Prawda

Środa, 6 grudnia 2023 - 01:16

« Poprzedni Następny »


Szef administracji Rady Praw Człowieka ONZ systematycznie naruszał zasady ONZ, ujawniają wycieki e-maili


UN Watch 2022-10-08

Eric Tistounet, sprawujący funkcję szefa administracji Rady Praw Człowieka ONZ od chwili jej utworzenia w 2006 roku, jest oskarżany o obsesyjną manipulację listami mówców w celu uniemożliwienia UN Watch zabierania głosu. Zdjęcie ONZ / Jean-Marc Ferré
Eric Tistounet, sprawujący funkcję szefa administracji Rady Praw Człowieka ONZ od chwili jej utworzenia w 2006 roku, jest oskarżany o obsesyjną manipulację listami mówców w celu uniemożliwienia UN Watch zabierania głosu. Zdjęcie ONZ / Jean-Marc Ferré

NOWY JORK, 6 października 2022 r. —  Według szokującego świadectwa sygnalistki z ONZ oraz publikacji pierwszej transzy wyciekających e-maili wewnętrznych, najwyższy urzędnik administracji Rady Praw Człowieka ONZ jest oskarżony o nakazanie swojemu personelowi manipulowanie listami mówców i angażowanie się w inne nielegalne działania w celu degradowania, odcinania i całkowitego blokowania wystąpień UN Watch.


W 30-stronicowej skardze prawnej złożonej dziś w Nowym Jorku do sekretarza generalnego Antonio Guterresa, UN Watch oskarżył Erica Tistouneta, szefa działu Rady Praw Człowieka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, o „systematyczne nękanie, cenzurowanie i dyskryminację”.


Tistounet, obywatel Francji, pomagał w negocjacjach utworzenia Rady w 2006 r. od tego czasu nadzoruje jej funkcjonowanie i jest uważany za centralną postać w organizacji działań Rady.


UN Watch atakowana za krytykę Rady Praw Człowieka


61-letni Tistounet jest oskarżony o poinstruowanie swojego personelu Rady Praw Człowieka ONZ, by systematycznie dyskryminować UN Watch i jej dyrektora wykonawczego Hillela Neuera.


UN Watch była jedną z pierwszych organizacji, która w swoich artykułach opublikowanych w „International Herald Tribune”, „Wall Street Journal” i CNN zwróciła uwagę na dysfunkcje rzekomo zreformowanej Rady, podwójne standardy i jej dominację przez przedstawicielstwa dyktatur.


W marcu 2007 roku, po pierwszym roku, w którym nikt nie został potępiony poza Izraelem, Neuer zwrócił się do Rady i powiedział, że to działanie „zamienia marzenie Eleanor Roosevelt w koszmar”.


Kiedy meksykański przewodniczący odpowiedział surowym zganieniem Neuera i groził, że wykreśli jego przemówienie z protokołu, wideo z tej wymiany słów zyskało popularność na YouTube i było relacjonowane w gazetach na całym świecie.


Eric Tistounet, który uważał się za pomysłodawcę i twórcę Rady Praw Człowieka i który jest osobistym obrońcą punktu agendy wymierzonego w Izrael, nigdy nie wybaczył UN Watch. 


Częściej niż jakakolwiek inna grupa w Radzie Praw Człowieka, UN Watch rutynowo sprowadza do Rady znanych dysydentów z Chin, Kuby, Libii, Rosji i innych krajów. Wiele z tych reżimów z kolei wywierało presję na biuro Tistouneta, tak jak ostatnio zrobiły to Chiny, kiedy UN Watch gościł aktywistkę z Hongkongu Tanyę Chan.


Tistounet został osobno oskarżony o wprowadzenie w życie zasady polegającej na przekazaniu z góry Chinom nazwisk dysydentów zarejestrowanych do przemawiania w Radzie Praw Człowieka.


Tistounet obsesyjnie próbował anulować wystąpienia UN Watch, nakazał personelowi manipulowanie listami wystąpień


Coraz częściej więc Tistounet zaczął atakować UN Watch. Według nowego świadectwa sygnalistki z ONZ, Emmy Reilly — byłej funkcjonariuszki ONZ ds. praw człowieka, prawniczki i absolwentki Uniwersytetu Cambridge, która pracowała dla Tistouneta, kiedy była odpowiedzialna za nadzorowanie wystąpień organizacji pozarządowych (NGO) — Eric Tistounet „wielokrotnie instruował mnie, abym przesunęła UN Watch niżej na liście interaktywnych dialogów i dyskusji panelowych, tak aby organizacja ta spadła poniżej maksymalnej liczby uczestników organizacji pozarządowych i straciła możliwość zabrania głosu”.


Według Reilly Tistounet był zdecydowany utrzymać możliwość usuwania UN Watch z list.


Kiedy zaproponowała publikowanie list organizacji pozarządowych w Internecie, aby oszczędzić aktywistom konieczności odbywania wielokrotnych podróży do ONZ, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się na liście i jaki jest schemat wystąpień, odrzucił to.


„Pan Tistounet odrzucił tę sugestię, wyraźnie twierdząc, że uniemożliwi mu to manipulowanie listami. Po raz kolejny odniósł się tylko do UN Watch jako organizacji pozarządowej, którą przesunie się w dół listy, tak aby uniemożliwić im zabieranie głosu”.


Inne metody stosowane przez Tistouneta w celu anulowania wystąpień UN Watch obejmowały stworzenie fikcyjnego wymogu, aby teksty przemówień były składane z wyprzedzeniem, oraz jego polecenia dla personelu, aby nagle odcinać część debaty dla organizacji pozarządowych, właśnie wtedy, gdy była kolej zabrania głosu przez UN Watch, ujawniła Reilly o działaniach jej byłego szefa.


Tistounet z góry przekazywał przemówienia UN Watch swojemu przyjacielowi Jean Zieglerowi, ekspertowi UNHRC, który stworzył Nagrodę Praw Człowieka Kaddafiego


W raporcie
 z czerwca 2006 roku UN Watch ujawnił rolę eksperta Rady Praw Człowieka, Jeana Zieglera, we współtworzeniu i zarządzaniu Nagrodą Praw Człowieka Muammara Kaddafiego, nagrodą, którą przyznano dyktatorowi Hugo Chavezowi, antysemicie Louisowi Farrkhanowi i skazanemu francuskiemu negacjoniście Holokaustu Rogerowi Garaudy’emu, w tym samym roku, w którym nagrodę zdobył sam Ziegler.


Tistounet jadał jednak obiady z Zieglerem i brał udział w panelu na cześć tego zwolennika Kaddafiego, który z kolei napisał przedmowę do jednej z powieści Tistouneta.


Według Emmy Reilly, „pan Tistounet do akcji przeciwko UN Watch włączył swojego osobistego przyjaciela, pana Jeana Zieglera, którego nominacje w ONZ były często krytykowane przez UN Watch. Wyjątkowo wśród osób sprawujących mandat pan Ziegler często przychodził do biura zajmującego się NGO i żądał pokazania mu list mówców w celu sprawdzenia, czy UN Watch zabierze głos”.


„Prosił również o wcześniejsze dostarczanie mu kopii przemówień UN Watch i zostaliśmy poinstruowani, że mamy mu je dostarczać. Żadna inna organizacja pozarządowa nie była celem takich działań i żadnemu innemu posiadaczowi mandatu nie przyznano prawa do takiej przysługi”.


E-maile, które wyciekły, pokazują, że Tistounet poinstruował personel, aby korzystał z kafejki internetowej do anonimowego publikowania negatywnych materiałów o Hillelu Neuerze z UN Watch


Według niepokojących wewnętrznych e-maili z pierwszej transzy tych, które wyciekły do UN Watch od innych zaniepokojonych współpracowników Tistouneta z ONZ, kiedy ten ostatni dowiedział się w listopadzie 2007 roku, że Hillel Neuer był ofiarą bezprawnego aresztowania przez amerykańską policję w przypadku pomylonej tożsamości, reakcja Tistouneta, przesłana do zespołu około 50 pracowników Rady Praw Człowieka, brzmiała: „Najlepsza wiadomość dnia”.


Tistounet napisał do swojego zespołu:  „Pytanie brzmi: jak umieścić to na youtube bez pozostawiania śladu. Byłoby miło, gdyby ktoś (oczywiście spoza ONZ, a jak ostatnio sugerowano np. z kafejki internetowej) mógł ją dyskretnie umieścić obok swoich filmów dotyczących Rady…” 


Tistounet marzył o nakazie aresztowania Interpolu przeciwko Neuerowi, powiedział personelowi, aby w przypadku pojawienia się takiego nakazu, złamał zasady ONZ  


Tistounet napisał również do swojego personelu Rady Praw Człowieka:


„Zapomniałem wspomnieć: jeśli osoba poniżej [Hillel Neuer] zostanie poddana nakazowi aresztowania Interpolu (tak zwane „czerwone zawiadomienia”), nie wahaj się nas o tym powiadomić. Mam wrażenie, że w tej konkretnej sytuacji możemy w mniej dogmatyczny sposób zastanowić się nad zasadnością tych narzędzi Interpolu. Może się zdarzyć, że wspólnie z komórką społeczeństwa obywatelskiego zapomnimy o zgłoszeniu naszego zwyczajowego sprzeciwu do jednostki bezpieczeństwa, gdy usunie go z listy osób upoważnionych do wejścia na nasz teren… Pozdrawiam, eric” 


Innymi słowy, szef administracji najwyższego na świecie organu zajmującego się prawami człowieka poinstruował swój personel, by naruszył własne procedury ONZ, żeby zastosować się do każdego fałszywego nakazu aresztowania Interpolu, który może zostać złożony przeciwko Neuerowi, w celu, jak miał nadzieję, zablokowania jego wejścia do siedziby ONZ w Genewie, a tym samym uniemożliwić mu zeznawanie przed posiedzeniem plenarnym Rady Praw Człowieka.


Tistounet osobiście przechwytywał przemówienia UN Watch, przygotowywał nieuzasadnione nagany do przeczytania przez przewodniczącego sesji, manipulował zegarem, aby wyczerpać czas wystąpień UN Watch


Tistounet osobiście uzyskiwał wszystkie przemówienia UN Watch z wyprzedzeniem, aby móc przygotować nieuzasadnione nagany do późniejszego odczytania przez przewodniczącego sesji.


„Pan Tistounet wydał stałą instrukcję, że gdy z góry otrzyma się oświadczenie z UN Watch, ma ono zostać mu przekazane bezpośrednio w jego biurze lub na podium i umieszczone na biurku jego gabinetu, jeśli nie można go natychmiast zlokalizować. Ta instrukcja nie istniała dla żadnej innej organizacji pozarządowej” – powiedziała Reilly.


„Czasami, gdy przemówienie UN Watch było otrzymywane z wyprzedzeniem, pan Tistounet prosił o zmiany w języku w wersji oświadczenia dla przewodniczącego, aby wywołać fałszywe wrażenie, że przemówienia łamie zasady”.


„Był w pełni świadomy, że jego rada dla kolejnych przewodniczących, by udzielić nagany UN Watch za nieprzestrzeganie zasad, była fałszywa i że w rzeczywistości żadna zasada nie została złamana”.


Ponadto, kiedy mogło mu to ujść na sucho, Tistounet manipulował zegarem, aby odebrać czas przeznaczony [na wystąpienia] UN Watch.


„Kiedy podczas przemówień pojawiają się punkty porządkowe [przerwania przez przedstawicieli krajów], łącznik organizacji pozarządowej i sekretarz są odpowiedzialni za naciśnięcie przycisku na podium, aby wstrzymać czas przyznany na wystąpienie organizacji pozarządowej. Pan Tistounet wydał stałą instrukcję, że przycisku nie należy używać dla przemówień UN Watch, ale zamiast tego należy uznać, że ich czas wystąpień trwał w czasie zgłaszania punktu porządkowego. Ta instrukcja dotyczyła tylko UN Watch”.


Po zmanipulowaniu przez Tistouneta listy mówców na sesji w czerwcu 2022 roku, UN Watch, zarejestrowany na 36 debat, otrzymał 0


W złożonej skardze UN Watch sporządził listę mówców na sesję ONZ w czerwcu 2021 i czerwcu 2022 roku, żeby pokazać, w jaki sposób pan Tistounet wyraźnie manipulował wynikami wygenerowanymi przez komputerowy system rejestracji w celu uniemożliwienia wystąpień UN Watch.


"Pan Tistounet wielokrotnie i wyraźnie mówił, że jego ostatecznym celem jest wykluczenie pana Neuera i ogólnie UN Watch z siedziby ONZ”.


Podczas 50. sesji, która odbyła się w czerwcu i lipcu 2022 roku, UN Watch bezzwłocznie zarejestrował się na 36 debat z ekspertami ONZ, które są znane jako interaktywne dialogi, ale otrzymał zero. Inne organizacje pozarządowe w Genewie, które zażądały znacznie mniejszej liczby debat, otrzymały aż 10 możliwości wystąpień. 


UN Watch zapytał biuro pana Tistouneta, czy mogą zaoferować jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie poza nieczystą grą, ale nie byli w stanie tego zrobić.


Warto zauważyć, że Tistounet zezwolił kilku chińskim grupom proreżimowym na korzystanie z miejsc, których odmówiono UN Watch.


Podobnie w ciągu jednego roku poprzedzającego lipiec 2020 roku biuro Tistounet spowodowało zniknięcie 13 pisemnych zgłoszeń UN Watch. UN Watch protestował, ale bezskutecznie. 


Dramatyczna eskalacja cenzurowania przez Radę Praw Człowieka i nieczysta gra nie pozostawiają UN Watch innego wyboru, jak tylko złożyć dzisiejszą formalną skargę.


UN Watch domaga się niezależnego dochodzenia


UN Watch domaga się od Sekretarza Generalnego przeprowadzenia niezależnego dochodzenia i natychmiastowego zawieszenia pana Tistouneta w pełnieniu funkcji na czas trwania dochodzenia.


„Wzywamy do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia, że UN Watch może ponownie korzystać ze swojego prawa do zabierania głosu w Radzie Praw Człowieka ONZ na równych zasadach ze wszystkimi innymi organizacjami pozarządowymi” – powiedział Neuer.


Podejmij działanie: wezwij rządy do wywierania nacisku w tej sprawie na ONZ


Będzie wielki opór ze strony biurokracji Rady Praw Człowieka, a także ze strony dyktatur takich jak Chiny, które nie znoszą UN Watch.


Przyjaciele i sympatycy UN Watch są proszeni o napisanie do ich organizacji i wybranych przez nich przedstawicieli, podzielenie się z nimi 
Skargą UN Watch i poproszenie ich o zażądanie od ich rządu wyrażenia poparcia dla dochodzenia ONZ.


Tylko jeśli główne demokracje, w tym USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Kanada, publicznie zaapelują do Sekretarza Generalnego Guterresa o wszczęcie niezależnego śledztwa, będzie szansa na działanie, które przywróci słuszne prawa UN Watch do zabierania głosu i wypełniania jej misji.


Chief of UN Human Rights Council Staff  Systematically Targeted  UN Watch, Leaked Emails Reveal

UN Watch, 6 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
1. SZOK ! FontaineMedia 2022-10-10


Notatki

Znalezionych 2490 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk