Prawda

Czwartek, 23 maja 2019 - 21:01

« Poprzedni Następny »


Rząd USA odmawia ujawnienia antyizraelskiego podżegania w palestyńskich podręcznikach szkolnych


David Bedein 2019-01-20


Think tank, którym kieruję, Center for Near East Policy Research, zakończył czteroletnie badanie 364 podręczników dla klas 1-12, które opublikowała Autonomia Palestyńska (AP) i których w latach 2013-2018 używały szkoły  UNRWA.


Przedstawiliśmy wyniki Kongresowi USA, kanadyjskiemu parlamentowi, szwedzkiemu parlamentowi, brytyjskiemu parlamentowi i ONZ.


Senator USA, James Risch (R-IDAHO), przewodniczący Podkomisji ds. Bliskiego Wschodu Komisji Senatu USA ds. Stosunków Zagranicznych, poprosił GAO (Government Accountability Office) o przeprowadzenie przeglądu podręczników szkolnych Autonomii Palestyńskiej, jakich obecnie używa UNRWA.


Do niedawna USA były największym fundatorem UNRWA, dostarczając 30% budżetu UNRWA wynoszącego 1,2 miliarda dolarów.


54% budżetu UNRWA przeznacza na edukację.


GAO zakończył pracę nad wszechstronnym raportem o edukacji UNRWA


Źródła w GAO potwierdzają, że badanie GAO dokumentuje, iż podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej używane przez UNRWA nastawiają uczniów przeciwko pokojowi i pojednaniu i że we wszystkich podręcznikach AP znajduje się wojenna indoktrynacja.


Jednak Chuck Young, dyrektor ds. publicznych GAO, wydał oświadczenie, że Departament Stanu USA nie pozwala na przekazanie tego raportu Kongresowi USA, który zarządził sporządzenie raportu w celu zdobycia wskazówek co do dalszego finasowania UNRWA przez USA.  


Głównym badaczem, którego zaangażowaliśmy, żeby zbadał teksty używane przez szkoły Autonomii Palestyńskiej i UNRWA, był dr Arnon Groiss, badacz Bliskiego Wschodu z doktoratem z tej dziedziny z Princeton University, jak również dyplomem MPA z Harvard University.


W 2017 r. dr Groiss przeszedł na emeryturę z izraelskiego radia nadającego po arabsku, gdzie przez  ponad 40 lat codziennie informował o sprawach bliskowschodnich i sprawach arabskich. Celem tego projektu badawczego było sprawdzenie postaw wobec izraelsko-żydowskiego „innego” oraz wobec możliwości rozwiązania wojny z „innym” w pokojowy sposób, w duchu porozumień pokojowych znanych jako Porozumienia z Oslo, które podpisali OWP i Izrael w latach 1993-1995.


Palestyńczycy: pokój z Izraelem nie jest opcją


Rezultatem projektu są trzy badania i wszystkie są opublikowane na: www.IsraelBehindTheNews.com


Pierwsze badanie, zakończone we wrześniu 2017 r., obejmowało 201 podręczników do różnych przedmiotów szkolnych. Dodatkowe 118 podręczników, głównie opublikowanych w 2017 r., analizowano w 2018 r. w odrębnym badaniu. Końcowe badanie, obejmuje 45 podręczników opublikowanych w latach 2017-2018 dla klas 11 i 12 w różnego typu szkołach.


Obraz jaki wyłania się z tych badań pokazuje, że palestyńscy uczniowie uczą się, że pokojowe rozwiązanie wojny z Izraelem nie jest opcją.


Dominującym wątkiem, który przewija się przez wszystkie programy szkolne AP, jest to, że Palestyna musi zostać wyzwolona spod „syjonistycznej okupacji” przez walkę zbrojną nazywaną „Rewolucją” [Thawrah], która obejmuje „samopoświęcające się operacje” [’amalijjat Fidaijjah] w stylu terrorystycznym.


Można to zobaczyć, na przykład, w przedstawianiu ”operacji Monachium 1972”, kiedy to zamordowano 11 członków izraelskiej drużyny olimpijskiej. (Historia, klasa 11, część 2 (2017) s. 54).


Ci, którzy przeprowadzają takie akcje, są nazywani ”samopoświęcający się” [Fidaj]. Członków walki o wyzwolenie wzywa się do wyzwolenia świętego miejsca muzułmańskiego, meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, by odebrać je spod panowania Żydów.  


Palestyńscy uczniowie uczą się, że ”walka o wyzwolenie” nie ogranicza się do terenów Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Obejmuje cały kraj od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego, jako że podręczniki opisują, że syjonistyczna okupacja zaczęła się w 1948 r. w czymś, co nazywa się „Katastrofą” [Nakba], nie zaś w 1967 r. 


Terytorium Izraela w granicach sprzed 1967 r. określane jest jako ”terytorium palestyńskie okupowane od 1948 r.” (Zarządzanie i ekonomia, klasa 11, część 2 [Przedsiębiorczość i biznes] (2017) s. 55).


”Twór syjonistyczny”?


Izrael sprzed 1967 r. nigdy nie jest przedstawiany jako legalne, suwerenne państwo ani nie pojawia się na mapie, gdzie jest całkowicie zastąpiony przez ”Palestynę”. Sama nazwa „Izrael” nie występuje w podręcznikach AP i zamiast niej jest „syjonistyczna okupacja” lub „twór syjonistyczny”, który powinien być usunięty z Bliskiego Wschodu (Historia, klasa 12, 2018, s.145).


Miasta w Izraelu w granicach sprzed 1967 r., takie jak Nazaret, Jaffa, Hajfa, Akko, Tyberiada, Beer Szewa i Aszkelon zmieniają się w podręcznikach AP w miasta palestyńskie. Palestyńscy uchodźcy z wojny 1948 r. i około pięć milionów ich potomków mają, według edukacji AP, powrócić do wyzwolonej Palestyny, a wtedy zakończy się 70-letnia „Katastrofa”.


Podręczniki AP przedstawiają całe sześć milionów żydowskich obywateli Izraela jako kolonialnych osadników motywowanych rasizmem (Historia, klasa 12 [Nauki humanistyczne] (2018, s. 5), którzy okupowali Palestynę, zabili lub wygnali wielu jej pierwotnych mieszkańców, a resztę po dziś dzień trzymają „pod okupacją”.


Bezprawny status Żydów w kraju w oczach palestyńskich edukatorów dobrze wyraża się w braku na mapach miast założonych przez Żydów lub w pokazywaniu ich pod arabskimi nazwami.


Tel Awiw przedstawiany jest jako Tal al-Rabi. Ejlat pojawia się jako Umm al-Raszrasz.


Edukacja AP delegitymizuje nie tylko dzisiejszą obecność Żydów w Palestynie, ale zaprzecza żydowskiej historii w tym kraju, jak również miejscom świętym, które przedstawia się jako wyłącznie islamskie, włącznie ze Ścianą Zachodnią w Jerozolimie i Makpelą [Grobem Patriarchów] w Hebronie.


Żydowskie opisy związków, szczególnie z Jerozolimą, są w podręcznikach AP określane jako ”bezpodstawne roszczenia”, ”przesądy”, ”legendy”, „złudzenia” i „wypaczona narracja” (Język Arabski 1: Czytanie, Gramatyka, Prozodia i Wyrażenia – Ścieżka akademicka, klasa 12 (2018, s. 38-39), a Żydzi są przedstawiani jako „uzurpatorzy” i „najeźdźcy” (ibid., s. 46).


Jakby ta delegitymizacja zarówno istnienia Izraela, jak samej obecności Żydów w kraju nie była wystarczająca, podręczniki AP zawierają także wiele fragmentów, demonizujących wszystkich Żydów, w dwóch islamskich kontekstach: jako ludu nieposłusznego, wręcz bluźnierczego wobec Boga, jak zapisano w wersetach koranicznych, oraz jako grupę wrogą wobec Proroka islamu i wczesnych muzułmanów w Arabii.


Wpływ tych oskarżeń na umysły młodych Palestyńczyków, którzy są stosunkowo religijni, powoduje widzenie wszystkich Żydów w Izraelu w negatywnym świetle bardziej nawet niż demonizowanie ich w kontekście trwającej wojny arabsko-izraelskiej, którą Liga Arabska rozpoczęła w 1948 r. Izrael, o którym podręczniki AP mówią „twór syjonistyczny”, jest demonizowany w kontekście „grzechu pierworodnego” swojego założenia.


Podręczniki AP oskarżają ”twór syjonistyczny” o dokonywanie licznych masakr Palestyńczyków, mordowanie palestyńskich przywódców, niszczenie palestyńskich wsi, powodowanie cierpienia palestyńskich dzieci, o agresję, łamanie międzynarodowych praw i konwencji, maltretowanie palestyńskich ”jeńców wojennych”, konfiskowanie palestyńskiej ziemi, wyrywanie drzew, powodowanie bezrobocia wśród Palestyńczyków, ograniczanie swobody poruszania się Palestyńczyków, internowanie studentów, niszczenie palestyńskiej gospodarki, zanieczyszczanie palestyńskiego środowiska, a nawet zagrażanie palestyńskiemu bezpieczeństwu żywnościowemu i powodowanie pustynnienia Palestyny.


Podręczniki AP ignorują wszystkie palestyńskie działania terrorystyczne, które mogły przyczynić się do istniejącej sytuacji.  


Żadnych obiektywnych faktów o Żydach i o Izraelu


Staraniom o demonizowanie Izraela i Żydów w podręcznikach AP pomaga wydatnie brak jakichkolwiek obiektywnych informacji o Izraelu i o Żydach, który mógłby to trochę równoważyć.


Podręczniki AP nie piszą też o żydowskich obywatelach Izraela jako o zwykłych ludziach.


Zamiast tego piszą o Żydach jako o znienawidzonej grupie etnicznej z całym towarzyszącym temu bagażem alienacji i zagrożenia, co czyni ich legalnym celem przemocy.


Istotnie, przemoc wobec Izraela i Żydów traktowana jest w tym podręcznikach jako prawomocna – w obronie islamu i jego miejsc świętych w kraju, jako moralna – w świetle ich postrzeganego, nieodłącznego zła, i jako legalna – ponieważ są przedstawiani jako cudzoziemscy okupanci, którzy działają wbrew prawu międzynarodowemu i, jak się twierdzi, stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludu palestyńskiego.


Pokój i koegzystencja nie mogą być opcją przy takiej indoktrynacji przez podręczniki szkolne AP.


Tak więc nowe podręczniki AP przyczyniają się do uwiecznienia wojny.


Jednym z odkryć niniejszego badania jest to, że ten rodzaj indoktrynacji rozszerzył się na wszystkie przedmioty szkolne, szczególnie matematykę, jak również na czysto zawodowe podręczniki, takie jak ”Małe przedsiębiorstwa” i ”Zarządzanie i gospodarka” w linii przedsiębiorczości i zarządzanie, oraz „Przedsiębiorczość w biznesie” w linii technologicznej.


Ludzie, którzy popierają pokój na Bliskim Wschodzie, powinni podnieść głos i żądać, by AP zmieniła swój nastawiony na wojenną indoktrynację program szkolny jako warunek wstępny jakiegokolwiek ruchu ku pokojowi, zgodnie ze zobowiązaniami, jakie podpisali według Porozumień z Oslo, które stanowią podstawę samego ustanowienia i działania Autonomii Palestyńskiej.  


Umowa pokojowa bez edukacji na rzecz pokoju wydaje się daremna. Niemniej wszystko wskazuje na to, że nowy plan pokojowy, który wypracowuje obecnie rząd USA, nie obejmuje edukacji. Co więcej, obłożenie cenzurą przez Departament Stanu USA raportu GAO o palestyńskich podręcznikach szkolnych  nie pozwala Kongresowi USA i społeczeństwu amerykańskiemu na dotarcie do informacji, że podręczniki AP, używane w szkołach UNRWA zawierają indoktrynację wojenną. W efekcie USA nie żądają od nowych wielkich sponsorów UNRWA -  Arabii Saudyjskiej, Kataru, Wielkiej Brytanii i Niemiec – by uwarunkowali swoją pomoc od zaprzestania przez UNRWA wojowniczej indoktrynacji.


US Refuses to Expose Anti_Israel Incitement in Palestinian Textbooks

United with Israel, 3 stycznia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDavid Bedein

Dziennikarz kierujący Israel Resource News Agency oraz Center for Near East Policy Research. Autor książki Where has all the flour gone: The whims and waste of UNRWA refugee policy. Bedein nakręcił również wiele filmów.

Przeprowadził się do Izraela z USA w roku 1970.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1286 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26
To jeszcze nie apokalipsa   Jacoby   2019-03-25
Kolonialne pochodzenie sympatii do ”Żon ISIS”   Frantzman   2019-03-25
Izrael kontra jego wrogowie w Europie   Blum   2019-03-23
Janczarzy silnej tożsamości, czyli więź społeczna i grupy odniesienia   Koraszewski   2019-03-16
Amnesty International narzeka na sytuację, którą pomogła stworzyć   Flatow   2019-03-16
Badanie – nadal nie ma związku między autyzmem a szczepionką MMR   Novella   2019-03-15
Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę   Ibrahim   2019-03-15
Julian Baggini: Jak możemy nadal podziwiać postaci z przeszłości, które były ksenofobami   Coyne   2019-03-13
Czy jest miejsce dla energii odnawialnej?   Novella   2019-03-11
Kto pomoże uratować Jazydów?   Saleh   2019-03-11
Były sobie drzewa   Ferus   2019-03-10
Dlaczego energia odnawialna nie może uratować planety   Shellenberger   2019-03-09
Zjednoczony Kościół Chrystusa niesprawiedliwie atakuje Izrael   MacEoin   2019-03-09
Putin wchodzi do klubu oszukanych przez mułłów   Taheri   2019-03-08
Oburzenie w Syrii i Iraku, że  członkowie isis są na Zachodzie traktowani jak znakomitości   Frantzman   2019-03-06
Nie widzimy lasu zza drzew   Lomborg   2019-03-05
Polowanie na Benjamina Netanjahu   Rosenthal   2019-03-04
Europa: Próba legitymizacji irańskiego reżimu   Meotti   2019-03-01
Turcja: Jednoczenie ”Armii Islamu”, by pokonać pewien kraj   Bulut   2019-02-27
Żydzi powinni móc mieszkać wszędzie   Maroun   2019-02-26
Filipiny: chrześcijanie mordowani, bomby w kościołach   Ibrahim   2019-02-21
40. rocznica Islamskiej Republiki Iranu   Rafizadeh   2019-02-21
Ludzie, którzy twierdza, że „Palestyna jest kwestią rasowej sprawiedliwości”, są prawdziwymi rasistami     2019-02-20
Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19
Amerykanin w Warszawie i kilka uwag o historii   Koraszewski   2019-02-18
Fikcyjny Abbas jest wymówką, by patrzeć w inną stronę   Maroun   2019-02-18
To nie okupacja zabiła Ori Ansbacher   Yemini   2019-02-17
TIPH i groźby: tymczasowe i permanentne   Collins   2019-02-13
Kiedy Ameryka porzuci Afganistan, zapłacą za to kobiety   Chesler   2019-02-13
Dlaczego Teheran przekracza tylko „różowe linie”   Taheri   2019-02-12
Żydowski głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych   Rogatchi   2019-02-11
Dlaczego Palestyńczycy sprzeciwiają się antyirańskiej koalicji   Toameh   2019-02-10
“Palestyński rząd” umiera, oksymoron się rodzi   Flatow   2019-02-08
Jeszcze Polska nie zginęła, czyli byle do wiosny   Koraszewski   2019-02-08
Nowy rok, ta sama stara Turcja   Bekdil   2019-02-05
Co kogo rani i jak mocno?   Koraszewski   2019-02-02
Niesprawiedliwy system sprawiedliwości Turcji: atak na ormiańskiego posła   Bulut   2019-02-01
Organizacja założona, by informować o więźniach sumienia, apeluje do  naszych sumień, by nie kupować u Żyda     2019-01-31
Co to znaczy, że jestem humanistą   Igwe   2019-01-30
Obiektyw Matti Friedmana i syzyfowe błoto   Rosenthal   2019-01-30
Pierwsza Żydówka, jaką spotkałem w Iranie   Rafizadeh   2019-01-29
Gdzie są granice nienawiści?   Koraszewski   2019-01-28
Termity, bigoci i GOAT: racjonalizacja współudziału w antysemityzmie   Dershowitz   2019-01-28
Antysemickie tworzenie stereotypów Żydów przez Palestyńczyków   Tavil   2019-01-25
Czy Rashida Tlaib jest winna bigoterii?    Dershowitz   2019-01-22
W poszukiwaniu mądrego…   Koraszewski   2019-01-22
Rząd USA odmawia ujawnienia antyizraelskiego podżegania w palestyńskich podręcznikach szkolnych   Bedein   2019-01-20
Nowe ”Monachium” Europy: Iran   Meotti   2019-01-16
Inna intersekcjonalność: ofiary islamu   Levin   2019-01-13
Pozostawianie ubogich tego świata w ciemności jest niemoralne   Lonborg   2019-01-12
Refleksje wokół kontrowersji na University of Michigan   Landes   2019-01-11
Dzieci Rewolucji Kulturalnej   Banker   2019-01-11
Duch pionierski Palestyńczyków   Shaw   2019-01-09
Jesteś tym, co czytasz, czego słuchasz, co  oglądasz   Koraszewski   2019-01-04
Polska - Szwecja - Ukraina   Garczyński-Gąssowski   2019-01-03
Przemysł produkcji kłamstw   Herf   2019-01-01
Romantyczna sztuka nierządu   Koraszewski   2018-12-31
Odpowiedź Mariam Barghouti, której ”Forward” nie wydrukuje   Landes   2018-12-29
Litera środowiskowej narracji, czy duch prawdy?   Koraszewski   2018-12-27
 Szpital za pokojową nagrodę Nobla   Frantzman   2018-12-26
Arabski historyk przyznaje, że nie ma palestyńskiego narodu   Bergman   2018-12-25
Zapomnij o rozwiązaniu w postaci dwóch państw: nieszablonowe myślenie o konflikcie izraelsko-palstyńskim     2018-12-21
Nowy wspaniały świat, czyli ludzie w sieci   Koraszewski   2018-12-20
Nowa Inkwizycja   Glick   2018-12-20
Młodzież pyta, prezydent Egiptu odpowiada     2018-12-19
Nowa cenzura, czyli powrót Policji Myśli?   Chesler   2018-12-18
Terror zapłatą za ludzkie zachowania   Flatow   2018-12-16
Zabijanie żydowskich dzieci!   Sherman   2018-12-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk