Prawda

Poniedziałek, 18 listopada 2019 - 10:21

« Poprzedni Następny »


Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami


Daled Amos 2019-11-07

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka

28 stycznia 2010 roku – zaledwie w dzień po Dniu Pamięci o Holocauście - Udo Pastörs wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że „tak zwany Holocaust jest używany do politycznych i komercyjnych celów” i potępił „zalew krytyki i propagandowych kłamstw” oraz „fantazji o Auschwitz”.  

W owym czasie Pastörs był członkiem krajowego parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, więc jego przemówienie zdobyło znaczną uwagę.

Wystarczającą uwagę, by w sierpniu 2012 roku sąd okręgowy skazał go za naruszenie pamięci zmarłych i świadome zniesławianie narodu żydowskiego.  

W marcu 2013 roku apelował od tego wyroku – apelacja została odrzucona.

Organizacja Human Rights Without Frontiers podsumowała wyrok:

sąd stwierdził, że pan Pastörs użył określeń, które były równoznaczne z zaprzeczaniem systematycznej, rasowo motywowanej, masowej eksterminacji Żydów, dokonywanej w Auschwitz za czasów Trzeciej Rzeszy. Sąd oznajmił, że nie może powoływać się na prawo do wolności słowa w sprawie zaprzeczania Holocaustowi. Ponadto, Pastörs nie jest dłużej uprawniony do immunitetu, jako że Parlament uchylił go w lutym 2012 roku.

Pan Pastörs był jednak zdecydowanie wytrwały.

Wreszcie, 10 marca 2019 roku zapadła DECYZJA Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – i była jednogłośna – w kwestii prawa pana Pastörsa do wolności słowa:

Sąd stwierdził w szczególności, że powód umyślnie wyraził nieprawdę, by zniesławić Żydów. Takie wypowiedzi nie mogą pociągać ochrony wolności słowa oferowanej przez Konwencję, ponieważ są sprzeczne z wartościami samej Konwencji. [pogrubienie dodane]

Wspomniana tu „Konwencja” to Europejska Konwencja Praw Człowieka, która stoi na straży prawa do wolności słowa – ale z ograniczeniami:

ARTYKUŁ 10

Wolność wyrażania opinii

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. [pogrubienie dodane]

Oczywiście, prawa pana Pastörsa musiały być wzięte pod uwagę, czym sąd zajął się we zakończeniu:

Podsumowując, Sąd uznał, że pan Pastörs umyślnie wypowiedział nieprawdę w celu zniesławienia Żydów i prześladowań, jakich doznali. Zbadano również ingerencję w jego prawa w kontekście szczególnej odpowiedzialności moralnej państw, które doświadczyły horrorów nazizmu, odcięcia się od masowych potworności.[pogrubienie dodane]

Tutaj sąd wyraźnie twierdzi, że niezależnie od prawa te kraje, które doświadczyły „horrorów nazizmu” mają specjalną „odpowiedzialność moralną” za chronienie Żydów przed tymi, którzy próbują zniesławić ich, zniekształcając historię Holocaustu.  


To może być coś nowego.

Według Europejskiego Trybunału:

  •  Jest faktem, że Holocaust zdarzył się
    o  Zaprzeczanie temu jest kłamstwem
    o  NegacjaHolocaustu jest niezgodna z prawem nie tylko dlatego, że jest to kłamstwo, ale dlatego, że to zniesławia: niszczy reputację i oczernia charakter Żydów
    o  Europa ma szczególny obowiązek „odcięcia się od masowych potworności”

 

Ale czy rzeczywiście jest to taki przełom?


Czy to orzeczenie jest dobrą wiadomością dla Żydów w Europie, którzy stoją w obliczu silnego wzrostu  antysemickich ataków w całej Europie?

Prawdopodobnie nie.

Nie, jeśli Europa ogranicza swoje uznanie tego, co jest antysemityzmem, do przemówień prawicowych ekstremistów, ignorując równocześnie rzeczywiste ataku ze strony innych.

Na przykład, było we Francji wiele wypadków zaprzeczania nienawiści do Żydów w atakach na Żydów:

o  W 2003 roku, Sebastian Selam został zabity nożem przez muzułmanina, który powiedział potem: „Matko, pójdę do nieba. Zabiłem Żyda!” Mordercę, Adela Amastaibou, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem – mimo że nie miał poprzednio żadnej historii choroby psychicznej.

o  W lutym 2006 roku porwano Ilana Halimiego i trzymano go przez trzy tygodnie dla okupu. Porywacze, którym przewodził muzułmański imigrant, torturowali go i zmarł z powodu odniesionych ran. Francuska policja początkowo odrzuciła myśl o antysemityzmie, mimo że jeden z podejrzanych potwierdził antysemicki motyw zbrodni.

o  W 2015 roku muzułmanina, Farida Haddouche, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem za atak nożowniczy na Żydów w Marsylii – z powodu problemów psychicznych. Podczas ataku wykrzykiwał imię Allaha. Nie miał historii chorób psychicznych. Po protestach ze strony żydowskich grup Haddouche został skazany na cztery lata więzienia.

o  Sarah Halimi, żydowską lekarkę, zamordował w Paryżu w 2017 Kobili Traore, muzułmanin. Niezależny panel psychiatrów orzekł, że ogólnie Traore jest psychicznie zdrowy, ale nie był taki w noc morderstwa, ponieważ był pod wpływem marihuany. Sędzia w tej sprawie posunął się tak daleko, że nakazał trzecie badanie psychiatryczne. Następnie, w lutym 2018 roku, śledczy wreszcie przyznał pisemnie, że atak był antysemicki. Jednak w maju 2019 roku Traore nadal był uznawany za niezdolnego do stanięcia przed sądem.

 

Także w Niemczech uznanie antysemityzmu wydaje się dotyczyć tylko mowy --

W 2017 roku niemiecki sąd regionalny orzekł, że obrzucenie synagogi bombami zapalającymi w 2014 roku było czynem kryminalnego podpalenia – ale nie było antysemickie: był to protest przeciwko Izraelowi przez trzech urodzonych w Niemczech Palestyńczyków, którzy chcieli „zwrócić uwagę na konflikt w Gazie”.  

Wydaje się istnieć pewna łatwość publicznego potępiania neonazistów i faszystów za ich wyrazy nienawiści do Żydów, ale to nie rozciąga się na muzułmanów.

Skuteczność cenzorowania mowy nienawiści okazuje się jednak zwodnicza, ilekroć ataki na Żydów można interpretować jako rzekomy protest wobec Izraela.

Tymczasem w USA niedawny sondaż pokazuje, że coraz więcej ludzi zgadza się z Europejską Konwencją Praw Człowieka, że wolność słowa powinna być ograniczona.

W zeszłym tygodniu „Washington Free Beacon” informował, że według sondażu większość Amerykanów chce zmiany Pierwszej Poprawki:

Niemal 60 procent millenialsów – respondentów między 21 a 38 rokiem życia – zgodziło się, że Konstytucja „idzie zbyt daleko w przyzwalaniu na mowę nienawiści w nowoczesnej Ameryce” i powinna zostać zmieniona, takie stanowisko podzielało 48 procent Pokolenia X i 47 procent Baby Boomers. Większość millenialsów popiera także prawa, które czyniłyby „mowę nienawiści” przestępstwem – z tych, którzy popierają taką zmianę, 54 procent uważa, że łamiący to prawo powinni być karani więzieniem.

Niemniej w ostatnich kilku latach widzieliśmy trudności i zawodność nadzorowania „mowy nienawiści”. Spójrzmy tylko na te wszystkie opowieści o próbach cenzurowania mowy nienawiści wypowiedzi na Facebooku, YouTube i Twitterze, celujących szczególnie w konserwatystów, myląc często tych, którzy jedynie publikują przykłady mowy nienawiści, z tymi, którzy ją rzeczywiście szerzą.  

Nawet jeśli proponowane decyzje o karach za mowę nienawiści będą podejmować sądy, nie wszyscy sędziowie będą tak pomocni w swym uporze jak Pastörs. Jeśli oskarżenia o mowę nienawiści rzucane tam i z powrotem na Twitterze są jakąś wskazówką, jesteśmy bardzo daleko od konsensusu w sprawie definicji i cały pomysł może okazać się niczym więcej jak uczynieniem z mowy nienawiści broni przeciwko politycznym oponentom.

A to prawdopodobnie pozostawi Żydów raz jeszcze równie bezbronnymi w USA, jak są w Europie.

 

Banning Hate Speech Doesn't Protect Jews From Either Its Causes Nor Its Effects

Elder of Ziyon, 29 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1413 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05
Globalna nieodpowiedzialność: brak procesów ISIS za zbrodnie wojenne   Frantzman   2019-09-04
Czy Autonomia Palestyńska przygotowuje kolejną intifadę?   Tawil   2019-09-02
BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci   Plosker   2019-08-29
Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi   MacEoin   2019-08-28
W Absurdystanie bez zmian   Koraszewski   2019-08-27
Jak TRUMP rozpoczął wojnę domową między Hamasem a agendą ONZ   Greenfield   2019-08-27
Najdłużej istniejąca teoria spiskowa   MacEoin   2019-08-26
Dlaczego zachodni lewicowcy uwielbiają prawicowych ekstremistów za granicą?   Frantzman   2019-08-26
Iran: chłostanie martwego osła jest daremne   Taheri   2019-08-25
Palestyńczycy: co jest złego w budowaniu szpitala?   Tawil   2019-08-21
Czy Izrael jest państwem bliskowschodnim?   Koraszewski   2019-08-19
Czy Palestyńczycy w Gazie mogą zbuntować się przeciwko Hamasowi?   Toameh   2019-08-18
Chińczycy trzymają się mocno   Koraszewski   2019-08-17
Najnowszy horror ONZ: ignorowani uchodźcy chrześcijańscy   Bulut   2019-08-16
Państwo, naród, społeczeństwo   Koraszewski   2019-08-15
Zaślepienie w sprawie muzułmańskiego antysemityzmu   Julius   2019-08-15
Polowania na czarownice wymagają międzynarodowego działania   Igwe   2019-08-13
"Sprawiedliwość" jest dla lewicy antyizraelskim wytrychem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą sprawiedliwością.     2019-08-12
Barack Obama i ludobójstwa    Isaac   2019-08-10
Słabość cywilizacji i zderzenie barbarii z barbarią   Koraszewski   2019-08-09
Demon ISIS jest w nas wszystkich     2019-08-09
Coraz groźniejszy impas między cywilizacjami   MacEoin   2019-08-07
Dlaczego Palestyńczycy zaatakowali Saudyjczyka?   Toameh   2019-08-03
Jordania podziela obawy Izraela   Koraszewski   2019-08-02
Schadenfreude i skandal w UNRWA   Blum   2019-08-01
Szczęśliwe zakończenie dramatów palestyńczyka prześladowanego za uratowanie rannych Żydów   Blum   2019-07-31
Jordania, pokój i jak niewiele się naprawdę zmieniło   Roth   2019-07-30
Demaskowanie oszukańczych organizacji praw człowieka   Gerstenfeld   2019-07-24
Biafra kiedyś i w przyszłości?   Fitzgerald   2019-07-24
W BDS nie chodzi o bojkot. Chodzi o zamianę Izraela w państwo pariasa.     2019-07-23
Kocha, lubi, szanuje   Koraszewski   2019-07-22
Pora, by Europa przebolała ”najgorszą możliwą umowę”   Coughlin   2019-07-21
Zamienianie Holocaustu w metaforę   Greenfield   2019-07-20
Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk