Prawda

Poniedziałek, 30 marca 2020 - 11:53

« Poprzedni Następny »


Państwo palestyńskie bez Żydów?


Eugene Kontorovich 2016-09-18


Spojrzenie na wypowiedź Netanjahu o “czystce etnicznej” z prawnego punktu widzenia


Premier izraelski Benjamin Netanjahu wywołał burzę dyplomatycznej dezaprobaty w zeszłym tygodniu, kiedy powiedział, że “Autonomia Palestyńska faktycznie żąda państwa palestyńskiego z jednym warunkiem wstępnym: żadnych Żydów”. Administracja Obamy odpowiedziała, że “niewłaściwe” jest mówienie o żądaniu usunięcia osadników w takich kategoriach. Usunięcie osadników, powiadają krytycy Netanjahu, jest naturalne i właściwe: ich obecność w państwie palestyńskim powodowałaby napięcia i problemy, a w każdym razie w ogóle nie powinni tam być.

Podczas gdy nie jest zaskakujące, że szef ONZ był niezadowolony z uwag Netanjahu, szef Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, także dołączył do tego chóru. Żaden z nich jednak nie zajął się centralną kwestią z wypowiedzi Netanjahu: czy Palestyńczycy mają prawo żądać państwa wolnego od Żydów?


Kiedy się ich przyciśnie do muru, obrońcy stanowiska palestyńskiego określają to żądanie jako “żadnych osadników”, co brzmi lepiej niż „żadnych Żydów”.  Trudno jest przyjąć to twierdzenie, ponieważ Palestyńczycy nigdy nie sprzeciwiali się osiedlaniu Arabów izraelskich poza Zieloną Linią, a robi to wielu. Co jednak mówi prawo międzynarodowe o żądaniu usunięcia osadników jako części rozwiązania konfliktu terytorialnego? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, jako część większego badania osiedli, zbadałem los osadników w każdej okupacji od przyjęcia Konwencji Genewskich – w sumie w ośmiu wypadkach. Wynik pokazuje wyraźnie, jak niezwykłe jest żądanie Palestyńczyków.


W praktyce międzynarodowej po prostu nie ma poparcia dla wysiedlania osadników z terytoriów okupowanych. W wielu sytuacjach dotyczących osadników na całym świecie społeczność międzynarodowa nigdy nie popierała wysiedleń i konsekwentnie popierała plany pozwalające osadnikom na pozostanie w nowym państwie.


W sytuacjach okupacji wojennej osadnictwo jest na całym świecie raczej regułą niż wyjątkiem. W miejscach takich jak Sahara Zachodnia i Cypr Północny osadnicy stanowią obecnie większość populacji. W większości innych miejsc stanowią znacznie wyższy odsetek populacji danego terytorium niż stanowiliby Żydzi w potencjalnym państwie palestyńskim. We wszystkich tych wypadkach przybyciu osadników towarzyszyły znajome oskarżenia o wywłaszczenie z ziemi i majątku oraz poważne naruszenia praw człowieka. W odróżnieniu od sytuacji izraelskiej towarzyszyły temu wygnania na dużą skalę poprzednich mieszkańców terytorium.


Podczas międzynarodowych starań o rozwiązanie tych konfliktów naturalnie wyłaniała się kwestia losu osadników. Odpowiedź we wszystkich tych różnych sytuacjach zawsze była ta sama: osadnicy zostają. Jedynym punktem dyskusji było na ogół to, jaki odsetek osadników otrzymuje automatycznie obywatelstwo, a jaki jedynie status rezydenta. Tak więc, na przykład, kiedy Timor Wschodni uzyskał niepodległość w zatwierdzonym na forum międzynarodowym procesie, nie wymagano, by choć jeden osadnik indonezyjski musiał odejść. Obecny plan pokojowy dla Sahary Zachodniej i Cypru, negocjowany pod auspicjami ONZ, nie tylko zakłada, że demograficznie dominująca populacja osadników może pozostać, ale daje im także prawo głosu w referendach o potencjalnym układzie.


Nie jest tak dlatego, że otaczająca populacja kocha tych osadników. Prawdą jest odwrotność tego. W paryskich rozmowach pokojowych o zakończeniu wietnamskiej okupacji Kambodży, przedstawiciele Kambodży próbowali poruszyć kwestię możliwości wydalenia niemal miliona wietnamskich osadników.  Ich argumenty były znajome: osadnicy przypominają im o okupacji, rozpalają starodawne nienawiści i destabilizują pokój. Niemniej dyplomaci z miejsca odrzucili kambodżańskie żądanie masowego usunięcia etnicznych Wietnamczyków: po prostu nie można domagać się czegoś takiego.


W rzeczywistości, jednolita praktyka międzynarodowa pokazuje, że usunięcie osadników jest przeszkodą dla pokoju. W tych sytuacjach zakończenia okupacji, które zostały rozwiązane – Timor Wschodni, Kambodża, Liban – takie żądanie natychmiast rozwaliłoby porozumienie. A w tych, które nadal są przedmiotem dyplomacji międzynarodowej, niezależnie od tego, jak niewielkie są szanse znalezienia rozwiązania, nie byłoby nawet udawania chęci do dalszych negocjacji, gdyby wysunięto żądania podobne do tych, jakie wysunęli Palestyńczycy.


Krótko mówiąc, formułujący swoje żądanie jako usunięcie “osadników” zamiast “Żydów” nie zmienia twardej rzeczywistości. W praktyce międzynarodowej po prostu nie ma precedensu dla takiego żądania. Jakiegokolwiek określenia używa się do takiego żądania, Netanjahu miał jak najbardziej rację zwracając uwagę na nadzwyczajną naturę tego żądania. Jest więc smutne, że zamiast okazania przywództwa moralnego w tej kwestii, ADL wystąpiła przeciwko swojej misji przez usprawiedliwianie wyjątkowego traktowania dla Żydów.


Niemniej, najbardziej kontrowersyjną częścią jego wypowiedzi były dwa słowa: czystka etniczna. Ten zwrot istotnie zaprasza do krytyki, ponieważ nie ma precyzyjnej definicji prawnej tego terminu. Ogólnie jednak używa się go do czystki innej grupy etnicznej, nie zaś grupy dokonującej czystki. Właśnie dlatego społeczność międzynarodowa żąda, by Izrael sam usunął osadników, żeby nie musieli tego robić Palestyńczycy. Można to nazwać samooczyszczeniem etnicznym. W tej sprawie także nie ma międzynarodowego precedensu kraju, od którego żąda się, by siłą usunął własną populację en masse.


Choć określenie może nie być całkowicie ścisłe, czystka etniczna definitywnie jest częścią tej sprawy. Żydzi żyli na całym terytorium nazywanym obecnie Zachodnim Brzegiem aż do podbicia go przez Jordanię w 1949 r. Jordańczycy wygnali z opanowanego przez nich obszaru wszystkich Żydów, do ostatniego. W odróżnieniu od ucieczki Arabów z Izraela, ta czystka była wyraźnie siłowa i przymusowa i ani jeden Żyd nie pozostał na terytorium okupowanym przez Jordanię. To wygnanie było jak najbardziej jednoznaczną czystką etniczną i istotnie zostawił ten obszar czystym od Żydów.


Izrael wyrwał ten obszar, włącznie ze Starym Miastem w Jerozolimie, spod panowania jordańskiego w wojnie sześciodniowej. Znaczna część społeczności międzynarodowej wierzy, że Izrael jest prawnie zobowiązany do utrzymania wolnego od Żydów status quo, jaki stworzyła Jordania wygnaniem Żydów 19 lat wcześniej. Każdy Izraelczyk, który wprowadza się na ten teren jest, ich zdaniem, nielegalnym osadnikiem i powinien zostać usunięty.


Załóżmy, że obecność osadników jest nielegalna. Jedynym powodem, dla którego ci ludzie są „osadnikami”, jest wygnanie przez Jordanię  w 1949 r. i utrzymywanie terytorium jako wolnego od Żydów przez kolejnych 19 lat. Eksperci prawa międzynarodowego lubią mówić, że Izrael, jako mocarstwo okupacyjne, musi zachować poprzedni status quo. Nawet zakładając, że jest to prawda, wskazanie, że ten status quo był wynikiem niedawnej czystki etnicznej „do ostatniego Żyda” nie powinno być uważane za faux pas.

 


A Palestinian State Free of Jews?

Tablet, 15 wrzesnia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaEugene Kontorovich


Profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i prawa gospodarczego. Wykładowca Northwestern University School of Law w Chicago. Obecnie przeniósł się na stałe do Izraela.

 

Od Redakcji

Oczywiście i nasza historia dostarcza przykładu osadnictwa na ziemiach zdobytych w wyniku wojny. Ciekawym przykładem jest sprawa osadnictwa polskiego na Ukrainie po wojnie 1920 roku. „Wschodnia Gazeta Codzienna” 4 stycznia 2012 pisała:

17 grudnia 1920 r. Sejm Ustawodawczy jednogłośnie przyjął ustawy o przejęciu ziem carskich na Kresach Wschodnich i o nadaniu ich zasłużonym w walce z bolszewikami polskim żołnierzom oraz inwalidom wojennym.

Pozostali żołnierze mogli nabyć ziemię odpłatnie. Powierzchnia działki nadanej żołnierzowi nie mogła przekroczyć 45 ha. Osadnicy wojskowi mieli zacząć spłatę należności po 5 latach od rozpoczęcia użytkowania. Projekt klubu poselskiego PSL „Piast” miał na celu wynagrodzenie wysiłku żołnierzy, wzmocnienie polskości na Kresach i zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej po demobilizacji. Pomysł popierał sam Józef Piłsudski. Już w rozkazie z 18 października 1920 r. zwrócił się do przyszłych osadników:

„Zaproponowałem już rządowi, by część zdobytej ziemi została własnością tych, co ją polską zrobili, uznoiwszy ją polską krwią i trudem niezmiernym. Ziemia ta, strudzona siewem krwawym wojny, czeka na siew pokoju, czeka na tych, co miecz na lemiesz zamienią, a chciałbym byście w tej pracy przyszłej tyleż zwycięstw pokojowych odnieśli, ileście ich mieli w pracy bojowej”.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1500 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk