Prawda

Sobota, 4 kwietnia 2020 - 04:59

« Poprzedni Następny »


Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami


Daled Amos 2019-11-07

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka

28 stycznia 2010 roku – zaledwie w dzień po Dniu Pamięci o Holocauście - Udo Pastörs wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że „tak zwany Holocaust jest używany do politycznych i komercyjnych celów” i potępił „zalew krytyki i propagandowych kłamstw” oraz „fantazji o Auschwitz”.  

W owym czasie Pastörs był członkiem krajowego parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, więc jego przemówienie zdobyło znaczną uwagę.

Wystarczającą uwagę, by w sierpniu 2012 roku sąd okręgowy skazał go za naruszenie pamięci zmarłych i świadome zniesławianie narodu żydowskiego.  

W marcu 2013 roku apelował od tego wyroku – apelacja została odrzucona.

Organizacja Human Rights Without Frontiers podsumowała wyrok:

sąd stwierdził, że pan Pastörs użył określeń, które były równoznaczne z zaprzeczaniem systematycznej, rasowo motywowanej, masowej eksterminacji Żydów, dokonywanej w Auschwitz za czasów Trzeciej Rzeszy. Sąd oznajmił, że nie może powoływać się na prawo do wolności słowa w sprawie zaprzeczania Holocaustowi. Ponadto, Pastörs nie jest dłużej uprawniony do immunitetu, jako że Parlament uchylił go w lutym 2012 roku.

Pan Pastörs był jednak zdecydowanie wytrwały.

Wreszcie, 10 marca 2019 roku zapadła DECYZJA Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – i była jednogłośna – w kwestii prawa pana Pastörsa do wolności słowa:

Sąd stwierdził w szczególności, że powód umyślnie wyraził nieprawdę, by zniesławić Żydów. Takie wypowiedzi nie mogą pociągać ochrony wolności słowa oferowanej przez Konwencję, ponieważ są sprzeczne z wartościami samej Konwencji. [pogrubienie dodane]

Wspomniana tu „Konwencja” to Europejska Konwencja Praw Człowieka, która stoi na straży prawa do wolności słowa – ale z ograniczeniami:

ARTYKUŁ 10

Wolność wyrażania opinii

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. [pogrubienie dodane]

Oczywiście, prawa pana Pastörsa musiały być wzięte pod uwagę, czym sąd zajął się we zakończeniu:

Podsumowując, Sąd uznał, że pan Pastörs umyślnie wypowiedział nieprawdę w celu zniesławienia Żydów i prześladowań, jakich doznali. Zbadano również ingerencję w jego prawa w kontekście szczególnej odpowiedzialności moralnej państw, które doświadczyły horrorów nazizmu, odcięcia się od masowych potworności.[pogrubienie dodane]

Tutaj sąd wyraźnie twierdzi, że niezależnie od prawa te kraje, które doświadczyły „horrorów nazizmu” mają specjalną „odpowiedzialność moralną” za chronienie Żydów przed tymi, którzy próbują zniesławić ich, zniekształcając historię Holocaustu.  


To może być coś nowego.

Według Europejskiego Trybunału:

  •  Jest faktem, że Holocaust zdarzył się
    o  Zaprzeczanie temu jest kłamstwem
    o  NegacjaHolocaustu jest niezgodna z prawem nie tylko dlatego, że jest to kłamstwo, ale dlatego, że to zniesławia: niszczy reputację i oczernia charakter Żydów
    o  Europa ma szczególny obowiązek „odcięcia się od masowych potworności”

 

Ale czy rzeczywiście jest to taki przełom?


Czy to orzeczenie jest dobrą wiadomością dla Żydów w Europie, którzy stoją w obliczu silnego wzrostu  antysemickich ataków w całej Europie?

Prawdopodobnie nie.

Nie, jeśli Europa ogranicza swoje uznanie tego, co jest antysemityzmem, do przemówień prawicowych ekstremistów, ignorując równocześnie rzeczywiste ataku ze strony innych.

Na przykład, było we Francji wiele wypadków zaprzeczania nienawiści do Żydów w atakach na Żydów:

o  W 2003 roku, Sebastian Selam został zabity nożem przez muzułmanina, który powiedział potem: „Matko, pójdę do nieba. Zabiłem Żyda!” Mordercę, Adela Amastaibou, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem – mimo że nie miał poprzednio żadnej historii choroby psychicznej.

o  W lutym 2006 roku porwano Ilana Halimiego i trzymano go przez trzy tygodnie dla okupu. Porywacze, którym przewodził muzułmański imigrant, torturowali go i zmarł z powodu odniesionych ran. Francuska policja początkowo odrzuciła myśl o antysemityzmie, mimo że jeden z podejrzanych potwierdził antysemicki motyw zbrodni.

o  W 2015 roku muzułmanina, Farida Haddouche, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem za atak nożowniczy na Żydów w Marsylii – z powodu problemów psychicznych. Podczas ataku wykrzykiwał imię Allaha. Nie miał historii chorób psychicznych. Po protestach ze strony żydowskich grup Haddouche został skazany na cztery lata więzienia.

o  Sarah Halimi, żydowską lekarkę, zamordował w Paryżu w 2017 Kobili Traore, muzułmanin. Niezależny panel psychiatrów orzekł, że ogólnie Traore jest psychicznie zdrowy, ale nie był taki w noc morderstwa, ponieważ był pod wpływem marihuany. Sędzia w tej sprawie posunął się tak daleko, że nakazał trzecie badanie psychiatryczne. Następnie, w lutym 2018 roku, śledczy wreszcie przyznał pisemnie, że atak był antysemicki. Jednak w maju 2019 roku Traore nadal był uznawany za niezdolnego do stanięcia przed sądem.

 

Także w Niemczech uznanie antysemityzmu wydaje się dotyczyć tylko mowy --

W 2017 roku niemiecki sąd regionalny orzekł, że obrzucenie synagogi bombami zapalającymi w 2014 roku było czynem kryminalnego podpalenia – ale nie było antysemickie: był to protest przeciwko Izraelowi przez trzech urodzonych w Niemczech Palestyńczyków, którzy chcieli „zwrócić uwagę na konflikt w Gazie”.  

Wydaje się istnieć pewna łatwość publicznego potępiania neonazistów i faszystów za ich wyrazy nienawiści do Żydów, ale to nie rozciąga się na muzułmanów.

Skuteczność cenzorowania mowy nienawiści okazuje się jednak zwodnicza, ilekroć ataki na Żydów można interpretować jako rzekomy protest wobec Izraela.

Tymczasem w USA niedawny sondaż pokazuje, że coraz więcej ludzi zgadza się z Europejską Konwencją Praw Człowieka, że wolność słowa powinna być ograniczona.

W zeszłym tygodniu „Washington Free Beacon” informował, że według sondażu większość Amerykanów chce zmiany Pierwszej Poprawki:

Niemal 60 procent millenialsów – respondentów między 21 a 38 rokiem życia – zgodziło się, że Konstytucja „idzie zbyt daleko w przyzwalaniu na mowę nienawiści w nowoczesnej Ameryce” i powinna zostać zmieniona, takie stanowisko podzielało 48 procent Pokolenia X i 47 procent Baby Boomers. Większość millenialsów popiera także prawa, które czyniłyby „mowę nienawiści” przestępstwem – z tych, którzy popierają taką zmianę, 54 procent uważa, że łamiący to prawo powinni być karani więzieniem.

Niemniej w ostatnich kilku latach widzieliśmy trudności i zawodność nadzorowania „mowy nienawiści”. Spójrzmy tylko na te wszystkie opowieści o próbach cenzurowania mowy nienawiści wypowiedzi na Facebooku, YouTube i Twitterze, celujących szczególnie w konserwatystów, myląc często tych, którzy jedynie publikują przykłady mowy nienawiści, z tymi, którzy ją rzeczywiście szerzą.  

Nawet jeśli proponowane decyzje o karach za mowę nienawiści będą podejmować sądy, nie wszyscy sędziowie będą tak pomocni w swym uporze jak Pastörs. Jeśli oskarżenia o mowę nienawiści rzucane tam i z powrotem na Twitterze są jakąś wskazówką, jesteśmy bardzo daleko od konsensusu w sprawie definicji i cały pomysł może okazać się niczym więcej jak uczynieniem z mowy nienawiści broni przeciwko politycznym oponentom.

A to prawdopodobnie pozostawi Żydów raz jeszcze równie bezbronnymi w USA, jak są w Europie.

 

Banning Hate Speech Doesn't Protect Jews From Either Its Causes Nor Its Effects

Elder of Ziyon, 29 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1501 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk