem), ani czegokolwiek związanego z żydowskością. W rzeczywistości podejrzewam, że niezbyt lubią także Żydów, ale to już na inną okazję. 


Informacja dla tych, którzy tego nie wiedzą: Izrael nie ma konstytucji. Kiedy ogłoszono powstanie państwa w maju 1948 roku, nie było czasu na pisanie konstytucji podczas wojny. Deklaracja Niepodległości optymistycznie ustaliła, że w ciągu pięciu miesięcy konstytucja zostanie uchwalona. Jednak różnice opinii co do natury państwa, różnice między ludźmi religijnymi i świeckimi, socjalistami i zwolennikami kapitalizmu, były tak wielkie, że okazało się niemożliwe – i nadal jest niemożliwe – by spisać wszechstronny dokument, na który zgodziliby się wszyscy. Zamiast tego postanowiono działać stopniowo: uchwalić serię Praw Podstawowych, które razem wzięte będą w pełni definiować państwo. To zadanie nadal nie jest ukończone.

 

Deklaracja Niepodległości mówi o powstającym państwie jako ”państwie żydowskim”, zatwierdza „naturalne prawo narodu żydowskiego do bycia panami własnego losu, jak wszystkie inne narody, we własnym, suwerennym państwie” [moja kursywa] i dodaje, że

PAŃSTWO IZRAEL będzie otwarte dla imigracji żydowskiej i dla Zebrania Wygnańców; będzie podejmować działania na rzecz rozwoju kraju z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców; będzie opierać się na wolności, sprawiedliwości i pokoju, tak jak wyobrażali to sobie prorocy Izraela; zapewni pełną równość praw społecznych i politycznych wszystkim swoim mieszkańcom bez względu na religię, rasę i płeć; zagwarantuje wolność religii, sumienia, języka, kształcenia i kultury; będzie stać na straży Miejsc Świętych wszystkich religii; pozostanie wierne zasadom Karty Narodów Zjednoczonych. 

Od tego czasu uchwalono kilka Praw Podstawowych, które definiują to, jak wszyscy obywatele państwa mogą realizować swoje prawa do głosowania i zajmowania stanowisk. Są także Prawo Podstawowe: Ludzka Godność i Wolność, oraz Prawo Podstawowe: Wolność Wyboru Zawodu, które były szeroko interpretowane przez sądy, by zagwarantować wiele innych praw i wolności dla wszystkich izraelskich obywateli.  

 

Te prawa zawierają sformułowanie ”żydowskie i demokratyczne państwo”, które, choć nie pojawia się verbatim w Deklaracji Niepodległości, ogólnie jest uważane za dokładny opis tego, co założyciele mieli na myśli w kwestii natury państwa. Problem polega na tym, że wcale nie jest jasne, co słowo „żydowskie” znaczy w tym kontekście.  


Jest dość jasne, co znaczy ”demokratyczny”: będzie demokratyczny proces ustalania polityki państwa i wybierania jego przywódców, będą demokratyczne instytucje, rządy prawa i obywatele będą mieli równe ”prawa społeczne i polityczne”.


Ale słowo „żydowskie” może znaczyć wszystko między państwem, którego prawa są identyczne z żydowskim prawem (państwo halachiczne), do państwa z żydowską większością, ale bez żadnych innych specjalnych cech. Niemniej jest jasne, że założyciele zamierzali coś więcej niż tylko to ostatnie, kiedy napisali „we własnym, suwerennym państwie”.

 

Istniały naciski ze strony części nie-żydowskich obywateli oraz lewicowych Żydów takich jak Schocken, by przedefiniować państwo jako „państwo wszystkich obywateli”.  Niektórzy chcą zlikwidowania całej specyficznie żydowskiej treści, a więc symboli państwa, takich jak flaga i hymn narodowy oraz uchylenia Prawa Powrotu dla Żydów. W odpowiedzi na to Kneset rozważał – przez kilka lat – i wreszcie uchwalił Prawo Podstawowe: Izrael jako Państwo Narodowe Narodu Żydowskiego, które objaśnia znaczenie „państwa żydowskiego”. Najważniejsza jego część brzmi jak następuje:  

Państwo Izrael jest narodowym państwem Narodu Żydowskiego, w którym realizuje on swoje naturalne, kulturowe, religijne i historyczne prawo samostanowienia.

Realizacja prawa do narodowego samostanowienia w Państwie Izrael należy wyłącznie do Narodu Żydowskiego.

Amos Schocken chciałby zobaczyć obalenie tego prawa przez Sąd Najwyższy Izraela. Utrzymuje, że Sąd ma uprawnienia do zrobienia tego, mimo że samo prawo, jako Prawo Podstawowe, ma moc konstytucyjną. Jest tak z powodu klauzuli umieszczonej w dwóch Prawach Podstawowych, uchwalonych w 1992 roku, które można interpretować jako prawa czyniące z Deklaracji Niepodległości „fundamentalną zasadę” lub źródło „najwyższych wartości” wobec których wszystkie prawa – także konstytucyjne Prawa Podstawowe – mogą być mierzone.

 

Te założenia prezentują istotne problemy. Deklaracja Niepodległości nie była pomyślana jako konstytucja, jak pokazuje zawarte w niej postanowienie, że konstytucja nowego państwa zostanie przyjęta w ciągu pięciu miesięcy. A w każdym razie, nawet gdyby przyznać, że Sąd ma uprawnienia do anulowania Prawa Podstawowego na podstawie Deklaracji Niepodległości, cała kwestia spoczywa na interpretacji użytych, ale nie zdefiniowanych w Deklaracji terminów (np. „Państwo Żydowskie”).   


Schocken stwierdza, że Deklaracja obiecuje Arabom pełne prawa „społeczne i polityczne”. I ma rację. Następnie jednak miesza te prawa z prawem do narodowego domu w Izraelu dla palestyńskich Arabów, którego to prawa Deklaracja wyraźnie im nie przyznaje. Pisze:

Jak to [Prawo o Państwie Narodowym] jest w ogóle do pomyślenia przy wyraźnym oświadczeniu w Deklaracji Niepodległości, że Izrael „zapewni pełną równość praw społecznych i politycznych wszystkim swoim mieszkańcom bez względu na religię, rasę i płeć”? Prawa o państwie narodowym wyraźnie nie można pogodzić z wartością równości, jak przedstawiono ją w Deklaracji.

Oczywiście, że można pogodzić, jeśli zachowamy rozróżnieniemiedzy prawami „społecznymi i politycznymi” – co Amerykanie mogliby nazwać „prawami obywatelskimi” – a „prawami narodowymi”, włącznie z „prawem do narodowego samostanowienia” zatwierdzonego w Prawie o Państwie Narodowym.  

Czym więc są te prawa narodowe gwarantowane przez nowe prawo? Jedne są „tylko” symboliczne, takie jak flaga, hymn narodowy, symbole państwa, obchodzone święta i tak dalej. Inne jednak są nadzwyczaj praktyczne i są kwestią życia i śmierci: Prawo Powrotu dla Żydów i zobowiązanie do zachęcania „gromadzenia wygnanych”, Żydów z całego świata. Te prawa umożliwiają Izraelowi bycie schronieniem dla prześladowanych Żydów; dla ofiar nazizmu, Żydów wygnanych z krajów muzułmańskich, Żydów sowieckich i rosnącej liczbie Żydów, którzy uciekają przed agresywnym antysemityzmem w Europie.  

 

Ci, którzy przeciwstawiają się Prawu o Państwie Narodowym, mówią, że odbiera ono prawa nie-Żydom. Jedyne jednak „prawo” zarezerwowane dla Żydów, to prawo samostanowienia w ich domu narodowym, Izraelu. A to nie jest prawo jakie chcemy przyznać komukolwiek innemu.


Prawdę mówiąc, nie jest to kwestia demokracji. Schocken i jego przyjaciele są zażenowani faktem, że Izrael nadal jest etniczno-narodowym państwem, tak jak zamierzali jego założyciele, i chcieliby, żeby naśladował model  europejskich i północnoamerykańskich demokracji, i stał się ”państwem wszystkich obywateli”. Izraelsko-arabscy intelektualiści, którzy kilka lat temu napisali dokument “Future Vision”, posuwają się dalej i mówią, że chcą, by stał się państwem dwunarodowym z ”palestyńskimi Arabami” (definiują się jako ”nieodłączna część narodu palestyńskiego”) mającymi rolę równą żydowskiej większości w podejmowaniu decyzji państwowych.  Żądają także prawa powrotu arabskich „uchodźców”, tak że nawet ta żydowska większość będzie miała krótki żywot.

 

Istnieją powody do niepokoju – sądząc po minionych zachowaniach – że lewicowy Sąd Najwyższy Izraela przyjmie pogląd, iż może orzekać w sprawie Praw Podstawowych, jak to sugeruje Schocken, i na fałszywych podstawach unieważni Prawo o Państwie Narodowym. Stworzy to kryzys konstytucyjny, który ustawiłby Sąd Najwyższy bezpośrednio przeciwko większości w Knesecie, przeciwko premierowi i rządowi, i przeciwko większości obywateli Izraela. Najprawdopodobniej Sąd przegra i skończy z mocno okrojonymi kompetencjami – a jego reputacja będzie jeszcze gorsza niż jest obecnie. Sądzę, że tylko bliskość wyborów powstrzymuje wybuch tego konfliktu już teraz.

Alternatywą byłoby, gdyby prawny establishment, minister sprawiedliwości (którą, mam nadzieją, po wyborach znowu będzie Ajelet Szaked) i Kneset pracowali razem nad sformalizowaniem stosunku Sądu Najwyższego do rządu i jasno zdefiniowanymi obszarami jego jurysdykcji oraz granicami jego władzy.   


To byłby sposób załatwienia tej sprawy przez dorosłych ludzi. Zobaczymy po wyborach czy nasi przywódcy są zdolni do zachowywania się jak dorośli.


The Nation State Law under attack

31 marca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Polska-Izrael. Podobieństwa Marek 2019-04-11


Syjonizm

Znalezionych 195 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk