Prawda

Piątek, 10 lipca 2020 - 06:27

« Poprzedni Następny »


Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe


Jason D. Hill 2019-09-05


Obiegową „mądrością” wykształconych znawców jest twierdzenie, że wszystkie kultury są równe. W kilka tygodni po tym, jak napisałem artykuł, w którym oświadczyłem, że nie wszystkie kultury są równe, pełniąca obowiązki rektora DePaul University (gdzie mam etat profesora filozofii) wydała oświadczenie, które ja i wielu innych uważamy za formalne potępienie mnie. Oświadczyła, że na jej uniwersytecie uważa się za oczywistość, że wszystkie osoby mają równą wartość, i że naprawdę przygnębiło ją twierdzenie członka społeczności akademickiej, iż „nie wszystkie kultury są rzeczywiście równe”.

Napisałem, że pewne kultury są zdecydowanie gorsze i wsteczne, że są kultury oparte na filozofii i fundamentalnych zasadach, które wskazują na niezbywalne prawa obywateli i dbają o ochronę tych praw, i takie, które tych praw nie chronią.


Wykształcona nauczycielka akademicka oraz tak wielu innych, myli indywidualną jednostkę z kulturą. Kulturę można opisać jako wielość złożonych systemów, które obejmują sztukę, prawa, zwyczaje, praktyki, normy, obyczaje, wiarę, wiedzę i ludzkie zdolności nabyte przez ludzi w danym społeczeństwie. Kultura obejmuje także język, systemy etyczne i instytucje religijne. Istotnie, można powiedzieć, że wszyscy, jako istoty ludzkie, są obdarzeni równą i nieodłączną wartością moralną, którą mogą zniszczyć przez popełnienie moralnie nagannych czynów; ale jako istoty ludzkie posiadają nienaruszalną wartość moralną i godność.  


Jest jednak pomyleniem kategorii przenoszenie tego wrodzonego respektu i szacunku dla jednostki na krajobraz kultury, który nie jest niepodzielną całością i który nie posiada żadnego z wymaganych atrybutów jednostek, które powodują, że jednostki zasługują na taki niepodważalny szacunek. Tożsamość osób nie jest redukowalna do praktyk ich kultur. Pewne kulturowe praktyki są zwyczajnie koszmarne i złe moralnie; niektóre z nich są lepsze niż inne. Ludzie w swoich kulturach mają swobodę identyfikowania się z tymi kulturowymi praktykami, które zgadzają się z ich moralną tożsamością, i dystansowania się od tych, które uznają za odrażające. 


Stany Zjednoczone Ameryki nie są doskonałą cywilizacją; jednak, jako kultura oparta na prawie, kultura w której przestrzega się niezbywalnych praw, jako kraj, w którym (jak dotąd) nadal obowiązują swobody obywatelskie, takie jak wolność słowa, wolność sumienia i wolność wyznania lub jego brak, jest bez porównania lepsza od barbarzyńskich i prymitywnych kultur, które dopiero muszą odkryć jednostkę i jej nienaruszalną godność. Stany Zjednoczone są republiką oddaną niezbywalności tych praw, które sprzyjają ludzkiemu życiu i rozwojowi. Stany Zjednoczone poprzez swoją Konstytucję i Kartę Praw są pierwszym systemem politycznym, który odkrył bezpośrednią korelację między racjonalną naturą człowieka jako człowieka, a środowiskiem politycznym, w jakim ta natura musi właściwie żyć i funkcjonować, jeśli ma żyć, a nie zginąć. 


Sudan, Nigeria, Mauretania, Libia i Algieria —wszystkie kraje, które nadal praktykują i/lub tolerują niewolnictwo stosowane przez Arabów i czarnych muzułmanów wobec innych muzułmanów i chrześcijan – nie są moralnie, politycznie lub kulturowo równe Stanom Zjednoczonym, Izraelowi, Wielkiej Brytanii i, na przykład, Francji. Te kraje stoją bez porównania wyżej niż Arabia Saudyjska lub Iran, albo Korea Północna i Gaza, kraje które nie pozwalają na religijną różnorodność. Ich polityczni przywódcy pozwalają na wieszanie homoseksualistów na ulicach, legalizują tortury i  panuje tam jedna z najgorszych nierówności płci na świecie. W przypadku Iranu, Kataru i Arabii Saudyjskiej widzimy ponadto sponsorów światowego terroryzmu i są to systemy ograniczające swobody obywatelskie i wolność prasy.


Kanibalistyczna kultura aztecka nie była i nigdy nie będzie kulturowo równa jakiejkolwiek cywilizowanej i wolnej kulturze istniejącej dzisiaj na świecie. Kultury, które pozwalają na wolność zgromadzeń, respektują równość wszystkich obywateli i legalnych mieszkańców wobec prawa, które uważają równość płci za aksjomat, które pozwalają jednostkom na rozwijanie ich unikatowych planów  życiowych – ogólnie mówiąc – kultury, które odkryły fakt, że środowisko, w który wolność i swoboda są właściwym środowiskiem, jakiego potrzebują ludzie do rozwijania swojej racjonalnej natury jako istoty ludzkie, i do optymalnego istnienia, są niewątpliwie kulturami wyższymi moralnie, duchowo i politycznie.      


Twierdzenie, że wszystkie kultury są równe, jest poznawczym nonsensem. Tak samo jak jedne kultury są technologicznie bardziej zaawansowane niż inne, również niektóre wyróżniają się przestrzeganiem praw jednostki, ochroną własności prywatnej i swobód osobistych w odróżnieniu od innych. Kultury gwałtu, to jest kultury, w których gwałt jest usankcjonowany prawem, jak w kilku częściach Pakistanu i Afganistanu, nie są moralnie równe żadnemu krajowi zachodniej demokracji, w których gwałt popełniony przez moralnych zboczeńców jest nielegalny i podlega karze zgodnie z obiektywnym prawem.  


Brunei praktykuje kodeks karny szariatu, prawa islamskiego, które pozwala na karę śmierci przez ukamienowanie za cudzołóstwo, za homoseksualizm, a także apostazję. Hamas nadal stanowi egzystencjalne zagrożenie Izraela przez zasypywanie go (bez żadnej prowokacji) gradem śmiercionośnych rakiet i robi to tak często, że trudno jest śledzić wszystkie te militarne ataki. Hamas stale i bezkarnie aresztuje i torturuje pokojowych krytyków swojego totalitarnego rządu. Jest jawnym orędownikiem i praktykiem dżihadyzmu. Można powiedzieć, że w Gazie nie ma żadnej kultury. Co, nawiasem mówiąc, widać po braku jakiegokolwiek znaczącego życia kulturalnego. Kraje, którym brak kultury, potrafią zdewastować życie. Bogata kultura jest silna, ponieważ tworzy życie. Kultura, która jest ekologicznym i socjopolitycznym balastem lub, co gorsza, jest nikczemna, potrafi zniszczyć życie.    


Pozostaje pytanie nie tylko, co myśleć o kulturach, które nie dorównują innym, ale co zrobić z tymi, które są nikczemne? Co zrobić z kulturami, które istnieją jako państwa moralnie zbójeckie, które stanowią zdradę cywilizacyjnej dojrzałości, jakiej oczekuje porządek międzynarodowy, który chroni dobrostan globalnych wspólnot? Mówimy tutaj o moralnie patologicznych państwach, które stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego porządku; kulturach zła, które są politycznymi zapadliskami leżącymi poza procesem historii i powracającymi do czasów przednowożytnych. Celem takich kultur – między innymi – jest wymazanie praw jednostki i praktykowania wolności i swobód z powierzchni ziemi.  


Kultury zła są systemem drenażu, który wysysa egzystencjalne, duchowe i psychologiczne zasoby swoich obywateli i zmusza ich do wydatkowania nieproporcjonalnych ilości energii, by po prostu utrzymać się przy życiu – nie wspominając już o rozwoju.  


Jakie jest antidotum? W kolejnym artykule o państwach moralnie zbójeckich, które stanowią egzystencjalne zagrożenie dla globalnej społeczności, krajach, które łamią warunki własnej suwerenności zabezpieczonej obiektywnymi ograniczeniami sprawiedliwości, nakreślę i będę bronić filozoficznych podstaw procesu, jaki nazywam: globalnym aresztem. To obejmuje obronę etycznej zasadności umieszczania nieznośnych, niepoprawnych i politycznie wstecznych państw pod politycznym zarządem dowolnego wolnego i cywilizowanego kraju, chętnego i zdolnego do zrobienia tego w oparciu o kryteria politycznych możliwości oraz militarnego i technologicznego potencjału.


Do tego czasu pozbądźmy się prostackiej, egalitarnej idei, że wszystkie kultury są równe. Fakt, że istnieją moralne i polityczne zapadliska, z których miliony ludzi starają się uciec, jest oczywisty. Fakt, że tacy uciekinierzy lub ludzie szukający wolności chcą samorealizować się w innych kulturach, które ich zdaniem lepiej odpowiadają ich aspiracjom, nadziejom i marzeniom, stanowi wystarczający dowód, że pewne kultury są nieprzyjazne ludzkiemu dobru, a inne odpowiadają bardziej rozwojowi i praktykowaniu ludzkiej sprawczości.


Daring to Suggest that all Cultures aren’t Equal

Frontpage Mag, 30 sierpnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJason D. Hill

Profesor filozofii na DePaul University w Chicago. Specjalizuje się w dziedzinie etyki, filozofii społecznej i politycznej. Jest autorem wielu książek, m.in. “We Have Overcome: An Immigrant’s Letter to the American People”. Jason D. Hill przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Jamajki w wieku 20 lat, jest gejem i zwolennikiem małżeństw jednopłciowych. Jest krytykiem kultury cierpiętnictwa, która jego zdaniem nie sprzyja emancypacji grup dawniej dyskryminowanych.

Twitter @JasonDhill6.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Długie nogi kłamstwa Marek Eyal 2019-09-05


Notatki

Znalezionych 1560 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk