Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 09:43

« Poprzedni Następny »


Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem


Raymond Ibrahim 2022-12-31

<span>Na zdjęciu: Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. (Zdjęcie: Wikipedia)</span>
Na zdjęciu: Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. (Zdjęcie: Wikipedia)

Dlaczego prześladowania chrześcijan w Betlejem i innych obszarach kontrolowanych przez Autonomię Palestyńską są tak rzadko relacjonowane lub niedostatecznie nagłaśniane? „Ataki muzułmanów na chrześcijan są często ignorowane przez społeczność międzynarodową i media, które wydają się zabierać głos tylko wtedy, gdy mogą znaleźć sposób, aby obwiniać Izrael” – twierdzi dziennikarz Khaled Abu Toameh.

Po zauważeniu, że „nastąpił wyraźny wzrost motywowanych religijnie ataków palestyńskich muzułmanów na chrześcijan w Betlejem”, doniesienie z 21 listopada podaje następujące przykłady:


„Nieco ponad dwa tygodnie temu muzułmanin został oskarżony o nękanie młodych chrześcijańskich kobiet w prawosławnym kościele w Beit Sahour w pobliżu miasta Betlejem. Wkrótce potem kościół zaatakował duży tłum palestyńskich mężczyzn, którzy rzucali kamieniami w budynek, podczas gdy wierni ukryli się w środku. Kilku wiernych zostało rannych.


Odpowiedzialna za bezpieczeństwo w regionie Autonomia Palestyńska nie zrobiła nic.


W październiku niezidentyfikowani napastnicy strzelali do należącego do chrześcijan hotelu Bethlehem po tym, jak wideo w mediach społecznościowych skojarzyło hotel z ekspozycją zawierającą wycięte z kartonu gwiazdy Dawida i menorę. ...


W związku ze strzelaniną nie dokonano żadnych aresztowań.


Być może największym szokiem dla społeczności było aresztowanie w kwietniu palestyńskiego pastora ewangelickiego, Johnny’ego Szahwana, przez siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej pod zarzutem „promowania normalizacji” stosunków z Izraelem. ...


W styczniu duża grupa zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w kije i żelazne pręty zaatakowała chrześcijańskich braci, Daouda i Dahera Nassarów, na ich farmie w pobliżu Betlejem. Sądy palestyńskie pracowały nad konfiskatą farmy, która była własnością rodziny od czasów Imperium Osmańskiego”.

Według rabina Pesacha Wolickiego, dyrektora Centrum Porozumienia i Współpracy Żydowsko-Chrześcijańskiej, prześladowania palestyńskich chrześcijan są w rzeczywistości problemem istniejącym od dawna:

„Niestety, te niedawne ataki na kościoły nie są nowe. Chrześcijanie są atakowani w Betlejem od wielu, wielu lat. Były bombardowania. Fizyczne ataki na chrześcijan są niemal nieustanne. Zdarzają się regularnie od czasu przejęcia władzy przez Autonomię Palestyńską”.

Według Kamala Taraziego, chrześcijanina, który uciekł w 2007 r. z kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy: „W momencie, gdy [Hamas] przejął kontrolę nad [Gazą], zaczęli nas prześladować, rujnując nasze kościoły i zmuszając chrześcijan do nawrócenia się na islam”. Przed ucieczką Tarazi próbował oprzeć się islamistycznemu przejęciu władzy i wezwał muzułmanów i chrześcijan do zjednoczenia się przeciwko Hamasowi. W rezultacie „byłem kilka razy więziony” – powiedział. „Czy wiesz, czym jest więzienie Hamasu? To czysta tortura”.


Liczby potwierdzają, że chrześcijanie żyjący pod rządami Autonomii Palestyńskiej (AP) doświadczają ciągłego złego traktowania, którego nie doświadczają muzułmanie. W 1947 roku chrześcijanie stanowili 85% ludności Betlejem, starożytnej chrześcijańskiej twierdzy. Do 2016 roku liczba chrześcijan spadła do zaledwie 16% populacji.


„W społeczeństwie, w którym arabscy chrześcijanie nie mają głosu ani ochrony, nie jest zaskoczeniem, że odchodzą” – zauważył Justus Reid Weiner, prawnik znający ten region.

„Systematyczne prześladowania chrześcijańskich Arabów mieszkających na obszarach palestyńskich spotykają się z niemal całkowitym milczeniem ze strony społeczności międzynarodowej, obrońców praw człowieka, mediów i organizacji pozarządowych”.

Międzynarodowe media nigdy nie informują o przypadkach prześladowań. Prosząc o zachowanie jego anonimowości, mieszkaniec Betlejem, chrześcijański Arab, podkreślił, że nie informowano o wymienionych powyżej incydentach nawet w samym Izraelu, po czym dodał:

„To musi być nagłośnione w celu edukowania świata żydowskiego i świata chrześcijańskiego o stanie Betlejem. Ciągle mają miejsce incydenty, czy to sąsiedzi przeciwko sobie, czy ludzie na ulicach, czy nawet ataki na organizacje i kościoły. W większości są to sytuacje, w których społeczność muzułmańska prześladuje mniejszość, społeczność chrześcijańską”.

Dlaczego tak rzadko lub nigdy nie informuje się o prześladowaniach chrześcijan w Betlejem i na innych obszarach kontrolowanych przez Autonomię Palestyńską? Z pewnością nie dlatego, że doświadczają mniej prześladowań niż ich współwyznawcy w całym świecie muzułmańskim, gdzie ma miejsce większość prześladowań chrześcijan na świecie.


„Ataki muzułmanów na chrześcijan są często ignorowane przez społeczność międzynarodową i media, które wydają się zabierać głos tylko wtedy, gdy mogą znaleźć sposób, by obwinić Izrael” – napisał palestyński dziennikarz Khaled Abu Toameh.

„Kolejną niepokojącą sytuacją jest to, że przywódcy społeczności chrześcijańskiej na Zachodnim Brzegu niechętnie pociągają Autonomię Palestyńską i ich muzułmańskich sąsiadów do odpowiedzialności za ataki. Boją się zemsty i wolą trzymać się oficjalnej linii obarczania Izraela wyłączną odpowiedzialnością za nieszczęścia chrześcijańskiej mniejszości”.

Open Doors, organizacja praw człowieka, która śledzi prześladowania chrześcijan, donosi, że palestyńscy chrześcijanie cierpią z powodu „wysokiego” poziomu prześladowań:

„Ci, którzy przechodzą z islamu na chrześcijaństwo, spotykają się jednak z najgorszymi prześladowaniami i trudno im bezpiecznie uczestniczyć w życiu istniejących kościołów. Na Zachodnim Brzegu są oni zagrożeni i poddawani wielkiej presji, w Gazie ich sytuacja jest tak niebezpieczna, że wyznają swoją wiarą chrześcijańską w największej tajemnicy… Rośnie wpływ radykalnej ideologii islamu, a kościoły historyczne muszą być dyplomatyczne w swoim podejściu do muzułmanów”.

Wyjątkowa sytuacja palestyńskich chrześcijan – żyjących w świecie walki politycznej, gdzie „publiczny wizerunek”, a zatem opinia jest wszystkim – również wyjaśnia brak ujawniania przypadków prześladowań. Raport dr Edy'ego Cohena dokumentuje więcej przypadków prześladowań chrześcijan. Wszystkie miały miejsce jeden po drugim, tuż przed publikacją raportu i żadnego z nich nie relacjonowały tak zwane „media głównego nurtu”:

  • 25 kwietnia: „Przerażeni mieszkańcy chrześcijańskiej wioski Dżifna niedaleko Ramallah… zostali zaatakowani przez muzułmańskich bandytów… po tym, jak kobieta z wioski złożyła skargę na policję, że syn znanego, związanego z Fatahem przywódcy zaatakował jej rodzinę. W odpowiedzi do wioski przybyły dziesiątki bandytów Fatahu, którzy wystrzelili w powietrze setki kul, rzucali bomby z benzyną, wykrzykując przekleństwa. Spowodowali poważne zniszczenia mienia publicznego. To cud, że nie było żadnych zabitych lub rannych”.
  • 13 maja: „Wandale włamali się do kościoła społeczności maronickiej w centrum Betlejem, zbezcześcili go i ukradli kosztowny sprzęt należący do kościoła, w tym kamery bezpieczeństwa… To już szósty raz, kiedy kościół maronitów w Betlejem padł ofiarą aktów wandalizmu i kradzieży, w tym podpalenia w 2015 r., które spowodowało znaczne zniszczenia i zmusiło kościół do zamknięcia na długi czas”.
  • 16 maja: „Przyszła kolej na kościół anglikański w wiosce Aboud, na zachód od Ramallah. Wandale przecięli ogrodzenie, wybili okna kościoła i włamali się do środka. Zbezcześcili go, szukali wartościowych przedmiotów i ukradli dużo sprzętu”.

Ataki te, które miały miejsce w ciągu trzech tygodni, pasują do tego samego schematu prześladowań, jakich zwykle doświadczają chrześcijanie w innych regionach z większością muzułmańską. Podczas gdy profanacja i plądrowanie kościołów jest powszechne, to samo dzieje się z atakami muzułmańskiego tłumu na mniejszości chrześcijańskie – które są traktowane jako dhimmi czyli „obywatele” drugiej kategorii pod rządami islamu, i którzy rzekomo powinni być wdzięczni za jakąkolwiek tolerancję. Jeśli i kiedy odważą się wystąpić w obronie swoich praw, jak to miało miejsce 25 kwietnia, „[ci] którzy brali udział w rozruchach w [wiosce] Dżifna wezwali [chrześcijańskich] mieszkańców do zapłacenia dżizji— podatku pogłównego, który w historii był nakładany na mniejszości niemuzułmańskie pod rządami islamu. Ostatnimi ofiarami dżizji były wspólnoty chrześcijańskie w Iraku i Syrii pod rządami ISIS”.


Co gorsza, jak to często bywa, gdy mniejszości chrześcijańskie są atakowane w krajach z większością muzułmańską, „pomimo próśb [chrześcijańskich] mieszkańców o pomoc [w Dżifna] policja AP nie interweniowała w godzinach chaosu. Nie aresztowała żadnych podejrzanych”. Podobnie w przypadku dwóch ataków na kościoły „nie aresztowano żadnych podejrzanych”.


Podczas gdy palestyńscy chrześcijanie cierpią z powodu tego samego typu prześladowań, co ich współwyznawcy w innych krajach muzułmańskich, w tym ataków na kościoły, porwań i przymusowych nawróceń, prześladowania palestyńskich chrześcijan „nie były relacjonowane w palestyńskich mediach. W rzeczywistości”, kontynuuje Cohen, „w wielu przypadkach nakładano pełny zakaz informowania”:

„Jedyną rzeczą, która interesuje AP, jest to, aby wydarzenia tego rodzaju nie przedostawały się do mediów. Fatah regularnie wywiera silny nacisk na chrześcijan, aby nie zgłaszali aktów przemocy i wandalizmu, których często doświadczają, ponieważ taki rozgłos może zaszkodzić wizerunkowi AP jako podmiotu zdolnego do ochrony życia i mienia mniejszości chrześcijańskiej pod jej rządami. Tym bardziej AP nie chce być przedstawiana jako radykalny podmiot prześladujący mniejszości religijne. Taki wizerunek może mieć negatywne reperkusje dla olbrzymiej pomocy, jaką otrzymuje AP od społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza od Europejczyków”.

Chlebem powszednim AP i jej zwolenników, zwłaszcza w mediach, jest przedstawianie Palestyńczyków jako ofiar niesprawiedliwej agresji i dyskryminacji ze strony Izraela. Ta narracja byłaby zagrożona, gdyby społeczność międzynarodowa dowiedziała się, że to palestyńscy muzułmanie prześladują palestyńskich chrześcijan – wyłącznie z powodu religii. Może być trudno zdobyć sympatię dla rzekomo uciskanych ludzi, kiedy uświadomi się światu, że oni sami uciskają mniejszości pośród nich – i to wyłącznie z powodu religijnej bigoterii.


Ponieważ są tak wrażliwi na tę potencjalną trudność, „urzędnicy AP wywierają presję na miejscowych chrześcijan, aby nie zgłaszali takich incydentów, co grozi zdemaskowaniem Autonomii Palestyńskiej jako jeszcze jednego bliskowschodniego reżimu wiernego radykalnej islamskiej ideologii” – konkluduje Cohen.


Niektórzy palestyńscy chrześcijanie są również współwinni. Mitri Rehab, palestyński naukowiec i luterański duchowny mieszkający w Betlejem, podkreśla w swojej ostatniej książce, The Politics of Persecution , że jakiekolwiek prześladowania, jakich mogą doświadczyć chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, nie mają nic wspólnego z islamem, a wszystko z działaniami Zachodu lub Izraela. Próbując zrzucić winę na wszystko inne, oferuje nawet rozdział w swojej książce o „zmianach klimatu [które] odbiją się na społeczności chrześcijańskiej”.


Wreszcie, Autonomia Palestyńska nie tylko tłumi wiadomości o prześladowaniach chrześcijan; aktywnie reklamuje fałszywy obraz. Pomimo szybko malejącej liczby chrześcijan w Betlejem, „Fakt, że AP nadal upewnia się, że w Betlejem jest chrześcijański burmistrz, jest tylko dekoracją”, według rabina Wolickiego.

„To przedstawienie, które ma przekonać świat, że Betlejem, miejsce narodzin chrześcijaństwa, jest nadal miastem chrześcijańskim. Nie jest chrześcijańskie. Jest muzułmańskie pod każdym względem”.

W te Święta Bożego Narodzenia ważne jest pamiętanie, że z powodu trwających, ale wyciszonych prześladowań, chrześcijaństwo jest bliskie zaniku w miejscu swoich narodzin – Betlejem, miejscu Narodzenia Pańskiego. To cisza nadaje świątecznej piosence „Stille Nacht!” złowrogie znaczenie. „Prześladowania - stwierdza najnowszy raport - zagrażają istnieniu najstarszej wspólnoty chrześcijańskiej na świecie”.


The Death of Christianity in Bethlehem

Gatestone Institute, 25 grudnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


* Raymond Ibrahim

Urodzony w Stanach Zjednoczonych w rodzinie koptyjskiej, jest amerykańskim badaczem, tłumaczem z arabskiego, pisarzem i publicystą. Autor książek Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians(Regnery, 2013) oraz The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2343 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08
Refleksje o książce Roberta Spencera Who Lost Afghanistan?   Chesler   2022-11-08
Palestyńska walka o potrawy   Fitzgerald   2022-11-07
Arabowie o zachodniej hipokryzji w sprawie irańskich dronów     2022-11-07
Chaos tworzony przez moralistów na poziomie trzylatków   Tracinski   2022-11-04
Projektanci mody intelektualnej i ich klienci   Koraszewski   2022-11-02
Rewolucja w Iranie jest powstaniem, któremu przewodzą mniejszości etniczne   Mustafa   2022-11-01
Nadzieja w pesymizmie i rozsądku   Koraszewski   2022-10-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk