Prawda

Sobota, 4 lipca 2020 - 17:39

« Poprzedni Następny »


Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami


Daled Amos 2019-11-07

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka

28 stycznia 2010 roku – zaledwie w dzień po Dniu Pamięci o Holocauście - Udo Pastörs wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że „tak zwany Holocaust jest używany do politycznych i komercyjnych celów” i potępił „zalew krytyki i propagandowych kłamstw” oraz „fantazji o Auschwitz”.  

W owym czasie Pastörs był członkiem krajowego parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, więc jego przemówienie zdobyło znaczną uwagę.

Wystarczającą uwagę, by w sierpniu 2012 roku sąd okręgowy skazał go za naruszenie pamięci zmarłych i świadome zniesławianie narodu żydowskiego.  

W marcu 2013 roku apelował od tego wyroku – apelacja została odrzucona.

Organizacja Human Rights Without Frontiers podsumowała wyrok:

sąd stwierdził, że pan Pastörs użył określeń, które były równoznaczne z zaprzeczaniem systematycznej, rasowo motywowanej, masowej eksterminacji Żydów, dokonywanej w Auschwitz za czasów Trzeciej Rzeszy. Sąd oznajmił, że nie może powoływać się na prawo do wolności słowa w sprawie zaprzeczania Holocaustowi. Ponadto, Pastörs nie jest dłużej uprawniony do immunitetu, jako że Parlament uchylił go w lutym 2012 roku.

Pan Pastörs był jednak zdecydowanie wytrwały.

Wreszcie, 10 marca 2019 roku zapadła DECYZJA Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – i była jednogłośna – w kwestii prawa pana Pastörsa do wolności słowa:

Sąd stwierdził w szczególności, że powód umyślnie wyraził nieprawdę, by zniesławić Żydów. Takie wypowiedzi nie mogą pociągać ochrony wolności słowa oferowanej przez Konwencję, ponieważ są sprzeczne z wartościami samej Konwencji. [pogrubienie dodane]

Wspomniana tu „Konwencja” to Europejska Konwencja Praw Człowieka, która stoi na straży prawa do wolności słowa – ale z ograniczeniami:

ARTYKUŁ 10

Wolność wyrażania opinii

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. [pogrubienie dodane]

Oczywiście, prawa pana Pastörsa musiały być wzięte pod uwagę, czym sąd zajął się we zakończeniu:

Podsumowując, Sąd uznał, że pan Pastörs umyślnie wypowiedział nieprawdę w celu zniesławienia Żydów i prześladowań, jakich doznali. Zbadano również ingerencję w jego prawa w kontekście szczególnej odpowiedzialności moralnej państw, które doświadczyły horrorów nazizmu, odcięcia się od masowych potworności.[pogrubienie dodane]

Tutaj sąd wyraźnie twierdzi, że niezależnie od prawa te kraje, które doświadczyły „horrorów nazizmu” mają specjalną „odpowiedzialność moralną” za chronienie Żydów przed tymi, którzy próbują zniesławić ich, zniekształcając historię Holocaustu.  


To może być coś nowego.

Według Europejskiego Trybunału:

  •  Jest faktem, że Holocaust zdarzył się
    o  Zaprzeczanie temu jest kłamstwem
    o  NegacjaHolocaustu jest niezgodna z prawem nie tylko dlatego, że jest to kłamstwo, ale dlatego, że to zniesławia: niszczy reputację i oczernia charakter Żydów
    o  Europa ma szczególny obowiązek „odcięcia się od masowych potworności”

 

Ale czy rzeczywiście jest to taki przełom?


Czy to orzeczenie jest dobrą wiadomością dla Żydów w Europie, którzy stoją w obliczu silnego wzrostu  antysemickich ataków w całej Europie?

Prawdopodobnie nie.

Nie, jeśli Europa ogranicza swoje uznanie tego, co jest antysemityzmem, do przemówień prawicowych ekstremistów, ignorując równocześnie rzeczywiste ataku ze strony innych.

Na przykład, było we Francji wiele wypadków zaprzeczania nienawiści do Żydów w atakach na Żydów:

o  W 2003 roku, Sebastian Selam został zabity nożem przez muzułmanina, który powiedział potem: „Matko, pójdę do nieba. Zabiłem Żyda!” Mordercę, Adela Amastaibou, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem – mimo że nie miał poprzednio żadnej historii choroby psychicznej.

o  W lutym 2006 roku porwano Ilana Halimiego i trzymano go przez trzy tygodnie dla okupu. Porywacze, którym przewodził muzułmański imigrant, torturowali go i zmarł z powodu odniesionych ran. Francuska policja początkowo odrzuciła myśl o antysemityzmie, mimo że jeden z podejrzanych potwierdził antysemicki motyw zbrodni.

o  W 2015 roku muzułmanina, Farida Haddouche, uznano za niezdolnego do stanięcia przed sądem za atak nożowniczy na Żydów w Marsylii – z powodu problemów psychicznych. Podczas ataku wykrzykiwał imię Allaha. Nie miał historii chorób psychicznych. Po protestach ze strony żydowskich grup Haddouche został skazany na cztery lata więzienia.

o  Sarah Halimi, żydowską lekarkę, zamordował w Paryżu w 2017 Kobili Traore, muzułmanin. Niezależny panel psychiatrów orzekł, że ogólnie Traore jest psychicznie zdrowy, ale nie był taki w noc morderstwa, ponieważ był pod wpływem marihuany. Sędzia w tej sprawie posunął się tak daleko, że nakazał trzecie badanie psychiatryczne. Następnie, w lutym 2018 roku, śledczy wreszcie przyznał pisemnie, że atak był antysemicki. Jednak w maju 2019 roku Traore nadal był uznawany za niezdolnego do stanięcia przed sądem.

 

Także w Niemczech uznanie antysemityzmu wydaje się dotyczyć tylko mowy --

W 2017 roku niemiecki sąd regionalny orzekł, że obrzucenie synagogi bombami zapalającymi w 2014 roku było czynem kryminalnego podpalenia – ale nie było antysemickie: był to protest przeciwko Izraelowi przez trzech urodzonych w Niemczech Palestyńczyków, którzy chcieli „zwrócić uwagę na konflikt w Gazie”.  

Wydaje się istnieć pewna łatwość publicznego potępiania neonazistów i faszystów za ich wyrazy nienawiści do Żydów, ale to nie rozciąga się na muzułmanów.

Skuteczność cenzorowania mowy nienawiści okazuje się jednak zwodnicza, ilekroć ataki na Żydów można interpretować jako rzekomy protest wobec Izraela.

Tymczasem w USA niedawny sondaż pokazuje, że coraz więcej ludzi zgadza się z Europejską Konwencją Praw Człowieka, że wolność słowa powinna być ograniczona.

W zeszłym tygodniu „Washington Free Beacon” informował, że według sondażu większość Amerykanów chce zmiany Pierwszej Poprawki:

Niemal 60 procent millenialsów – respondentów między 21 a 38 rokiem życia – zgodziło się, że Konstytucja „idzie zbyt daleko w przyzwalaniu na mowę nienawiści w nowoczesnej Ameryce” i powinna zostać zmieniona, takie stanowisko podzielało 48 procent Pokolenia X i 47 procent Baby Boomers. Większość millenialsów popiera także prawa, które czyniłyby „mowę nienawiści” przestępstwem – z tych, którzy popierają taką zmianę, 54 procent uważa, że łamiący to prawo powinni być karani więzieniem.

Niemniej w ostatnich kilku latach widzieliśmy trudności i zawodność nadzorowania „mowy nienawiści”. Spójrzmy tylko na te wszystkie opowieści o próbach cenzurowania mowy nienawiści wypowiedzi na Facebooku, YouTube i Twitterze, celujących szczególnie w konserwatystów, myląc często tych, którzy jedynie publikują przykłady mowy nienawiści, z tymi, którzy ją rzeczywiście szerzą.  

Nawet jeśli proponowane decyzje o karach za mowę nienawiści będą podejmować sądy, nie wszyscy sędziowie będą tak pomocni w swym uporze jak Pastörs. Jeśli oskarżenia o mowę nienawiści rzucane tam i z powrotem na Twitterze są jakąś wskazówką, jesteśmy bardzo daleko od konsensusu w sprawie definicji i cały pomysł może okazać się niczym więcej jak uczynieniem z mowy nienawiści broni przeciwko politycznym oponentom.

A to prawdopodobnie pozostawi Żydów raz jeszcze równie bezbronnymi w USA, jak są w Europie.

 

Banning Hate Speech Doesn't Protect Jews From Either Its Causes Nor Its Effects

Elder of Ziyon, 29 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1558 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk