Prawda

Niedziela, 20 października 2019 - 18:23

« Poprzedni Następny »


Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?


Daled Amos 2019-04-05


Na początku roku spojrzeliśmy na kontrowersję wokół jednego aspektu z szeregu sukcesów dyplomatycznych Netanjahu: więzi, jakie budował między Izraelem a Europą Wschodnią. Odpowiedź na pytanie Why Are Jews Being Drawn To Europe's Right Wing Parties? [Dlaczego Żydów przyciągają europejskie partie prawicowe?] okazała się dość pragmatyczna. W grudniu ubiegłego roku Węgry wstrzymały się od głosu, kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ odrzuciło uznanie przez USA Jerozolimy jako stolicy Izraela. Następnie do Węgier dołączyły Republika Czeska i Rumunia, by zablokować oświadczenie UE, krytykujące USA za przeniesienie ambasady do Jerozolimy. W zamian kraje Europy Wschodniej – dzięki przyjaźni z Izraelem – otrzymują pewną tarczę przeciwko oskarżeniom o antysemityzm i etniczną supremację.

Jednak inny aspekt tych sojuszy może dotykać kwestii rozwijającego się poczucia tożsamości Izraela.


Ivan Krastev, przewodniczacy Center for Liberal Strategies, napisał niedawno w artykule dla „New York Times” o tym, Why Do Central European Nationalists Love Israel So Much? [Dlaczego nacjonaliści z Europy Środkowej tak bardzo kochają Izrael?]. Pisze on, że istnieje więź między Europą Wschodnią a Izraelem, która wychodzi poza politykę krótkofalowych interesów.

Mają wspólną historię.

Wielu założycieli państwa żydowskiego pochodziło z Europy Środkowej i Wschodniej i wpłynęły na nich kraje ich pochodzenia, jak również polityka wokół nowo odzyskanej niepodległości tych krajów po I Wojnie Światowej. Ze swej strony, Europa Wschodnia obserwowała rozwój Izraela i podziwiała to, co widziała.

I nie mówimy o kibucach:

Tym, co dzisiaj pociąga wschodnioeuropejskich populistów w Izraelu jest realizacja ich dawnego marzenia: Izrael jest demokracją, ale etniczną demokracją; definiuje się jako państwo dla Żydów w ten sam sposób, w jaki Wschodnioeuropejczycy myślą o swoich krajach jako o kraju polskim, węgierskim lub słowackim. Izrael zachował bohaterski etos poświęcenia w imię narodu i nacjonalistyczni politycy chcą tego dla własnych społeczeństw.

Ale Europa Wschodnia może zanadto wybiegać naprzód – uczucie może nie być odwzajemnione.  

Mimo wszystkich podobieństw te kraje nie zauważają unikatowej sytuacji Izraela jako państwa żydowskiego. Jako żydowska ojczyzna Izrael otwarł się na zagranicznych imigrantów z bardzo różnych krajów na całym świecie – coś, czego te same podziwiające kraje Europy Wschodniej za nic nie chcą zrobić.

Krastev pisze, że fascynacja krajów Europy Wschodniej Izraelem jest także spowodowana przez fakt, że mimo małych rozmiarów Izrael jest ekonomicznym i militarnym mocarstwem, które gra w pierwszej lidze.

Nawet w tym miejscu jednak tożsamość Izraela ma więcej wspólnego z krajami takimi jak Indie, które również mają do czynienia z regionalnymi, egzystencjalnymi zagrożeniami niż z krajami Europy Wschodniej, które cieszą się pokojem i bezpieczeństwem w Unii Europejskiej.

Poza tym istnieje jeszcze naturalna nieufność Izraelczyków, kiedy natykają się na rodzaj szowinistycznego nacjonalizmu, który przypomina czasy Szoah.

Matti Friedman pisał o tej nieufności w zeszłym roku w artykule What Happens When a Holocaust Memorial Plays Host to Autocrats, kiedy opisywał mieszane uczucia w Jad Waszem wobec nowych przyjaciół Netanjahu.  

Friedman pisze także, że ci przywódcy wschodnioeuropejscy nie widzą Izraela w taki sam sposób, w jaki Izrael widzi siebie:  

Izrael, jaki widzą, nie jest liberalną, kosmopolityczną enklawą stworzoną przez socjalistów, ale państwem narodowym spójnej grupy etnicznej, podejrzliwej wobec ponadnarodowych fantazji, twardej potęgi militarnej i szańcem obronnym przed światem islamskim.   

Choć Izrael rozwinął się od swoich socjalistycznych, kibucowych początków w Kraj Startupów – te kraje widzą w Izraelu rozwijające się państwo nacjonalistyczne, a to stoi w konflikcie z postępowcami, szczególnie w USA, którzy inaczej widzą Izrael.  

Tak więc, z jednej strony Jad Waszem stoi przed propozycjami prawicowych krajów, takich jak Węgry i Polska:

jak ma kraj pamiętający Zagładę spowodowaną częściowo przez etniczną supremację, kult osobowości i pogardę dla prawa zachowywać się wobec rządów flirtujących z tymi samymi ideami?   

Tymczasem lewicowi postępowcy wydają się mieć inny system wartości, który wyrażają w tym, jak rozumieją lekcje Szoah i cele syjonizmu.  

Jak to ujmuje Friedman:

Amerykański liberał, na przykład, może powiedzieć, że lekcją są uniwersalne wartości humanistyczne – rodzaj wartości, które wielu z nas  błędnie zakładało, były wznoszącym się trendem na świecie po wojnie. Tradycyjnie syjonistycznym podejściem było, że choć te wartości są pożądane, nie obronią one Żydów po Szoah, tak jak nie obroniły, kiedy trwała Zagłada, i że musi istnieć wystarczająco silne państwo, by bronić Żydów w brutalnym świecie.

Nie trzeba mówić, że nie jest to cel syjonistyczny, z którym postępowi Żydzi czują się dobrze.  

Postępowi Żydzi nie zawsze jednak sprzeczali się z wynikami osiągniętymi przez narodowy syjonizm. W końcu, to ten właśnie narodowy syjonizm z jego gotowością do zawierania sojuszy z innymi krajami o wspólnych interesach doprowadził Izrael – pod przewodem ni mniej ni więcej tylko Menachema Begina – do podpisania porozumienia pokojowego z Sadatem, tym samym Sadatem, który był kiedyś zwolennikiem nazistowskich Niemiec.

Izrael, podobnie jak syjonizm, nie jest prosty.

Niektórzy z najbardziej prawicowych przywódców Izraela byli na czele podejmowania śmiałych kroków i czynienia kompromisów w imię pokoju.  

Tymczasem Friedman wskazuje na zupełnie inną ironię, że te liberalne demokracje, które ludzie postępowi woleliby jako sojuszników Izraela, są tymi, którzy stanowią poważniejsze zagrożenie dla państwa żydowskiego. W końcu, największe zagrożenia dla Izraela nie pochodzi z krajów prawicowych na Zachodzie, ale z krajów muzułmańskich – wśród których największą groźbą jest Iran. I to właśnie liberalni przywódcy na Zachodzie wydają się gotowi do robienia biznesów z Iranem i łączenia się z dyktaturami, które izolują Izrael w ONZ.

Co sprowadza Izrael z powrotem do stowarzyszania się z bardziej prawicowymi przywódcami, takimi jak Orban i Trump.

 

Can Israel ever live up to expectations

Elder of Ziyon, 26 marca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 123 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03
Znieść Rabbinat!   Rosenthal   2018-07-02
Żołnierz IDF o swoich przeżyciach podczas obrony granicy   Barad   2018-06-20
Taniec na linie     2018-05-13
List otwarty do niemieckiej kanclerz   Bat Adam   2018-05-12
O latawcach i Natalie Portman   Collins   2018-04-29
Tchórzliwy profesor Henry Maitles i aktywiści, którzy uciekli   Collier   2018-04-13
Muzułmańscy dysydenci przeciw nienawiści   Koraszewski   2018-04-05
Prawdziwe powody, dla których ułuda dwóch państw nie umiera... i prosty powód, dla którego powinna   Bellerose   2018-03-11
Arab z urodzenia, syjonista z wyboru   Maroun   2018-02-14
Jak Golda Meir definiowała “Palestyńczyków”?   Meir   2018-01-21
Dlaczego milczycie?   Stern   2017-12-25
Otwarty list do Mandla Mandeli   Neguise   2017-12-13
Czy Izrael musi płacić za pokój?   Rosenthal   2017-12-01
Naród Narracji   Rosenthal   2017-08-18
Niepodważalne argumenty o ludach rdzennych   Fred Maroun   2017-08-16
Nasi druzyjscy sąsiedzi   Shapiro   2017-07-27
Przerywając ciszę, by ujawnić zbrodnię   Koraszewski   2017-06-12
Do pokoju przez prawdę: książka, która odważa się powiedzieć prawdę o Izraelu   Greenfield   2017-06-09
Przestańcie próbować ratować Izrael   Collins   2017-06-05
Czasami obraz wart jest więcej niż tysiąc słów   Fitzgerald   2017-05-26
Z takimi “syjonistami”, kto potrzebuje wrogów?   Yemini   2017-05-15
50 lat demonizacji i wypaczania prawdy     2017-05-12
Czy spotkał się pan z Chelsea Manning, Herrr Minister?   Yemini   2017-05-10
 Kogo obchodzi Izrael?   Koraszewski   2017-05-09
Dlaczego budują osiedla?   Tsalic   2017-03-21
To nie Izrael powoduje antysemityzm   Dershowitz   2017-03-02
Czy Żydzi są rdzennym ludem w ziemi Izraela? Oczywiście   Bellerose   2017-02-19
Patrząc z linii frontu   Stuart   2017-02-18
Tego dnia narodziła się izraelska demokracja   White   2017-02-17
Dlaczego organizacje pokojowe polegają na “alternatywnych faktach”?   Miller   2017-02-12
Dlaczego nas nienawidzą   Rosenthal   2017-01-27
Dyplomacja strachu, ambasada USA i jak Trump powinien odpowiedzieć na groźby palestyńskie     2017-01-14
Cywilizowani barbarzyńcy i niespodziewani przyjaciele     2017-01-06
316 mil do Aleppo. Lekcja dla Izraela   Collier   2016-12-30
Prawda jest opinią mniejszości   Rosenthal   2016-12-18
Czy Żydzi powinni przepraszać?   Żabotyński   2016-12-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk